tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott kisadózó vállalkozó szülése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Főállású kisadózó szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED, GYED és GYES ellátásra egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki három éve folytatja tevékenységét, a magasabb összegű, havi 75 ezer forint tételes adó fizetését vállalta, és első gyermekét 2020. január végére várja? Amennyiben jogosult az ellátásokra, folytathatja vállalkozói tevékenységét azok folyósítása alatt, vagy a munkavégzés kizáró ok lehet?
Részlet a válaszból: […]díjra azért lesz jogosult, mert biztosított, és van a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött ideje.A pénzbeli ellátások alapja a fizetett tételes adó összegétől függően változik.Jelen esetben az igénylő havi 75 ezer forint adót fizető főállású kisadózó, ezért az ellátások alapja 2019. januártól júniusig havi 158 000 forint, majd július 1-től 164 000 forint havonta. A csecsemőgondozási díj 168 napra járó ellátás, mely mellett keresőtevékenységet az anya nem folytathat.A csecsemőgondozási díj lejártát követően gyermekgondozási díjra szintén jogosult az édesanya. A GYED összegét a már említett figyelembe vehető jövedelmekből kell kiszámítani. A gyermekgondozási díj folyósítása mellett keresőtevékenységet már az első naptól folytathat, tehát vállalkozói tevékenységét folytathatja, de a tételes adót ebben az esetben meg kell fizetnie. A Kata-tv. értelmében ugyanis nem kell megfizetni a kisadózó után az adót - többek között - azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó táppénzben, baleseti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6293

2. találat: Főállású kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Mi alapján fogja kapni a 2014. július 15-én született gyermeke után járó ellátásokat egy 2012. március 1-jétől egyéni vállalkozóként biztosított édesanya, aki 2014 márciusától főállású kisadózóként fizeti a közterheket?
Részlet a válaszból: […]feltételek mellett az általános szabályok szerint jogosult az említett ellátásokra.Amennyiben 2013-ban (2013. január 1-től december 31-ig) legalább 180 naptári napon át rendelkezett 3 százalékos mértékű egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelemmel, akkor a terhességi-gyermekágyi segély naptári napi alapját ezen jövedelem alapulvételével kell megállapítani.Amennyiben 2013-ban nincs legalább 180 naptári napi pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot elérő jövedelme, akkor a jogosultsága kezdőnapját megelőző 180 naptári napi jövedelme alapulvételével kell a terhességi-gyermekágyi segélyének összegét megállapítani, azaz 2014. július 14-től kell visszafelé számítani 180 naptári napot. Ezen időtartam egy részében kisadózóként teljesítette a közterheket, ezért ezen időszak jövedelmeként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4588
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: TGYÁS-ban részesülő kisadózó

Kérdés: Meg kell fizetnie a tételes adót a terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő főfoglalkozású kisadózó tag után abban az esetben, ha a cég alkalmazott útján bevételszerző tevékenységet végez, és számlát bocsát ki? Veszélyezteti ez a tevékenység a tag 2014. január 30-án történt szüléséhez kapcsolódó ellátásait?
Részlet a válaszból: […]szerint abban az esetben nem jár terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. A gyermekgondozási díj pedig akkor nem jár, ha a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja [Eb-tv. 42/C. § a) pontja]. Az idézett jogszabályok szövegéből kitűnik, hogy az adófizetés alóli mentesülés és a szóban forgó ellátásokra jogosultság is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4362