tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott kis értékű ajándék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Csekély értékű ajándék

Kérdés: Valóban nem adhat adómentesen kis összegű ajándékot egy társadalmi szervezet (önsegélyező egylet) a tagjai részére 2007. évben?
Részlet a válaszból: […]tagjának, az említett személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának adhat. A munkáltató a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, valamint a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és vele közös[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1604

2. találat: Kis értékű ajándék juttatása

Kérdés: Milyen feltételei vannak annak, hogy a dolgozóknak juttatandó kis értékű ajándékot vásárlási utalvány formájában adhassa a kifizető?
Részlet a válaszból: […]akkor minősülhet adómentes természetbeni juttatásnak, ha az utalvány megfelel az Szja-tv. 69. § (11) bekezdésében meghatározott feltételeknek. E szakasz szerint a kereskedelmi utalvány, jegy, bon, kupon és más hasonló tanúsítvány akkor minősül természetbeni juttatásnak, ha azon feltüntették, hogy mely termékre vagy szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben váltható be, és a juttatás körülményei egyébként megfelelnek az Szja-tv. természetbeni juttatásokra vonatkozó feltételeinek. Nem minősül természetbeni juttatásnak a bármire beváltható utalvány vagy vásárlói kártya. A fogalmi meghatározásból kitűnik, hogy az utalvány nem lehet bármilyen. Az utalványnak tartalmaznia kell, hogy milyen termékre, termékkörre, szolgáltatásra, szolgáltatáskörre váltható be, pl. élelmiszer, ruházat, üdülés stb. Nem alkalmasak természetbeni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1057
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Dolgozó részére adott ajándék

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik a biztosítási jogviszonyban nem álló, és biztosítási jogviszonyban álló dolgozók részére a nemzetközi nőnap alkalmából adott virágcsokor értéke alapján?
Részlet a válaszból: […]Az adómentesség szempontjából közömbös, hogy a magánszemély biztosítási jogviszonyban van-e. Ha az adott ajándék értéke meghaladja a mentesség határát, akkor az adóköteles rész a magánszemély "jogcím szerinti" jövedelme. Ezt azt jelenti, hogy a magánszemély a kifizetőhöz fűződő jogviszonya szerinti jövedelmet, pl. munkaviszonyból származó jövedelmet szerez. Az adóköteles rész után a magánszemélynek és kifizetőjének úgy kell teljesítenie az adó- és járulékkötelezettséget, mintha a magánszemély pénzbeli jövedelmet szerzett volna. A biztosítási jogviszonyban állók esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 646
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Vásárlási utalvány közterhei

Kérdés: Egy cég évente két alkalommal valamennyi dolgozóját 5 ezer forintos vásárlási utalvánnyal szeretné megajándékozni. Kell-e adót és járulékot fizetni e juttatás után, figyelembe véve, hogy a kifizető által adott ajándék adómentességének értékhatára 500 forintról 5000 forintra nőtt?
Részlet a válaszból: […]értékű ajándékot nevezi meg adómentesnek. Ez a fogalom pedig nem más, mint a magánszemélynek ingyenesen juttatott termék, szolgáltatás, amelynek egyedi, adót is tartalmazó forgalmi értéke, ilyen érték hiányában pedig az adóval együtt számított beszerzési ára vagy előállítási költsége nem haladja meg az 5 ezer forintot. E meghatározásból következően a vásárlási utalvány - amit az Áfa-tv. készpénz-helyettesítő eszközként nevez meg - nem tartozik bele ebbe a körbe. Az ilyen módon juttatott ajándékutalvány nem minősül tehát adómentes természetbeni juttatásnak, sőt természetbeni juttatásnak sem, mivel az Szja-tv. 69. §-ában meghatározott természetbeni juttatások egyikébe sem tudjuk besorolni. Ebből következően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 527
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kis értékű ajándék eho-ja

Kérdés: Az Eho-tv. 3. §-ának változása jelenti-e azt, hogy a kis értékű ajándék (Szja-tv. szerint 500 forint alatti, az Áfa-tv. szerint 5000 alatti) után nem kell megfizetni a 11 százalékos eho-t?
Részlet a válaszból: […]magánszemélynek adható, és az ajándék is bármekkora értékű lehet. Adómentes az 1. számú melléklet 8.19. pontja alapján a kifizető által a magánszemélynek legfeljebb évi három alkalommal adott ajándék értékéből alkalmanként 500 forintot meg nem haladó összeg. E mentesség feltétele, hogy a kifizető rendelkezzen egy olyan nyilvántartással, amelyből hitelt érdemlően megállapítható, hogy egy magánszemély az adóéven belül legfeljebb háromszor kapott ajándékot. E mentesség üzleti ajándékra nem alkalmazható. A kifizetői ajándék adómentes része után nem kell százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetni. Érdemes megemlíteni, hogy a Tao-tv. 3. számú melléklete B. 3. pontja alapján a kifizetői ajándék csak akkor költség, ha az ajándékot a kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint a vele korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas [Tbj-tv. 4. § f) pont] magánszemély, illetve ezen magánszemélyek közeli hozzátartozója részére juttatják. Az adómentes természetbeni juttatások közé tartozik, és ezért egészségügyi hozzájárulást sem kell fizetni a reklám címén átadott termék és az áruminta után az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja alapján. Az ingyenes termékátadások ezekben az esetekben értéktől és adóéven belüli gyakoriságtól függetlenül mentesülnek az adózás alól. Reklám esetén az adómentesség feltétele, hogy azt üzletpolitikai célból, bárkinek azonos feltételekkel és módon, nyilvános körülmények között adják. Áruminta adómentességének az a feltétele, hogy a termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adják, ne legyen tartós használatra rendelt dolog, és mennyisége ne érje el a kereskedelemben forgalmazott legkisebb mennyiséget. A Tao-tv. 3. számú melléklet B. 2. pontja alapján az áruminta és a reklám költségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 179
Kapcsolódó tárgyszavak: ,