Szolgálati járandóságban részesülő vezető tisztségviselő

Kérdés: Milyen összegű tiszteletdíj számfejthető 2021 vonatkozásában egy egyesület vezető tisztségviselőjének annak érdekében, hogy ne veszítse el a szolgálati járandóságát? Figyelembe kell venni az érintett mezőgazdasági őstermeléséből származó jövedelmét ebből a szempontból, ha őstermelőként kiterjed rá a biztosítás? Kifizethető az ez évi tiszteletdíj egy része 2022-ben, mivel márciusban betölti a nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszából: […] ...az éves keretösszeget a megemelt összeg alapján kell meghatározni.Ez alapján a szolgálati járandóságban részesülő személy 2021. évi kereseti korlátja 3 013 200 forint.Abban az esetben, ha az éves járulékalapot képező jövedelme ezt az összeget meghaladja, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan kell számolni a korhatár előtti ellátásban részesülő személy kereseti korlátját, ha az érintett 2021. március 10-től kapja az ellátást, arányosan, vagy ebben az esetben is a minimál-bér 24-szerese a maximumösszeg? A kereseti korlát számításánál figyelembe veendő a mezőgazdasági őstermelőként fizetendő járulék?
Részlet a válaszából: […] ...elírásból származó - adat pontosítása: a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő személy éves kereseti korlátja nem a minimálbér 24-szeresének, hanem 18-szorosának megfelelő összeg, amely 2021-ben 18 × 167 400 = 3 013 200...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Valóban a 2021. február 1-jétől érvényben lévő, magasabb összegű minimálbér alapján kell kiszámolni 2021. év második fél évében a szolgálati járandóságban részesülő munkavállalók kereseti korlátját? Hol található az erre vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszából: […] Valóban, 2021. július 1-jétől e tekintetben jogszabályi változás lép hatályba. A 2021. évi LIII. tv. révén ugyanis módosításra került a 2011. évi CLXVII. tv. A jogszabály 11. szakasza egy új bekezdéssel (1a) került kiegészítésre. E szerint, ha a kötelező legkisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Figyelembe kell venni a minimumjárulék-alapot a korhatár előtti ellátásban részesülő személy kereseti korlátjának a megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] ...után fennálló társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget a foglalkoztató köteles teljesíteni.Ebből következően a kereseti korlát számításánál a munkaviszony esetében csak a tényleges munkabér alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy

Kérdés: Hogyan számít be a kereseti korlátba az egyszerűsített foglalkozásból származó munkabér (ellátási alap) egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében?
Részlet a válaszából: […] ...korhatár előtti ellátásról szóló 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a kereseti korlát számításánál a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet kell figyelembe venni.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Nyugdíjas közalkalmazott kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan számít bele a kisadózó vállalkozásból származó jövedelem a kereseti korlátba egy nyugdíjas, részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott esetében, akinek a nyugellátása szünetel?
Részlet a válaszából: […] ...be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, mivel - a kérdésben foglaltak alapján - vonatkozik rá a Tny-tv. 83/B. §-a szerinti kereseti korlát.A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdésében felsorolt közszolgálati jogviszonyok (e körbe tartozik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címkék:  

Szolgálati járandóságban részesülő személyek kereseti korlátja

Kérdés: Az új járulékszabályok alapján 2020. július 1-jétől az öregségi nyugdíjas munkavállalók semmilyen jogviszonyban nem lesznek biztosítottak, és így értelmetlenné válik számukra a kereseti korlát, az erre vonatkozó jogszabályi hely (Tny-tv. 83/B. §) pedig hatályát veszti. A szolgálati járandóságban részesülő személyek esetében is megszűnik a kereseti korlát 2020. július 1-jétől, tekintettel arra, hogy korábban a Tny-tv. megszűnő, 83/B. §-át kellett alkalmazni az ő esetükben is?
Részlet a válaszából: […] ...hatályát vesztik a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre vonatkozó előírások (22/A. §), illetve a korhatárt be nem töltött nyugdíjasok kereseti korlátjára vonatkozó 83/B. §-ban taglalt szabályok, hiszen ha nem kell nyugdíjjárulékot fizetniük a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Ekhós jövedelem figyelembevétele kereseti korlátnál

Kérdés: A korhatárt be nem töltött nyugdíjas esetében figyelembe kell venni az ekhós megbízási díjat a kereseti korlát számítása során, tekintettel arra is, hogy a munkaviszonyból származó jövedelem nem számít bele a kereseti korlátba, míg a megbízási jogviszonyból származó igen?
Részlet a válaszából: […] ...korhatárt be nem töltött nyugdíjasokat érintő - Tny-tv. 83/B. szakasza szerinti - kereseti korlátra vonatkozó előírásokat továbbra is alkalmazni kell. Ugyanakkor a 2019. év január 1-jétől hatályos jogszabályi változásokból következően a kereseti korlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.
Kapcsolódó címke:

Kereseti korlát

Kérdés: Valóban vonatkozik az éves kereseti korlát az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni, illetve társas vállalkozókra? Ha igen, akkor melyik jogszabály írja felül a Tny-tv. 83/B. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] ...saját jogú öregségi nyugdíjas vonatkozásában kereseti korlátot kizárólag a Tny-tv. - kérdésben is említett - 83/B. §-ának (1) bekezdése határozza meg. Ez pedig csak az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött nyugdíjasokat érinti.Így tehát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
Kapcsolódó címke:

Kereseti korlát

Kérdés: Továbbra is figyelembe kell venni a kereseti korlátot egy jelenleg 60 éves munkavállaló esetében, aki a nők kedvezményes nyugdíjában részesül, és mellette heti 36 órás munkaviszonyban dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...korhatárt még be nem töltött nyugdíjasra a Tny-tv. 83/B. §-ában meghatározott kereseti korlát vonatkozik. Az említett jogszabályi hely szerint, amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött nyugdíjas személy biztosítási kötelezettséggel járó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.
1
2
3
9