tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

kaláka Szívességi alapon végzett munka minősítése
Munkaviszonynak minősül-e, ha egy magánszemély barátai és rokonai szívességi alapon munkát végeznek a tulajdonában lévő termőföldön?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 129. számában (2008. június 3.), 2231. kérdésszám alatt
kamat
kamatjövedelem Kamatjövedelem közterhei
Milyen közterheket kell fizetni a kamat­jövedelem után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 221. számában (2012. július 10.), 3786. kérdésszám alatt
kamatkedvezmény
kamatmentes kölcsön
kamera Kamerák felszerelése
Joga van a munkáltatónak kamerákat elhelyezni a munkaterületen, és azon keresztül megfigyelni a dolgozók munkavégzését, vagy ehhez szükség van a munkavállalók beleegyezésére is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 356. számában (2019. április 16.), 6058. kérdésszám alatt
kanadai állampolgár
kanadai magyar állampolgár Kettős állampolgárságú kft.-tagok jogviszonya
Milyen járulékokat kell levonni, és mit kell megfizetni egy kft. kanadai-magyar kettős állampolgárságú, 60 százalékos tulajdoni részesedéssel bíró ügyvezetőjének fizetett havi 71 500 forint összegű díjazásból, aki 1931-ben született, Kanadában nyugdíjra jogosult, és a társaságban személyesen közreműködik? Milyen járulékfizetési kötelezettsége van a másik, 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tagnak, aki szintén kettős állampolgár, de még nem nyugdíjas? Hogyan változik a helyzet, ha az ügyvezető megbízás alapján látja el tevékenységét havi 3000 forint megbízási díjért, és tagi jövedelmet nem kap? Szerepelnie kell-e ennek a társasági szerződésben, vagy elég a taggyűlési határozat? A másik tag egyáltalán nem működne közre a továbbiakban a társaság tevékenységében. Jogosultak lesznek-e egészségügyi szolgáltatásra, ha állandó lakcímük Kanada, de tartózkodási helyük Magyarország, és lakcímkártyával is rendelkeznek?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 146. számában (2009. március 10.), 2507. kérdésszám alatt
karantén
károkozás
kárpótlás Kárpótlásban részesült személyek nyugdíjkedvezményei
Igaz-e az, hogy aki kitelepítésért részesült kárpótlásban, annak jár nyugdíjkorhatár-kedvezmény? Amennyiben ez valóban így van, milyen igazolásokat kell beszerezni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 30. számában (2004. február 10.), 531. kérdésszám alatt
kártérítés
kártérítés kamata
kártyajáték Pókeren nyert összeg járulékkötelezettsége
Van-e valamilyen járulékvonzata a pókeren nyert összegnek?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 179. számában (2010. augusztus 30.), 3063. kérdésszám alatt
kata
katona Hivatásos katona egyéb jogviszonya
Egyéb jogviszonyában 15 vagy 11,1 százalékos ekhót kell-e levonni attól a hivatásos katonától, aki az ekho szerinti adózást választja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 180. számában (2010. szeptember 14.), 3081. kérdésszám alatt
kaució Kaució adókötelezettsége
A magánszemély bérbeadó adóköteles bevételének számít-e az átvételkor a bérlőtől kapott 2 havi bérleti díjnak megfelelő kaució, melyből a gazdasági társaság bérbevevő 25 százalék szja-t vont le?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 138. számában (2008. október 28.), 2368. kérdésszám alatt
kazahsztáni állampolgár Kazahsztáni állampolgárságú személy jogállása
Kell-e munkavállalási engedélyt kérnie, illetve hogyan kaphat taj-kártyát az a budapesti lakóhellyel és tartózkodási engedéllyel rendelkező, kazahsztáni állampolgárságú magánszemély, aki egy kft. ügyvezetője, de nem tagja? Az ügyvezetői teendők ellátásáért havi 70 000 forint megbízási díjban részesül, egyéb munkavégzésre nem kötelezett, hazájában nyugdíjban részesül.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 73. számában (2006. január 10.), 1289. kérdésszám alatt
kedvezmény érvényesítésének elhalasztása Tandíj adókedvezményének halasztott igénybevétele
Véglegesen elveszti-e a tandíj utáni adókedvezményt az a diák, aki első diplomája megszerzésére készül egy költségtérítéses felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, és mindkét szülője nyugdíjas, ezért a tandíj utáni adókedvezményt nem tudják igénybe venni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 98. számában (2007. február 13.), 1683. kérdésszám alatt
kedvezményes adózású juttatás
kedvezményes dolgozói részvény Kedvezményes dolgozói részvény
Egy állami vállalat átalakulása során a munkavállalók kedvezményesen, a névérték 10 százalékáért vásárolhatnak tulajdonjogot (kedvezményes dolgozói részvény) a létrejött gazdasági társaságból, az 1995. évi XXXIX. tv. előírásának megfelelően. A munkáltatónak van-e valamilyen adatszolgáltatási kötelezettsége az APEH felé a kedvezményes dolgozói részvény juttatását követően, illetve a kedvezményes dolgozói részvény névértéken való visszavásárlásakor? A munkavállalónak van-e bevallási kötelezettsége, ha a munkáltató a kedvezményes dolgozói részvényt névértéken visszavásárolja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 120. számában (2008. január 29.), 2065. kérdésszám alatt
kedvezményes nyugdíj
kedvezményes nyugdíjban részesülő munkavállaló
kedvezményes nyugdíjban részesülő ügyvezető
kedvezményes nyugdíjban részesülő vállalkozó
kedvezményes parkolás Kedvezményes parkolás
Valóban csak akkor lehet jogosult kedvezményes parkolásra a magánszemély, ha fogyatékossági támogatásban részesül? Mit tehetnek azok, akik nem jogosultak az ellátásra, de a mozgásukban korlátozva vannak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 341. számában (2018. július 17.), 5812. kérdésszám alatt
kedvezményes természetbeni juttatás
kedvezményes utazás
kedvezményezett foglalkoztatás Kedvezményezett idő figyelembe-vétele szolgálati időként
Figyelembe fogják venni a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő számításakor a járvány miatti kedvezményezett foglalkoztatás időszakát annak az újságíróként dolgozó munkavállalónak, aki 2021. február hónapban fogja betölteni a nyugdíjkorhatárát, és igényelni szeretné a nyugellátást? Milyen keresetet számolnak erre az időszakra, tekintettel arra, hogy a nyugdíjjárulékot nem kellett megfizetni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 385. számában (2020. szeptember 29.), 6573. kérdésszám alatt
kedvezményezett foglalkoztatott
kedvezményezett vállalkozás
kegyeleti ellátás Kegyeleti ellátás
Milyen juttatásokra vonatkozik pontosan adómentesség az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.6. pontjának e) alpontjában feltüntetett kegyeleti ellátás esetében?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 307. számában (2016. október 25.), 5207. kérdésszám alatt
kenyai állampolgár Kenyai állampolgárságú munkavállaló társadalombiztosítási közterhei
Milyen járulékokat kell levonni attól az adószámmal, taj-kártyával és lakcímkártyával rendelkező kenyai állampolgártól, akit munkaviszony keretében alkalmaz egy kft.? Be kell-e léptetni magánnyugdíjpénztárba a munkavállalót?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 149. számában (2009. április 21.), 2560. kérdésszám alatt
kényszervállalkozó Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei
Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 127. számában (2008. május 6.), 2188. kérdésszám alatt
képernyő előtti munkavégzés
képesítéshez kötött tevékenység Kisadózó egyéni vállalkozó alkalmazottja
Helyesen jár el egy kisadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy munkavállalót vesz fel képesítéshez kötött tevékenységre, amelyet az elkövetkező időszakban számlázni kíván, de nincs meg hozzá a megfelelő képesítése? Milyen jogviszonyban alkalmazható ez a munkavállaló? Foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatottként, vagy ez a megoldás mindenképpen jogellenes?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 362. számában (2019. augusztus 6.), 6160. kérdésszám alatt
képviselet
képzés
képzési költség
kerekítés Egészségbiztosítási járulék bevallása
Külön-külön kell-e ezer forintra kerekítve bevallani és befizetni a 4 százalék természetbeni és a 2 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a 11 százalékos egészségbiztosítási járulékot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 93. számában (2006. november 14.), 1599. kérdésszám alatt
kereset bejelentése
kereseti korlát
kereseti korlát elérése
keresetkiegészítés
keresetkiesésről szóló igazolás Kifizetőhely által kiállított igazolás javítása
Hová fordulhat jogorvoslatért az a munkavállaló, aki úgy véli, hogy a munkáltatójánál működő kifizetőhely helytelenül állította ki az egészségpénztár részére a betegség miatti keresetkiesésről szóló igazolást? A munkáltató nem akarja kijavítani a bérszámfejtő program által kiállított nyomtatványt, amelyen igazolnia kell, hogy a kapott táppénzellátás és a számított (betegség nélküli) jövedelem összegének különbözete mekkora, annak ellenére, hogy az nem tartalmazza az előző időszakra kifizetett túlórát, és így veszteséget okoz a dolgozónak.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 252. számában (2014. január 28.), 4306. kérdésszám alatt
keresetpótló juttatás Keresetpótló juttatás közterhei
A személyi jövedelemadón túl milyen közterheket kell fizetni a keresetpótló juttatás után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 267. számában (2014. október 21.), 4545. kérdésszám alatt
keresetpótló támogatás
kereskedelmi képviselő Munkaidő megállapítása kereskedelmi képviselők esetében
A lakóhelyükön tárolt cégtulajdonú személygépkocsi esetén az indulástól az első boltba való belépésig, illetve az utolsó boltból hazaérkezésig eltelt időt munkaidőként vagy munkába járásra fordított időként kell-e számításba venni azoknak a kereskedelmi képviselőknek az esetében, akiknek feladata a hozzájuk tartozó régióban található boltokat napi túraterv alapján felkeresni, és ott az üzletkötéshez szükséges munkát végezni? A képviselők tehát a cég által biztosított gépkocsival folyamatosan úton vannak, és ezt természetesen rendes munkaidejükben teljesítik.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 89. számában (2006. szeptember 19.), 1540. kérdésszám alatt
keresőképtelen beltag Betéti társaság beltagjának betegsége
Milyen lehetőségei vannak annak a betéti társaságnak, amelynek egyetlen beltagja kimerítette a táppénzre való jogosultságát, de még mindig beteg, és a téli időszakban egyébként sincs munkája, ezért a járulékokat sem tudná kigazdálkodni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 187. számában (2010. december 21.), 3199. kérdésszám alatt
keresőképtelen munkavállaló
keresőképtelen munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
keresőképtelen társas vállalkozó
keresőképtelenség
keresőképtelenség felmondási idő alatt Keresőképtelenség a felmondás időtartama alatt
