Üzemi tanács

Kérdés: Kötelező minden vállalkozásnál üzemi tanácsot választani? Mik az üzemi tanács jogosultságai?
Részlet a válaszából: […] Az üzemi tanács megválasztására, illetőleg létrehozására nem lehet kötelezni a munkavállalókat. Az üzemi tanács egy érdekképviseleti szerv, és érdekképviseleti szerv létrehozására senkit nem lehet kötelezni, ezáltal az üzemi tanács felállítása csakis egy lehetőség a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Munkavállaló vétkes kötelezettségszegése

Kérdés: Milyen intézkedéseket tehet a munkáltató a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló főbb kötelezettségeit az Mt. 52. §-a sorolja fel. Ez alapján a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] A kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv tartalmazza.Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a kiküldőnek ugyanazokat a munkafeltételeket kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Munkáltatói utasítás megtagadása

Kérdés: Mikor tagadható meg a munkáltató utasítása?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. felállít egyes alapelveket, amelyek a munkáltatót és a munkavállalót egyaránt kötik. Az egyik ilyen alapelv az együttműködési elv, amely alapján a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Euróban meghatározott munkabér

Kérdés: Van lehetőség arra, hogy a Magyarországon munkát végző magyar állampolgár részére euróban meghatározott munkabért forintra átszámítva utalja át a munkáltató a dolgozó bankszámlájára? Milyen árfolyamot kell használni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 154. §-ának (1) bekezdése akképpen rendelkezik, hogy a munkabért - külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - forintban kell megállapítani és kifizetni. A törvénynek e passzusa ún. kógens rendelkezés, ami azt jelenti, hogy sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Szabadság átvitele a következő évre

Kérdés: Milyen esetekben lehetséges a szabadság átvitele egyik évről a másik évre?
Részlet a válaszából: […] A konkrét kérdés megválaszolása előtt érdemes tisztázni a legfontosabb szabályokat a szabadság kiadásával kapcsolatban.Az Mt. 122. §-ának (1) bekezdése alapján a szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.A munkáltató évente hét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Idényjellegű tevékenység

Kérdés: Milyen speciális munkajogi szabályok vonatkoznak az idénymunkára?
Részlet a válaszából: […] E kérdésnél elsősorban azt szükséges tisztázni, hogy mit is jelent az idénymunka kifejezés. Fontos hangsúlyozni, hogy az Mt. nem használja ezt a kifejezést, helyette az idényjellegű tevékenység definícióját adja meg, azt is a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen speciális munkajogi szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalókra?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges meghatározni, hogy ki minősül a jogszabály alapján vezető állású munkavállalónak. E kérdésre az Mt. 208. §-a ad választ, amely kimondja, hogy vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Kötelezés otthoni munkavégzésre

Kérdés: Kötelezheti a munkáltató otthoni munkavégzésre a dolgozóját abban az esetben is, ha a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy az otthonában folyó átalakítási munkálatok miatt munkavégzése aránytalanul nehezebb terhet jelentene, mint a munkáltatói székhelyen?
Részlet a válaszából: […] A járványgörbe meredek emelkedése indokolta, hogy a kormány kihirdette a 104/2021. Korm. rendeletet, amelynek 13. §-ában felkérte a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.A 233/2021. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Munkakör módosítása

Kérdés: Milyen módon és feltételekkel helyezheti át más munkakörbe a munkáltató a munkavállalót abban az esetben, ha jelenleg - a veszélyhelyzet ideje alatt - távoli elérés biztosításával home office keretében végzi a munkáját? Értesítheti a cég vezetője telefonon keresztül a dolgozót a munkakör megváltoztatásáról?
Részlet a válaszából: […] A megelőzően irodában elvégzett munkafolyamatok otthonokba történő tömeges delegálása a munkajog területén számos kényes, azonban korábban nem tisztázott helyzetet teremt. A munkáltató gyakran azonnali intézkedésre köteles, természetesen mindezt annak kényszere mellett, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
1
2
3
26