tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott gyermekgondozási segély tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: GYES továbbfolyósítása

Kérdés: Kötelező a munkaadónak továbbra is engedélyeznie a fizetés nélküli szabadságot annak a munkavállalójának, akinek a GYES-re való jogosultsága május 20-ával megszűnt volna, mivel gyermeke betöltötte a 3 éves kort, de a vészhelyzetre tekintettel továbbra is kapja az ellátást, vagy mérlegelheti a szabadság engedélyezését, és tartama alatt szünetel a biztosítás?
Részlet a válaszból: […]jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. A rendelet alapján az e körbe tartozó ellátások továbbfolyósítására "automatikusan", tehát kérelem nélkül sor került.Ami a fizetés nélküli szabadság engedélyezését illeti, ebben az esetben a munkáltatónak nincs mérlegelési lehetősége, ugyanis az Mt. 130. §-a értelmében a munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében - a gyermek harmadik életévének betöltése után is - fizetés nélküli szabadság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6471

2. találat: Beteg gyermeket nevelő egyedülálló édesanya GYES-e

Kérdés: Milyen időtartamra és milyen összegben jogosult gyermekgondozási segélyre egy édesanya, aki betegen született gyermekét egyedül fogja nevelni? Kaphatja az ellátást abban az esetben is, ha munkát vállal?
Részlet a válaszból: […]részére csecsemőgondozási díj került megállapításra, és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. A gyermekgondozási díj a gyermek kétéves korának betöltéséig jár. Ezt követően kell megigényelnie a gyermekgondozási segélyt. Mindez arra az esetre vonatkozik, ha a kérdés feltevője biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, ebben az esetben érdemes kihasználni a biztosítás nyújtotta előnyöket, hiszen ezek az ellátásfajták általánosságban magasabb összegűek, mint a gyermekgondozási segély. Biztosítási jogviszony hiányában, illetve ha a fenti feltételekkel a szülő nő nem rendelkezik, a szülés napjától gyermekgondozási segélyre lesz jogosult. Amennyiben a gyermek súlyos fogyatékossággal vagy tartós betegséggel született, abban az esetben az igény bejelentésére szolgáló nyomtatványon felül be kell nyújtani az "Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről" elnevezésű nyomtatványt is, melyet az ügyfélszolgálatokon, továbbá a később felsorolásra kerülő kórházakban, klinikákon lehet beszerezni, vagy az internetről letölteni. Ez a nyomtatvány mind az emelt összegű családi pótlék, mind a hosszabb ideig járó gyermekgondozási segély igazolására alkalmas. Kiállítását, kitöltését, benyújtását az 5/2003. EszCsM rendelet szabályozza. Az igazolás kiállítására a gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekszakosztály, szak­ambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult. Az orvos a rendelet mellékletében felsorolt betegségek, fogyatékosságok megállapítása esetén a hozzájuk rendelt betűvel, illetve számmal jelöli meg, valamint feltünteti a betegség BNO-kódját is. A nyomtatványon jelzi továbbá a következő felülvizsgálat időpontját is, mely egy-öt éves időtartam között helyezkedhet el, de dönthet úgy is, hogy a gyermek állapota végleges, ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4853

