Izraeli állampolgárságú tag

Kérdés: Kell járulékot fizetnie egy magyar kft. izraeli állampolgárságú tulajdonos-ügyvezetőjének abban az esetben, ha nem vesz ki jövedelmet a cégből, és Izraelben nyugdíjas? Tajszámmal nem rendelkezik, csak adóazonosítóval. Ha kell járulékot fizetnie, akkor kell neki ehhez tajszámot igényelnie? Amennyiben igen, akkor ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül is megteheti, vagy személyesen kell igényelnie?
Részlet a válaszából: […] Az általános szabályok szerint, vagyis a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja értelmében, ha a társaság tag ügyvezetője nem munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, akkor társas vállalkozónak tekintendő. Tehát - mivel a kérdésben említett izraeli állampolgár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Izraeli állampolgárságú ügyvezető-tulajdonos

Kérdés: Keletkezik biztosítási kötelezettsége egy most alapított egyszemélyes magyarországi kft. ügyvezető-tulajdonosának abban az esetben, ha izraeli állampolgár, és csak esetenként néhány napig intézi a cég ügyeit a helyszínen, egyébként nem tartózkodik Magyarországon, és még átmenetileg sem kíván itt letelepedni? A cég számítástechnikai programfejlesztéssel foglalkozik, az ügyvezető pedig heti 20 órás munkaviszonyban, jellemzően távmunkában látja el a feladatait. Az érintett a NAV-tól az adóazonosító jelét megkapta, az illetékes kormányhivatalnál viszont azt a tájékoztatást adták, hogy tajszámot csak letelepedési engedély és állandó lakcím birtokában igényelhet. Valóban nem kaphat tajszámot a munkaviszonyban álló tulajdonos? Fizethet munkabért a cég az ügyvezető számára, vagy ez csak magyarországi munkavégzés esetén lenne megoldható?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben harmadik ország polgáráról van szó, hiszen Izrael nem EGT-tagállam, és olyan ország, amellyel Magyarországnak nincs szociális biztonsági egyezménye sem.Ennek megfelelően - a Tbj-tv. tételes szabályait alapul véve - az ügyvezetőre munkaviszonya alapján kiterjed a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Svájci állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Keletkezik bármilyen fizetési kötelezettség egy magyarországi kft. svájci állampolgárságú ügyvezetője után, aki a tevékenységéért semmilyen jövedelemben nem részesül, figyelembe véve azt a tényt is, hogy Svájc nem tagja az EGT-közösségnek? Az érintett ügyvezető Svájcban öregségi nyugdíjban részesül.
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a kérdés második részében felvetett problémával, Svájc és az EGT viszonyával. Svájc valóban nem részese az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak. Ellenben a Tbj-tv. 4. §-ának v) pontja meghatározza, hogy a társadalombiztosítási jogszabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Izraeli állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti a tevékenységét Magyarországon egy izraeli vállalkozás által alapított magyar kft. izraeli állampolgárságú ügyvezetője? Biztosítottá válik e tevékenysége alapján, illetve kell adóazonosító jelet és tajszámot igényelni a részére? Az ügyvezető Izraelben nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, hetente 4 napot tölt Magyarországon, ezért a társaság lakást bérel a részére. Változna a helyzete abban az esetben, ha Izraelben rendelkezne biztosítási jogviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] Magyarország és Izrael között egyelőre nincs hatályos szociálpolitikai megállapodás, amely esetleg szabályozhatná vagy befolyásolhatná az ügyvezető jogviszonyát, ezért ebben az esetben az általános szabályokat kell alkalmazni. Az ügyvezető izraeli jogviszonya az alábbiakon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Külföldi anyavállalat által kiküldött ügyvezető

