Vállalkozási szerződés korábbi munkavállalóval

Kérdés: Jelenthet bármilyen problémát, ha egy betéti társaság a továbbiakban kisadózó egyéni vállalkozóként szerződik egy korábban munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalójával ugyanannak a korábbi tevékenységnek az ellátására? Az érintett kisadózóként más megrendelőkkel is kapcsolatban állt a munkaviszony fennállása alatt, és jelenleg is több partnernek végez hasonló tevékenységet. A két vállalkozás nem minősül kapcsolt vállalkozásnak.
Részlet a válaszából: […] Nincs olyan előírás, amely tiltaná, hogy társaság volt alkalmazottja munkaviszonya megszűnését követően ugyanazon tevékenységét vállalkozóként, illetve kisadózóként folytassa korábbi foglalkoztatója számára. Ugyanakkor emlékeztetnünk kell a Kata-tv. 14. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Kisadózó vállalkozás visszatérése normál adózásra

Kérdés: Hogyan alakul az ügyvezető jogállása abban az esetben, ha korábban egyéni vállalkozásában főállású, míg társas vállalkozásában nem főállású kisadózóként fizette meg a tételes adót, de 2021. január 1-jétől a társas vállalkozás már nem lesz kisadózó?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Kata-tv 7. §-ának január 1-jén hatályba lépő új (1a) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. A kérdésben említett vállalkozó úgy döntött, hogy az egyéni vállalkozásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Tevékenységét szüneteltető kisadózó biztosítása

Kérdés: Folyamatos a jogviszonya annak a személynek, aki eddigi főfoglalkozású kisadózó egyéni vállalkozói tevékenységét 2020. október 20-ától szünetelteti, de munkaviszonyt csak 2020. november 2-től létesített?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt tekintsük át a biztosítási jogviszonyok alakulását. A Kata-tv. 10. §-ának (1a) bekezdése értelmében a kisadózó biztosítása a vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén abban a hónapban szünetel, amely hónapban a szüneteltetés miatt az adót nem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Kisadózó egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadása

Kérdés: Kiadhatja magánszemélyként a saját tulajdonában lévő ingatlant egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, vagy kizárólag a vállalkozás keretében végezhet ilyen tevékenységet? Melyik a kedvezőbb számára, illetve milyen bizonylatot kell kiállítani ebben az esetben, ha a bérbevevő magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozóként nincs lehetőség az ingatlan hosszú távú bérbeadására. A Kata-tv. 4. §-ának (4) bekezdése szerint ugyanis nem lehet a kata alanya az a vállalkozás, amely az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Kisadózó egyéni vállalkozó tételes adójának összege

Kérdés: Milyen összegű tételes adót kell megfizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki 2020. március 30-áig rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, új munkaviszonyt pedig április 6-án létesít? Minősülhet nem főállású kisadózó egyéni vállalkozónak március-április hónapokban, tekintettel arra, hogy csak néhány napig nincs munkahelye, vagy meg kell fizetnie az 50 ezer forint arányos részét a kieső napokra? Az érintett egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...Kata-tv. 2. §-ának 8. pontja értelmében a kisadózó egyéni vállalkozó - többek között - akkor nem minősül főállásúnak, ha a tárgyhó egészében legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Kisadózó egyéni vállalkozó tiszteletdíja

Kérdés: Továbbra is főállású kisadózóként kell megfizetnie a közterheket annak az egyéni vállalkozónak, akit polgármesterré választottak, és a havi tiszteletdíja meghaladja a minimálbér 30 százalékát, vagy csak a havi 25 ezer forintos tételes adó terheli?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 8. pontja értelmében a kisadózó akkor minősül nem főállásúnak, haa) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Mikortól kell megfizetni a havi 50 ezer forint összegű tételes adót egy kisadózó egyéni vállalkozónak, aki eddig nappali egyetemi tanulmányokat folytatott, és havi 25 ezer forint közterhet kellett fizetnie, ha hallgatói jogviszonya augusztus hónapban szűnt meg, de október 15-ig érvényes a diákigazolványa?
Részlet a válaszából: […] ...lehetővé tevő körülmény is (hiszen ettől a naptól a hallgató "nem folytat tanulmányokat") és - egyéb idevágó körülmény híján - a kisadózó egyéni vállalkozó főállásúnak minősül. Ugyanakkor a Kata-tv. 8. §-ának (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Magánszemélyes adószám melletti vállalkozás

Kérdés: Elindíthat egy kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó egyéni vállalkozást egy magánszemély, aki jelenleg adószámos magánszemélyként ingatlan-bérbeadással foglalkozik? Meg kell szüntetni a magánszemélyes adószámot ebben az esetben, vagy ezután ugyanazzal az adószámmal végzi a két különböző tevékenységet? Beleszámít a kisadózóként megszerzett jövedelembe az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A magánszemélyes adószámmal rendelkező személy egyéni vállalkozásának indításakor sajátos helyzet jön létre. Az egyéni vállalkozó és a magánszemély ugyanis nem választható szét egymástól, úgy is mondhatjuk, hogy ugyanaz az egy ember nem kaphat két különböző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Nappali tagozatos kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Mikortól minősül főfoglalkozásúnak az a kisadózó egyéni vállalkozó, aki jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató, de a tanulmányait előreláthatóan júniusban befejezi? Az egyetem tájékoztatása értelmében a diákigazolvány 2019. október 31-ig érvényes.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. előírása szerint nem minősül főállású kisadózónak az a személy, aki a Felsőokt-tv. szerinti intézményben, nappali oktatás keretében folytat tanulmányokat. A Tbj-tv. és a Tbj-tv. R. addig tekint egy személyt felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Főállású kisadózónak fog minősülni az az egyéni vállalkozó, aki jelenleg 25 ezer forint tételes adót fizet, tekintettel arra, hogy egyidejűleg egy kft.-nek is tagja, ahol az ügyvezetői tisztség ellátása miatt megfizeti a minimumjárulékokat, de márciustól munkaviszonyt kíván létesíteni a cégével, napi egyórás részmunkaidőre?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelmű igen. Jelenleg a kérdésben említett egyéni vállalkozó azért nem minősül főállású kisadózónak a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében, mert ügyvezetői státuszára tekintettel (a Tbj-tv. 4. § 4. pontjának 5. alpontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.
1
2
3