3. találat: GYES két gyermek után

Kérdés: Valóban kaphatja egyszerre két gyermek után a GYES-t az a szülő, aki egy egyéves, valamint egy négy- és egy hétéves gyermeket nevel, akik közül a négyéves gyermek beteg? Milyen módon igényelhetők az ellátások?
Részlet a válaszból: […]súlyosan fogyatékos. Ilyenkor a gyermek 10. életévének betöltéséig lehet - egyéb feltételek esetében - az ellátást folyósítani. Alapesetben a gyermekgondozási segélyt a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Fontos kihangsúlyozni, hogy a Cst. általánosságban csak egy gyermek részére engedélyezi a gyermekgondozási segély folyósítását, a több gyermek után igénybe vehető ellátás kivételszabálynak tekinthető. Tehát, ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára (gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), akkor a támogatást csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Később foglalkozunk a kivételszabállyal is, de ezt megelőzően még az alapellátás igénybevételének feltételeit nézzük tovább. Nem jár gyermekgondozási segély, amennyiben valaki a Szoc-tv.-ben leírt és megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, ide nem értve a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a kiemelt ápolási díjnak vagy az emelt összegű ápolási díjnak az összegét. A szabályozás szintén kivételként tekint a gyermekgondozási segélyre való jogosultság esetében a társadalombiztosítási nyugellátásra, az átmeneti bányászjáradékra, a nem ugyanazon gyermek után folyósított csecsemőgondozási díjra, valamint a gyermekgondozási díjra, továbbá a rehabilitációs járadékra, rokkantsági járadékra, a megváltozott munkaképességű személyek ellátására, a bányászok egészségkárosodási járadékára. Nem jár továbbá a gyermekgondozási segély annak a részére, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. Annak sem lehet az ellátást megállapítani, aki előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti. Meghatároztuk azokat az élethelyzeteket, amelyekben a gyermekgondozási segély megállapítható.Most nézzük meg, mely esetekben jár több gyermek után az ellátás. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn azzal, hogy ebben az esetben az egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni. A korábban idézett törvény átmeneti rendelkezései között megtaláljuk az időkorlátot. Az imént leírt többes ellátás folyósítását a 2013. december 31-ét követően született, vagy a szülő, gyám háztartásába[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4815
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Gyermekgondozási segély igénylése

Kérdés: Hogyan és hol igényelhető a gyermekek után járó gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszból: […]lakcíméről kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolni is tud. Itt kell nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy keresőtevékenységet folytat-e valamely, Magyarországon kívüli EGT-tagállamban (ezek az Európai Unió országai, valamint Svájc és Norvégia). Erre azért van szükség, mert az EU-n belül a gyermekek után járó ellátások csak az egyik államtól járnak, az esetleges másik ország kizárólag különbözet fizetésére kötelezett. Amennyiben a kérelmező egyszerre több ellátás iránt nyújt be kérelmet, családi pótlékot vagy anyasági támogatást is igényel egyidejűleg, akkor a személyes adatokat teljeskörűen csak az egyik nyomtatványon kell megadni, a másik nyomtatványon csak a nevet és a taj-számot, ezt meghaladó további személyes adat kitöltése mellőzhető. A nyomtatvány második részében a saját háztartásban eltartott kiskorú gyermekeket kell felsorolni, adataikkal együtt. Ezt meghaladóan azon gyermeket külön is meg kell jelölni, aki után a kérelem benyújtásával az igénylő az igényelt ellátást kérelmezni kívánja. Tehát valamennyi háztartásban tartózkodó gyermeket szerepeltetni kell a nyomtatványon, azokat is, akik után nem igényelnek gyermekgondozási segélyt. Amennyiben a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, azt is ebben a részben kell jelölni. A nyomtatvány harmadik szakaszában a jogosultság megállapításához, illetve folyósításához szükséges adatokat kell megadni, így azt, hogy mely időponttól kéri a kérelmező a GYES megállapítását, továbbá hogy ő vagy más személy részesül-e hasonló ellátásban valamely háztartásban élő gyermeke jogán, és itt kell azt is jelezni, ha más ellátásban (táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, egyéb rendszeres pénzellátásban) részesül a kérelmező vagy társa. Amennyiben számlára kéri az igénylő az ellátást, akkor itt kell megadnia a számlaszámot is. Ez csak olyan számlaszám lehet, amely felett a kérelmezőnek - akár kizárólag, akár más személlyel megosztva - rendelkezési jogosultsága van. A nyomtatvány negyedik hányada tartalmazza az ellátás megállapítását kizáró körülmények felsorolásának, továbbá az ellátást kérelmezőnek a GYES folyósítását befolyásoló bejelentési kötelezettségének teljesítésével összefüggő szabályoknak a tudomásulvételét, és a kérelemhez csatolt mellékletek megjelölésére szolgáló részt. Ebben a részben kell a kérelmezőnek jelölni, ha helyi utazási kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadását is kéri. Fontos, hogy a kérelmet a kérelmezőnek saját kezűleg alá kell írnia, e nélkül a kérelem nem érvényes, és hosszadalmas hiánypótló eljárás veheti kezdetét. A kérelemhez minden esetben néhány mellékletet kell csatolni. Ezeket általában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4802
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: GYES-en töltött idő elismerése szolgálati időként

