Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] A kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv tartalmazza.Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a kiküldőnek ugyanazokat a munkafeltételeket kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Napidíj adókötelezettsége

Kérdés: Helyesen alkalmazza az Szja-tv. rendelkezéseit a kifizető abban az esetben, ha a külföldi kiküldetésben lévő dolgozó részére fizetett napi 30 eurós napidíj elszámolás során 15 eurót adóköteles jövedelemként és 15 eurót adómentes részként vesz figyelembe, vagy ebben az esetben csupán 9 euró vonható le igazolás nélkül, és a fennmaradó rész adóköteles?
Részlet a válaszából: […] ...30 százaléka, legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő összeg igazolás nélkül levonható. A rendelkezés megfogalmazása azt jelenti, hogy a külföldi napidíjból két értékhatárból mindig a kisebb vonható le igazolás nélkül, azaz 30 euró napidíj esetén 9 eurónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Külföldi napidíj összege

Kérdés: Mennyi a kötelezően adandó, legkisebb külföldi napidíj azoknak a mérnököknek az esetében, akik időszakonként külföldre utaznak a munkáltatójuk által értékesített berendezések telepítése érdekében? Milyen összegtől adóköteles a napidíj, illetve van felső korlátja a kifizetésnek?
Részlet a válaszából: […] ...kívül (kiküldetésben) történt munkavégzése következtében felmerült többletköltségei megtérüljenek. A kötelezően adandó külföldi napidíj mértékét jogszabály nem határozza meg, de összegének a munkavállalói többletköltségeket fedeznie kell. Tehát azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.
Kapcsolódó címke:

Alkalmi munkavállaló külföldi napidíja

Kérdés: Elszámolható külföldi napidíj az alkalmi munkavállalás keretében foglalkoztatott kamionsofőr részére?
Részlet a válaszából: […] ...száz százalékának a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell figyelembe venni [Efo-tv. 9. § (1)-(3) bekezdései]. Tehát a külföldi napidíj kifizetésekor arra kell figyelni, hogy az a magánszemély alkalmi munkából származó bevételének minősül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.

Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: Hogyan kellett adózni 2012-ben a külföldi kiküldetés napidíja után?
Részlet a válaszából: […] Lényeges változás volt 2012-től, hogy a külföldi kiküldetés napidíja a jogszabályi keretek között ismét nem csak a nemzetközi árufuvarozók körében adható adó- és járulékmentesen. Az Szja-tv. 2012. január 1-jétől hatályos szabályai értelmében igazolás nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Külföldi napidíj és költségek megfizetése

Kérdés: Kifizetheti-e forintban egy nemzetközi fuvarozással foglalkozó társaság a sofőrök részére a 40 euró napidíjat, akik az így megkapott összeget a saját bankkártyájukról használják fel a külföldi útjaik során? Befizetheti-e a cég magyarországi bankfiókban a külföldön váratlanul felmerült szolgáltatás (tehergépjármű-javítás) költségeit a sofőr számlájára, aki ezután ezt is a saját bankkártyájával egyenlíti ki?
Részlet a válaszából: […] ...saját maga határozza meg belső szabályzatában,szabályzataiban. A kérdésre tehát válaszként elmondható, hogy nem ütközikjogszabályba a külföldi napidíj forintban történő kifizetése. Az összegtényleges felhasználásáról, bizonylatolásáról a kifizetőnek ebben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Külföldi napidíj munkaerő-piaci járuléka

Kérdés: Kell-e munkaerő-piaci járulékot vonni a munkavállaló részére külföldi kiküldetés idejére 2010. március hónapban kifizetett napidíjból? A kifizető cég nem árufuvarozással foglalkozik.
Részlet a válaszából: […] 2010. január 1-jétől a külföldi kiküldetéshez kapcsolódónapidíj teljes egészében - a felek között fennálló jogviszonynak megfelelően -adóköteles. Munkaviszony esetén tehát a munkabér része, ami egyben járulékalapis. A 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot pedig meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

Angliai kiküldetés napidíja

Kérdés: Milyen összegű napidíjat kell fizetni az angliai kiküldetésben levő munkavállaló részére, és milyen közterhek terhelik ezt a kifizetést?
Részlet a válaszából: […] ...marad a 168/1995. Korm. rendelet 4/A. §-a,miszerint választhatják a napi 25 eurós adómentes juttatást. Rajtuk kívülmegszűnt tehát a külföldi napidíj címén juttatott bevétel 30 százalékának,maximum napi 15 eurónak megfelelő összeg adómentessége, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.
Kapcsolódó címkék:  

Közalkalmazott külföldi napidíja

Kérdés: Milyen járulékokat kell levonni 2009-ben a közalkalmazott részére kifizetett külföldi napidíj adóköteles részéből? Milyen járulékokat kell megfizetnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységből származó bevételnekaz a része számít, melyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kellfigyelembe venni, a külföldi napidíj adóköteles része járulékalapot képezőjövedelemnek is minősül. A közalkalmazottként biztosított személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Napidíj egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Munkaviszonyban álló dolgozó külföldi kiküldetése esetén kell-e pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulékot is vonni a napidíj adóköteles részéből?
Részlet a válaszából: […] Igen. Ebben az esetben ugyanis a napidíj adóköteles részenem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, és egybenjárulékalapot képez, így az általános szabályok szerint kell belőle levonni azegyéni járulékokat is. Ez azt jelenti, hogy mind a 4 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.
1
2