Őstermelői tevékenység kisadózó egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Kisadózó egyéni vállalkozó folytathat a vállalkozása mellett őstermelői tevékenységet? Amennyiben igen, akkor kell járulékot fizetnie őstermelőként?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv.-nek nincs olyan előírása, amely kizárná a vállalkozó számára az őstermelői tevékenység folytatását.A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében a mezőgazdasági őstermelőre abban az esetben (sem) terjed ki e jogviszonya alapján a biztosítás, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Kisadózó egyéni vállalkozó további jogviszonya

Kérdés: Miért kell megfizetnie a járulékokat a részfoglalkozású munkaviszonyában egy matematika-fizika felkészítést, korrepetálást végző kisadózó egyéni vállalkozónak, aki a munkaviszonyában ugyanezt a tevékenységet végzi? Akkor is meg kellene fizetni a járulékot, ha a munkaviszony helyett megbízási jogviszonyt létesítene?
Részlet a válaszából: […] Olvasónknak egyidejűleg két jogviszonya van: kisadózó egyéni vállalkozó, illetve munkaviszonyban álló dolgozó. A kisadózás melletti munkaviszony azért lehetséges, mert a munkaideje nem éri el a heti 36 órát. Heti 36 órát elérő munkavégzéssel járó munkaviszony mellett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Egyéni vállalkozás tanulmányok befejezése után

Kérdés: Megkezdheti a kisadózó egyéni vállalkozói tevékenységét szeptember 15-től egy 25 év alatti, egyetemi tanulmányait ebben az évben befejezett személy abban az esetben, ha a diákigazolványa október 31-ig még érvényes? A kérdés azért merült fel, mert a Tbj-tv. 4. §-ának 18.4. pontja értelmében a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig a hallgató tanulmányokat folytatónak minősül.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett előírás alapján a nappali rendszerű képzésben részt vevő tanuló vagy hallgató kizárólag a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja alkalmazásában – tehát a diákszövetkezeti tagsági viszonyában fennálló munkavégzésre irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Kisadózó ellátási alapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége egy diákok érettségire és egyetemi felvételire való felkészítésével foglalkozó kisadózó egyéni vállalkozónak arra, hogy növelje az ellátási alapját? A vállalkozónak semmilyen egyéb jogviszonya, jövedelme nincs, és felmerült benne, hogy 5 éven belül esedékes nyugellátását hátrányosan érinti a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés.
Részlet a válaszából: […] A kisadózó jogszabályban meghatározott ellátási alapja havi 108.000 forint, ami a minimálbér felét sem éri el, így hosszabb távon rendkívül kedvezőtlenül érinti a majdani nyugellátás összegét.Ugyanakkor a Kata-tv. nem teszi lehetővé magasabb ellátási alap választását.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Egyéni vállalkozó ekhója

Kérdés: Választhatja a heti 20 órás munkaviszonyában az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását egy átalányadózó egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói bevétele nem érte el az adóköteles összeget, ezért minimumjárulék-fizetést teljesít? Választhatja az ekho szerinti közteherfizetést egy kisadózó egyéni vállalkozó a munkaviszonyában? Az egyéb feltételeknek mindkét érintett megfelel.
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében, ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Kisadózó egyéni vállalkozó munkavégzése szociális szövetkezetben

Kérdés: Végezhet munkát köztehermentesen egy szociális szövetkezet tagja a szövetkezetben abban az esetben, ha egyidejűleg kisadózó egyéni vállalkozóként működik?
Részlet a válaszából: […] A szociális szövetkezet tagjára, amennyiben tagi munkavégzés keretében végez munkát a szövetkezetben, nem terjed ki a biztosítás, ugyanakkor a tevékenysége ellenértékeként kapott esetleges pénzbeli juttatását 10 százalék nyugdíjjárulék terheli, de mentes a szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Nagyszülő GYED-e és GYES-e szülő keresőképtelensége esetén

Kérdés: Jogosult lesz továbbra is GYED-re, illetve a gyermek második életéve betöltése után GYES-re a nagyszülő abban az esetben, ha a második gyermekkel várandós, kisadózó egyéni vállalkozó anya keresőképtelen állományba kerül, és emiatt már nem is fog a vállalkozásban dolgozni július végéig, a szülés várható időpontjáig? A második gyermek születése után a nagyszülő visszamegy a főfoglalkozású munkahelyére.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint a Kata-tv.-ben meghatározottak szerint bejelentett személy biztosított. Mint biztosított, a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet. Az édesanya kisadózó egyéni vállalkozóként biztosított,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Megváltozott munkaképességű kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell szüntetnie a tevékenységét egy kisadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha le kívánja százalékoltatni magát, vagy elegendő szüneteltetni a vállalkozást néhány napra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett "leszázalékoltatás" nyilvánvalóan rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás igénylését jelenti. Az Mm-tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az említett ellátások jogosultsági feltételeinek egyike, hogy az érintett ne folytasson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Keresőképtelen kisadózó

Kérdés: Meg kell fizetnie a havi 50 ezer forintos tételes adót annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki 2023. február 1-jétől előreláthatóan hosszabb ideig keresőképtelen, táppénzben részesül, de hetente 1-2 napon alkalmi munkavállalókat foglalkoztat, és emiatt bevételre tesz szert? Vissza kell fizetnie a táppénzt ebben az esetben, ha személyesen semmilyen munkát nem végez?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-ának (8) bekezdése értelmében a kisadózó egyéni vállalkozó mentesül a tételes adó megfizetése alól azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében táppénzben részesül, kivéve, ha az e törvény szerinti adóalanyiságába tartozó tevékenységet végez,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-a alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.A Tbj-tv. 4. §-ának 21.5 pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a betéti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
15