Kérdés: Hogyan számít bele a nyugdíjas időbe a 10 évig GYES-en töltött idő?
Részlet a válaszból: […]korlátozással. Alapesetben a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nő számára akkor állapítható meg az öregségi teljes nyugdíj, ha a negyven év jogosultsági időből keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal minimum 32 év szolgálati időt szerzett, vagyis ekkor nyolc év igazolható gyermekneveléssel. A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjának megállapításánál családi szerepvállalással tíz évet az a nő igazolhat, aki saját háztartásában hat gyereket nevelt, vagy akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4751
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: GYES meghosszabbítása

Kérdés: Meghosszabbítható valamilyen módon a GYES abban az esetben, ha a gyermeket, aki idén tölti a 3. életévét, súlyos baleset érte, égési sérüléseket szenvedett, és mindennap gyógykezelésre szorul, ami előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, ezért az édesanya nem tud munkába állni?
Részlet a válaszból: […]az igénylőnek kell átadnia, aki ezzel igazolja a magasabb összegre való jogosultságát az igényelbíráló szervnél.Az igazoláson minden esetben fel kell tüntetni:- diagnózist,- a betegséghez kapcsolódó BNO-kódot,- a betegség betű- és számjelét,- a következő felülvizsgálat dátumát,- a kiállítás dátumát,- azt, hogy a betegség a kiállítás dátumát megelőzően két hónapon keresztül fennállt-e vagy sem,- az orvos specifikus bélyegzőjét,- a kiállító intézmény bélyegzőjét.Ha a gyermek nem a GYES folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá, a GYES megállapítására új kérelmet kell benyújtani. A magasabb összegű ellátás folyósítása az igazolás benyújtásától, de legkorábban a benyújtást megelőző két hónapon belül állapítható meg, feltéve hogy a betegség fennállását az orvos igazolta.A méltányosság gyakorlásával bizonyos élethelyzetekben a jogszabályban meghatározott általános feltételektől kíván eltekinteni a jogalkotó. A méltányosság gyakorlása azt jelenti, hogy a kérelmező javára, az általános feltételektől eltérően dönt az arra feljogosított döntéshozó. Fontos hangsúlyozni, hogy a méltányosság alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha erre a jogszabály felhatalmazást ad. Méltányossági alapon két esetben lehet a GYES folyósítását elindítani, illetőleg meghosszabbítani, ezek közül azonban esetünkben kizárólag az egyik alkalmazható. A méltányosság gyakorlója a Kincstár elnöke, aki méltányossági jogkörében eljárva a gyermekgondozási segélyre való jogosultságot az alábbi jogosultak részére állapíthatja meg, illetve hosszabbíthatja meg. Méltányossági gyermekgondozási segélyre lehet jogosult a beteg gyermekét nevelő személy a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig. Azon gyermekek esetében, akik olyan betegségben szenvednek, hogy betegségük az 5/2003. ESzCsM rendelet szerinti betegségcsoportba nem sorolható be, ugyanakkor napközbeni gondozásuk betegségükre tekintettel napközbeni ellátást biztosító intézményben - bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4511

7. találat: GYES figyelembevétele szolgálati alapként

Kérdés: Figyelembe veszik biztosítási időként a tartósan beteg gyermek ápolása miatt igénybe vett GYES időszakát az édesapa esetében? Milyen jövedelem kerül beszámításra a nyugdíj alapjába, ha az igénylőnek az ellátás időtartama alatt nincs egyéb jövedelme? Beleszámít a nyugdíj alapjába a GYES melletti munkaviszonyban megszerzett jövedelem?
Részlet a válaszból: […]nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni.Főszabály szerint az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a gyermekgondozási segély, de ugyanígy a munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, nyugdíjjárulék-köteles szociális ellátások (gyermeknevelési támogatás, ápolási díj), a prémiumévek program, illetőleg különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás, a rehabilitációs járadék és a rehabilitációs ellátás összegét, valamint a felsorolt ellátások folyósításának időtartama alatti biztosítással járó jogviszonyból származó jövedelmet (keresetet) - a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától függetlenül - figyelmen kívül kell hagyni.Ha azonban az igénylőre kedvezőbb, akkor a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4058
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Pedagógus jogosultsága GYES-re munkavégzés esetén