Meghosszabbítja a felmondási időt a keresőképtelenség abban az esetben, ha a munkaviszony megszüntetését a munkavállaló kezdeményezte, és a felek 30 napos felmondási időben állapodtak meg? Milyen lehetőségei vannak a foglalkoztatónak abban az esetben, ha utólag kiderül, hogy a munkavállaló ténylegesen nem volt munkára alkalmatlan állapotban, csak annyira megromlott a viszonya a korábbi kollégáival, hogy nem kívánta ledolgozni a felmondási idejét?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 359. számában (2019. június 11.), 6115. kérdésszám alatt
keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság alatt Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság ideje alatt
Jogosult lesz táppénzre az a munkavállaló, aki a 2017. szeptember 10-től 2018. augusztus 31-ig tartó időszakra - családi okokra hivatkozva?- fizetés nélküli szabadságot igényelt, amelyet a munkáltató engedélyezett számára, de 2018. március 7-től április 9-ig kórházi ellátásban részesült agyérgörcs miatt, és jelenleg is keresőképtelen? A?munkavállaló 10 éve áll a munkáltató alkalmazásában, és kérte a fizetés nélküli szabadság megszakítását, tekintettel arra, hogy a keresőképtelensége előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 337. számában (2018. május 8.), 5748. kérdésszám alatt
keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság után Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság után
Jogosult lesz táppénzre a 2020. október 21-től tartó keresőképtelenség idejére az a munkavállaló, aki 2020. április 1-jétől 2020. június 28-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt bezárt az üzlet, ahol 2017. október 2. óta folyamatosan dolgozik? Helyesen járt el a munkáltató, amikor elutasította a munkavállaló táppénzigényét, amelyet a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, 2020. május 6-tól május 22-ig tartó keresőképtelenségre tekintettel nyújtott be?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 388. számában (2020. november 10.), 6630. kérdésszám alatt
keresőképtelenség határozott idejű munkaviszony esetén Táppénz határozott idejű munkaszerződés esetén
A 7 nap betegszabadság lejárta után jogosult lesz táppénzre az a munkavállaló, aki 2012. október 1-jétől áll a munkáltató alkalmazásában 2013. június 30-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel, munkaideje 2013. február 28-ig napi 6 óra volt, 2013. március 1-jétől pedig napi 4 óra, és 2013. március 4-én keresőképtelen állományba került? Amennyiben jogosult az ellátásra, mi lesz a számítás alapja? A dolgozó részére 2012. augusztus 1-jétől 2015. július 31-ig rehabilitációs ellátás került megállapításra.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 237. számában (2013. április 30.), 4070. kérdésszám alatt
keresőképtelenség idejére járó szabadság
keresőképtelenség igazolása
keresőképtelenség kódja
keresőképtelenség munkaszüneti napon Keresőképtelenség munkaszüneti napon
Hogyan kell elszámolni egy havibéres dolgozó keresőképtelenségét, ha munkaszüneti napra esik, és a munkavállalónak erre a napra nincs munkaidő-beosztása?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 252. számában (2014. január 28.), 4300. kérdésszám alatt
keresőképtelenség szolgálati viszony felfüggesztése alatt Keresőképtelenség szolgálati viszony felfüggesztése alatt
Milyen ellátásra válhat jogosulttá az a munkavállaló, akinek a szolgálati viszonyában bekövetkezett felfüggesztés alatt a foglalkoztatója 100 százalékban visszatartotta az illetményét, és időközben keresőképtelenné vált?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 341. számában (2018. július 17.), 5803. kérdésszám alatt
keresőképtelenség több jogviszony esetén Táppénz több munkaviszony esetén
Mindkét táppénzigényt a kifizetőhelynek kell elbírálni abban az esetben, ha egy 2018. szeptember 3-ától a kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál napi 6 órás munkaviszonyban álló munkavállaló 2018. november 5-től egy másik cégnél is munkaviszonyban áll napi 3 órás munkaidőben, és 2019. február 18-tól keresőképtelen? A dolgozó előző munkaviszonya 2015. december 1-jétől 2018. augusztus 31-ig állt fenn. Mindkét jogviszony esetében előzménynek számít a megszűnt biztosítási jogviszony?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 355. számában (2019. március 26.), 6045. kérdésszám alatt
keresőképtelenséget nem okozó munkabaleset Keresőképtelenséget nem okozó munkabalesetek bejelentése
Hol található meg annak a kifizetőhelyek számára megküldött utasításnak a jogszabályi háttere, amely szerint a baleset helye szerint illetékes kormányhivatalhoz bejelentést kell tenni a keresőképtelenséget nem okozó munkabalesetekről is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 317. számában (2017. április 25.), 5388. kérdésszám alatt
keresőtevékenység
keresőtevékenység CSED alatt
keresőtevékenység GYED alatt
keresőtevékenység GYES alatt
keresőtevékenység korengedményes nyugdíj mellett
keresőtevékenység nyugdíj mellett
keresőtevékenység rehabilitációs ellátás mellett
keresőtevékenység rehabilitációs járadék mellett
keresőtevékenység rokkantsági ellátás mellett
keresőtevékenység rokkantsági nyugdíj mellett
késedelmi pótlék
készenléti díj
készenléti idő
készenléti jellegű munkakör
készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló
készpénz ajándékozása Készpénz ajándékozása
Kell személyi jövedelemadót, illetve illetéket fizetni abban az esetben, ha a szülő saját gyermekének készpénzt ajándékoz? Van valamilyen bejelentési kötelezettség ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 273. számában (2015. február 24.), 4654. kérdésszám alatt
készpénzjuttatás Készpénzben nyújtott cafeteriajuttatás
Milyen adókötelezettség terheli az isko-la-szövetkezeti, a nyugdíjas-szövetkezeti tagnak, illetve a munkaviszony keretében foglalkoztatott nyugdíjas személyeknek készpénzben nyújtott cafeteriajuttatást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 355. számában (2019. március 26.), 6031. kérdésszám alatt
két munkaviszony egy munkáltatónál
kettős állampolgár
kettős állampolgárságú gyermek Thai-magyar kettős állampolgárságú gyermek egészségügyi ellátása
Hogyan lesz jogosult Magyarországon tajkártyára, illetve egészségügyi ellátásra az a 2,5 éves thai-magyar kettős állampolgárságú gyermek, aki külföldön (Angliában) él a szüleivel, de most két hónapra Magyarországra jön az itt élő nagyszülőkhöz? Az édesapa igényelt a gyermek részére Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Milyen ellátásokra jogosítja ez a kártya a gyermeket Magyarországon?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 346. számában (2018. október 16.), 5893. kérdésszám alatt
kettős állampolgárságú tag Magyar-ausztrál kettős állampolgárságú tag osztaléka
Terheli szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség egy magyar kft. által magyar-ausztrál kettős állampolgárságú tagja részére kifizetett osztalékot abban az esetben, ha a tag Magyarországon született, de évtizedek óta Ausztráliában él, és ott rendelkezik biztosítási jogviszonnyal?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 371. számában (2020. január 14.), 6298. kérdésszám alatt
kettős állampolgárságú ügyvezető
kettős igénybevétel Ellátások egyidejű igénybevétele
Egy háromgyermekes családban az anya 2005. november 23-án született gyermekével 2007. november 23-áig gyermekgondozási díjban részesül. A 2002. szeptember 23-án született gyermek tartós betegsége miatt az apa keresőtevékenység melletti GYES-t igényelt. Megállapítható-e az apa részére a GYES-jogosultság a beteg gyermekkel, mivel nem ugyanazon gyermekről van szó, akivel az anya GYED-en van? Az Eb-tv. 39. § (4) bekezdése a szülők jogosultságánál csak ugyanazon gyermek vonatkozásában alkalmazandó, vagy a közös háztartásban élő mindhárom gyermekre vonatkozik, még akkor is, ha nem ikergyermekekről van szó?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 104. számában (2007. május 8.), 1786. kérdésszám alatt
kevés szolgálati idő
kézbesítés Hivatalos levelek kézbesítése
Milyen lehetőségei vannak annak a társas vállalkozónak, aki néhány hónapig külföldön volt, nem tudta átvenni a hivatalos leveleit, és ez alatt az idő alatt az APEH-től olyan leveleket kapott, amelyekre nem tudott fellebbezni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 116. számában (2007. november 13.), 2004. kérdésszám alatt
kezdő egyéni vállalkozó
kezdő mezőgazdasági őstermelő
kezelési költség Egészségügyi ellátás költségei
Hol tudhatja meg a beteg az orvos által a társadalombiztosítástól igényelt elszámolt kezelési költségeit?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 109. számában (2007. július 31.), 1857. kérdésszám alatt
kft. személyesen közreműködő tagja
kft.-tag
kft.-tag jogviszonya
kft.-tag megbízási díja Kft.-tag megbízási díja
Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy kft. tagja megbízási jogviszonyban személyesen közreműködik a társaság tevékenységében 2018-ban, és a havi megbízási díjának összege 45 000 forint, ami már meghaladja a minimálbér 30 százalékát? A cégben az ügyvezetői teendőket a másik tag önállóan látja el, az érintett tag kizárólag a tényleges tevékenységben vesz részt. Biztosítottá válik a tag a megbízási jogviszonya alapján, tekintettel arra, hogy máshol nem rendelkezik semmilyen keresettel, illetve jogviszonnyal?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 349. számában (2018. november 27.), 5929. kérdésszám alatt
kft.-tag nyugdíjazása
kft.-tagok jogviszonya
kft.-tagok munkaviszonya
kft.-tulajdonos
ki nem vett szabadság A ki nem vett szabadság kezelése
Ki lehet-e fizetni a következő évre átvitt évi rendes szabadságot, ha a dolgozó a tárgyévet követő év június 30-ig nem tudja kivenni? Van-e valamilyen egyéb lehetőség a szabadság pénzbeli megváltására?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 55. számában (2005. március 22.), 988. kérdésszám alatt
kiegészítő tevékenység
kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó
kiegészítő tevékenységű tag
kiegészítő tevékenységű tag osztaléka Kiegészítő tevékenységű tag osztaléka
Befolyásolja a tagi jövedelem, illetve a magánszemélyként bérbe adott ingatlanból származó jövedelem a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó részére fizetett osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét, tekintve, hogy ezek az összegek nem szolgálnak szociális hozzájárulási adó alapjául?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 352. számában (2019. február 5.), 5980. kérdésszám alatt
kiegészítő tevékenységű ügyvezető
kiegészítő tevékenységű vállalkozó
kiegészítő tevékenységű vállalkozó betegsége Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó keresőképtelensége
Kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, ha betegség miatt nem folytatta tevékenységét?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 197. számában (2011. május 24.), 3382. kérdésszám alatt
kiemelt ápolási díj Kiemelt ápolási díj
Jogosult kiemelt ápolási díjra egy magasabb összegű családi pótlékra jogosító autista gyermek édesanyja abban az esetben, ha alternatív iskolába jár, ahová a szülei hordják és viszik, emiatt az édesanya nem tud munkát vállalni? Amennyiben igen, hol lehet igényelni az ellátást? Valóban a járási hivataloknál lehet igényelni az ápolási díjat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 254. számában (2014. március 4.), 4338. kérdésszám alatt
