Szerbiában született magyar gyermek életkezdési támogatása

Kérdés: Valóban igényelhet Magyarországon babakötvényt a 2024. január 7-én született gyermekének egy Szerbiában élő szerb-magyar kettős állampolgár házaspár? Amennyiben igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] A határon túl élő magyar állampolgársággal rendelkező személyek ma hasonló jogokkal rendelkeznek a határ innenső oldalán élő honfitársaikhoz. Ennek egyik jeles példája, hogy a fiatalok életkezdési támogatását, vagyis a "Babakötvényt" is megigényelhetik. Különbségek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Ukrán–magyar állampolgár megbízási jogviszonya

Kérdés:

Milyen igazolásokat kell beszereznie az ukrán biztosítotti státusz igazolásához egy ukrán–magyar kettős állampolgárnak, akit egy magyar cég megbízási szerződés keretében foglalkoztat, amely alapján biztosítottá válik, de nem rendelkezik magyar tajszámmal?
A megbízott adóazonosító jellel rendelkezik, azonban kért egy igazolást Ukrajnából, ami még nem érkezett meg. Hogyan tudja kifizetni a megbízó a díjazást úgy, hogy minden jogszabálynak megfeleljen?

Részlet a válaszából: […] A kérdés egy jogi anomáliára világít rá, ami sajnos évek óta nincs megnyugtatóan orvosolva. A probléma nemcsak az ukrán (vagy az ukrán–magyar) állampolgárokat érinti, hanem valamennyi külföldi állampolgárt, aki Magyarországon biztosítottá válik, de nincs valamilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Külföldön élő magyar nemzetiségű személyek gyermekvállalásának támogatása

Kérdés:

Milyen feltételekkel veheti igénybe egy Szerbiában élő magyar nemzetiségű anya a magyar anyasági támogatást?

Részlet a válaszából: […] A köldökzsinórprogram keretében, a külföldön élő magyar nemzetiségű személyek gyermekvállalása esetében az anyaállamtól, Magyarországtól segítségben részesülhetnek. Egy egyszeri alkalommal megállapítható ellátás – anyasági támogatás – és egy nagykorúvá válás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Családi pótlék külföldre költözés esetén

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a családi pótlékkal kapcsolatban annak a családnak, akik előreláthatóan huzamosabb időre külföldre költöznek, vagy magyar állampolgárként továbbra is jogosultak lesznek az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A Cst. és a Cst. R. alapján valamennyi, a folyósítással kapcsolatban jelentőséggel bíró változásról a kérelmezőnek 15 napon belül tájékoztatnia kell az ellátást megállapító szervet, vagyis a lakcíme szerint illetékes kormányhivatalt. A külföldre költözés a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Angliában élő magyar állampolgár biztosítása

Kérdés: Hogyan alakul a továbbiakban egy évek óta Angliában élő és dolgozó magyar állampolgár biztosítási jogviszonya? Továbbra is Angliában marad biztosításban, vagy keletkezik Magyarországon is jelentési és fizetési kötelezettsége? Változik a helyzete abban az esetben, ha kilép a jelenlegi munkahelyéről, és új munkaviszonyt létesít, illetve ha a fennálló munkaviszonya mellett mellékállást is vállal?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett magyar állampolgárra – mivel biztosítási jogviszonya 2021. január 1-jét megelőzően kezdődött – az uniós koordinációs rendelet szabályait kell alkalmazni.Amennyiben Angliában a biztosítási jogviszonya megszűnik, akkor az új jogviszonyra viszont már az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Külföldön született magyar gyermek

Kérdés: Valóban megilleti a magyar anyasági támogatás a Romániában élő magyar szülőket gyermekük születésekor?
Részlet a válaszából: […] Magyarország kormánya arra törekszik, hogy a határokon belül és kívül élő magyar állampolgárok egy-aránt segítséget kapjanak a magyar állampolgársággal rendelkező gyermekeik neveléséhez. A magyarság összetartozását elősegítő intézkedések egyike az, hogy az anyasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Erdélyi gyermek után járó ellátások

Kérdés: Milyen feltételekkel és milyen támogatásra lehet jogosult egy Erdélyben élő magyar család a gyermekük születésével összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] Magyarország egyik elsődleges célja, hogy a különböző okok miatt határainkon kívül élő, de magukat magyar nemzetiségűnek valló állampolgárok részére, az életkörülményeik javítása érdekében olyan jellegű támogatásokat nyújtson, melyek az anya-állammal való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Családi pótlék külföldi tartózkodás esetén

Kérdés: Valóban visszavonhatják a családi pótlékot attól az édesanyától, aki családjával együtt egy éve külföldre költözött, de kiskorú gyermekei után a mai napig kapja a családi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] A lehetőségek között valóban az is megtalálható, hogy a folyósító szerv – amennyiben valamilyen formában tudomására jut a folyamatos külföldi tartózkodás – jog-alap nélküli kifizetésnek minősíti az ellátást, és visszafizetésre kötelező határozat kiadásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Kanadában élő, 1959-ben született személy

Kérdés: Jogosult lehet Magyarországon nyugellátásra egy 1959-ben született, jelenleg Kanadában élő személy, aki iparitanuló- és katonaéveit is beleértve összesen 12 év szolgálati idővel rendelkezik? Amennyiben igen, akkor hogyan kell igényelnie az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Igen – noha Magyarországon a nyugdíjjogosultsághoz legalább 15 vagy 20 év szolgálati idő szükséges – a Kanadával (vagy Québeckel) fennálló szociális biztonsági egyezmény alapján jogosult lesz magyarországi nyugdíjszolgáltatásra is. A jövő idő használata azért indokolt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Szlovákiában élő magyar állampolgár

Kérdés: Létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt Magyarországon egy Szlovákiában élő magyar állampolgár, aki ott fizeti a társadalombiztosítási járulékokat is? Az érintett Magyarországon rendelkezik ideiglenes lakcímmel, de életvitelszerűen továbbra is Szlovákiában szeretne élni, ahonnan naponta bejárna a munkahelyére.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 20. §-ának (2) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony– büntetlen előéletű,– tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
1
2
3