tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott kisadózó betéti társaság kültagja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kisadózó bt. kültagjának jogviszonya

Kérdés: Alkalmazható megbízási jogviszonyban vagy esetleg alkalmi munkavállalóként egy kisadózó betéti társaság kültagja abban az esetben, ha a beltag bejelentett kisadózóként végzi az ügyvezetői feladatokat, a kültag pedig eddig nem működött közre?
Részlet a válaszból: […]történő munkavégzése nem jöhet szóba. Az egyszerűsített foglalkoztatás azonban nem zárható ki.Mivel a Kata-tv. nem definiálja a munkaviszony fogalmát, így az Art. értelmező rendelkezéseit kell segítségül hívnunk. Az Art. 7. §-ának 38. alpontja értelmében munkaviszonynak minősül - többek között - az Mt. szerinti munkaviszony, továbbá minden olyan munkavégzésre létesített jogviszony, amelyre törvény szerint az Mt. rendelkezéseit is alkalmazni kell, illetve a munkavégzésre irányuló törvényben szabályozott egyéb jogviszonyok.E körbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6800

2. találat: Kisadózó betéti társaság tagjainak jogállása

Kérdés: Az érvényes jogszabályoknak megfelelő lenne egy betéti társaság nyugdíjas kültagjának kisadózóként történő bejelentése akkor, ha így a továbbiakban a cégnek nem lenne főállású kisadózó tagja? Korábban a beltag működött személyesen közre a társaságban heti 36 órás munka-viszonya mellett, de a munkaviszonya megszűnt, munkanélküli-ellátást szeretne igényelni, ezért a továbbiakban a társaságban sem kíván személyesen közreműködni.
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban ellátó tagot a vállalkozás köteles kisadózóként bejelenteni. Ebből viszont az következik, hogy az ügyvezetésre jogosult beltagnak továbbra is bejelentett kisadózónak kell maradnia. A Ptk. 3:156. §-a ugyanis egyértelműen kimondja, hogy a kültag nem lehet a társaság ügyvezetője. Ez a rendelkezés természetesen nem zárja ki, hogy a kültaggal munkaszerződést kössön a társaság az ügyvezetői feladatok ellátására, ebben az esetben viszont az Mt. szabályai vonatkoznak rá, és a bejelentése is a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések szerint történik, nem pedig kisadózóként.Ráadásul a kérdés utalást tartalmaz az álláskeresési ellátás igénylésére is. Ennek lehetőségét viszont kizárja az ügyvezetésre való jogosultság, ami az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5446

3. találat: Kisadózó betéti társaság kültagja

Kérdés: Meg kell fizetni a tételes adót egy kis­adózást választó betéti társaság kültagja után abban az esetben, ha kizárólag a tőkéjével járult hozzá a céghez, tevékenységet semmilyen módon nem végez? A társaságban a beltag a vezető tisztségviselő.
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyt - végzett tevékenység keretében (ideértve különösen a személyes közreműködést, a vezető tisztségviselői és a megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységet) részt vesz vagy vesznek a kisadózó vállalkozás tevékenységében. A vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó vállalkozással megbízási jogviszonyban álló, és a személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként. A kisadózó betéti társaság tevékenységében a kisadózóként be nem jelentett tag kizárólag munkaviszony keretében működhet közre. Mindezen szabályokra tekintettel kijelenthetjük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4444
Kapcsolódó tárgyszavak: ,