kiemelt ápolási díjban részesülő vállalkozó Kiemelt ápolási díjban részesülő vállalkozó járulékai
Helyesen járt el az az egyéni vállalkozó, aki 2004 óta főállásúként folytatta a tevékenységét, de 2011 tavaszától édesapja ápolása miatt kiemelt ápolási díjat kap, ezért - több helyről kapott felvilágosítás alapján - ettől az időponttól kiegészítő tevékenységű vállalkozóként fizeti a közterheket? A vállalkozó 2014. január 1-jétől kis­adózóként is csak a 25 000 forintos tételes adót fizeti.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 265. számában (2014. szeptember 23.), 4510. kérdésszám alatt
kieső idő Kieső idő
Munkabérrel ellátatlanság szempontjából van jelentősége annak, hogy a munkavállaló általános munkarendben dolgozik, vagy az általánostól eltérően, a szombat és a vasárnap akár beosztása szerinti munkanap is lehet? Hogyan kell bejelenteni a 1608-as bevallásban a munkabérrel ellátatlan kieső időszakot abban az esetben, ha egy általános munkarendben foglalkoztatott munkavállaló igazolatlan távolléten van 2016. július 1-jén és július 4-én? A július 1-jét és július 4-ét, tehát a beosztása szerinti munkanapokat kell jelenteni 46-os kóddal, mint kieső időt, vagy egybefüggő 4 naptári napot kell közölni? Hogyan kell eljárni, ha ugyanez a munkavállaló 2016. július 4-től 2016. július 8-ig fizetés nélküli szabadságot kért?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 305. számában (2016. szeptember 20.), 5173. kérdésszám alatt
kifizetőhely
kifizetőhely létesítése
kifizetőhely megszüntetése Kifizetőhely megszüntetése
Milyen bejelentési kötelezettsége van a kifizetőhelynek abban az esetben, amennyiben a fenntartó cég felszámolása megkezdődött, a vállalkozás jogutód nélkül meg fog szűnni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 384. számában (2020. szeptember 15.), 6550. kérdésszám alatt
kifizetőhely tévedése Kifizetőhely tévedése
Kell határozatot hozni abban az esetben, ha egy 2020 áprilisában GYED-ről visszatért munkavállaló GYÁP-számfejtésénél rosszul alkalmazta a kedvezményszabályt a kifizetőhely? Sommás eljárásban jártak el, a munkavállaló kárára tévedtek, de a májusi számfejtés alkalmával a hibát felfedezték, javították, és a különbséget a munkavállalónak átutalták. Amennyiben szükséges a határozat, melyik hatóság részére kell megküldeni? A tévedésnek van valamilyen büntetésvonzata?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 381. számában (2020. július 14.), 6497. kérdésszám alatt
kifizetőhelyi belső ellenőr Társadalombiztosítási kifizetőhelyi belső ellenőr szakképzettsége
Van-e valamilyen kötelező előírás a társadalombiztosítási kifizetőhely által foglalkoztatott belső ellenőr végzettségével kapcsolatban, vagy a munkáltató eldöntheti, hogy a középfokú OKJ-s végzettséggel és többéves szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák közül kit szeretne ebben a munkakörben alkalmazni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 152. számában (2009. június 3.), 2607. kérdésszám alatt
kifizetőhelyi iratok Kifizetőhelyi iratok megőrzése
Jogosult a kormányhivatal egészségbiztosítási szerve adatokat kérni egy 2016-ban történt üzemi balesetről annak érdekében, hogy az ellátás megtérítéséről intézkedjen? Mennyi ideig kell megőriznie a kifizetőhelynek az ellátásokra vonatkozó iratanyagot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 377. számában (2020. április 28.), 6420. kérdésszám alatt
kijelentés Biztosítottak be- és kijelentése
Mi a teendő a biztosítottak be- és kijelentésével kapcsolatban a következő esetekben: - határozatlan idejű megbízás, - határozott idejű megbízás (sok esetben utólag szerez a bérszámfejtő tudomást a megbízás létrejöttéről), - külföldi állampolgár újságírói honoráriuma esetén, hiszen mire az újság megjelenik, a munkavégzés időszakának már vége, az ügyintéző viszont csak ezt követően tudja meg az újságíró adatait? Vonatkozik-e a bejelentési kötelezettség a nyugdíjas foglalkoztatottra is, annak ellenére, hogy egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 72. számában (2005. december 13.), 1265. kérdésszám alatt
kiküldetés
kiküldetés időtartama
kiküldetés időtartamának meghosszabbítása Kiküldetés idejének meghosszabbítása
Van-e valamilyen tennivalója a kiküldő foglalkoztatónak abban az esetben, ha kiküldött munkavállalóinak 12 hónapos kiküldetési ideje hamarosan lejár, de szeretnék 24 hónapra meghosszabbítani? A cég úgy értesült, hogy megváltoztak az erre vonatkozó rendelkezések.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 178. számában (2010. augusztus 10.), 3053. kérdésszám alatt
kiküldetés igazolása Kiküldetés igazolásának szabályai
Milyen szabályokat kell alkalmaznia annak a cégnek, amely 2010. július hónaptól Hollandiában létesített telephelyére küldi a dolgozók egy részét munkavégzésre, melynek időtartama előreláthatólag fél, illetőleg egy év lesz? A cég értesülései szerint megváltoztak a kiküldetés igazolásának szabályai, és szeretnék, ha a dolgozóik kiküldetését a hollandiai hatóságok is elfogadnák.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3039. kérdésszám alatt
kiküldött munkavállaló
kilépés a nyugdíjrendszerből Kilépés a nyugdíjrendszerből
Van-e lehetőség arra, hogy valaki mind az állami, mind a magánnyugdíjrendszerből kilépjen, és visszakapja a befizetéseit?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 190. számában (2011. február 15.), 3258. kérdésszám alatt
kilépés GYES alatt GYES-en lévő kilépő munkavállaló szabadsága
Hogyan kell kiszámolni annak a munkavállalónak a szabadságát, aki jelenleg GYES-en van, és fel akar mondani? A munkavállaló 1999. február 8-án lépett be a munkáltatóhoz, 2004. augusztus 10-ig betegszabadságon, augusztus 11-től 2005. január 3-ig táppénzen volt, majd megszülte első gyermekét 2005. január 4-én, amely időponttól TGYÁS-ban részesült 2005. június 20-ig, majd GYED-et kapott 2006. november 30-ig. 2006. december 1-jén ikrei születtek, akik után 2007. május 17-ig TGYÁS-ban, 2008. december 1-jéig GYED-ben részesült, és 2008. december 2-től jelenleg is GYES-en van. Meghosszabbítja-e a munkaviszony időtartamát a pénzben megváltott, ki nem vett szabadság ideje? Hogyan kell elszámolni a felmondási időt, a szabadságot, illetve a szabadságmegváltást ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 206. számában (2011. október 25.), 3533. kérdésszám alatt
kilépés magánnyugdíjpénztárból Külföldi állampolgárságú magán-nyugdíjpénztári tag tagdíjának visszafizetése
Visszakaphatja-e valamilyen módon a befizetett tagdíjat egy osztrák-magyar kft. olasz állampolgárságú alkalmazottja, aki 2004 májusában - élve a jogszabályi változás adta lehetőséggel - magán-nyugdíjpénztári tagságot létesített, családi körülményei változása miatt viszont meg kell szüntetnie magyarországi jogviszonyát, és vissza kell térnie hazájába?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 61. számában (2005. június 14.), 1078. kérdésszám alatt
kilépett dolgozó ellátása Kilépett dolgozó GYÁP-ja
Meddig köteles a munkahely elfogadni a táppénzes papírokat? Jogosult lesz-e táppénzre az az édesanya, akinek 2008. október 31-én megszűnt a munkaviszonya, és 2008. november 10-étől 15-éig hatéves fia betegsége miatt otthon volt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 142. számában (2009. január 13.), 2445. kérdésszám alatt
kilépett dolgozó GYÁP-ja Kilépett dolgozó GYÁP-ja
Meddig köteles a munkahely elfogadni a táppénzes papírokat? Jogosult lesz-e táppénzre az az édesanya, akinek 2008. október 31-én megszűnt a munkaviszonya, és 2008. november 10-étől 15-éig hatéves fia betegsége miatt otthon volt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 142. számában (2009. január 13.), 2445. kérdésszám alatt
kilépő munkavállaló
kínai állampolgár
kirendelés
kirendelt munkavállaló
kirendelt ügyvezető Kirendelt ügyvezető társadalombiztosítási jogállása
Egy romániai részvénytársaság magyarországi leányvállalata (egyszemélyes kft.-je) ügyvezetőjévé a román társaság egyik munkavállalóját nevezték ki, a román munka törvénykönyvének az alkalmazottak kihelyezéséről szóló előírásai alapján, és egyúttal a munkáltatói jogok gyakorlására is felhatalmazták. A román illetőségű ügyvezető magyarországi kinevezését néhány hónapra kapta - melyet aztán meghosszabbítanak -, és az anyavállalat kinevezési határozatának szóhasználata szerint a kirendelés (kiküldés) idejére rendszeres költségtérítés illeti meg, amelynek kifizetése és elszámolása a Magyarországon bejegyzett kft.-t terheli. Az ügyvezető hosszabb-rövidebb ideig tartózkodik a magyar kft.-nél, a munkaviszonya a romániai anyavállalatnál folyamatosan fennáll, munkabérét is onnan kapja. Magyarországon felvett jövedelméből a személyi jövedelemadó levonása minden hónapban megtörténik. Terheli-e a kifizetést járulékfizetési kötelezettség, biztosított-e az ügyvezető, és ebből következően vehet-e igénybe magyar egészségügyi szolgáltatást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 28. számában (2004. január 13.), 497. kérdésszám alatt
kis értékű ajándék
kis összegű kifizetés Kis összegű kifizetés
Egy foglalkoztató körülbelül 5000 forint üzletszerzési jutalékot fizet ki magánszemélyek részére. Keletkezik-e társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 3. számában (2002. november 12.), 52. kérdésszám alatt
kisadózó
kisadózó betéti társaság beltagja
kisadózó betéti társaság kültagja
kisadózó bt. végelszámolása Kisadózó bt. végelszámolása
Helyesen jár el egy kisadózó betéti társaság, ha 2021. január 1-jén megindítja a cég végelszámolását, tekintettel arra, hogy a képviseletet ellátó kültag rendelkezik egy egyéni vállalkozással is, amely szintén a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? A betéti társaságban a beltag semmilyen formában nem működik közre és nem is vezető tisztségviselő. A végelszámolóvá váló kültag ebben az esetben a betéti társaságban válik főfoglalkozásúvá, és az egyéni vállalkozásában nem főállású kisadózó lesz? Korábban egyéni vállalkozóként fizette meg a havi 50 000 forint tételes adót és a bt.-ben nem főállásúként a havi 25 000 forintot. A bt.-ben a végelszámoló után ebben az esetben a vezető tisztségviselőre vonatkozó általános szabályok szerint kell megfizetni a minimális közterheket, tekintettel arra, hogy díjazást nem fog kapni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 391. számában (2021. január 19.), 6674. kérdésszám alatt
kisadózó diák
kisadózó egyéni vállalkozás
kisadózó egyéni vállalkozás munkavállalói Kisadózó egyéni vállalkozás által foglalkoztatott munkavállalók
Milyen járulékokat kell fizetnie egy kis­adózó egyéni vállalkozásnak egy havi 20 ezer forint megbízási díjjal foglalkoztatott személy, illetve egy tanulószerződéssel alkalmazott tanuló után? Visszaigényelheti a vállalkozás a tanulóval kapcsolatos költségeit abban az esetben, ha nem kötelezett szakképzési hozzájárulás fizetésére?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 287. számában (2015. október 27.), 4873. kérdésszám alatt