Kérdés: Jogosult lesz az ikergyermekek után dupla GYES-re, illetve érdemes fellebbeznie a visszafizetésre kötelező határozat ellen annak a tanárnak, akinek a gyermekei 3 és fél évesek, és 2012. szeptember 1-jétől heti 20 órát tanít, ami a kötelező óraszám 90 százaléka, ezért a munkaszerződésében heti 36 órás, részmunkaidős határozatlan idejű munkaviszony szerepel? Miután az édesanya részére folyósították a szeptember hónapra járó dupla ellátást, kapott egy határozatot, hogy az egyiket fizesse vissza, mert nem jogosult rá, annak ellenére, hogy korábban azt a felvilágosítást kapta, hogy pedagógusok esetében nem veszik figyelembe a 30 órás limitet, a lényeg, hogy részmunkaidőről szóljon a szerződés.
Részlet a válaszból: […]végezhető keresőtevékenység szabályait. Míg 2011. január 1-jét megelőzően a gyermek egyéves kora után a szülők a gyermekgondozási segély igénybevétele mellett bármilyen időtartamban dolgozhattak, addig ezt követően erre már sokkal korlátozottabban nyílt lehetőségük.Nem változott az, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő szülő keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig továbbra sem folytathat, de jelenleg a gyermek egyéves kora után is csak heti harminc órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat, illetőleg időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. A jogszabály napi munkaidő-korlátozást vagy az alapszabálytól eltérő munkaköröket nem állapít meg.Az idézett törvény arról sem határoz, hogy bizonyos munkahelyeken vagy munkakörökben ennél enyhébb vagy szigorúbb szabályozást kell tartani.A "részmunkaidő" megfogalmazást a Cst. nem ismeri. A munkaidő korlátozása heti átlagban történik, ez nem haladhatja meg a 30 órát, tehát extrém esetben akár három 10 órás munkanappal is ki lehet ezt meríteni, de ennek az ellenkezője is igaz lehet: ha valaki csak három 8 órás munkanapot teljesít egy héten, jogosult lehet a gyermekgondozási segély folyósítására.Különleges esetekben azonban ettől eltérő szabályozás is létezik. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után igénybe vett gyermekgondozási segély esetén a keresőtevékenység még jelenleg is időkorlátozás nélkül folytatható. Ez utóbbi kitétel vonatkozik az ikergyermekekre is azzal a megkötéssel, hogy az ilyen feltételekkel <br> keresőtevékenységet folytató személy az ikergyerme­kek számától függetlenül az egy gyermek után járó összegű gyermekgondozási segélyre jogosult. A jogi szabályozás alapján az azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3940

9. találat: GYES-jogosultság időtartama

Kérdés: Valóban csak kétéves korig jár a gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási segélyre való jogosultságot megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak, továbbá megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható. Előbbi esetben a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról kell csatolni, míg utóbbiban a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek vagy a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben nem gondozhatók, nevelhetők. Ezek után még egy pozitív dolgot mondhatunk el arról, miért nem eszik olyan forrón azt a bizonyos kását. A friss szabályozás alapján a már megszerzett jogokat nem lehet visszavenni. Azokban az esetekben, amikor a gyermekgondozási segélyt a gyermek hároméves koráig már korábban megállapították, azt csorbítani nem lehet. A gyermek kétéves koráig megállapított segélyezés tehát csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a gyermek 2010. április 30-át követően született. Ezekben az esetekben - ez törvényszerű - csak 2012-ben tölti be a jogot adó gyermek a jogvesztő második életévét, az az időpont pedig még nagyon távoli, főleg ha megfigyeljük, hogy a családtámogatással foglalkozó szabályozás mennyire gyorsan változik. Az említett jogszabályváltozással egyidejűleg, természetesen a gyermeknevelési támogatásra vonatkozó jogosultság időtartamát is meg kellett változtatni. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 2. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. A gyermekgondozási ellátások mellett végezhető keresőtevékenység szabályozása szintén nem változott, mint ahogy az ellátások összege sem. A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - a nagyszülő kivételével - keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat. A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő keresőtevékenységet a gyermek hároméves kora után napi négy órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Ez utóbbi kitétel vonatkozik a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy munkavégzésére is. A gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3046
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Apa GYES-jogosultsága

