GYED összege

Kérdés: Kell évente korrigálni a GYED összegét a minimálbér emelkedése miatt, vagy az a határozatban foglalt időtartam alatt nem változik/változhat az alábbi esetben? Egy pedagógus-gyakornok besorolású dolgozó jelenleg a negyedik gyermekével van GYED-en. Az ellátás összege 2020 szeptemberében került megállapításra az akkori bére alapján, ami valamivel kevesebb volt a GYED számításához a törvényben meghatározott figyelembe vehető jövedelemnél. Az érintett ezért úgy gondolja, hogy az ellátás összegét minden évben korrigálni kell a béremelés összegével, a kifizetőhely álláspontja szerint azonban az ellátás teljes időtartama alatt az eredetileg megállapított összeget kell folyósítani.
Részlet a válaszából: […] ...szabályokat az Eb-tv. 42/D. §-ának (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák. Valószínűsítjük, hogy az érintett édesanya GYED-összegének megállapítása a hivatkozott jogszabály (3) bekezdésében foglaltak szerint történt. Ugyanis, ha nincs az igénylőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

GYED összege

Kérdés: Hogyan kell számfejteni a 28 napos február hónapra a GYED-et annak a munkavállalónak, akinek a napi alapja lényegesen magasabb a táppénz maximum napi alapjánál, de a táppénzmaximum miatt a 30 napra visszaosztott napi alapot visszaszorozva a 28 nappal, kevesebbre jön ki az összeg, mint 280 000 forint?
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közül a táppénz és a gyermekgondozási díj esetében van maximum-összeg.Az Eb-tv. 48. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdőnapján érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Milyen adózási lehetőségek közül választhat egy egyéni vállalkozó, aki jelenleg GYED-ben részesül a főállású munkahelyéről, és mellette szeretné elindítani az egyéni vállalkozását? Milyen jövedelem alapján kerül megállapításra a CSED, illetve a GYED összege abban az esetben, ha megszületik a jelenleg még csak tervezett második gyermeke? Összeadódik ebben az esetben a munkaviszonyból és a vállalkozásból származó jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A szülő a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát, így annak sincs akadálya, hogy egyéni vállalkozást indítson.Az egyéni vállalkozó jelenleg háromféle adózási mód közül választhat, mégpedig a vállalkozói jövedelem szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Kedvezményszabály alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható a kedvezményszabály a negyedik gyermek születését követően járó csecsemőgondozási díj megállapítása során annak az anyának az esetében, aki jelenleg a harmadik gyermekével GYED-ben részesül, amelynek összege - a kedvezményszabályt figyelembe véve - még az első gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, mivel az kedvezőbb, mint a harmadik gyermek jogán számított gyermekgondozási díj naptári napi alapja? A GYED 2021. november 25-én fog lejárni, a negyedik gyermek születésének várható időpontja 2021. október 15. Abban az esetben, ha alkalmazható a kedvezményszabály, folyósítható egyszerre a GYED és a CSED, mivel azonos a naptári napi alapjuk? Van valamilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy a kedvezményszabály hányszor alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] Természetesen a negyedik baba születését követően - az anya igénye alapján - az Eb-tv. 42. §-ában foglaltak szerint meg kell állapítani a CSED naptári napi alapját. Amennyiben az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított CSED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

GYED-jogosultság külföldi biztosítási előzmény esetén

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re az a kismama, aki 2018. szeptember 1-jétől 2020. szeptember 20-ig Nagy-Britanniában volt biztosított, majd 2020. október 1-jétől 2021. március 7-ig nem rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, és 2021. már-cius 8-tól kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén? Munka mellett folyósítható számára az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Sajnos két nagyon fontos adat nem derült ki a kérdésből. Elsősorban az, hogy az anya mikor nyújtotta be a GYED-igényét, és mikor született a gyermeke, aki után a GYED-et igényelte. Ugyanis a folyósításhoz először a jogosultságot kell elbírálni.Nem elhanyagolható kérdés, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Határozat módosítása

Kérdés: Módosítania kell a kifizetőhelynek a meghozott határozatot abban az esetben, ha januárban megállapították egy munkavállalójuk gyermekgondozási díjának naptári napi alapját a 161.000 forintos minimálbér alapján, de a kormányhivatal tájékoztatása alapján a minimálbér 2021. február 1-jén történt emelése miatt a januári ellátásokat is újra meg kell állapítaniuk?
Részlet a válaszából: […] A minimálbér a gyermekgondozási díj összegét két esetben befolyásolja. Az egyik a kérelem elbírálásakor, az ellátás összegének megállapítása során [az Eb-tv. 42/D. § (3) bekezdése szerint], a másik pedig az Eb-tv. 42/D. §-ának (4) bekezdésében meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Szüléshez kapcsolódó ellátások alapja

Kérdés: Mi lesz a táppénz, a CSED- és a GYED-ellátások alapja annak a kismamának az esetében, akinek a jelenlegi munkaviszonya 2020. augusztus 1-jén kezdődött, 2020. október 1-jétől veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen állományban volt 9-es kóddal, a szülés ideje 2020. december 6., és a CSED-et a szülést megelőző 28. naptól igényli meg? A munkavállaló két korábbi munkaviszonya 2019. június 1-jétől 2020. június 14-ig, illetve 2020. június 15-től július 31-ig állt fenn.
Részlet a válaszából: […] Általános szabály, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (táppénz, CSED, GYED) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban az szja-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Nevelőszülői GYED

Kérdés: Jogosult lesz nevelőszülői gyermekgondozási díjra az a személy, aki nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyában 2018. január 8-tól egy hároméves, majd 2019. november 4-től egy 2019. február 5-én született gyermeket vett nevelésbe? Az érintett személy 2014-től 2017. december 31-ig munkaviszonyban állt egy cégnél. Ha jogosult az ellátásra, akkor milyen összegre számíthat?
Részlet a válaszából: […] 2020. január 1-jétől az Eb-tv. 42/F. §-ában foglaltak szerint gyermekgondozási díjra jogosult a nevelőszülő, a nevelőszülői jogviszony fennállásának időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

GYED összegének felülvizsgálata

Kérdés: Mely biztosítottak számíthatnak a korábban megállapított, az előző évben már folyósított minimálbér kétszerese alapulvételével megállapított gyermekgondozási díj havi összegének éves felülvizsgálatára? Milyen szempontokra figyelemmel történik, és milyen formában értesül erről a jogosult?
Részlet a válaszából: […] A kötelező legkisebb munkabér összegét érintő változás befolyásolja a hozzá igazodó egészségbiztosítás pénzbeli ellátását. Az ellátás együtt mozog az alapjául szolgáló jövedelem változásával.A gyermekgondozási díj a naptári napi alap hetven százaléka, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Főállású kisadózó szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED, GYED és GYES ellátásra egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki három éve folytatja tevékenységét, a magasabb összegű, havi 75 ezer forint tételes adó fizetését vállalta, és első gyermekét 2020. január végére várja? Amennyiben jogosult az ellátásokra, folytathatja vállalkozói tevékenységét azok folyósítása alatt, vagy a munkavégzés kizáró ok lehet?
Részlet a válaszából: […] Még mielőtt az ellátásokról beszélnénk, a biztosítási kötelezettséget kell tisztázni. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglaltak értelmében a Kata-tv.-ben meghatározottak szerint főállású kisadózóként bejelentett személy biztosítottnak minősül....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.
1
2
3
8