kisadózó egyéni vállalkozás szüneteltetése Kisadózó egyéni vállalkozás szüneteltetése
Valóban a szünetelés első napjától be kell jelentenie a 'T1011-es nyomtatványon az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettségét egy kisadózó egyéni vállalkozásnak, amely hó közben határozta el a vállalkozás szüneteltetését, és a kis­adózókra vonatkozó szabályok alapján erre a teljes hónapra megfizette az 50 ezer forintos tételes adót? Egy tájékoztatás szerint így kell eljárni, azaz a szüneteltetés első hónapjában kétszeresen kell megfizetni a közterhet.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 288. számában (2015. november 10.), 4888. kérdésszám alatt
kisadózó egyéni vállalkozó
kisadózó egyéni vállalkozó alkalmazottja Kisadózó egyéni vállalkozó alkalmazottja
Helyesen jár el egy kisadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy munkavállalót vesz fel képesítéshez kötött tevékenységre, amelyet az elkövetkező időszakban számlázni kíván, de nincs meg hozzá a megfelelő képesítése? Milyen jogviszonyban alkalmazható ez a munkavállaló? Foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatottként, vagy ez a megoldás mindenképpen jogellenes?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 362. számában (2019. augusztus 6.), 6160. kérdésszám alatt
kisadózó egyéni vállalkozó ellátási alapja Ellátások kisadózó egyéni vállalkozó 6 millió forintot meghaladó bevétele után
Hogyan kerül ellátási alapként figyelembevételre a kisadózó egyéni vállalkozóként elért 6 millió forintot meghaladó bevétel után megfizetett 40 százalékos adó? Hogyan kell beszámítani ezt az összeget a minimálbér 18-szorosa szerinti kereseti korlátba?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 266. számában (2014. október 7.), 4527. kérdésszám alatt
kisadózó egyéni vállalkozó felesége Kisadózó egyéni vállalkozó feleségének bejelentése
Bejelentheti munkaviszonyban a saját feleségét egy kisadózó egyéni vállalkozó, annak érdekében, hogy a 40 évéből hiányzó 14 hónapot ilyen módon megszerezze?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 382. számában (2020. augusztus 4.), 6500. kérdésszám alatt
kisadózó egyéni vállalkozó nyugdíjazása
kisadózó egyéni vállalkozó szolgálati ideje
kisadózó egyéni vállalkozó szülése
kisadózó egyéni vállalkozó táppénze
kisadózó ügyvédi iroda Kisadózó ügyvédi iroda
Valóban választhatja a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést az ügyvédi iroda is? Amennyiben igen, akkor valamennyi tag bejelenthető kisadózóként? Főállásúként vagy nem főállású kisadózóként kell figyelembe venni ebben ez esetben azt a tagot, aki még nem érte el a nyugdíjkorhatárt, de 40 éves jogosultsági ideje alapján már a nők kedvezményes nyugdíjában részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 331. számában (2018. január 16.), 5622. kérdésszám alatt
kisadózó vállalkozás
kisadózó vállalkozás baleseti járadék mellett Baleseti járadékban részesülő kisadózó vállalkozó
Milyen összegű tételes adó fizetésére kötelezett egy betéti társaság kisadózóként bejelentett beltagja, aki baleseti járadékot kap, 4. baleseti fokozatba tartozik, és munkaképesség-csökkenése 50 százalékos?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 369. számában (2019. november 26.), 6264. kérdésszám alatt
kisadózó vállalkozás megszüntetése
kisadózó vállalkozások tételes adója
kisadózó vállalkozó
kisadózó vállalkozó jövedelemkorlátja Kisadózó vállalkozó jövedelemkorlátja
Melyik jogszabály rendelkezik pontosan arról, hogy a kisadózó egyéni vállalkozói bevételből csak a társadalombiztosítási ellátási alapot kell figyelembe venni a szolgálati járandóságra vonatkozó jövedelemkorlát számítása során?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 279. számában (2015. június 2.), 4739. kérdésszám alatt
kisadózó vállalkozó külföldi munkavállalása
kisadózó vállalkozó nyugdíjazása
kisadózó vállalkozó szolgálati ideje Kisadózó egyéni vállalkozó szolgálati ideje
Szerezhet teljes szolgálati időt a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó oly módon, hogy az év második felére magasabb összegű tételes adó fizetését vállalja, vagy ezzel csak annyit ér el, hogy az év második felében teljes lesz a szolgálati ideje, de az év első felében csak arányos szolgálati idővel számolhat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 302. számában (2016. július 26.), 5121. kérdésszám alatt
kisadózó vállalkozó szülése
kisadózói jogviszony Kisadózói jogviszony és munkaviszony elhatárolása
Van valamilyen tiltó rendelkezés arra vonatkozóan, hogy egy kisadózó egyéni vállalkozó vállalkozói szerződést kössön egy céggel, ahol korábban főfoglalkozású munkaviszony keretében dolgozott? A magánszemély munkaviszonya 2019. február 28-án szűnt meg az érintett cégnél, 2019. március 4-től egy másik vállalkozásnál áll heti 40 órás munkaviszonyban, és emellett végezné a vállalkozási tevékenységét, amely teljesen más jellegű, mint a munkaviszonyában végzett munkája.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 355. számában (2019. március 26.), 6037. kérdésszám alatt
kisadózói tevékenység CSED mellett
kisebbségi tulajdonos
kísérő Kísérő utazási költségtérítése
Jogosult-e utazásiköltség-térítésre az a biztosított, aki beteg édesanyját kéthetente saját gépkocsijával szállítja be a megyeszékhelyen lévő kórházba kezelésre? Milyen bizonylatokat kell benyújtani?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 63. számában (2005. július 19.), 1111. kérdésszám alatt
kiskorú Kiskorú kültag bejelentése
Be kell jelenteni társas vállalkozóként egy betéti társaság általános iskolai tanuló kültagját, aki alkalmanként kisebb statisztaszerepeket kap, amelyekre a társaság adja ki a számlát? Milyen járulékokat kell megfizetni ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 278. számában (2015. május 19.), 4721. kérdésszám alatt
kiskorú gyermek családi pótléka
kiskorú gyermek szülése
kiskorú kültag Kiskorú kültag bejelentése
Be kell jelenteni társas vállalkozóként egy betéti társaság általános iskolai tanuló kültagját, aki alkalmanként kisebb statisztaszerepeket kap, amelyekre a társaság adja ki a számlát? Milyen járulékokat kell megfizetni ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 278. számában (2015. május 19.), 4721. kérdésszám alatt
kiskorú munkavállaló Kiskorú filmszínész jövedelmének kifizetése
Milyen jogcímen fizethető ki annak a 12 éves gyermekszínésznek a több százezer forint öszszegű javadalmazása, aki egy készülő filmben főszerepet játszik?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 69. számában (2005. október 25.), 1208. kérdésszám alatt
kiskorú szülő Kiskorú szülő családi pótléka
Kaphatja a gyermeke után saját jogon a családi pótlékot az a 16 éves édesanya, aki után a szülei még családi pótlékban részesülnek, mert iskolába jár?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 273. számában (2015. február 24.), 4657. kérdésszám alatt
kismama
kismama foglalkoztatása Kismama alkalmazása egyszerűsített foglalkoztatás keretében
Alkalmazható-e egyszerűsített foglalkoztatás keretében a GYES-en lévő kismama a gyermek kétéves kora után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 229. számában (2012. november 27.), 3932. kérdésszám alatt
kismamabérlet Kismamabérlet
Hogyan váltható ki a kismamabérlet, és milyen közlekedési eszközökön használható?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 245. számában (2013. szeptember 24.), 4192. kérdésszám alatt
kisvállalati adó
kisvállalati adó hatálya alá tartozó munkáltató Egyéni vállalkozó munkaviszonya kisvállalati adóalany kft.-nél
Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 40 órás munkaviszonyt létesít egy kisvállalati adózást választó kft.-nél?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 256. számában (2014. április 8.), 4363. kérdésszám alatt
kitelepülés
kiterjesztett hatályú kollektív szerződés Kiterjesztett hatályú kollektív szerződés
Hivatkozhat-e munkaügyi ellenőrzés az Mt. I-IV. munkaügyi kapcsolatok fejezetére és annak kiterjesztésére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által abban az esetben, ha az illető gazdasági társaságnál nincs szakszervezet? Helyesen alkalmazza-e egy szakszervezettel nem rendelkező 15 fős építőipari cég az Mt. harmadik része alatti, munkaviszonyra vonatkozó fejezeteket?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 114. számában (2007. október 16.), 1949. kérdésszám alatt
kitüntetés Nyugdíjas munkavállaló részére adott kitüntetés közterhei
Természetbeni, pénzbeli vagy egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett-e egy önkormányzat a nyugdíjas munkavállalói részére adott kitüntetéssel járó pénzjutalom után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 115. számában (2007. október 30.), 1973. kérdésszám alatt
kiva Kisvállalati adó
Van valamilyen lehetőség arra, hogy egy vállalkozás év közben térjen át a kisvállalati adózás szerinti közteherfizetésre, vagy ez kizárólag év végén lehetséges? Hogyan, milyen nyomtatványon lehet bejelentkezni a kisvállalati adó hatálya alá?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 364. számában (2019. szeptember 10.), 6189. kérdésszám alatt
kiva alapja
kiva hatálya alá tartozó kft. ügyvezetője
kiva hatálya alá tartozó vállalkozás
kivaalap
kivét Rehabilitációs ellátásban részesülő egyéni vállalkozó kivétje
Mennyi lehet a vállalkozói kivétje egy 1956-ban született egyéni vállalkozónak, aki 2002-től rokkantsági nyugdíjban részesült, amely 2012-ben rehabilitációs ellátássá változott, így főfoglalkozásúvá vált, és havi 108 ezer forint után fizeti a járulékait? Az ellátás összege 45 245 forint, amelyet a vállalkozó nem szeretne elveszíteni. Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a kiváltott rehabilitációs kártyája alapján?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 225. számában (2012. szeptember 25.), 3863. kérdésszám alatt
kivételes árvaellátás Árvaellátás
Kaphat árvaellátást a gyermek abban az esetben, ha az elhunyt szülő nem rendelkezett kellő szolgálati idővel?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 379. számában (2020. június 2.), 6455. kérdésszám alatt
kivételes nyugellátás Kivételes nyugellátás
Kérheti a nyugdíj méltányosságból történő megállapítását egy özvegyi nyugdíjban részesülő személy abban az esetben, ha nem rendelkezik elég szolgálati idővel, hogy saját nyugdíjban részesüljön?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 285. számában (2015. szeptember 22.), 4851. kérdésszám alatt
kivételes nyugellátás-emelés
kivételes rokkantsági ellátás
kivétkiegészítés Átalányadózó egyéni vállalkozó kivétkiegészítése
Átalányadózó egyéni vállalkozónak kell-e az évet követően 27 százalék egészségügyi hozzájárulást fizetnie a járulékalapja és a tevékenységre jellemző keresete különbözete után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 174. számában (2010. május 18.), 2975. kérdésszám alatt
kkt.
