Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] A kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv tartalmazza.Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a kiküldőnek ugyanazokat a munkafeltételeket kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Közúti áruszállítás

Kérdés: Egy közúti áruszállítással foglalkozó cég telephellyel rendelkezik Hajdú-Bihar megyében és Budapesten is. A budapesti telephelyre naponta egy kamion viszi fel az árut, melyet ott átpakolás után a cég által alkalmazott gépjárművezetők leterítik. A gépjárművezetők saját gépjárművel a környező városokból először beutaznak a vállalkozás Hajdú-Bihar megyei telephelyére, majd négyen egy gépjárművel utaznak fel Budapestre, és onnan terítés után vissza. A dolgozók munkaszerződése szerint a munkavégzés helye a Kk-tv.-nek megfelelően változó. Kiküldetésnek minősül munkaügyi szempontból a két telephely közötti utazás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti munkavállalókat gépjármű-vezetői munkakörben foglalkoztatja a munkáltató, és a Kk-tv.-re utalás a munkavégzés helyének meghatározását illetően arra enged következtetni, hogy a munkavállalók e törvény hatálya alá tartozó utazó munkavállalóknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.
Kapcsolódó címkék:  

Nemzetközi fuvarozásban dolgozó munkavállalók

Kérdés: Kell pótlékot fizetni a vasárnapi munkavégzés után, illetve a rendelkezésre állási idő után milyen díjazás illeti meg a nemzetközi fuvarozásban dolgozó munkavállalókat? Lehet alkalmazni háromhavi munkaidőkeretet ebben az esetben? Levonható a kiküldetési díj a kötelező német minimálbérből?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. lehetővé teszi, hogy a törvény - ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel - a rendelkezéseitől eltérjen. A közúti szállításban utazó munkavállalók esetén tevékenységük jellegénél fogva az Mt. munkaidőre vonatkozó szabályai számos esetben nem értelmezhetők,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Külföldi napidíj és költségek megfizetése

Kérdés: Kifizetheti-e forintban egy nemzetközi fuvarozással foglalkozó társaság a sofőrök részére a 40 euró napidíjat, akik az így megkapott összeget a saját bankkártyájukról használják fel a külföldi útjaik során? Befizetheti-e a cég magyarországi bankfiókban a külföldön váratlanul felmerült szolgáltatás (tehergépjármű-javítás) költségeit a sofőr számlájára, aki ezután ezt is a saját bankkártyájával egyenlíti ki?
Részlet a válaszából: […] ...napidíjának adózási kötelezettségévela 168/1995. Korm. rendelet és az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/7. pontjafoglalkozik. A közúti fuvarozásban és személyszállításban részt vevőknapidíjával kapcsolatosan, de általában a külföldi kiküldetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Tehergépjármű-vezető pótlékai

Kérdés: Megilleti-e valamilyen pótlék a tehergépjármű-vezetőt, és ha igen, melyik törvényben található meg ennek részletezése? Az Mt.-ben nem található erre vonatkozó információ.
Részlet a válaszából: […] ...eltérő rendelkezésekmellett, azokkal összhangban kell alkalmazni, feltéve hogy ezt a szakmaiszabály nem zárja ki.Az Nkf-tv. a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművekszemélyzetének munkaviszony létesítésére, munkavégzésére, továbbá amunkaidejére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.