Francia állampolgár munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell tajszámot igényelni egy francia állampolgár foglalkoztatása esetén, illetve milyen engedélyeket kell beszereznie a foglalkoztatónak? Mire kell figyelni a külföldi állampolgár foglalkoztatása esetén? Másként kell eljárni abban az esetben, ha az érintett már dolgozott Magyarországon, és rendelkezik tajszámmal is?
Részlet a válaszából: […] Külföldi állampolgár jogszerű magyarországi foglalkoztatásához abban az esetben kell társadalombiztosítási azonosító jelet (tajkártyát) igényelni, ha a foglalkoztatott biztosítottá válik. Ez akkor történik meg, ha a külföldi állampolgár foglalkoztatása a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzése

Kérdés: Hogyan alakul a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által magyarországi munkavégzésre kiküldött izraeli állampolgárságú és külföldinek minősülő munkavállaló biztosítási jogviszonya abban az esetben, ha a munkavállaló 2016-2017. évben már dolgozott kiküldöttként Magyarországon, majd 3 évig egy magyarországi cég alkalmazásában állt? A jelenlegi kiküldetés 2021. április 1-jétől 2022. december 31-ig tart. Alkalmazható ebben az esetben a kiküldöttekre vonatkozó kedvezményszabály a biztosítási jogviszony megállapításakor?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 17. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint a biztosítás nem terjed ki a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Indiai állampolgárok kiküldetése

Kérdés: Kell A1-es nyomtatványt igényelni abban az esetben, ha egy cég kiküldetés keretében indiai állampolgárokat foglalkoztat, akiket egy másik uniós tagországba szeretnének kiküldeni dolgozni?
Részlet a válaszából: […] A kiküldetésben lévő munkavállalók a 2010. év XXIX. törvény 5. cikke érdekében 5 évig a kiküldő ország társadalombiztosítási joga hatálya alá tartoznak, amiből következően a kérdésben említett Magyarországra kiküldött munkavállalók biztosítási és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Szlovák állampolgárságú munkavállaló GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re egy Magyarországon munkaviszony keretében dolgozó szlovák állampolgárságú munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az uniós koordinációs társadalombiztosítási rendeletek alapelvei: az egy állam tb-jogszabályai alkalmazásának elve, az egyenlő bánásmód elve, az ellátások exportálhatóságának elve, a biztosítási időszakok összeszámításának elve. A koordinációs rendelet minden uniós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény külföldi munkavállaló után

Kérdés: Érvényesítheti a munkaadó a munkaerőpiacra lépők után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy szlovák állampolgárságú pályakezdő fiatal munkavállaló után, aki jelenleg még nem rendelkezik tajszámmal, de az ügyintézés folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv.-ben nem találunk külön előírást arra vonatkozóan, hogy a kifizető az általános szabályoktól eltérően vehetné igénybe a törvény 11. §-a szerinti munkaerőpiacra lépők után járó adókedvezményt abban az esetben, ha külföldi állampolgárságú vagy ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Román állampolgárságú munkavállaló

Kérdés: Milyen teendői vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha egy jelenleg alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott román állampolgárságú magánszemélyt 2017. február 1-jétől munkaviszonyban szeretné alkalmazni? A foglalkoztatott rendelkezik tajszámmal és adóazonosító jellel. Igénybe veheti a családi adókedvezményt a Romániában élő gyermekei után, illetve mi a teendője annak érdekében, hogy érvényesíteni tudja azt?
Részlet a válaszából: […] EGT-állampolgárságú - így a román - munkavállaló foglalkoztatásához nincsen szükség külön engedélyre, és a tajszámon, illetve az adóazonosító jelen túl egyéb azonosítók beszerzésére sem.Ugyanakkor a 355/2007. Korm. rendelet 6. §-a értelmében a foglalkoztató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Lengyel állampolgárok foglalkoztatása

Kérdés: Magyarországon bejegyzett lengyel munkáltató lengyel állampolgárokat foglalkoztat munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban. Milyen járulékvonzata lesz a kifizetett juttatásának belföldi és külföldi illetőség esetén?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy a Magyarországon bejegyzett cég üzletvezetésének helye is Magyarországon van, ezért magyar illetőségű munkáltatónak számít, akkor is, ha külföldi - jelen esetben lengyel - tulajdonban van. Ezért rá a magyar szabályok vonatkoznak munkáltatóként is, ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Külföldi állampolgár magyarországi jogállása

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót fizetni egy Magyarországon élő kolumbiai állampolgár jutaléka után, amelyet az itteni kereskedelmi tevékenysége után kap egy kanadai cégtől, amelynek Magyarországon nincs bejegyzett székhelye, sem telephelye? A kereskedelem után a vevőkkel szembeni számlázási, szállítási feladatokat a kanadai cég végzi. A kolumbiai állampolgár Magyarországon él magyar feleségével, tartózkodási kártyával és magyar lakcímkártyával rendelkezik. Hogyan kell ezt a tevékenységet bejelenteni az adóhatósághoz? Keletkezik ez után a tevékenység után biztosítási jogviszony Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához szükséges információk közül néhány hiányzik, ezért a válaszadásnál egyes tényálláselemek tekintetében feltételezéssel éltünk.Az Szja-tv. 2. §-ának (5) bekezdése úgy szól, hogy a nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Olaszországból kiküldött munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen személyijövedelemadó-fizetési és -bevallási kötelezettség terheli a munkavállalót és a magyarországi munkáltatót abban az esetben, ha egy olasz anyavállalat magyarországi leányvállalatához küld ki egy munkavállalót egy évre? A dolgozó Olaszországban kapja a jövedelmét, A1-es igazolással rendelkezik, Magyarországon nem kap külön semmilyen jövedelmet.
Részlet a válaszából: […] A kettős adóztatás elkerüléséről szóló, az 53/1980. MT rendelettel kihirdetett magyar-olasz egyezmény (Adóegyezmény) 15. cikkének (1) bekezdése értelmében az olasz illetőségű munkavállaló jövedelme Olaszországban adóztatható, kivéve ha a munkát Magyarországon végzi....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 4.

Külföldi munkavállalók foglalkoztatása munkaerő-kölcsönzés keretében

Kérdés: Helyesen jár el az a magyar vállalkozás, amelyik a román ügyfeleinél végzett munkára évek óta egy román munkaerő-kölcsönző cégtől bérel román állampolgárságú munkavállalókat, ha az Mt.-ben a kölcsönzés ideiglenességére megállapított 5 évet az új törvény hatálybalépésétől számítja, tekintettel arra, hogy a régi Mt. nem tartalmazott ilyen szabályozást? Alkalmazni kell ebben az esetben a Tbj-tv. 11. §-ának b) pontját, illetve az 56/A. § (4) bekezdésének rendelkezéseit? A román munkavállalók két évet meghaladóan dolgoznak a magyar vállalkozásnak, de csak Románia területén. Kit terhel ebben az esetben a bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az ideiglenességre vonatkozó rendelkezéseket már a korábbi Mt. is tartalmazta, 2011. december 1-jén került bevezetésre ez a szabály. A 2012. évi LXXXVI. tv. 11. §-ának (2) bekezdése a régi Mt. korábbi átmeneti szabályát átvéve [1992. évi Mt. 211. § (7a) bek.] kimondja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.
1
2
3
4