kkt. ügyvezetője Kkt. vezető tisztségviselőjének jogviszonya
Végezheti 4 órás munkaviszony keretében az ügyvezetői tevékenységet egy közkereseti társaság vezető tisztségviselője abban az esetben, ha egy másik cégnél fennálló főállású munkaviszonya megszűnik, vagy kötelező bejelenteni társas vállalkozói jogviszonyba, és legalább a minimálbér után megfizetni utána a járulékokat? Hogyan kell bejelenteni az ügyvezetőt ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 266. számában (2014. október 7.), 4523. kérdésszám alatt
kkt.-tag közterhei
kockázati baleset-biztosítás Kockázati baleset-biztosítás
Egy társaság ügyvezetője részére kockázati baleset-biztosítást (megtakarítás nélküli) szeretne kötni. A baleset-biztosítás elemei: alap-életbiztosítás, baleseti halál, baleseti rokkantság, tb-rokkantság, kórházi napi térítés, műtéti térítés, kritikus betegségekre szóló térítés. Milyen adó- és tb-járulék-fizetési kötelezettség áll fenn, ha a kedvezményezett az ügyvezető, vagy (halál esetén) családtagja, illetve ha a kedvezményezett a társaság? A társaság hogyan számolhatja el költségként a baleset-biztosítást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 27. számában (2003. december 16.), 464. kérdésszám alatt
kockázati életbiztosítás
kódváltás
kollektív szerződés
kolumbiai állampolgár Kolumbiai egyetemista foglalkoztatása
Milyen járulékokat kell megfizetni egy Magyarországon nappali tagozaton tanuló kolumbiai egyetemista után, akit egy kft. részmunkaidőben kíván foglalkoztatni? A diák rendelkezik tajszámmal és adóazonosító jellel is. Kell engedélyt kérni ehhez a foglalkoztatáshoz?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 294. számában (2016. március 8.), 4982. kérdésszám alatt
kompenzáció
koraszülés Ellátások koraszülés esetén
Jogosult-e betegszabadságra, illetve mely időponttól jogosult táppénzre az az édesanya, aki 2010. szeptember 6-tól áll a munkáltató alkalmazásában, előtte semmilyen biztosítási jogviszonya nem volt, mert öt éve alanyi jogon GYES-ben részesült, és 2011. április 29-én szült (koraszülés), amelyik naptól az orvos "6" kóddal keresőképtelen állományba vette? A munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 197. számában (2011. május 24.), 3377. kérdésszám alatt
koraszülött gyermek
koreai állampolgár
korengedményes nyugdíj
korengedményes nyugdíj megfizetése Korengedményes nyugdíj megfizetésének elmaradása
Milyen következménye lehet a munkavállalóra nézve annak, ha a munkáltatóval kötött megállapodás alapján megállapították a korengedményes nyugdíját, de a munkáltató nem tudott eleget tenni a fizetési kötelezettségének?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 185. számában (2010. november 23.), 3168. kérdésszám alatt
korengedményes nyugdíj megszüntetése Korengedményes nyugdíj átváltása öregségi nyugdíjra
Kérheti-e a munkáltató, hogy a munkavállalója részére megállapítsák a nők részére járó kedvezményes nyugdíjat abban az esetben, ha megállapodást kötöttek korengedményes nyugdíjra a 2010. szeptembertől 2011. októberig terjedő időszakra, és a munkáltató már eleget is tett fizetési kötelezettségének? A munkavállaló 2011. január 1-jétől jogosult lenne az öregségi nyugdíjra, ezért a munkáltató vissza szeretné kapni a már befizetett összeget.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 193. számában (2011. március 29.), 3327. kérdésszám alatt
korengedményes nyugdíj összege Korengedményes nyugdíj összegének újraszámítása
Van lehetősége az ellátás újraszámítását kezdeményezni annak a korengedményes nyugdíjban részesülő személynek, aki 2011-ben vált jogosulttá az ellátásra, és 2012-től jelenleg is dolgozik?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 248. számában (2013. november 12.), 4234. kérdésszám alatt
korengedményes nyugdíjas
korengedményes nyugdíjas beltag Korengedményes nyugdíjban részesülő beltag
Lehet-e egy betéti társaság beltagja egy korengedményes nyugdíjban részesülő személy, aki más munkáltatótól ment nyugdíjba, illetve keletkezik-e valamilyen járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha nem részesül jövedelemben, és a társaságban a tényleges munkát a kültag végzi?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 210. számában (2011. december 20.), 3583. kérdésszám alatt
korengedményes nyugdíjas keresőtevékenysége
korengedményes nyugdíjas megbízott Korengedményes nyugdíjas megbízott
Létesíthető-e megbízási jogviszony a korábbi munkáltatóval korengedményes nyugdíjazás után? Megtehető-e ez vállalkozási jogviszony keretében? Milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy a nyugdíj ne kerüljön veszélybe?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 189. számában (2011. február 1.), 3246. kérdésszám alatt
korengedményes nyugdíjas munkavállaló
korengedményes nyugdíjas tag
korengedményes nyugdíjas ügyvezető
korengedményes nyugdíjazás kezdő időpontja
korengedményes nyugdíjban részesült tag Korengedményes nyugdíjban részesült tag munkavállalása
Dolgozhat valamilyen jogviszonyban a saját cégében az a nyugellátásban részesülő tag, aki 2011. december 31-én korengedményes nyugdíjba ment, amelyet 2012. október 10-ig fizetett ki a társaság? A tag azóta saját jogán állami nyugdíjban részesül.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 238. számában (2013. május 14.), 4084. kérdésszám alatt
korhatár előtti ellátás
korhatár előtti ellátásban részesülő közalkalmazott Öregségi nyugdíjban részesülő közalkalmazott jogviszonyának megszűnése
Hogyan szűnik meg annak a korhatár előtti ellátásban részesülő dolgozónak a közalkalmazotti jogviszonya, aki nem kíván tovább dolgozni, mert igényt tart az ellátásra? Figyelembe kell-e venni, hogy a lemondási idő a Kjt. szerint 2 hónap? Hogyan szűnik meg annak a munka­vállalónak a jogviszonya, akinek 2013. július 31-ig szóló határozott idejű kinevezése van, de július 1-jétől választania kell, hogy dolgozik, vagy az el­látását kapja? A korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállalókra is ugyanaz a szabály vonatkozik a jogviszony megszűnésével kapcsolatban, mint az öregségi nyugdíjasokra? Az időarányos szabadságot ki kell adni, vagy ebben az esetben kifizethető? Van-e a munkáltatónak valamilyen fizetési kötelezettsége a dolgozó részére a jogviszony megszűnésével kapcsolatban?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 240. számában (2013. június 25.), 4120. kérdésszám alatt
korhatár előtti ellátásban részesülő kültag Korhatár előtti ellátásban részesülő kültag osztaléka
Beleszámít a kereseti korlátba az osztalék annak az 1952. március 9-én született kültagnak az esetében, aki 2011. december 29-én korhatár előtti nyugdíjba ment, a társaság 2012. március 9-ig kifizette utána a járulékokat, és már nem dolgozik a bt.-ben, de a cég most osztalékot szeretne fizetni számára?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 259. számában (2014. június 3.), 4420. kérdésszám alatt
korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló
korhatár előtti ellátásban részesülő személy nyugdíjazása
korhatár előtti ellátásban részesülő tag
korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozó
kórházi kezelés
korkedvezmény
korkedvezmény-biztosítási járulék
korkedvezményes előrehozott öregségi nyugdíj 1953-ban született nő korkedvezményes előrehozott öregségi nyugdíja
Hogyan lehetséges, hogy egy 1953. május 3-án született, 5 év korkedvezménnyel rendelkező (21 év és 126 nap korkedvezményes szolgálati ideje van) női munkavállaló részére a nyugdíj-biztosítási szerv 2005. május 3-ától nyugellátásra jogosultságot állapított meg? Tudomásunk szerint az 1953. évben született nő 2015. évben mehet nyugdíjba. Ha 5 év korkedvezmény illeti meg, akkor 2010. évben. A 2009 után nyugdíjazott nők ismereteink szerint 3 évvel korábban kérhetik nyugdíjazásukat, azaz jelen esetben 2007. évben.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 64. számában (2005. augusztus 9.), 1134. kérdésszám alatt
korkedvezményes munkakör Korkedvezményes munkakörök
Elismerhetők-e a korkedvezményes munkakörök a nyugdíj igénybevételekor 2003. január 1-jétől?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 9. számában (2003. február 25.), 147. kérdésszám alatt
korkedvezményes nyugdíj
korkedvezményre jogosító munkakör Magyar Honvédségnél eltöltött szolgálati idő utáni korkedvezmény
Jár-e a két év korkedvezmény, és ha igen, melyik jogszabály alapján, a honvédségnél hivatásos tiszti állományban eltöltött több mint 10 év szolgálati idő után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 171. számában (2010. április 6.), 2925. kérdésszám alatt
korkedvezményre jogosító szolgálati idő Nem hivatásos szolgálatban eltöltött idő
Kiknek az esetében kell alkalmazni a Tny-tv. 8/A. § 1) bekezdés b) pontját, milyen jogviszonyokat kell érteni a "nem hivatásos szolgálatban eltöltött idő"-n, és hogyan lehetett, kellett beszámítani az ilyen időszakokat a ténylegesen eltöltött szolgálati időbe? Be kell-e számítani a társadalombiztosítási nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe az 1971. évi 10. tvr. 33. §-a alapján igazolt fegyveres testületnél eltöltött teljes szolgálati időt annak az 1954-ben született igénylőnek az esetében, aki korkedvezményes nyugdíjba szeretne menni, és a szolgálati viszonyába a 14 év tényleges hivatásos BM-szolgálata mellett beszámítottak még 10 évet, közte 5 egyetemi évet, munkaviszonyban töltött éveket és 18 hónap nem hivatásos katonai szolgálatot is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 192. számában (2011. március 16.), 3297. kérdésszám alatt
kormányzati szolgálati jogviszony Kormánytisztviselő jogviszonya
Milyen szempontok alapján történt az illetmény és a szabadság megállapítása annak a kormánytisztviselőnek, aki korábban a Kttv. hatálya alá tartozott, de jogviszonya - beleegyezésével - a Kit. hatálya alá tartozó jogviszonnyá alakult át?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 358. számában (2019. május 28.), 6095. kérdésszám alatt
kormányzati tisztviselő felmentése Kormányzati tisztviselő felmentése
Milyen okok miatt kerülhetett sor egy évek óta kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy felmentésére 2018. október 31. nappal, amikor korábban semmilyen panasz nem volt a munkájára? Jogosult ebben az esetben végkielégítésre az érintett munkavállaló?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 349. számában (2018. november 27.), 5944. kérdésszám alatt
koronavírus
korrekciós emelés
korrekciós nyugdíjemelés Korrekciós nyugdíjemelés
Külön kell-e igényelni a szeptemberben esedékes korrekciós emelést egy 1998. július 7. óta nyugdíjas személynek, ha még nem kapta meg?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 162. számában (2009. november 10.), 2786. kérdésszám alatt
koszorú Koszorú közterhei
Elszámolható adómentesen a munkáltató által vásárolt temetési koszorú?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 303. számában (2016. augusztus 9.), 5141. kérdésszám alatt
kölcsön
kölcsön elengedése Elengedett kölcsön közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek abban az esetben, ha egy cég kölcsönt adott egy munkavállalójának, majd a visszafizetési kötelezettséget elengedte? Hogyan változik a kötelezettség abban az esetben, ha a magánszemély semmilyen jogviszonyban nem áll a céggel? Milyen jövedelemnek számít az elengedett kötelezettség?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 131. számában (2008. július 8.), 2249. kérdésszám alatt
kölcsön kamata Kölcsön kamata
Helyesen járt el az a társaság, amely egy magánszemélytől kapott kölcsön szerződésben megállapított kamatának összegét béren kívüli juttatásként számolta el, és a kamat 1,18-szoros összege után megfizette a személyi jövedelemadót és a 19,5 százalékos ehót is? A kamat összege megfelel a jegybanki alapkamatnak. A?kölcsönt adó magánszemély semmilyen jogviszonyban nem áll a társasággal, a felek teljesen függetlenek.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 353. számában (2019. február 26.), 5997. kérdésszám alatt
kölcsön visszafizetése Tulajdonosoknak adott kamatmentes kölcsön osztalékból történő visszafizetése
Milyen adó- és járulékterhekkel kell számolni abban az esetben, ha egy társaság a tulajdonosoknak adott kamatmentes kölcsön - mely után a kamatkülönbözetből származó jövedelem adóját és tb-terheit megfizette - visszafizetését a 2006. évi osztalékból szeretnék megoldani, az eredménytartalék bevonása mellett?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 101. számában (2007. március 27.), 1731. kérdésszám alatt
kölcsönzött munkavállaló
költségátalány
költségelszámolás
költséghányad
költségtérítés
költségtérítés bérré nyilvánítása Költségtérítés bérré nyilvánítása
Behajthatja a volt munkavállalóján a személyi jövedelemadót és az egyéni járulékokat egy cég abban az esetben, ha egy NAV-ellenőrzés a jelenleg már nyugdíjas dolgozó gépkocsi-költségtérítését bérré nyilvánította, és megbüntette a foglalkoztatót? Kaphat új jövedelemigazolást a munkavállaló, ami alapján újra megállapíttathatja a nyugellátását?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 314. számában (2017. március 7.), 5330. kérdésszám alatt
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak Költségvetési szervek foglalkoztatottjainak kompenzációja
Jelenleg milyen feltételekkel veheti igénybe a kompenzációt az a munkavállaló, aki korábban jogosult volt rá, és most ismét költségvetési szervnél dolgozik?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 309. számában (2016. november 29.), 5255. kérdésszám alatt
könyvvizsgáló Könyvvizsgáló jogállása
Egy részvénytársaság könyvvizsgálója lehet-e egy olyan kft.-nek a könyvvizsgálója is, amelyben az rt.-nek 95 százalékos tulajdonrésze lesz?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 89. számában (2006. szeptember 19.), 1543. kérdésszám alatt
kötelező legkisebb munkabér
kötelező orvosi vizsgálat Terhesség miatti orvosi vizsgálat
Kötelezhető-e az állapotos munkavállaló orvosi igazolás bemutatására, vagy kiveheti-e a szabadságát azokon a napokon, amikor orvosi vizsgálatra kell mennie? Kiveheti-e az egész éves szabadságát abban az esetben, ha a szülés várható időpontja 2007. augusztus vége, vagy időarányosan kell kiadni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 109. számában (2007. július 31.), 1865. kérdésszám alatt
kötelező tagság
kötelező továbbképzés
kötetlen munkarend
kötvénykölcsön Kötvénykölcsön felvétele
Rendelkezési jog gyakorlásának minősül-e, és vissza kell-e fizetni az igénybe vett adókedvezményt abban az esetben, ha egy 1999 márciusában 10 éves időtartamra kötött életbiztosításra 2008 májusában építkezéshez kötvénykölcsönt vesz fel a szerződő, amelyet nem fizet vissza az adóévben 2008. december 31-ig, hanem a lejárati összegből fogják levonni 2009 márciusában? A szerződő eddig még nem vett igénybe kötvénykölcsönt.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 132. számában (2008. július 29.), 2270. kérdésszám alatt
követelés értékesítése Követelés értékesítésének közterhei
Milyen illeték-, szja- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezne a magánszemélynek, illetve a kifizetőnek abban az esetben, ha egy kft.-vel szemben fennálló követelését eladná egy másik kft.-nek, amelynek szintén van egy követelése ugyanazzal a céggel szemben, és amelynek a magánszemély a tagja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 203. számában (2011. szeptember 13.), 3486. kérdésszám alatt
követelés levonása munkabérből Tévesen utalt bérpótlék visszavonása
Jogszerűen járt el a foglalkoztató, amikor a munkavállaló munkabéréből levonta az elmúlt hónapban tévesen többletként utalt bérpótlékot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 304. számában (2016. augusztus 30.), 5168. kérdésszám alatt
közalkalmazott
közalkalmazott áthelyezése Próbaidő közalkalmazott közszolgálati jogviszonyba történő áthelyezése esetén
Kötelező-e a kinevezésben próbaidő kikötése abban az esetben, ha egy közalkalmazott áthelyezés keretében közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyt kíván létesíteni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 194. számában (2011. április 12.), 3344. kérdésszám alatt
közalkalmazott felmentése
közalkalmazott fizetés nélküli szabadsága Közalkalmazott fizetés nélküli szabadsága
Egy adminisztrátor munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott nőnek 2012. szeptember 20-án gyermeke született. 2014. szeptember 18-án kelt levélben kérte a munkáltatói jogkör gyakorlóját arra, hogy gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot engedélyezzen számára gyermeke 3. életéve betöltéséig. A közalkalmazott kérelmét 2014. október hónapban személyesen nyújtotta be az intézmény munkaügyi ügyintézőjének. A kérelem csak 2014. de­cember hónap elején került a munkáltatói jogkör gyakorlója elé. Az érintett közalkalmazott eljárása közalkalmazotti kötelezettségszegést valósít-e meg, ha igen, a kötelezettségszegés milyen súlyú munkáltatói intézkedést alapozhat meg? Fel lehet menteni a közalkalmazottat kötelességszegés miatt ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 273. számában (2015. február 24.), 4661. kérdésszám alatt
közalkalmazott juttatásai
közalkalmazott kiküldetése Közalkalmazott külföldi napidíja
Milyen járulékokat kell levonni 2009-ben a közalkalmazott részére kifizetett külföldi napidíj adóköteles részéből? Milyen járulékokat kell megfizetnie a munkáltatónak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 166. számában (2010. január 26.), 2842. kérdésszám alatt
közalkalmazott nyugdíjának szüneteltetése Közalkalmazottak öregségi nyugdíjának szüneteltetése
Mi a lényege a közszolgálatban dolgozókra vonatkozó új nyugdíjszabályoknak? Vonatkozik az új szabályozás a polgármesteri hivatalnál dolgozókra, a megbízási szerződés alapján munkát végző személyekre, illetve a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalókra? Foglalkoztathatók munkaviszonyban 2013. július 1-jétől az addig köztisztviselői jogviszonyban álló dolgozók? A köztisztviselőkre is alkalmazni kell a 2012. évi V. tv. 19/B. §-át?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 236. számában (2013. április 16.), 4051. kérdésszám alatt
közalkalmazott nyugdíjazása
közalkalmazott szabadsága
közalkalmazott szülése
közalkalmazott társas vállalkozói jogviszonya Nyugellátását szüneteltető közalkalmazott társas vállalkozói jogviszonya
Hogyan alakul a társas vállalkozói jog­viszonya annak a közalkalmazottnak, aki megállapíttatta a nyugellátását, de szünetelteti a folyósítást, mert szeretné folytatni a közalkalmazotti tevékenységét? A vállalkozásban személyesen közre­működik, de jövedelemben nem részesül.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 273. számában (2015. február 24.), 4652. kérdésszám alatt
közalkalmazotti jogviszony
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
közbeszerzési eljárás Munkaügyi bírsággal sújtott munkáltató lehetőségei
Indulhat-e közbeszerzési eljáráson az a cég, amelyet 2009 szeptemberében munkaügyi bírsággal sújtott a munkaügyi felügyelőség, mert 2 munkavállalót az ellenőrzést követően jelentettek be? A határozatot nem fellebbezték meg, így az jogerős lett, és kikerült az OMMF hatósági nyilvántartásába. A kiírt pályázat benyújtásának határideje 2010. május 15.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 173. számában (2010. május 4.), 2969. kérdésszám alatt
közcélú juttatás Munkavállalói érdekképviseleti szervezet által adott juttatás adómentessége
Milyen feltételekkel adhatja adómentesen és kifizetői terhek nélkül a nem pénzben adott juttatást, illetve a pénzben adott támogatást a magánszemélynek egy munkavállalói érdekképviseleti szervezet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 333. számában (2018. február 27.), 5668. kérdésszám alatt
közeli hozzátartozó
közeli hozzátartozó halála
középfokú végzettség Középfokú végzettség meghatározása
Mi számít középfokú végzettségnek a bérminimumról szóló 316/2005. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében? Hol található meg a középfokú végzettség meghatározása? Középfokú végzettségnek számít-e a gimnázium és a szakközépiskola mellett a szakmunkásképző iskola is? Középfokú végzettségűnek számít-e a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező gépkocsivezető?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 139. számában (2008. november 11.), 2382. kérdésszám alatt
középiskolai tanuló
középiskolai tanuló beltag Középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató beltag közterhei
Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság beltagja után, ha középfokú oktatási intézmény nappali tagozatára jár?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 104. számában (2007. május 8.), 1779. kérdésszám alatt
középiskolai tanuló szülése Középiskolai tanuló szülése
Milyen ellátásokra lesz jogosult a szülés után az a kismama, aki 2016 szeptemberétől középiskolai tanuló, de a 2019-es tanévet már nem kezdte meg, mert várandós, és a szülés várható időpontja 2020. január hónap vége? Az igénylő 2019. október 1-jétől egy betéti társaságban dolgozik munkaviszonyban, adminisztrátor munkakörben. Amennyiben jogosult ellátásokra, akkor milyen összegre számíthat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 369. számában (2019. november 26.), 6273. kérdésszám alatt
középiskolás beltag Középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató beltag közterhei
Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság beltagja után, ha középfokú oktatási intézmény nappali tagozatára jár?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 104. számában (2007. május 8.), 1779. kérdésszám alatt
közérdekű nyugdíjas-szövetkezet Közérdekű nyugdíjas-szövetkezet
Mi az a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet? Alapíthatnak ilyen céget azok a személyek is, akik még nem töltötték be az öregségi nyugdíjkorhatárt, de ellátásban részesülnek, és mellette szeretnének dolgozni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 322. számában (2017. augusztus 1.), 5455. kérdésszám alatt
közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagja
közgyógyellátás
közhasznú alapítvány Közhasznú alapítvány által szervezett rendezvény
Veszélyezteti egy vállalat által a saját nyugdíjas dolgozói természetbeni és pénzbeli segélyezésére létrehozott alapítvány közhasznú státuszát, ha az alapító okiratba bekerül egy olyan kiegészítés, amelynek értelmében az alapítvány közhasznú tevékenységének minősül a továbbiakban a nyugdíjas-találkozó szervezése és menedzselése is? Ez konkrétan azt jelenti, hogy az alapítvány a nyugdíjasokat évente egyszeri alkalommal vendégül látja, amelynek keretében a rendezvényt megszervezi, a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a költségeket viseli, beleértve az esetleges előadók költségeinek és tiszteletdíjának fizetését. Van valamilyen adóvonzata, és ha igen, mennyi a nyugdíjas-találkozó évenkénti megrendezésének?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 392. számában (2021. február 9.), 6702. kérdésszám alatt
közhasznú munkavégzés Rehabilitációs hozzájárulás
Figyelembe kell-e vennie a foglalkoztatónak a közhasznú munkavégzés keretében munkát végző személyeket a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapításához szükséges foglalkoztatotti létszám számítása során?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 205. számában (2011. október 11.), 3513. kérdésszám alatt
közhasznú társaság
közmunkaprogram Közmunkaprogram keretében dolgozó munkavállaló szolgálati ideje
Létesíthet-e egy 2 órás munkaviszonyt az az 56 éves dolgozó, aki jelenleg 39 év szolgálati idővel rendelkezik, és 2011. április 18-tól 2011. december 31-ig a közmunkaprogram keretein belül napi hatórás munkaviszonyban egy könyvtárban dolgozik havi 58 500 forintos munkabérért? Ha erre nincs lehetőség, fizethet-e járulékokat annak érdekében, hogy a közmunka keretében végzett munkája szolgálati időnek minősüljön? A munkavállaló munkaviszonya 2011. január 31-én szűnt meg, passzív táppénzen volt március 2-ig, és ezen a napon munkanélküliként regisztrált. Három gyermeke született, jelenleg 16 éves lányát egyedül neveli.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 203. számában (2011. szeptember 13.), 3490. kérdésszám alatt
közoktatási intézményben tanuló gyermek Gyermekgondozási támogatás közoktatási intézményben tanuló gyermek után
Valóban megszűnik-e a gyermeknevelési támogatásra való jogosultság abban az esetben, ha a közoktatási intézményben tanuló gyermek napközbeni ellátást biztosító intézetben töltött ideje meghaladja a napi öt órát?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 100. számában (2007. március 13.), 1702. kérdésszám alatt
közös képviselő
közös megegyezés
közösségi közlekedés Napi munkába járás térítése közösségi közlekedés esetén
Valóban megváltoztak-e a munkába járás költségtérítésének szabályai? Van-e valami változás a napi bejárás költségtérítésében?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 173. számában (2010. május 4.), 2955. kérdésszám alatt
közreműködő Fiatal gazda szülése
Ki lehet közreműködő, és hogyan kell őt bejelentenie annak a fiatal gazdának, aki pályázatot nyert, ezért egyéni vállalkozói igazolványt kellett kiváltania, de időközben gyermeke született, és CSED-ben, illetve ezt követően GYED-ben részesül majd? A tájékoztatások szerint az ellátások időtartama alatt kell igénybe vennie a közreműködő segítségét.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 296. számában (2016. április 12.), 5020. kérdésszám alatt
közszolgálati jogviszony
közszolgálati jogviszony létesítése
