tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott GYED összege tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: GYED összegének felülvizsgálata

Kérdés: Mely biztosítottak számíthatnak a korábban megállapított, az előző évben már folyósított minimálbér kétszerese alapulvételével megállapított gyermekgondozási díj havi összegének éves felülvizsgálatára? Milyen szempontokra figyelemmel történik, és milyen formában értesül erről a jogosult?
Részlet a válaszból: […]hanem az Eb-tv. 42/D. §-ának (4) bekezdése alapján a kifizetőhelyek hangsúlyozott évenkénti feladatát képezi. Az említett jogszabályi hely szerint a maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.A 367/2019. Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint.A hivatkozott jogszabályhely alapján az előző, 2019. évben bruttó 208 600 forint maximumkorláttal folyósított gyermekgondozási díjat 2020. január hónapban tehát 225 400 forint (161 000x2x70%) alapulvételével fogja átszámolni a kifizetőhely. 2020. január hónapban az érintett biztosított már az újból megállapított gyermekgondozási díjra lesz jogosult, mely emelt összeg utalása első ízben 2020. február hónapban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6328
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: TGYÁS és GYED összege harmadik gyermek születése esetén

Kérdés: Mennyi lesz a terhességi-gyermekágyi segély összege annak az édesanyának az esetében, aki 2002. július 15-től áll munkaviszonyban, 2011. október 30-án született második gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyben részesült 2011. október 3-tól 2012. március 18-ig, GYED-et kap 2012. március 19-től jelenleg is, és harmadik gyermeke születésének várható ideje 2013. július 31.? Változik a TGYÁS összege, ha a szülés előtt kiveszi a 23 nap szabadságát, amelyre távolléti díjat kap, és utána igényli az ellátást? Mi lesz a későbbiekben a GYED alapja? A dolgozó jelenlegi szerződés szerinti munkabére havi 200 000 forint.
Részlet a válaszból: […]naptári napi összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani, ha a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem legalább ennyi.Mivel a dolgozónak egyik időszakban sincs 180 naptári napi jövedelme, ezért a jogosultság kezdőnapján érvényes minimális bér kétszerese alapulvételével kell a terhességi-gyermekágyi segélyének összegét megállapítani (98 000 x 2 = 196 000 : 30 = 6533,33 forint, ennek a 70 százaléka 4573,33 forint).Nincs annak jelentősége, hogy a 23 nap szabadságát a dolgozó igénybe vegye, mert a szerződés szerinti jövedelmének a harmincadrésze a minimálbér kétszeresének harmincadrészét eléri.Ha a gyermek 2013. július 31-én született, és az anya e naptól kérte a terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjra 2014. január 15-étől jogosult.Tekintettel arra, hogy a biztosítottnak azért nincs 180 naptári napi jövedelme, mert gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, az ún. előnyszabály alkalmazásával [Eb-tv. 48. § (5) bek.] a gyermekgondozási díj naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani. Vagyis a terhességi-gyermekágyi segély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4167

3. találat: GYED összegének változása

Kérdés: Változik-e a minimálbér emelkedésével a GYED összege annak a kismamának az esetében, akinek a jelenleg folyósított TGYÁS alapját az előző ellátásából állapították meg, ami a minimálbér kétszeresének a harmincadrésze, azaz 2010-ben napi bruttó 4900 forint volt?
Részlet a válaszból: […]érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani. A 2011. évben érvényes összeghatár figyelembevételével kizárólag akkor kell a gyermekgondozási díj összegét újra megállapítani, ha a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset a biztosított által elért tényleges pénzbeli egészségbiztosítási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3362
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: TGYÁS és GYED összegének megállapítása