Kérdés: Hogyan alakul a család első gyermekével jelenleg GYES-en lévő édesapa jogosultsága abban az esetben, ha megszületik a második gyermek, és az édesanya TGYÁS-ban, majd GYED-ben részesül? Az apa a GYES igénybevétele mellett dolgozik.
Részlet a válaszból: […]támogatás igénybevétele mellett munkát vállal, és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult. Lefordítva: ugyanazon személy a felsorolt ellátások közül egyszerre csak egyet vehet igénybe, az említett kivételtől eltekintve. Ezt csak alapigazságként jegyezzük meg, mert a kérdés nem teljesen erre irányult. Menjünk tovább! A szülők közös háztartásában élő gyermeke után egyidejűleg csak az egyik szülő jogosult táppénzre, gyermekgondozási díjra. Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekek után egyidejűleg jogosultak lennének a gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra, táppénzre, gyermekgondozási díjra és terhességi-gyermekágyi segélyre, úgy ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Ez volt az, amit igazából kerestünk. Lehet, hogy nem ezt a választ vártuk, de ez a megoldás a kérdésünkre. Alapvetően, tehát a szülők közül, kizárólag az egyik és kizárólag egyfajta ellátást vehet igénybe. Egy kivétel van a fentiek alól, mégpedig az, ha a közös háztartásban élő gyermek után az egyik szülő gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, táppénzt, gyermekgondozási díjat és terhességi-gyermekágyi segélyt vesz igénybe, úgy a másik szülő gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot, feltéve hogy az ellátások nem ugyanazon gyermek után kerülnek megállapításra. Ez azonban esetünkben nem jöhet számításba. Már csak azt kell eldönteniük, hogy melyik szülő szeretne a gyermekével otthon lenni, és mikor szeretnének változtatni a jelenlegi felálláson. Ehhez nyújtunk néhány mondatos segítséget azzal, hogy megvizsgáljuk, mi is az a választás napja. Mint tudjuk, az ügyfél választhat a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj és terhességi-gyermekágyi segély ellátások között, amennyiben a gyermek korára tekintettel a fentiek közül több ellátásra lehet jogosult. A választás módja a folyósított ellátásról lemondás és az új ellátás igénylése. A választás napja az a nap, amikor az ügyfél az új ellátás iránti kérelmét benyújtja, vagy postára adja. Amennyiben az ügyfél a fentiek szerinti választását a Kincstárnál jelzi, és a választott ellátást nem a Kincstár folyósítja, akkor a kérelem beérkezését követő 3 napon belül intézkedni kell a folyósított ellátásnak a kérelem benyújtása napját követő naptól történő megszüntetése iránt, egyben a választott ellátásra vonatkozó kérelmet - a folyósított ellátásra vonatkozó megszüntetésről szóló értesítéssel együtt - meg kell küldeni szintén 3 napon belül a választott ellátás folyósítására illetékes társadalombiztosítási szervnek. Amennyiben a megszüntetésre csak késedelmesen kerül sor, és a késedelem miatt a választás napját követő időszakra is történik ellátás folyósítása, akkor is el kell ismerni a választás napját, és az azt követő időszakra utalt ellátás jogalap nélkülinek minősül azzal, hogy az igénybevétele az ügyfélnek nem felróható. Ezért haladéktalanul tájékoztatni kell az ügyfelet levélben - befizetési csekket mellékelve -, hogy soron kívül fizesse vissza a felvett ellátást annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2745
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést