Kiegészítő tevékenységű tag osztaléka

Kérdés: Befolyásolja a tagi jövedelem, illetve a magánszemélyként bérbe adott ingatlanból származó jövedelem a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó részére fizetett osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét, tekintve, hogy ezek az összegek nem szolgálnak szociális hozzájárulási adó alapjául?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 2. §-ának (2) bekezdése értelmében az 1. § (5) bekezdésének a)-e) pontjai esetében (és e körbe tartozik az osztalék is) a szociális hozzájárulás adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy 1. § (1)-(3) bekezdései és az 1. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Munkaviszony nyugdíj folyósításának ideje alatt

Kérdés: Mentesülhetne a betéti társaságban a járulékfizetési kötelezettség alól egy nők kedvezményes nyugdíjára jogosulttá vált pedagógus, aki korábbi közalkalmazotti jogviszonyában újra dolgozik, és ezért szünetel a nyugdíjának folyósítása, de emellett a társaságban kiegészítő tevékenységű tagként személyesen közreműködik, és az ügyvezetést is ellátja? Figyelembe veheti a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó kedvező szabályozást, amennyiben 2019-től a társaságban munkaviszony keretében végzi a tevékenységét, vagy a folyósítás szünetelése miatt elesik ettől a lehetőségtől?
Részlet a válaszából: […] Az említett pedagógus hölgy, noha nyugellátása a Tny-tv. 83/C. § (1) bekezdése értelmében, közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel szünetel, ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül. Ezt a státuszát a Tbj-tv. 4. § f) pontjának 2019...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetnie annak a betéti társaságnak, amely a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összegű havi megbízási díjat fizeti ki egy magánszemély számára, és ezenkívül csak egy kiegészítő tevékenységű tagja van?
Részlet a válaszából: […] A Szakhoz-tv. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a betéti társaság (mint gazdasági társaság) szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, kivéve, ha büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetről, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Kiegészítő tevékenységű tag hozzájárulás-fizetési felső határa

Kérdés: Figyelembe vehető a kifizető által fizetett havi egészségügyi szolgáltatási járulék az éves 450 ezer forintos hozzájárulás-fizetési felső határ számításánál egy társas vállalkozás nyugdíjas, személyesen közreműködő tagja esetében, aki az elmúlt 5 évben a társaság nyereségéből osztalékot vett ki, amely kifizetésekor levonásra került a személyi jövedelemadó, valamint az eho is a 450?000 forint keretösszeg figyelembevétele mellett? Amennyiben beszámítható ez a közteher, akkor vissza lehet igényelni a korábbi évekre vonatkozólag az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a magánszemélyt terhelő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás 450 ezer forintos éves felső határát többek között csökkenti az érintett által, illetve után megfizetett éves egészségügyi szolgáltatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie annak a saját jogú öregségi nyugdíjas társas vállalkozónak, akinek a tulajdonrésze a vállalkozásban meghaladja az 50 százalékot, és máshol semmilyen jogviszonnyal nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Az a társas vállalkozó, aki a vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja, kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül a Tbj-tv. 4. §-ának e) pontja alapján.A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Orosz állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Minősülhet Magyarországon kiegészítő tevékenységű tagnak egy cég orosz állampolgárságú ügyvezetője abban az esetben, ha betöltötte a magyar jogszabályok alapján előírt nyugdíjkorhatárt, és Oroszországban nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] A kérdést illetően a Tbj-tv. 4. §-ának f) 2. pontjából kell kiindulni, amely úgy rendelkezik, hogy a Tbj-tv. alkalmazása során saját jogú nyugdíjasnak minősül az a természetes személy is, aki nemzetközi egyezmény alkalmazásával a Tbj-tv. 14. §-a (3) bekezdésének a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Nyugdíjas társas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot az után a nyugdíjas társas vállalkozó után, aki egyébként munkaviszonyban áll egy kft.-ben?
Részlet a válaszából: […] Ez évben még bizonyosan. A Tbj-tv. 37/A. §-a értelmében arra az időszakra mentesül a vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó utáni egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, amíg a vállalkozó– keresőképtelen,–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Kiegészítő tevékenységű tag baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a személy, akit egy kft. munkaviszonyban működő tagjaként 2013 januárjában üzemi úti baleset ért, ami miatt több hónapon keresztül baleseti táppénzben részesült, 2013. július 1-jétől nyugdíjba vonult, ettől az időponttól kiegészítő tevékenységű tagként működik közre a társaságban, és szeptembertől a korábbi balesetből kifolyólag ismét keresőképtelenné vált?
Részlet a válaszából: […] Kétségtelen, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozót is megilleti a baleseti ellátás és ezen belül a baleseti táppénz, melynek összege az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresének a naptári napi összegének a 100, illetve úti üzemi baleset...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 24.

Kiegészítő tevékenységű tag bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni a T1041 jelű nyomtatványon egy kft. tagját, aki korábban munkaviszony keretében végezte az ügyvezetői tevékenységet a cégnél, és 2012 nyarától igénybe vette a nők öregségi nyugdíját? A tag továbbra is ellátja az ügyvezetői teendőket.
Részlet a válaszából: […] A 40 év szolgálati idővel rendelkező nők öregségi nyugdíjában részesülő ügyvezető saját jogú nyugdíjasnak minősül a Tbj-tv. alkalmazásában [Tbj-tv. 4. § f) pontja]. A kft. saját jogú nyugdíjas ügyvezető tagját kiegészítő tevékenységet folytató társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

Nyugdíjas ügyvezető tag közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli egy kft. ügyvezetői tevékenységet ellátó nyugdíjas tagja részére kifizetett tiszteletdíj összegét? A tag önállóan látja el a vezető tisztségviselői feladatokat.
Részlet a válaszából: […] A kft.-tag ügyvezetője, amennyiben nem munka­viszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül, a tiszteletdíj címén felvett jövedelme pedig személyes közreműködésre tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.
1
2
3
5