Kérdés: Az emelt munkabér figyelembevételével vagy a jelenlegi GYES összege alapján fogják megállapítani a második gyermek után a TGYÁS és a GYED összegét annak az édesanyának az esetében, aki jelenleg GYES-en van első gyermekével, aki 2011. június 12-én tölti be 3. életévét, 2003. március 1-jétől közszolgálati jogviszonyban áll, és 2010. május 16-án volt a közszolgálati átsorolása? A második gyermek születését 2011. április hónapra várják.
Részlet a válaszból: […]szülést közvetlenül megelőzően nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel - nem lehet alkalmazni a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket. A terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének alapulvételével kell megállapítani, ha a munkaszerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincadrészét meghaladja. Munkaszerződés szerinti jövedelme pedig 2010. május 16-ától az átsorolt munkabér. Más a helyzet a gyermekgondozási díj összegének megállapításánál. A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a táppénzre vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani. Ha nincs az igénylőnek sem a jogosultságát megelőző naptári évben, sem a jogosultságát közvetlenül megelőzően 180 naptári napi jövedelme, akkor a minimálbér alapulvételével lehet a gyermekgondozási díj összegét megállapítani. Alkalmazni kell azonban azt a kedvezményszabályt, hogy ha azért nincs az igénylőnek 180 naptári napi jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, vagy gyermekgondozási díjban részesült, akkor az előző ellátás alapját képező jövedelem alapján kell az újabb ellátás összegét megállapítani. Sajnos ez a szabály ebben az esetben nem alkalmazható, mert a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartama 168 nap. A gyermekgondozási segély folyósításának időtartama nem szerepel a kedvezményre jogot adó időtartamok között. A gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani. Mivel a gyermekgondozási díj jogosultsága is 2011-ben kezdődik, ezért összege: 78 000 forint : 30 nap = 2600 forint/nap, mértéke: 70 százalék, azaz 1820 forint/nap. Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 197. számában - 2011.05.24.) Észrevétel: A Társadalombiztosítási Levelek 190-es számában megjelent 3270. számú kérdésre adott válasszal nem értek egyet, véleményem szerint a válasz helytelen. Álláspontom szerint a GYED megállapításánál alkalmazni kellene a kedvezményszabályt, amit említ is a válaszadó, de utána azzal folytatja, hogy ebben a helyzetben nem alkalmazható. Szerintem igen, a következők miatt: A kismama GYED-e 2011. szeptember körül kezdődik majd, ehhez az irányadó időszak az előző év elejétől, tehát 2010. január 1-jétől a GYED-et megelőző napig tart. Itt a 168 nap TGYÁS mellett 163 napig GYED-et kapott a nagyobbik gyermek után, aki 2010. június 12-én volt 2 éves. Ezzel együtt 163+168 = 331 olyan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3270

5. találat: TGYÁS és GYED alapjának meghatározása

Kérdés: Beszámítható-e utólag a 2007. június 4-től november 11-ig terjedő időszakra 2007. december 10-én fizetett 13. havi bér nem rendszeres jövedelemként a terhességi-gyermekágyi segélybe abban az esetben, ha egy 2007. június 4-től GYES mellett munkát végző személy 2007. november 11-én szült, 2007. november 12-től terhességi-gyermekágyi segélyben részesül, melynek meghatározására a tényleges keresete alapján került sor? Mi lesz az alapja a 2008. április 27-én kezdődő GYED-nek?
Részlet a válaszból: […]irányadó időszak a 2006. január 1-jétől 2007. november 10-ig terjedő időtartam. Mivel a nem rendszeres jövedelem nem az irányadó időszakban került kifizetésre, ezért az nem vehető figyelembe a terhességi-gyermekágyi segély kiszámításánál még akkor sem, ha a megelőző időszakra vonatkozóan állapították meg. A gyermekgondozási díj összegének megállapításához az irányadó időszak a 2007. január 1-jétől 2008. április 26-ig terjedő időtartam. Mivel a biztosítottnak ezen időtartam alatt sincs 180 napi jövedelme, ezért a gyermekgondozási díj összegét a jogosultsága[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2182

6. találat: GYED napi összegének megállapítása

Kérdés: A 2004. január 3-ától folyamatos biztosítással rendelkező dolgozó 2006. április 1-jétől terhességi-gyermekágyi segélyben részesül. Az ellátás összegét a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-éig elért egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme alapján állapítottuk meg. A biztosított 2006. szeptember 24-étől jogosult a GYED igénybevételére. Mi lesz a GYED napi összege?
Részlet a válaszból: […]átlagkeresetet kiszámítására vonatkozó szabályokkal. Feltételezhető tehát, hogy volt a biztosítottnak a jogosultságot megelőző naptári évben legalább 180 naptári napi jövedelme, ezért a GYED napi összegét is a már megállapított naptári napi összeg figyelembevételével kell megállapítani. (Vagyis a két alap azonos, és azonos az ellátások mértéke is.) Felhívjuk azonban a figyelmét,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1555
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: TGYÁS és GYED várható összege

Kérdés: Mennyi lenne a TGYÁS és a GYED várható összege annak a 2005 áprilisában szült nőnek az esetében, aki újabb gyermeket szeretne, ha a két szülés között nem menne vissza dolgozni, illetve ha visszamenne 180 napra? Az ellátásokat az első gyermek születésekor 325 ezer forint összegű bruttó fizetés alapján állapították meg, amely időközben 345 ezer forintra emelkedett.
Részlet a válaszból: […]napi biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj idejét, illetve a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejét. A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70 százaléka. A terhességi-gyermekágyi segély összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. Ha a biztosított a megelőző évben nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság kezdőnapját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. Amennyiben a szülő nő nem rendelkezik a szülést megelőzően két éven belül 180 naptári napi keresettel, úgy a terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított egészségbiztosításijárulék-alapját képező jövedelme a minimálbér (2006. január 1-jétől 62 500 forint) kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Amennyiben módjában áll a következő szülését megelőzően 180 napon át munkát végezni, úgy a terhességi-gyermekágyi segély összegét már a jelenlegi bére alapján állapítják meg. Szükséges megjegyezni, hogy a 180 napi munkavégzés időtartamába a szabadság, illetőleg a betegszabadság (kivéve a táppénzfolyósítás) idejét figyelembe veszik. Gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek második életévének betöltéséig jár. A kétévesnél fiatalabb gyermeket gondozó szülőnek gyermekgondozási díj jár, ha a gyermek születése (örökbe fogadó szülő esetén az igénylés) napján biztosítási jogviszonyban áll, és a szülést megelőző két évben legalább 180 napi biztosítási idővel rendelkezik, és a gyermekgondozási díjat igénylő személy a gyermeket saját háztartásában neveli. A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges 180 napi biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj folyósításának idejét. A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset megállapítása kétféle módon történhet. Amennyiben a szülőnek van 180 napi jövedelme a gyermekgondozási díj kezdőnapját megelőző naptári évben, vagy a kezdőnapot közvetlenül megelőzően visszafelé számítva rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a GYED alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani. Abban az esetben, ha a szülőnek nincs 180 napi jövedelme, már nem lehet a táppénzszabályok alkalmazásával megállapítani a gyermekgondozási díj összegét. Ennek alapján a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1390

