Közreműködés kft.-ben egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Dolgozhat esetenként alkalmi munkavállalói jogviszonyban egy kft. két tulajdonosa, ha mindketten egyéni vállalkozók, és az ügyvezetői teendőket nem ők látják el? Amennyiben a munka mennyisége megnövekszik, közreműködhetnek tagi jogviszonyban az egyéni vállalkozás mellett? Milyen pluszkötelezettséggel jár a tagok közreműködése, ha nem részesülnek jövedelemben? Befolyásolja a költségeket, ha egyéni vállalkozóként a kisadózást választják?
Részlet a válaszából: […] A kft. természetes személy tagja munkaviszony keretében is részt vehet a társaság tevékenységében, amire - az ügyvezetői feladatok ellátását kivéve, de itt eleve nem erről van szó - egyszerűsített foglalkoztatás keretében is sor kerülhet, az Efo-tv. vonatkozó előírásainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Kft. tagjainak társadalombiztosítása

Kérdés: Lehet kisadózó egyéni vállalkozó egy kft. egyik tagja, aki 20 órás munkaviszonyban dolgozik a társaságban? Be kell jelenteni a másik tagot a 'T1041-es nyomtatványon, ha ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket? Ha igen, akkor milyen jogviszonykóddal? Keletkezik vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettsége a kft.-nek, tekintettel arra, hogy önkormányzati képviselőként biztosított?
Részlet a válaszából: […] A heti 36 órát el nem érő foglalkoztatással járó munkaviszony nem akadálya a kisadózás választásának.A kft. másik tagja az ügyvezetést ingyenes megbízási jogviszonyban látja el. Ez azt jelenti a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján, hogy társas vállalkozónak számít,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Kft.-tag személyes közreműködése

Kérdés: Foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy kft. tagja abban az esetben, ha egyébként nincs személyes közreműködési kötelezettsége, vagy ebben az esetben ez tagi munkavégzésnek minősül? Az érintett tulajdonos egyébként egy betéti társaságnak is tagja, ahol munkaviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket.
Részlet a válaszából: […] Az érvényben lévő jogszabályok kizárólag az ügyvezető, illetve a cégvezető esetében határozzák meg a közreműködés során alkalmazható jogviszonyokat. Abban az esetben, ha egy kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy alkalmanként személyesen is munkát kíván végezni a cégében, ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonyai

Kérdés: Kell fizetnie valamilyen közterhet egy egyszemélyes kft. tagjának, aki rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, de a cégben is személyesen közreműködik, ő végzi a tényleges tevékenységet, alkalmazott nincs? Ezeken túl a társasági szerződés szerint a vezető tisztség-viselői feladatokat munkaviszony keretében végzi. Végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet és a személyes közreműködést is "0" forintért a saját cégében, vagy mindenképpen kell kivennie jövedelmet? Helyesen jelentik a havi bevallásban "társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett" jogviszonyban, vagy ezen változtatni kell?
Részlet a válaszából: […] Az említett tag személyes közreműködése révén társas vállalkozónak minősül a saját cégében, ugyanakkor a másutt fennálló heti 36 órát elérő munkaviszonyára tekintettel mentesül a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség alól, tehát ha nem részesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Kft.-tag jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség, és melyik jogviszonyban válik biztosítottá egy egyszemélyes kft. tulajdonos tagja, aki heti 5 órás munkaviszonyban látja el az ügy-vezetői teendőket, márciustól pedig személyesen is közre-működik a társaságban, amelyért díjazásban nem részesül? Az ügyvezetés munkaviszonyban történő ellátását a társasági szerződés rögzíti.
Részlet a válaszából: […] A vázolt konstrukcióban a tulajdonos tag egyidejűleg két jogviszonyban áll a saját társaságában. Egyrészt részmunkaidőben ügyvezető, amit heti 5 órás munkaviszonyban lát el. Ez alapján munkaviszonyban álló dolgozóként biztosított, és a részmunkaidőre járó munkabére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Kétszeresen kell megfizetni a járulékokat abban az esetben, ha egy egyszemélyes kft. tagja személyes közreműködése alapján és a megbízási jogviszonyban ellátott ügyvezetői tevékenysége alapján is társas vállalkozóvá válik?
Részlet a válaszából: […] Természetesen nem, mivel a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a tulajdonos tag egyidejűleg ugyanabban a társas vállalkozásban két társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkezzék. A Tbj-tv. 4.§-a d) pontjának 5. alpontja szerint társas vállalkozónak tekintendő a bt., kkt., kft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Kft.-tag jogviszonyai

