Nyugdíjazás külföldi szolgálati idő esetén

Kérdés: Jogosan jártak el az illetékes szervek annak a nyugdíjigénylőnek az esetében, aki 1988. november 1-jétől 2018. január 10-ig, nyugdíjazásáig oktató-mozdonyvezetőként dolgozott a MÁV-nál, előtte 1977. augusztus 1. és 1988. január 28. között Erdélyben dolgozott vasesztergályosként, amit az Országos Fordító és Hitelesítő Iroda által lefordított és honosított munkakönyvvel igazolni tud, ennek ellenére a nyugdíjkérelme elbírálását felfüggesztették a román társadalombiztosítási szerv igazolásának beszerzéséig? A kérelmező 2015. április 13-án a MÁV Humán Osztályának a felkérésére már megkérte a szolgálati idő számítását, amelyet végül 2016 júniusában kapott meg, és ebben leigazolták az éveit, valamint azt, hogy 5 év korkedvezményre jogosult. Mit tehet a kérelmező ebben az esetben, hogy ne maradjon ellátatlan?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk – figyelembe véve korkedvezményre jogot adó idejét – korhatár előtti ellátást igényelt, amelyre tekintettel (hiszen ez jogosultsági feltétel) megszüntette a munkaviszonyát. A megállapító szerv azonban a román fél adatszolgáltatásának hiányában nem tud végleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Külföldi szolgálati idő elismerése

Kérdés: Mi lehet annak az oka, hogy az adategyeztetésről szóló határozatban nem szerepel az Ausztriában szerzett szolgálati idő?
Részlet a válaszából: […] Az adategyeztetési eljárást lefolytató járási hivatal a külföldön szerzett szolgálati időről, jogosultsági időről a határozatban nem rendelkezik. Abban az esetben azonban, amennyiben az ügyfél az eljárás során jelezte, hogy külföldön dolgozott, az igazgatási szerv ezeket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Írországból hazaköltözött személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen összegű nyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki jelenleg korkedvezményes nyugdíjban részesül, néhány nap hiányzik a 40 éves munkaviszonyához, 2008-ban Írországban kezdett dolgozni, ezért 2012. februárig 200 reckonable paid fizetése volt, utána Dissability Allowance-ot kapott egészségügyi károsodás miatt, a reckonable creditje 242? 2017. március 8-án betöltötte a 66. életévét, április 3-án hazaköltözött, de azóta sem rendeződött a nyugdíja, amit Írországban adott be, pro ratát igényelve. Jobban járna esetleg, ha visszaköltözne Írországba?
Részlet a válaszából: […] Az EU koordinációs rendeletei szerinti nyugdíjelbírálással kapcsolatban azt kell tudni, hogy minden tagállam egyrészt a belső jogszabályai, másrészt az uniós rendeletek szabályai szerint bírálja el a kérelmeket. Ha az igénylő az adott tagállam belső szabályai szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Nők kedvezményes nyugdíja külföldön szerzett szolgálati idő esetén

Kérdés: Jogosult lehet a 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjra az a nő, aki Magyarországon 8 év, Németországban pedig 32 év szolgálati időt szerzett? Hogyan állapítják meg a nyugdíj összegét?
Részlet a válaszából: […] A magyar nyugdíjszabályok a nők számára életkori feltétel nélkül biztosítják a nyugdíjba vonulást, amennyiben az igénylő rendelkezik negyven év jogosultsági idővel, ezen belül – főszabály szerint – legalább harminckét év, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Német munkaviszony beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Beleszámít a nyugdíjba a 2011 óta Németországban hivatalosan, bejelentve letöltött munkaviszony időtartama egy 1953. december 30-án született személynek, aki 2017-ben igénybe kívánja venni az ellátást? Az igénylő 1968-ban volt ipari tanuló, és 1971-től dolgozik, de volt ebben az időszakban kb. két év, amikor nem volt munkája, ezért a Magyarországon szerzett szolgálati idő kb. 38 év.
Részlet a válaszából: […] Attól függetlenül, hogy a kérdező az Európai Unió másik tagállamában is szerzett szolgálati időt, a magyar nyugdíját a nemzeti jogszabályok előírásai alapján kell elbírálni, és emellett természetesen figyelemmel kell lenni a 883/2004/EK rendelet és a végrehajtására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Amerikában szerzett szolgálati idő

Kérdés: Beszámítanak a szolgálatai időbe az Amerikai Egyesült Államokban ledolgozott évek annak a magyar állampolgárnak az esetében, aki 2002-től 7 évet kinn dolgozott, azt követően itthon, és 2015. júliustól előreláthatólag 5 éves időtartamot ismét Amerikában fog tölteni?
Részlet a válaszából: […] Sokakat érintő olyan kérdésről van itt szó, amelyre hosszú idő után végre biztató választ lehet adni. Ugyanis sokéves egyeztetési folyamat eredményeképpen 2015. február 3-án megszületett a szociális biztonságról szóló magyar-amerikai egyezmény.Az egyezményt létrehozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Külföldön szerzett szolgálati idő

Kérdés: Létezik olyan egyezmény Magyarország és Izrael között, amely szerint egy Magyarországon élő kettős állampolgár magyar nyugdíjába beszámítható az Izraelben elismert 4 éves szolgálati idő?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó rendeletének hatálya alá nem tartozó kérelmező nyugellátásának elbírálása során a harmadik országban szerzett szolgálati időt abban az esetben lehet figyelembe venni, ha Magyarország az adott országgal szociális biztonsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Szlovákiai szolgálati idő elismertetése

Kérdés: Hogyan, milyen nyomtatványon kérvényezhető a Szlovákiában ledolgozott évek szolgálati időként történő elismerése?
Részlet a válaszából: […] A Szlovákiában szerzett szolgálati idő igazolását közvetlenül a szlovák nyugdíj-biztosítási szervtől lehet kérni. A kérelem előterjesztésének a módjáról, valamint az eljárás menetéről sajnos nem tudunk bővebb információ­val szolgálni. Ugyanakkor a magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Külföldi szolgálati időt igazoló okmányok

Kérdés: Öregséginyugdíj-igénye benyújtásakor le kell-e fordíttatnia az okmányait annak az igénylőnek, aki külföldön egy EU-tagállamban is végzett munkát?
Részlet a válaszából: […] A nemzetközi nyugdíjügyekben a Közép-magyarországiRegionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban KMRNYI), illetveazokban a hozzátartozói nyugdíjügyekben, amikor a jogszerző nyugdíjasként haltmeg, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban NYUFIG) jár el.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Izraelben élő kettős állampolgár nyugdíja

Kérdés: Létezik-e olyan egyezmény Magyarország és Izrael között, amely szerint egy Izraelben elő kettős állampolgár izraeli nyugdíjába beszámítható a Magyarországon elismert 25 éves szolgálati idő, amely alapján a magyar nyugdíjat már folyósítják? A biztosított 18 év szolgálati időt szerzett Izraelben, és hamarosan igényelni szeretné a nyugellátását.
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem szolgálhatunk Önre nézve kedvező hírrel, ugyanisa két állam között jelenleg szociális biztonsági egyezmény nincs, és ebben azügyben – tudomásunk szerint – tárgyalások sem folynak. Amennyiben ez nem fogváltozni, ezt a már megállapított és jelenleg is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.
1
2