GYES továbbfolyósítása

Kérdés: Kötelező a munkaadónak továbbra is engedélyeznie a fizetés nélküli szabadságot annak a munkavállalójának, akinek a GYES-re való jogosultsága május 20-ával megszűnt volna, mivel gyermeke betöltötte a 3 éves kort, de a vészhelyzetre tekintettel továbbra is kapja az ellátást, vagy mérlegelheti a szabadság engedélyezését, és tartama alatt szünetel a biztosítás?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 8. §-ának a) pontja értelmében a fizetés nélküli szabadság tartama alatt sem szünetel a biztosítás, ha gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) kerül folyósításra. Az 59/2020. Korm. rendelet 1. §-a értelmében a gyermeknevelési támogatásra (így a GYES-re)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Beteg gyermeket nevelő egyedülálló édesanya GYES-e

Kérdés: Milyen időtartamra és milyen összegben jogosult gyermekgondozási segélyre egy édesanya, aki betegen született gyermekét egyedül fogja nevelni? Kaphatja az ellátást abban az esetben is, ha munkát vállal?
Részlet a válaszából: […] ...365 napon át biztosított volt. A gyermekgondozási díj a gyermek kétéves korának betöltéséig jár. Ezt követően kell megigényelnie a gyermekgondozási segélyt. Mindez arra az esetre vonatkozik, ha a kérdés feltevője biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

GYES két gyermek után

Kérdés: Valóban kaphatja egyszerre két gyermek után a GYES-t az a szülő, aki egy egyéves, valamint egy négy- és egy hétéves gyermeket nevel, akik közül a négyéves gyermek beteg? Milyen módon igényelhetők az ellátások?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásra. Ezt az időpontot megelőzően kizárólag a családi pótlék esetében volt lehetőség, de a jelzett időpontot követően már a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj is nyitva áll a kérelmezők előtt. A szabályozás azonban nem ilyen egyszerű, és nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.
Kapcsolódó címkék:  

Gyermekgondozási segély igénylése

Kérdés: Hogyan és hol igényelhető a gyermekek után járó gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozási segélyre vonatkozó igényt 2015. április 1-jétől a kormányhivatalok bírálják el, majd kedvező döntés esetében a folyósítást is elvégzik. Az igénybejelentést tehát mindenképpen feléjük kell megtenni. A kérelem benyújtása lehetséges írásban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.
Kapcsolódó címkék:    

GYES-en töltött idő elismerése szolgálati időként

Kérdés: Hogyan számít bele a nyugdíjas időbe a 10 évig GYES-en töltött idő?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozási segély folyósításának ideje a nyugdíj megállapítása során szolgálati időnek, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapításánál pedig jogosultsági időnek minősül. Míg az első esetben a segély teljes tartama elismerhető, addig az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.
Kapcsolódó címkék:    

GYES meghosszabbítása

Kérdés: Meghosszabbítható valamilyen módon a GYES abban az esetben, ha a gyermeket, aki idén tölti a 3. életévét, súlyos baleset érte, égési sérüléseket szenvedett, és mindennap gyógykezelésre szorul, ami előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, ezért az édesanya nem tud munkába állni?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozási segély három éven túli folyósítására két lehetőség kínálkozik. Az első esetben a jogszabály garantálja a folyósítás meghosszabbítását, a második eset azonban méltányossági alapon működik.A gyermekgondozási segély további igényléséhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

GYES figyelembevétele szolgálati alapként

Kérdés: Figyelembe veszik biztosítási időként a tartósan beteg gyermek ápolása miatt igénybe vett GYES időszakát az édesapa esetében? Milyen jövedelem kerül beszámításra a nyugdíj alapjába, ha az igénylőnek az ellátás időtartama alatt nincs egyéb jövedelme? Beleszámít a nyugdíj alapjába a GYES melletti munkaviszonyban megszerzett jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát a nyugellátás megállapításánál szolgálati időként kell elismerni. A szolgálati idő számítása szempontjából közömbös, hogy a gyermekgondozási segélyt biztosítási időre tekintettel, méltányosságból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.
Kapcsolódó címkék:    

Pedagógus jogosultsága GYES-re munkavégzés esetén

Kérdés: Jogosult lesz az ikergyermekek után dupla GYES-re, illetve érdemes fellebbeznie a visszafizetésre kötelező határozat ellen annak a tanárnak, akinek a gyermekei 3 és fél évesek, és 2012. szeptember 1-jétől heti 20 órát tanít, ami a kötelező óraszám 90 százaléka, ezért a munkaszerződésében heti 36 órás, részmunkaidős határozatlan idejű munkaviszony szerepel? Miután az édesanya részére folyósították a szeptember hónapra járó dupla ellátást, kapott egy határozatot, hogy az egyiket fizesse vissza, mert nem jogosult rá, annak ellenére, hogy korábban azt a felvilágosítást kapta, hogy pedagógusok esetében nem veszik figyelembe a 30 órás limitet, a lényeg, hogy részmunkaidőről szóljon a szerződés.
Részlet a válaszából: […] ...címezve. Ebből következően, amennyiben valaki nem ért egyet a hatóság döntésével, a fellebbezéssel minden esetben élni tud.A gyermekgondozási segély mellett végezhető munkára irányuló jogviszonyról a Cst. tartalmaz elő­írásokat. Ez a jogszabály 2011....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

GYES-jogosultság időtartama

Kérdés: Valóban csak kétéves korig jár a gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozási segély egy régmúltra visszanyúlószociális ellátási forma, és ez a korábban csak anyáknak, mostanság már ennélsokkal bővebb ellátotti körnek járó támogatás úgy összeforrott a hároméveskorral, hogy elég nehéz megemészteni azt, hogy egyik napról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.
Kapcsolódó címkék:  

Apa GYES-jogosultsága

Kérdés: Hogyan alakul a család első gyermekével jelenleg GYES-en lévő édesapa jogosultsága abban az esetben, ha megszületik a második gyermek, és az édesanya TGYÁS-ban, majd GYED-ben részesül? Az apa a GYES igénybevétele mellett dolgozik.
Részlet a válaszából: […] ...feltételek fennállnak - terhességi-gyermekágyi segélyjár. Ezt követően kétéves korig gyermekgondozási díjat vehetnek igénybe aszülők. Gyermekgondozási segély a gyermek hároméves koráig jár, azonbansúlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekre tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.
1
2