Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] ...ugyanis csak a jogszabály 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott jövedelmekre (a vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, osztalék vállalkozói osztalékalapból, árfolyamnyereség, az Szja-tv. 1/B. §-ának hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Jogosultság álláskeresési járadékra

Kérdés: Jogosult álláskeresési járadékra az a személy, aki egy évet meghaladóan szakképzési munkaszerződéssel került foglalkoztatásra?
Részlet a válaszából: […] ...vevő személy szakirányú oktatásához közreműködőt vesz igénybe, a munkáltatónál történő foglalkoztatás nem minősül munkaerő-kölcsönzésnek, arra a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Mt.-ben meghatározott szabályait kell alkalmazni.A munkaviszony alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés: Mikor minősül több munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése csoportos létszámcsökkentésnek? Milyen szabályok vonatkoznak erre?
Részlet a válaszából: […] ...a húsz főnél kevesebb munkavállalót alkalmazó munkáltatónál csoportos létszámcsökkentésről nem beszélhetünk, mint ahogyan munkaerő-kölcsönzés során sem kell alkalmazni (a kölcsönzött munkavállalók tekintetében) a csoportos létszámcsökkentés szabályait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Szolgálati járandóságban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Figyelembe kell venni a korábban felvett lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztési idő lejárta előtti visszafizetésekor a 44/2012. BM rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján elengedett összeget egy szolgálati járandóságban részesülő személy esetében, aki havi 300 ezer forint munkabérrel munkaviszonyban is áll?
Részlet a válaszából: […] ...eléri, így ha további járulékalapot képező jövedelmet szerezne, az a kereseti korlát túllépését jelentené.Ugyanakkor a lakáskölcsönből származó engedmény összegét semmiképpen sem kell a kereseti korlát számításánál figyelembe venni, már csak azért sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a garantált bérminimum vagy a tényleges adóalap figyelembevételével kell megállapítania a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját annak a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki év közben nem vesz ki jövedelmet a vállalkozásból? A vállalkozó fordítói, valamint tolmácsolási tevékenységet végez, és alkalmanként nyelvvizsgára felkészítés céljából vállal tanítványokat is. A kibocsátott számlák összege havonta változik, a munkák megoszlása miatt előfordulhatnak olyan hónapok is, amikor egyáltalán nem bocsát ki számlát.
Részlet a válaszából: […] ...épület-gépészeti berendezések javítása (TESZOR 43.21, 43.22, 43.29);g. a taxis személyszállítás (TESZOR 49.32.11), személygépjármű kölcsönzése vezetővel (TESZOR 49.32.12), egyéb máshová nem sorolt szárazföldi személyszállítás (TESZOR 49.39.39),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Osztalék

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a szociális hozzájárulási adóra megállapított maximumösszeget egy kft. tulajdonosa és egyben ügyvezetője esetében, aki munkaviszonyban látja el a feladatait a kft.-ben, más jogviszonya nincs, és megváltozott munkaképességére tekintettel a cég szociális-hozzájárulásiadó-kedvezményben részesül utána? A bruttó munkabért vagy a ténylegesen megfizetett adót kell figyelembe venni abban az esetben, ha az érintett fel kívánja venni a 2021. évi osztalékot? A bruttó bére eléri a minimálbér kétszeresét, de a ténylegesen megfizetett adó - a kedvezmény miatt - nem éri el a minimálbér kétszeresét.
Részlet a válaszából: […] ...1. § (5) bekezdésében említett jövedelmek a következők:a) a vállalkozásból kivont jövedelem (Szja-tv. 68. §),b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (Szja-tv. 65/A. §),c) az osztalék (Szja-tv. 66. §), vállalkozói osztalék-alap (Szja-tv. 49/C...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Megbízás külföldi munkaviszony mellett

Kérdés: Keletkezik személyijövedelemadóelőleg--fizetési kötelezettség egy Németországban heti 40 órában foglalkoztatott, magyar állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgár megbízási díjából? A megbízási szerződés szakértői tevékenység ellátására jött létre, magyarországi telephellyel rendelkező intézménnyel. Jól gondolja a megbízó cég, hogy nem kell társadalombiztosítási járulékot vonnia a megbízási díjból ebben az esetben? A Németországban fennálló biztosításról az A1 jelű igazolás kiállítása folyamatban van.
Részlet a válaszából: […] ...amelynek állampolgára;d) amennyiben mindkét szerződő állam állampolgára, vagy egyiké sem, a szerződő államok illetékes hatóságai kölcsönös egyetértéssel rendezik a kérdést.Az egyezmény egy vizsgálati sorrendet állít fel a tényleges illetőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Ukrán menekültek foglalkoztatásának támogatása

Kérdés: Milyen feltételek mellett jár a támogatás az ukrajnai menekültek hazai foglalkoztatása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...Magyarország területén kell történnie.A kérelmet csak gazdasági társaság munkáltató jogosult benyújtani. Lehetőség van munkaerő-kölcsönző cégként is benyújtani a támogatás iránti kérelmet, amennyiben a szállást és az utazást ők maguk biztosítják, nem pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkáltatói utasítás megtagadása

Kérdés: Mikor tagadható meg a munkáltató utasítása?
Részlet a válaszából: […] ...a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Külföldről kapott tiszteletdíj közterhei

Kérdés: Keletkezik Magyarországon járulékfizetési, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség egy magyarországi munkaviszonnyal rendelkező magyar állampolgár Magyarországgal szociális biztonsági egyezménnyel nem bíró, nem EGT-tagállambeli társaságból kapott igazgatótanácsi térítése után, amennyiben a magánszemély az igazgatótanácsi térítést megalapozó tevékenységet Magyarországon végzi, illetve ha a tevékenységet külföldön végzi?
Részlet a válaszából: […] ...állami vállalat, egyes jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, magánnyugdíjpénztárak tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
1
2
3
22