8. találat: GYED maximuma

Kérdés: Egy biztosított 2005. október 10-étől gyermekgondozási díjban részesül. A GYED naptári napi alapja 4016 forint, összege 2811,2 forint, ezért havonta a 83 000 forint összegű maximumot folyósítjuk számára. Helyes-e az eljárás, illetve volt-e valamilyen változás 2006-ban?
Részlet a válaszból: […]kétszeresének a 70 százaléka. A minimálbér 62 500 forint x 2 = 125 000 forint 70 százaléka, vagyis 87 500 forint, tehát emelkedett. A 4016 forint 70 százaléka 2811,20 forint. A munkavállalót tehát 2006. január hónapra 87 147 forint, február hónapra 78 714 forint, március hónapra 87 147 forint, április hónapra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1367
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: GYED összegének megállapítása

Kérdés: Meg kell-e évente állapítani a gyermekgondozási díj összegét, illetve van-e az ellátásnak minimumösszege?
Részlet a válaszból: […]jogosultságát megelőző naptári évben, sem a jogosultsága első napjától viszszafelé számolva 180 naptári napi jövedelme, akkor kell a GYED összegét a minimálbér kétszerese alapulvételével kiszámítani. A minimálbér alatt mindig a jogosultság első napján érvényes minimálbért kell érteni. Ha a biztosított a GYED folyósítását bármi okból megszakítja, majd ismét igényli a GYED-et, annak öszszegét nem kell újból megállapítani, mert összege azonos lesz az első ízben megállapított összeggel. Van azonban a GYED-nek maximumösszege, mely már több éve 83 000 forint. A maximumösszeget az éves költségvetési törvény határozza meg. Ha ez változik, akkor a GYED összegét hivatalból - január 15-éig - felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével újból meg kell állapítani. Tehát a GYED összege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1279
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: TGYÁS és GYED összegének megállapítása

Kérdés: Milyen jövedelem alapulvételével kell megállapítani az ellátások összegét annak a 2001. december 1-jétől munkaviszonyban álló nőnek, aki szülése miatt 2004. szeptember 11-étől 2005. május 25-éig terhességi-gyermekágyi segélyben, majd május 26-ától jelenleg is gyermekgondozási díjban részesül? Szerződés szerinti munkabére 65 000 Ft/hó. A biztosított betegsége miatt 2004. február 11-étől március 2-áig betegszabadság címén távolléti díjban, majd augusztus 11-éig táppénzben részesült. Ezt követően 2004. augusztus 12-étől szeptember 10-éig fizetett szabadságát vette igénybe. A szabadság időtartamára elszámolt jövedelme összesen 65 000 forint (augusztusra 41 364 forint, szeptemberre 23 636 forint) volt.
Részlet a válaszból: […]időtartamokat, feltételezve, hogy a biztosított jövedelme csak a havi 65000 forint munkabér volt, és kieső idő nem lévén, a napi alap 2136,98 forint. A terhességi-gyermekágyi segély napi összege: 1495,89 forint. (65 000 x 12 = 780 000 forint : 365 = 2136,98 forint, melynek a 70 százaléka 1495,89 forint.) A gyermekgondozási díj összegének kiszámításához az irányadó időszak a 2004. január 1-jétől 2005. május 25-éig terjedő időtartam. A számítási időszak megállapításához meg kell vizsgálni, hogy a biztosítottnak van-e 2004. évben vagy a jogosultságát közvetlenül megelőzően legalább 180 naptári napi jövedelme. A közölt adatok szerint a biztosítottnak az irányadó időszakon belül csak 92 naptári napra van jövedelme, ezért a gyermekgondozási díj naptári napi összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani. Az Eb-tv. úgy rendelkezik, hogy ha a biztosított egészségbiztosításijárulék-alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a gyermekgondozási díj összegét a tényleges jövedelem figyelembevételével kell megállapítani. Mivel a biztosítottnak van tényleges jövedelme (a betegszabadság időtartamára fizetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1213
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést