Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott, külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén bevételt szerző magánszemély (fuvaros) esetén - kizárólag az e tevékenysége tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Kiküldött munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a magyar munkáltatónál a Belarusz Köztársaságban két hónapos kiküldetés keretében foglalkoztatott munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonya? A dolgozók Magyarországon rendelkeznek állandó lakcímmel. Van valamilyen bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettsége a munkáltatónak a NEAK-hoz a kiküldetéssel összefüggésben? Ki és milyen formában igazolja a kiküldetés ideje alatt bekövetkező keresőképtelenséget?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett esetben a Tbj-tv. 13. §-át kell kiindulásképpen irányadónak tekinteni, mely szerint a Tbj-tv. szabályait a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni. A Magyar Népköztársaság és a Szovjet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.
Kapcsolódó címkék:  

Napidíj adókötelezettsége

Kérdés: Helyesen alkalmazza az Szja-tv. rendelkezéseit a kifizető abban az esetben, ha a külföldi kiküldetésben lévő dolgozó részére fizetett napi 30 eurós napidíj elszámolás során 15 eurót adóköteles jövedelemként és 15 eurót adómentes részként vesz figyelembe, vagy ebben az esetben csupán 9 euró vonható le igazolás nélkül, és a fennmaradó rész adóköteles?
Részlet a válaszából: […] ...a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarország területén kívüli tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Magyar munkavállaló külföldi munkavégzése

Kérdés: Milyen összegű bért kell számfejteni a magyar munkavállaló részére abban az esetben, ha a magyar foglalkoztatója által elvállalt munkát Ausztriában kell elvégeznie? Be kell jelenteni a külföldi munkavállalást?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban utalnunk kell arra, hogy az európai uniós országokat érintő kiküldetésekre (posting) vonatkoznak a kiküldetésről szóló 96/71/EK irányelv (Kiküldetési Irányelv), valamint az annak végrehajtásáról szóló 2014/67/EU irányelv előírásai. A Kiküldetési Irányelv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.
Kapcsolódó címkék:    

Családtámogatási ellátások külföldi kiküldetés esetén

Kérdés: Helyesen tájékoztatta a munkáltató a munkavállalót, mely szerint nem jár családi adókedvezmény, családi pótlék, anyasági támogatás, GYES, illetve babakötvény a külföldön született gyermek után annak a házaspárnak, amely többéves kiküldetését tölti egy Európai Unión kívüli országban? A kiküldetés ideje alatt továbbra is Magyarországon kapják a jövedelmüket, itt adóznak, fizetik a járulékokat, és az állandó lakcímük is itt van. A gyermeket honosították Magyarországon, rendelkezik magyar anyakönyvi kivonattal, lakcímkártyával, taj-számmal és adóazonosítóval is. Az édesanya igénybe vette a TGYÁS-t, és jelenleg GYED-en van.
Részlet a válaszából: […] A gyermek születésekor járó ellátásokra és kedvezményekre való jogosultság megállapításakor több törvényt is alaposan át kell böngésznünk, és végig kell gondolni azt is, hogy hogyan módosíthatja a jogosultságot a külföldi tartózkodás.Az Szja-tv. 29/A. §-a szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Választott tisztségviselő külföldi kiküldetése

Kérdés: Helyesen járt el az a szervezet, amely a választott tisztségviselői jogviszonyban elnöki feladatait tiszteletdíj felvétele nélkül ellátó, megbízási jogviszonyban nem álló, biztosítottnak nem minősülő személy részére külföldi kiküldetés címén több éven keresztül napidíjat fizetett ki, melyből szja és nyugdíjjárulék is levonásra került? Amennyiben nem helyes ez az eljárás, milyen jogcímen kellett volna a szervezetnek a kifizetéseket elszámolnia, és milyen közterheket kellett volna megfizetnie a kifizetett összeg után?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. §-ának 12. pontja szerint külföldi kiküldetésnek tekinthető a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarország területén kívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Ügyvezető külföldi kiküldetése

Kérdés: A 10 százalékos nyugdíjjárulékon kívül kell valamilyen egyéb járulékot fizetni abban az esetben, ha egy kft. ügyvezetője külföldi kiküldetésre megy?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolódó információk meglehetősen elnagyoltak, emiatt konkrét válasz nem is adható rá. Általánosságban annyi mondható el, hogy a külföldi kiküldetés időtartama alatt az általános szabályok szerint kell az ügyvezető után teljesíteni a járulékok fizetését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: Hogyan kellett adózni 2012-ben a külföldi kiküldetés napidíja után?
Részlet a válaszából: […] ...változás volt 2012-től, hogy a külföldi kiküldetés napidíja a jogszabályi keretek között ismét nem csak a nemzetközi árufuvarozók körében adható adó- és járulékmentesen. Az Szja-tv. 2012. január 1-jétől hatályos szabályai értelmében igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Kiküldetésben lévő munkavállaló közterhei

Kérdés: Helyesen jár el az építőipari tevékenységet végző foglalkoztató azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik Ausztriában dolgoznak évi 183 napot meghaladó kiküldetésben, ahol ezért a cég adó­számot igényelt, és megfizeti a személyi jövedelem­adót az érintett munkavállalók után? A magyar­országi alapbér és a számfejtett napidíj kifizetése itthon történik, valamint Magyarországon kerül sor a társadalombiztosítási közterhek megfizetésére is a személyi alapbér után. A munkavállalók rendelkeznek A1-es nyomtatvánnyal. Hogyan kell eljárni azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik a 183 nap letelte előtt megszüntetik a munka­viszonyukat? Keletkezik pótlólagos bevallási, illetve befizetési kötelezettség ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megfejtéséhez az 1976. évi 2. tvr.-t kell segítségül hívni, amely a magyar-osztrák kettős adózás elkerülésére szolgáló szabályokat tartalmazza.A rendelet 15. cikke alapján a fizetés, bér és más hasonló térítés, amelyet az egyik szerződő államban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.

Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: Köteles a munkaadó napidíjat fizetni a munkavállalója részére az Olaszországba történő kiküldetés esetén? Mennyi a minimumnapidíj a külföldi kiküldetés idejére?
Részlet a válaszából: […] ...nincs olyan szabály, amely meghatározná külföldi kiküldetés esetén a fizetendő napidíj legkisebb összegét.Az Mt. 51. §-ának (1) bekezdése alapján: "A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3