köztartozásmentes adózói adatbázis Köztartozásmentes adózói adatbázis
Milyen feltételeket kell teljesítenie egy vállalkozásnak ahhoz, hogy bekerülhessen a köztartozásmentes adózói adatbázisba? Kérelmezni kell a bekerülést, vagy a feltételek teljesítőit automatikusan regisztrálja a NAV?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 273. számában (2015. február 24.), 4646. kérdésszám alatt
közteher Társadalombiztosítási ellátások közterhei
Milyen járulékok, és milyen mértékű adók terhelik az alábbi társadalombiztosítási ellátásokat:- táppénz,- terhességi-gyermekágyi segély,- gyermekgondozási díj?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 13. számában (2003. április 22.), 199. kérdésszám alatt
közteherjegy
köztehertartozás Munkáltató közteher-tartozásainak hatása a munkavállalókra
Érheti-e valamilyen hátrányos megkülönböztetés a munkavállalót a nyugdíjazásnál abban az esetben, ha a munkáltatójának magas járuléktartozásai vannak? Az érintett cégnél az alkalmazottak minden esetben megkapják a fizetésüket, az elszámolás és a járulékok bejelentése is megtörténik, de a közterhek megfizetése már több mint egy éve elmarad.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 184. számában (2010. november 9.), 3140. kérdésszám alatt
közterhek elszámolása
közterhek megfizetése
köztisztviselő
köztisztviselő áthelyezése Próbaidő köztisztviselő áthelyezése esetén
Köthet ki jogszerűen próbaidőt az áthelyezést követően az új munkáltató abban az esetben, ha egy kerületi közigazgatási szervnél határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő végleges áthelyezés keretében egy másik kerületi közigazgatási szerv munkáltatónál kíván közszolgálati jogviszonyt létesíteni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 261. számában (2014. július 15.), 4452. kérdésszám alatt
köztisztviselő besorolása Romániai munkaviszony beszámítása köztisztviselő besorolásánál
Figyelembe vehető-e a közszolgálati jogviszonyban ügykezelő munkakörben foglalkoztatott személy besorolásánál a Romániában eltöltött munkaviszony?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 172. számában (2010. április 20.), 2953. kérdésszám alatt
köztisztviselő keresőképtelensége
köztisztviselő megbízása
köztisztviselő nyugdíjazása
köztisztviselő szabadsága
köztulajdonban álló munkáltató Önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság vezetőjének további jogviszonya
Hozzájárulhat a munkáltatói jogkör gyakorlója jogszerűen a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez egy helyi önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezetője esetében, ha munkaviszony létesítésekor létrehozott munkaszerződése további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony tekintetében tilalmat állapított meg? Milyen további speciális munkajogi előírások vonatkoznak az érintett munkavállaló munkaszerződésére és munkaviszonyára?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 264. számában (2014. szeptember 2.), 4497. kérdésszám alatt
közúti baleset Baleset munkából hazafelé menet
Milyen ellátásra lesz jogosult az a dolgozó, aki 2017. július 7-én a munkavégzést követően munkatársaival együtt hazafelé indult, az üzem kapuján kilépve megbotlott, térdre esett, és erős fájdalmai miatt mentőt hívtak hozzá, és kórházba szállították? A munkavállaló egy napig volt kórházban, de azóta is keresőképtelen.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 322. számában (2017. augusztus 1.), 5462. kérdésszám alatt
közúti fuvarozás
kreditpont Mérlegképes kreditpontok érvényesítése
A Társadalombiztosítási Levelek című kiadvány előfizetési számlájával érvényesíthető-e - a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésében - a szakmai kiadvány megvásárlásával megszerezhető 2 kreditpont?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 238. számában (2013. május 14.), 4076. kérdésszám alatt
krízishelyzetbe kerültek támogatása Krízishelyzetbe kerültek támogatása
Valóban változtak-e a krízishelyzetbe kerültek támogatására vonatkozó szabályok, és ha igen, melyek ezek a változások?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 165. számában (2010. január 12.), 2833. kérdésszám alatt
krízistámogatás Krízishelyzetbe kerültek támogatása
Valóban változtak-e a krízishelyzetbe kerültek támogatására vonatkozó szabályok, és ha igen, melyek ezek a változások?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 165. számában (2010. január 12.), 2833. kérdésszám alatt
kutatás Kutatási tanulmány díjának közterhei
Alkalmazhatja-e egy közhasznú alapítvány az Szja-tv. 1. mellékletének 3.1. pontját, azaz tekinthető-e adómentes kutatói ösztöndíjnak a kifizetendő juttatás abban az esetben, ha az alapítvány az alapszabályban rögzített közhasznú céljával összefüggésben mindenki számára elérhető pályázatot hirdet irodalomtörténeti kutatásokra, a beérkezett munkákat elbírálja, és a legjobbakat publikálja, illetve pénzzel is díjazza? Köthető-e kutatói ösztöndíjszerződés ebben az esetben? Milyen járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek a kifizetett juttatás után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 182. számában (2010. október 12.), 3112. kérdésszám alatt
kutatási tevékenység Kutatási tanulmány díjának közterhei
Alkalmazhatja-e egy közhasznú alapítvány az Szja-tv. 1. mellékletének 3.1. pontját, azaz tekinthető-e adómentes kutatói ösztöndíjnak a kifizetendő juttatás abban az esetben, ha az alapítvány az alapszabályban rögzített közhasznú céljával összefüggésben mindenki számára elérhető pályázatot hirdet irodalomtörténeti kutatásokra, a beérkezett munkákat elbírálja, és a legjobbakat publikálja, illetve pénzzel is díjazza? Köthető-e kutatói ösztöndíjszerződés ebben az esetben? Milyen járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek a kifizetett juttatás után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 182. számában (2010. október 12.), 3112. kérdésszám alatt
külföldi
külföldi állampolgár
külföldi állampolgár családi pótléka
külföldi állampolgár szolgálati ideje Cseh állampolgár magyar szolgálati ideje
Beszámítható-e a nyugdíjra jogosító szolgálati időbe az 1991. január 20. és december 31. közötti időszak annak a cseh állampolgárnak az esetében, aki az említett időszakban Magyarországon dolgozott, és most Csehországban szeretné megigényelni a nyugellátást? Mit kell tennie annak érdekében, hogy beszámítsák a magyar munkaviszonyt? Az igénylő rendelkezik magyar munkakönyvvel és társadalombiztosítási igazolvánnyal.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 218. számában (2012. május 8.), 3741. kérdésszám alatt
külföldi állampolgár szülése
külföldi állampolgárságú gyermek Ellátások külföldi állampolgárságú gyermek után
Folyósíthatja a GYED-et a magyar kifizetőhely abban az esetben, ha a munkavállalója Szlovákiában szült, a gyermek szlovák állampolgár, Magyarországon anyakönyvi kivonata, tajszáma nincs, és várhatóan nem is lesz, mert az édesanya nem kívánja igényelni? A munkavállaló külföldön élő magyar állampolgár, nyilatkozata alapján életvitelszerűen ott tartózkodik, a férje szlovák állampolgár, a gyermek szlovák anyakönyvi kivonattal és szlovák EU-kártyával rendelkezik, magyarországi lakcíme nincs. A munkavállaló a folyósításhoz szükséges biztosítási idővel és bérrel rendelkezik.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 324. számában (2017. szeptember 5.), 5505. kérdésszám alatt
külföldi anyavállalat
külföldi beltag
külföldi biztosítási jogviszony
külföldi cég
külföldi cégvezető Izraeli állampolgárságú cégvezető jogállása
Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a kft.-t az után az izraeli állampolgárságú cégvezető után, akinek a havi munkabére 35 000 forint, és a feladatait olyan részmunkaidős munkaszerződéssel látja el, amelyben a munkaidő nincs meghatározva, tehát kötetlen? Helyes-e, hogy a munkaidő nincs meghatározva a munkaszerződésében, illetve mi lenne a szerződés helyes szövege ebben az esetben? Kell taj-számot igényelni a cégvezető részére?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 264. számában (2014. szeptember 2.), 4492. kérdésszám alatt
külföldi családi pótlék Igazolás külföldi családi pótlék igényléséhez
Hogyan szerezhető be igazolás arra vonatkozóan, hogy egy magyar állampolgár Magyarországon nem biztosított? Az igazolás németországi családi pótlék igényléséhez szükséges.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 193. számában (2011. március 29.), 3320. kérdésszám alatt
külföldi diák
külföldi egyetemi hallgató
külföldi ellátás
külföldi előadóművész
külföldi előzmény GYED-jogosultság külföldi biztosítási előzmény esetén
Jogosult lesz GYED-re az a kismama, aki 2018. szeptember 1-jétől 2020. szeptember 20-ig Nagy-Britanniában volt biztosított, majd 2020. október 1-jétől 2021. március 7-ig nem rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, és 2021. már-cius 8-tól kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén? Munka mellett folyósítható számára az ellátás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 396. számában (2021. április 13.), 6776. kérdésszám alatt
külföldi fióktelep
külföldi fizetőeszköz
külföldi foglalkoztató
külföldi gyógykezelés
külföldi jogviszony
külföldi jogviszony bejelentése
külföldi jogviszony beszámítása
külföldi kiküldetés
külföldi kirendelés
külföldi leányvállalat Kirendelés külföldi leányvállalathoz
Mentesül-e a magyarországi járulékfizetés alól az a magyarországi székhelyű cég, amelyik munkavállalóját franciaországi leányvállalatához küldi ki dolgozni 3 vagy 4 heti munkavégzésre, és Franciaországban végzett munkája után a dolgozó ott részesül munkabérben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 167. számában (2010. február 9.), 2857. kérdésszám alatt
külföldi magánszemély
külföldi megbízott
külföldi munkaadó
külföldi munkáltató
külföldi munkavállalás
külföldi munkavállaló
külföldi munkavégzés
külföldi munkaviszonnyal rendelkező beltag Külföldön biztosított beltag osztaléka
Terheli a 14 százalékos eho annak a bt.-beltagnak az osztalékát, aki Ausztriában dolgozik, ott is biztosított, ugyanakkor van magyarországi bejelentett lakcíme, tehát belföldinek minősül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 309. számában (2016. november 29.), 5254. kérdésszám alatt
külföldi munkaviszonnyal rendelkező egyéni vállalkozó
külföldi munkaviszonnyal rendelkező kisadózó
külföldi munkaviszonnyal rendelkező őstermelő Külföldi munkaviszonnyal rendelkező őstermelő
Mentesít az őstermelőijárulék-fizetés alól az Ausztriában fennálló munkaviszony?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 304. számában (2016. augusztus 30.), 5160. kérdésszám alatt
külföldi munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozó bejelentése
külföldi munkaviszonnyal rendelkező ügyvezető Kettős állampolgárságú ügyvezető
Kell bármilyen jogcímen járulékot fizetnie egy egyszemélyes magyar kft. angol-magyar kettős állampolgárságú ügyvezetőjének, aki jövedelmet nem vesz ki a cégből, és Angliában főállású munkaviszonnyal rendelkezik, tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból? Kell tajszámot igényelni ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 394. számában (2021. március 9.), 6725. kérdésszám alatt
külföldi munkaviszony
külföldi napidíj
külföldi nyugdíj
külföldi nyugdíjas
külföldi nyugdíjas ügyvezető
külföldi nyugdíjban részesülő kft.-tag Izraeli-magyar állampolgárságú nyugdíjas közterhei
Jogosult egészségügyi szolgáltatásra vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie annak az izraeli-magyar állampolgárnak, aki Izrael Államtól nyugellátásban részesül, és Magyarországra kíván települni? Az érintett személy Magyarországon rendelkezik egy bejegyzett kft.-vel, amelyben jelenleg nem működik közre. Milyen járulékfizetésre lesz kötelezett abban az esetben, ha vállal személyes közreműködést a cégben, illetve ez kiváltja az esetleges egészségügyiszolgáltatási­járulék-fizetési kötelezettséget?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 285. számában (2015. szeptember 22.), 4842. kérdésszám alatt
külföldi nyugdíjban részesülő munkavállaló
külföldi nyugdíjpénztár Külföldi anyavállalat által működtetett önkéntes nyugdíjpénztár
Egy németországi anyavállalat önkéntes nyugdíjpénztárat működtet, és felajánlotta a magyarországi cégnek is, hogy munkáltatói hozzájárulással támogathatja dolgozói nyugdíjba menetelét. Milyen legális lehetőség van a külföldi nyugdíjpénztárhoz csatlakozni, illetve az adó- és járulékkedvezmények vonatkoznak-e erre az esetre is? Ha nem, és ennek ellenére a cég fizet a kinti pénztár szabályai szerint, minek minősül a kifizetés Magyarországon a cég szempontjából, illetve majdan a nyugdíjas dolgozóknál?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 74. számában (2006. január 24.), 1306. kérdésszám alatt
külföldi orvosi ellátás költségei Gyermek megbetegedése külföldön
