GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Ki tudja venni a szabadságát a munkába állás előtt az a munkavállaló, aki 2010. december 30-án született gyermeke után GYED-ben részesült, amelynek lejárta után vissza szeretne menni dolgozni? Mennyi időre jár a szabadság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. 130. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.A régi Mt. 130. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében a munkaviszony szünetelésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.

GYES-ről, GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés:

A gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot kell-e figyelembe venni az eddigi egy évre járó szabadság helyett a GYES-ről, illetve GYED-ről 2011. augusztus 1. után visszatérő munkavállalók szabadságának kiadásakor?

Részlet a válaszából: […] A problémára a 2011. évi CV. tv. 22. §-ának (5) bekezdése adja meg a választ. E szerint az Mt. 130. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szabadságra jogosító idő szabályait a 2011. évi CV. tv. hatálybalépését követően kezdődött fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg azt az 1977-ben született GYED-ről visszatérő munkavállalót, aki első gyermeke után 2007. október 8-tól 2008. március 23-ig TGYÁS-ban, majd 2008. március 24-től 2009. április 6-ig GYED-ben részesült, második gyermek után pedig 2009. április 7-től 2009. szeptember 21-ig TGYÁS-t, majd 2009. szeptember 22-től 2011. április 7-ig GYED-et kapott? A munkavállaló munkaviszonya 2007. március 1-jén kezdődött, és a gyermek után járó pótszabadságot ő kívánja igénybe venni.
Részlet a válaszából: […] A gyermek születése miatti távollét ideje után visszatérőmunkavállalót megillető szabadság kiszámításakor az éves alap- és pótszabadság(rendes szabadság) mértékére és a szülési szabadságra vonatkozó, továbbá amunkaviszony szünetelése esetén járó szabadság,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

GYED után visszatérő kismama szabadsága

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a szabadságot annak a kismamának az esetében, aki 2006. november 24-től 2007. május 10-ig terhességi-gyermekágyi segélyben, majd ezt követően 2008. november 24-ig GYED-en volt, és szeretne visszamenni dolgozni? Ki kell-e számítani a szülési szabadságra eső szabadságot, és azt követően jár a fizetés nélküli szabadság első évére a szabadság, vagy a 2007-es év egy részére a szülési szabadságra jutó szabadság, másik része pedig a fizetés nélküli szabadság idejére járó részszabadság?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalót a munkaviszony szünetelésének időtartamáraszabadság illeti meg a szülési szabadság huszonnégy hetes időtartamára, továbbáa tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetésnélküli szabadság első évére is. A gyermek gondozása vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.