tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott GYED-szabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Ki tudja venni a szabadságát a munkába állás előtt az a munkavállaló, aki 2010. december 30-án született gyermeke után GYED-ben részesült, amelynek lejárta után vissza szeretne menni dolgozni? Mennyi időre jár a szabadság ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]megállapodás 2011. augusztus 1-jét követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor köthető.A régi Mt. 211. §-ának 2012. január 1-jétől hatályos (6a) bekezdése értelmében a 2011. augusztus 1-je után kezdődő és az azt követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor a (6) bekezdés szerint köthető megállapodás alapján a fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára járó szabadságot lehet csak pénzben megváltani abban az esetben is, ha az igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére jár a munkavállaló részére szabadság.A 2012. évi LXXXVI. tv. 8. §-ának (6) bekezdése értelmében az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése szerint a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára járó szabadság 2012. december 31-ig váltható meg.A régi Mt. 134. §-ának (3) bekezdése 2011. augusztus 1-jétől hatályos b) pontja értelmében a munkavállaló betegsége vagy személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, ha az akadályoztatás időtartama egybefüggően a 183 napot elérte vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított 183 napon belül adja ki a munkáltató a munkavállaló részére a rendes szabadságot, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.A régi Mt. 132. §-ának 2012. január 1-jétől hatályos (2) bekezdése értelmében a munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabba) egy gyermeke után 2,b) két gyermeke után 4,c) kettőnél több gyermeke után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.A pótszabadság szempontjából a gyermeket elő­ször a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti.A régi Mt. 138. §-a (5) bekezdésének a) pontja értelmében a munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek 3. életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából; a 2011. augusztus 1-jétől hatályos (5/a) bekezdés értelmében, ha a munkavállaló az (5) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, megszakítási szándékát előzetesen közölni kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadság kezdetétől számította) 6 hónap eltelte előtt kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 30 nap,b) 6 hónap elteltével vagy azt követően kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 60 napelteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni.A Cst. 21. §-ának (1) bekezdése értelmében a gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt, az örökbe fogadó szülőt a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyerme­kének a gyámját - keresőtevékenységeta) a gyermek egyéves koráig nem folytathat,b) a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.A kérdéses esetben érintett munkavállaló a gyermek otthoni gondozása céljából részére biztosított fizetés nélküli szabadságát a gyermekgondozási díj lejártát követően meg kívánja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3967

2. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg azt az 1977-ben született GYED-ről visszatérő munkavállalót, aki első gyermeke után 2007. október 8-tól 2008. március 23-ig TGYÁS-ban, majd 2008. március 24-től 2009. április 6-ig GYED-ben részesült, második gyermek után pedig 2009. április 7-től 2009. szeptember 21-ig TGYÁS-t, majd 2009. szeptember 22-től 2011. április 7-ig GYED-et kapott? A munkavállaló munkaviszonya 2007. március 1-jén kezdődött, és a gyermek után járó pótszabadságot ő kívánja igénybe venni.
Részlet a válaszból: […]több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. Ha a rendes szabadság kiszámításánál töredéknap keletkezik, a fél napot elérő töredék egész munkanapnak számít. A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen. A szülési szabadság megszűnik: - a gyermek halva születése esetén az ettől számított hat hét elteltével; - ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon; - ha a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon. Amennyiben a gyermek meghal, illetőleg ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a szülési szabadság időtartama - a szülést követően - hat hétnél rövidebb nem lehet. A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság:  - a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára; - a szülési szabadság tartamára; - a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére; - a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára; - a tartalékos katonai szolgálat idejére és - minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távollétidíj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül. A tárgyévi szabadságot a munkáltató főszabály szerint az esedékesség évében köteles kiadni. A szülési szabadság, valamint a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság azonban a munkáltató részéről elháríthatatlan akadálya a szabadság kiadásának. Az Mt. az ilyen esetekre úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a szabadságot a munkavállaló betegsége, vagy a munkavállaló személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül köteles kiadni, ha az esedékesség éve már eltelt. Ettől a szabálytól a felek megállapodása sem térhet el. A fenti szabályokból levezetve a munkavállalót a szabadság megilleti a szülési szabadság teljes idejére, valamint a gyermek ápolása, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére is. A kérdés szerinti munkavállalónak - 2007. évre 24 nap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3361

3. találat: GYED után visszatérő kismama szabadsága

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a szabadságot annak a kismamának az esetében, aki 2006. november 24-től 2007. május 10-ig terhességi-gyermekágyi segélyben, majd ezt követően 2008. november 24-ig GYED-en volt, és szeretne visszamenni dolgozni? Ki kell-e számítani a szülési szabadságra eső szabadságot, és azt követően jár a fizetés nélküli szabadság első évére a szabadság, vagy a 2007-es év egy részére a szülési szabadságra jutó szabadság, másik része pedig a fizetés nélküli szabadság idejére járó részszabadság?
Részlet a válaszból: […]tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére is. A gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság nem foglalja magában a szülési szabadságot, ezért jól gondolja a kérdező a szabadság kiszámítását. Külön kell megállapítani
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2433