Mi a teendő abban az esetben, ha egy jelenleg GYED-en lévő magyar állampolgárságú nő másfél éves gyermeke Franciaországban megbetegedett, és az orvosi ellátását végző orvos számlát adott ki a kezelésről? A férj egyéni munkavállalóként dolgozik Franciaországban, őt kísérte el a család.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 188. számában (2011. január 18.), 3232. kérdésszám alatt
külföldi pénznemben keletkezett bevétel
külföldi sportcsapat Külföldiek vendégül látása
Társaságunk a nyáron vendégül lát egy külföldi sportcsapatot, akiknek azonkívül, hogy vendégül látjuk őket, pénzt is adunk. Milyen járulékfizetési kötelezettségünk keletkezik az így kifizetendő összeg után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 12. számában (2003. április 8.), 191. kérdésszám alatt
külföldi sportoló Külföldi sportolók ekhós adózása
Választhatják-e az ekhós adózási módot azok az amerikai állampolgárságú kosárlabdázók, akiket egy sportegyesület teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, tekintettel arra, hogy 2011-től a megfelelő FEOR-szám esetén a sportolókra is kiterjesztették az ekhoválasztás lehetőségét? A sportolók rendelkeznek ideiglenes lakcímmel és munkavállalási engedéllyel is.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 201. számában (2011. augusztus 9.), 3452. kérdésszám alatt
külföldi szolgálati idő
külföldi szolgálati idő igazolása Nyugdíjazás külföldi szolgálati idő esetén
Jogosan jártak el az illetékes szervek annak a nyugdíjigénylőnek az esetében, aki 1988. november 1-jétől 2018. január 10-ig, nyugdíjazásáig oktató-mozdonyvezetőként dolgozott a MÁV-nál, előtte 1977. augusztus 1. és 1988. január 28. között Erdélyben dolgozott vasesztergályosként, amit az Országos Fordító és Hitelesítő Iroda által lefordított és honosított munkakönyvvel igazolni tud, ennek ellenére a nyugdíjkérelme elbírálását felfüggesztették a román társadalombiztosítási szerv igazolásának beszerzéséig? A kérelmező 2015. április 13-án a MÁV Humán Osztályának a felkérésére már megkérte a szolgálati idő számítását, amelyet végül 2016 júniusában kapott meg, és ebben leigazolták az éveit, valamint azt, hogy 5 év korkedvezményre jogosult. Mit tehet a kérelmező ebben az esetben, hogy ne maradjon ellátatlan?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 337. számában (2018. május 8.), 5738. kérdésszám alatt
külföldi szülés
külföldi tag
külföldi társaságtól kapott osztalék Hongkongi társaságtól kapott osztalék közterhei
Milyen mértékű személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni abban az esetben, ha egy magyar adóilletékességű magánszemély osztalékot kap egy Hongkongban bejegyzett vállalkozástól? A külföldi székhelyű vállalkozásnak kell levonnia az adóelőleget, vagy a magánszemély saját maga állapítja meg és fizeti be? Ebben az esetben mikor kell teljesíteni a befizetést? Hogyan változik a helyzet akkor, ha a társaság osztalékelőleget fizet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 238. számában (2013. május 14.), 4080. kérdésszám alatt
külföldi tartózkodás
külföldi tartózkodás GYES alatt Biztosítás GYES-en lévő kismama külföldi tartózkodása alatt
Szünetel a munkavállaló biztosítása abban az esetben, ha a GYES-ellátás folyósításának ideje alatt egy évre kiköltözik a gyermekével a Brüsszelben dolgozó férjéhez, és ezalatt az ellátás folyósításának felfüggesztését kéri? Az édesanya a külföldi tartózkodás során a másik tagállamban megigényelte a családi ellátást.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 377. számában (2020. április 28.), 6419. kérdésszám alatt
külföldi telephely Külföldi telephelyen foglalkoztatás járulékai
Magyarországi székhelyű társaság külföldi telephelyén foglalkoztatja magyar állampolgárságú munkavállalóját. Hogyan kell elbírálni e munkavállaló biztosítási jogviszonyát?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 1. számában (2002. október 15.), 11. kérdésszám alatt
külföldi tisztségviselő
külföldi utazás Betéti társaság beltagjának külföldi utazása
Egy betéti társaság beltagja 1 évre külföldre megy. Amennyiben Magyarországon szünetel a bt. tevékenysége, kell-e minimumjárulékot fizetnie? Nem lehet tudni, hogy külföldön ez alatt az idő alatt létesít-e munkaviszonyt, de szándékában áll.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 116. számában (2007. november 13.), 1994. kérdésszám alatt
külföldi utaztatás Külföldi utaztatás költségei
Magyarországi nagykereskedelmi cég belföldi partnereinek a képviselőit kiutaztatja külföldi partnercégéhez, hogy a teljes választékból rendelhessenek. Az utazás, külföldi tartózkodás költségeit a magyar nagykereskedő fizeti. Keletkezik-e adó- és járulékfizetési kötelezettsége, vagy ez a vállalkozás érdekében felmerült hivatali utazásnak tekinthető?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 37. számában (2004. május 18.), 644. kérdésszám alatt
külföldi üdülés Külföldi üdülés
Milyen jogcímen cafeteriaelem a külföldi üdülés, melyik törvény teszi lehetővé a juttatását? Ki adhatja, ki kaphatja, és hogyan lehet elszámolni? Alapja-e a társasági adónak, illetve költségként elszámolható-e?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 170. számában (2010. március 23.), 2905. kérdésszám alatt
külföldi ügyvezető
külföldi vállalkozó
külföldiek foglalkoztatása
külföldön dolgozó kisadózó Kisadózói jogállás ausztriai munkaviszony esetén
Figyelembe vehető az Ausztriában létesített munkaviszony a kisadózói jogállás meghatározásánál? Főállású vagy nem főállású kisadózónak minősül az egyéni vállalkozó abban az esetben, ha Ausztriában létesít teljes munkaidős munkaviszonyt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 388. számában (2020. november 10.), 6617. kérdésszám alatt
külföldön dolgozó őstermelő
külföldön dolgozó személy
külföldön dolgozó tag
külföldön dolgozó társas vállalkozó
külföldön élő kft.-tag Magyar kft. külföldön élő magyar tagjának közterhei
Milyen jogviszonyban kell bejelenteni a T1041 jelű nyomtatványon egy informatikai fejlesztéssel foglalkozó magyarországi kft. tulajdonos ügyvezetőjét, aki családjával Finnországban él, és online módon szeretne részt venni a cég tevékenységében, amelyért jövedelemben is részesülne? Finnországban a házastársa révén eltartottként rendelkezik teljes körű biztosítással, ezt bejelentette az OEP-nél, a taj-száma érvénytelen. Milyen közterhek terhelik a jövedelmét?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 234. számában (2013. március 12.), 4012. kérdésszám alatt
külföldön élő kismama
külföldön élő magyar állampolgár
külföldön élő magyar állampolgár családi pótléka
külföldön élő magyar állampolgár nyugdíjazása
külföldön élő magyar állampolgár szolgálati ideje Külföldön élő magyar állampolgár szolgálati idejének igazolása
Hogyan kérheti a szolgálati idejének igazolását egy külföldön élő magyar állampolgár?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 256. számában (2014. április 8.), 4367. kérdésszám alatt
külföldön élő magyar állampolgár szülése
külföldön élő nyugdíjas
külföldön élő ügyvezető Ausztriában élő ügyvezető közterhei
Hogyan alakul a biztosítási és a járulékfizetési kötelezettsége annak a magyar magánszemélynek, aki egy magyar társaság 50 százalékos tulajdonosaként megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői tevékenységet, és Ausztriában telepedett le a családjával, ahol eltartottként válik biztosítottá a férje által megfizetett járulékok alapján? Mindkét államban rendelkezik lakóhellyel, de Magyarországon évente maximum 60 napot tartózkodik, amely a cég ügyeinek lebonyolításához szükséges.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 236. számában (2013. április 16.), 4045. kérdésszám alatt
külföldön született gyermek
külföldön született magyar gyermek
külföldön szült nő ellátásai
külföldön tanuló diák
külföldön tartózkodó beltag Külföldön tartózkodó beltag közterhei
Meg kell fizetnie az szja-t és a járulékokat a minimálbér után egy betéti társaság beltagjának, aki tartósan külföldön tartózkodik, ahol nincs bejelentett jogviszonya, de fizet maga után egészségbiztosítási járulékot? A társaság ténylegesen nem működik, nincs bevétele és kiadása, és természetesen a tag sem vesz fel semmilyen jövedelmet.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 236. számában (2013. április 16.), 4042. kérdésszám alatt
külföldre költöző vállalkozó Németországba költöző vállalkozó jogviszonya
Hogyan alakul a németországi biztosítása annak a magyar állampolgárnak, aki 2013. június 7-én szült, jelenleg GYED-ben részesül, Magyarországon rendelkezik munkaviszonnyal a saját vállalkozásában, és Németországba szeretne költözni a férjéhez, aki ott biztosított? Milyen dokumentumokat kell beadni abban az esetben, ha továbbra is Magyarországon szeretne biztosított maradni, és nem szeretné a munkaviszonyát megszüntetni? Mi alapján lesz jogosult Németországban egészségügyi ellátásra? Hogy alakul az egészségügyi ellátásra való jogosultsága Magyarországon? Érvényteleníteni kell a magyar taj-t abban az esetben, ha életvitelszerűen Németországban tartózkodik? Mi a helyzet akkor, ha a férje jogán családi biztosítás keretében jogosult lesz egészségügyi ellátásra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 275. számában (2015. március 31.), 4687. kérdésszám alatt
külföldre települő tag Külföldre települő társasági tag jogállása
Hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége, illetve a járulékfizetése egy 100 százalékos magyar tulajdonú társaság tagjának, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, valamint az ügyvezetői tevékenységet is ellátja, és a közeljövőben Dániában kíván letelepedni, ahol munkaviszonyt is létesít? Működtetheti továbbra is a társaságot ügyvezetőként, illetve dolgozhat személyesen, vagy a külföldi tartózkodás miatt ez már nem megengedett?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 223. számában (2012. augusztus 21.), 3823. kérdésszám alatt
külföldről hazatérő személy nyugdíja
külföldről hazatérő személy tajkártyája Külföldről hazatérő személy taj-káryája
Mit kell tennie a taj-kártya érvényesítéséhez annak a magánszemélynek, aki két év külföldi munkavállalás után végleg hazatér? Amikor külföldre ment dolgozni, kitöltötte a társadalombiztosítási szerv által megküldött nyomtatványt, amely szerint külföldön fizeti meg a társadalombiztosítási járulékokat, de azóta semmilyen választ nem kapott, így nem tudja, hogy milyen teendői vannak.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 281. számában (2015. július 14.), 4772. kérdésszám alatt
külföldről hazatért nő szülése
külföldről hazatért személy orvosi ellátása Külföldről hazatért magyar állampolgár orvosi ellátásának költségei
Meg kell téríteniük az orvosi ellátás költségeit azoknak a magyar állampolgároknak, akik külföldről érkeztek haza, és karanténban töltött idejük alatt kiderült, hogy megfertőződtek a vírussal, ezért orvosi ellátásra szorulnak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 376. számában (2020. április 14.), 6396. kérdésszám alatt
külföldről származó jövedelem
különadó
különleges foglalkoztatási állomány A prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állomány szabályai
Mi a jelentősége az újonnan bevezetett prémiumévek programnak, és milyen előnyei vannak a munkavállalókra nézve?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 56. számában (2005. április 5.), 992. kérdésszám alatt
külszolgálat
külszolgálaton lévő munkavállaló Külszolgálaton lévő munkavállaló társadalombiztosítási jogállása
Kinek és hogyan kell megfizetni a járulékokat egy egyesület 2012. július 1-jétől 2014. december 31-ig külszolgálaton lévő munkavállalója után 2014. július 1-jétől, amikor letelik a kétéves időtartam? Van lehetőség arra, hogy a külszolgálat teljes időtartama alatt a magyar társadalombiztosítás hatálya alá tartozzon, anélkül hogy meg kellene szakítania a kiküldetését? A munkavállaló a külföldi foglalkoztatás teljes időtartama alatt a magyar munkáltatótól kapja a munkabérét, a járulékok levonása minden esetben pontosan megtörténik.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 258. számában (2014. május 13.), 4397. kérdésszám alatt
kültag
kültag jogviszonya
kültag munkavégzése TGYÁS és GYED alatt Személyes közreműködés TGYÁS és GYED ideje alatt
Megjelenhet-e újságcikk egy evás betéti társaság kültagjának neve alatt, aki jelenleg TGYÁS-ban részesül, és utána GYED-et szeretne igénybe venni? Veszélyezteti-e az ellátást ez a tevékenység abban az esetben, ha az írás ellenértékére a társaság számlát bocsát ki, de a tag a bt.-től személyes közreműködésre tekintettel nem realizál bevételt, kizárólag a tulajdoni hányad alapján részesül osztalékban?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 183. számában (2010. október 26.), 3128. kérdésszám alatt