Kérdés: Helyesen jár el egy külföldi cég magyarországi leányvállalata abban az esetben, ha a 2014. szeptember 1-jétől folyamatosan Magyarországon tartózkodó ügyvezetője jogviszonyát kiküldetésként kezeli, tekintettel arra, hogy a magyar kft.-től semmilyen jövedelemben nem részesül, a bérjövedelmét az angliai székhelyű anyavállalattól kapja? Az ügyvezető számára az itt-tartózkodása óta bérelt lakás havi 1500 euró összegű bérleti díját a magyar cég fizeti az ingatlan bérbeadójával kötött szerződés alapján, de ezt az összeget kizárólag a költségei között számolja el, és semmilyen közterhet nem fizet utána. Helyes ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...nem kell figyelembe venni [Szja-tv. 7. § g) pontja]. Mindehhez azonban hozzátenni kívánjuk, hogy a leírtak ellenére aggályosnak tartjuk a külföldi ügyvezetőnek a magyar kft.-vel fennálló vezető tisztségviselői jogviszonyát külföldi kiküldetésként kezelni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Német állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy magyarországi cég megbízási szerződést szeretne kötni a német állampolgárságú ügyvezetővel egyszeri tanácsadói tevékenységre? Az ügyvezető állandó lakcíme Németországban van, az ügyvezetésért semmilyen juttatást nem kap, a céggel nem áll munkaviszonyban, és az egyszeri megbízási díj összege meghaladja a minimálbér 30 százalékát.
Részlet a válaszából: […] Egy nagyon lényeges körülményről, mégpedig az ügyvezető külföldi (más tagállami) biztosításáról nem tesz említést a kérdés. Ezen információ hiányában a választ két esetre - amikor is van más tagállami biztosítás, és amikor nincs - vetítve adjuk meg.Az első esetben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Német állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség áll fenn egy kft. német állampolgárságú rokkantsági nyugdíjas tulajdonos ügyvezetője után, aki a társaságban személyesen nem működik közre, az ügyvezetést pedig ingyenesen látja el?
Részlet a válaszából: […] Noha az említett tag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, ügyvezetői státuszára tekintettel - a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében - társas vállalkozónak minősül. Az említett jogszabályi hely szerint ugyanis társas vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Román állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni Magyarországon egy magyar cég román állampolgárságú ügyvezetőjét abban az esetben, ha Romániában bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik, és az ügyvezetői tevékenységért egyelőre nem kap semmilyen díjazást? Az ügyvezető jelenleg nem rendelkezik állandó lakcímmel Magyarországon, és sem adóazonosító jele, sem tajszáma nincs.
Részlet a válaszából: […] Noha a kérdésből nem derül ki, hogy az említett román állampolgárságú személy milyen jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket - a díjazás hiánya megbízásra utal, ami ha társas vállalkozás tagjáról van szó, akár társas vállalkozói jogviszonyt jelenthet -, de a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Izraeli állampolgárságú nyugdíjas ügyvezetők

Kérdés: Kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni egy magyar társaság külföldi ügyvezetői után, akik Izraelben nyugellátásban részesülnek, a társaság ügyvezetését pedig megbízási szerződés alapján látják el, és díjazásban nem részesülnek?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük az általános szabállyal. A Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében, ha a társaság tag ügyvezetője nem munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, akkor társas vállalkozónak tekintendő. Tehát ha a kérdésben említett izraeli állampolgárok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Francia állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Helyesen jár el az a vállalkozás, amely a francia állampolgárságú ügyvezetőjének magyarországi jövedelmeiből csak személyi jövedelem­adót von le, tekintettel arra, hogy az ügyvezető Franciaországban és Olaszországban is végez munkát, biztosításának helye Franciaországban van, és erről A1 igazolással rendelkezik? A cég sem szo­ciális hozzájárulási adót, sem egészségügyi hozzájárulást nem fizet.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felvázolt tényállást alapul véve a cég eljárása a magyarországi adó- és járulékfizetés tekintetében helyes. A társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatosan azonban akad még tennivalója a cégnek, de nem itthon, hanem Franciaországban. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.
1
2
3
6