GYED összege

Kérdés: Kell évente korrigálni a GYED összegét a minimálbér emelkedése miatt, vagy az a határozatban foglalt időtartam alatt nem változik/változhat az alábbi esetben? Egy pedagógus-gyakornok besorolású dolgozó jelenleg a negyedik gyermekével van GYED-en. Az ellátás összege 2020 szeptemberében került megállapításra az akkori bére alapján, ami valamivel kevesebb volt a GYED számításához a törvényben meghatározott figyelembe vehető jövedelemnél. Az érintett ezért úgy gondolja, hogy az ellátás összegét minden évben korrigálni kell a béremelés összegével, a kifizetőhely álláspontja szerint azonban az ellátás teljes időtartama alatt az eredetileg megállapított összeget kell folyósítani.
Részlet a válaszából: […] ...GYED összegének megállapítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42/D. §-ának (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák. Valószínűsítjük, hogy az érintett édesanya GYED-összegének megállapítása a hivatkozott jogszabály (3) bekezdésében foglaltak szerint történt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

GYED összege

Kérdés: Hogyan kell számfejteni a 28 napos február hónapra a GYED-et annak a munkavállalónak, akinek a napi alapja lényegesen magasabb a táppénz maximum napi alapjánál, de a táppénzmaximum miatt a 30 napra visszaosztott napi alapot visszaszorozva a 28 nappal, kevesebbre jön ki az összeg, mint 280 000 forint?
Részlet a válaszából: […] ...összege, keresőképessé válásáig a már megállapított táppénzmaximummal történik a folyósítás.Az Eb-tv. 42/D. §-a szerint a GYED összege a naptári napi alap 70 százaléka, de legfeljebb havonta a minden-kori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka, ami 2022...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

GYED összegének felülvizsgálata

Kérdés: Mely biztosítottak számíthatnak a korábban megállapított, az előző évben már folyósított minimálbér kétszerese alapulvételével megállapított gyermekgondozási díj havi összegének éves felülvizsgálatára? Milyen szempontokra figyelemmel történik, és milyen formában értesül erről a jogosult?
Részlet a válaszából: […] A kötelező legkisebb munkabér összegét érintő változás befolyásolja a hozzá igazodó egészségbiztosítás pénzbeli ellátását. Az ellátás együtt mozog az alapjául szolgáló jövedelem változásával.A gyermekgondozási díj a naptári napi alap hetven százaléka, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

TGYÁS és GYED összege harmadik gyermek születése esetén

Kérdés: Mennyi lesz a terhességi-gyermekágyi segély összege annak az édesanyának az esetében, aki 2002. július 15-től áll munkaviszonyban, 2011. október 30-án született második gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyben részesült 2011. október 3-tól 2012. március 18-ig, GYED-et kap 2012. március 19-től jelenleg is, és harmadik gyermeke születésének várható ideje 2013. július 31.? Változik a TGYÁS összege, ha a szülés előtt kiveszi a 23 nap szabadságát, amelyre távolléti díjat kap, és utána igényli az ellátást? Mi lesz a későbbiekben a GYED alapja? A dolgozó jelenlegi szerződés szerinti munkabére havi 200 000 forint.
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély jogosultságának feltétele a szülést megelőző két éven belüli 365 napi biztosítási idő, és a biztosítás tartama alatti szülés. Ezekkel a feltételekkel pedig a dolgozó rendelkezik.A terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

GYED összegének változása

Kérdés: Változik-e a minimálbér emelkedésével a GYED összege annak a kismamának az esetében, akinek a jelenleg folyósított TGYÁS alapját az előző ellátásából állapították meg, ami a minimálbér kétszeresének a harmincadrésze, azaz 2010-ben napi bruttó 4900 forint volt?
Részlet a válaszából: […] Törvény rendelkezik arról, hogy a maximális összegbenmegállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalbólfelül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételéveljanuár 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.A 2011....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

TGYÁS és GYED összegének megállapítása

Kérdés: Az emelt munkabér figyelembevételével vagy a jelenlegi GYES összege alapján fogják megállapítani a második gyermek után a TGYÁS és a GYED összegét annak az édesanyának az esetében, aki jelenleg GYES-en van első gyermekével, aki 2011. június 12-én tölti be 3. életévét, 2003. március 1-jétől közszolgálati jogviszonyban áll, és 2010. május 16-án volt a közszolgálati átsorolása? A második gyermek születését 2011. április hónapra várják.
Részlet a válaszából: […] ...bére, akkor a kevesebb fogja az ellátások alapját képezni.A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Köszönjük szépen az észrevételét! GYED összegének megállapításához tett észrevétel jogos, mert alkalmazni kell a kedvezményszabályt. Ugyanis a GYED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

TGYÁS és GYED alapjának meghatározása

Kérdés: Beszámítható-e utólag a 2007. június 4-től november 11-ig terjedő időszakra 2007. december 10-én fizetett 13. havi bér nem rendszeres jövedelemként a terhességi-gyermekágyi segélybe abban az esetben, ha egy 2007. június 4-től GYES mellett munkát végző személy 2007. november 11-én szült, 2007. november 12-től terhességi-gyermekágyi segélyben részesül, melynek meghatározására a tényleges keresete alapján került sor? Mi lesz az alapja a 2008. április 27-én kezdődő GYED-nek?
Részlet a válaszából: […] A tényleges jövedelem naptári napi összegét az irányadóidőszakban elért jövedelemből kell kiszámítani, a rendszeres és nem rendszeresjövedelmek naptári napi összegének kiszámítására vonatkozó szabályok szerint.A terhességi-gyermekágyi segély összegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

GYED napi összegének megállapítása

Kérdés: A 2004. január 3-ától folyamatos biztosítással rendelkező dolgozó 2006. április 1-jétől terhességi-gyermekágyi segélyben részesül. Az ellátás összegét a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-éig elért egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme alapján állapítottuk meg. A biztosított 2006. szeptember 24-étől jogosult a GYED igénybevételére. Mi lesz a GYED napi összege?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napiátlagkereset kiszámítására vonatkozó szabályok azonosak aterhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetetkiszámítására vonatkozó szabályokkal. Feltételezhető tehát, hogy volt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

TGYÁS és GYED várható összege

Kérdés: Mennyi lenne a TGYÁS és a GYED várható összege annak a 2005 áprilisában szült nőnek az esetében, aki újabb gyermeket szeretne, ha a két szülés között nem menne vissza dolgozni, illetve ha visszamenne 180 napra? Az ellátásokat az első gyermek születésekor 325 ezer forint összegű bruttó fizetés alapján állapították meg, amely időközben 345 ezer forintra emelkedett.
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha a szülő ugyanazon biztosításijogviszony alapján egyidejűleg táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre vagyGYED-re is jogosult lenne, akkor csak az egyik - saját választása szerinti -ellátást veheti igénybe. Ha a szülő ezen ellátások folyósítása idején...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

GYED maximuma

Kérdés: Egy biztosított 2005. október 10-étől gyermekgondozási díjban részesül. A GYED naptári napi alapja 4016 forint, összege 2811,2 forint, ezért havonta a 83 000 forint összegű maximumot folyósítjuk számára. Helyes-e az eljárás, illetve volt-e valamilyen változás 2006-ban?
Részlet a válaszából: […] ...január hónapra 87 147 forint, február hónapra 78 714 forint,március hónapra 87 147 forint, április hónapra 84 336 forint GYED illeti meg.A GYED összegét hivatalból kell felülvizsgálni, és januárhónapra a már módosított összegben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.
1
2