Kérdés: Helyesen jár el a kft. abban az esetben, ha megbízási szerződést köt a munkaviszony keretében foglalkoztatott tulajdonos-ügyvezetővel, aki tanácsadói szerepet is ellát a cégnél? A cégtulajdonos egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik. Érvényesíthető az ügyvezetői munkaszerződés alapján az 55 év feletti munkavállalók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt megoldásnak nincs akadálya. A társaság tulajdonos-ügyvezetője a Ptk. szerint ugyan munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el az ügyvezetői teendőket, ám ha a cég ez utóbbi megoldást választja, akkor a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 45....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Kft. ügyvezetőjének közterhei

Kérdés: Milyen összegű levonások terhelik egy kft. megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ügyvezetője részére kifizetett díjat abban az esetben, ha a díj nem éri el a minimálbér 30 százalékát, és az ügyvezető egyéni vállalkozóként a minimálbért meghaladó havi vállalkozói kivétje után fizeti meg a közterheket? Milyen közteherfizetési kötelezettség terheli ebben az esetben a társaságot? Igénybe vehetők az adó- és járulékkedvezmények? Mennyiben változna a fizetési kötelezettség, ha a tag főállású munkaviszonyban látná el a feladatait, havi 300 000 forint munkabér ellenében, és egyéni vállalkozását emellett továbbra is folytatná?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből hiányzik egy lényeges információ, mégpedig az, hogy a kft. ügyvezetője tagja-e a társaságnak, vagy sem. Ugyanis teljesen eltérő szabályok vonatkoznak rá annak függvényében, hogy a társaság ügyvezetését tulajdonosként vagy üzletrésszel nem rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Kft.-tagok járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek két magánszemély által újonnan alapított kft.-ben a tagok után abban az esetben, ha mindketten ügyvezetők, de ezért nem részesülnek díjazásban? Az egyik tag Franciaországban dolgozik, és ott biztosított, a másik tag pedig tagja és ügyvezetője egy egyszemélyes kft.-nek, ahol nem részesül díjazásban, mindezen túl egyéni vállalkozó is, és az egyéni vállalkozásában fizeti a járulékokat.
Részlet a válaszából: […] A kérdésre adandó választ két részre kell bontani, az egyik a Franciaországban dolgozó, ott biztosított tagra, a másik pedig a kizárólag magyarországi biztosítási jogviszonyokkal rendelkező tagra vonatkozik. Az elsőként említett franciaországi biztosítással rendelkező tag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Kft.-tagok jogviszonya

Kérdés: Helyesen jár el a két cég az alábbi esetben? "A" kft. tulajdonos tagja a saját cégében nem végez munkát, de "B" kft.-ben megbízási szerződés keretében 0 forintos megbízási díj ellenében ellátja az ügyvezetői teendőket, "B" kft. tulajdonos tagja pedig "A" kft.-ben látja el ingyenesen az ügyvezetői teendőket, miközben a saját cégében nem végez munkát. Milyen járulékfizetési kötelezettség áll fenn ebben az esetben a két tag után?
Részlet a válaszából: […] Az "A" kft. tulajdonos tagja saját társaságában semmilyen formában nem működik közre, így e cégben semmilyen járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik vele kapcsolatban A "B" kft.-ben 0 forintos megbízási díj ellenében ügyvezető, ami szintén nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.
1
2
3
4