Rendkívüli munkavégzés elrendelése

Kérdés: Mik a túlóra elrendelésének szabályai, mire kell odafigyelni munkáltatóként?
Részlet a válaszából: […] Legelőször fontos tisztázni, hogy az Mt. 96. §-ának (1) bekezdése alapján a munkarendet, vagyis a munkaidő-beosztást főszabály szerint a munkáltató állapítja meg, méghozzá az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Rendkívüli munka bérezése

Kérdés: Utalhatja jogszerűen a munkáltató a túlmunkára járó munkabért a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig abban az esetben, ha a zárás csak hónap közepén történik meg, ezért a 10-ei munkabérrel nem minden esetben tudják elutalni ezt a járandóságot? A cégnél nincs munkaidőkeret.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 155. §-a alapján a munkavállaló részére járó munkabért – főszabályként – utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni. A törvény nem tiltja, hogy a felek megállapodása vagy kollektív szerződés rendelkezése ettől eltérjen, és más elszámolási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Táppénzjogosultság fizetés nélküli szabadság megszakítása esetén

Kérdés:

Helyesen jár el a kifizetőhely, ha elutasítja a munkavállaló táppénzigényét a 2024. március 4-től március 15-ig tartó időtartamra abban az esetben, ha a dolgozó fizetés nélküli szabadságon van gyermekgondozási díj folyósítása miatt, amelynek megszakítási szándékát 2024. március 1-jén jelentette be 2024. március 3-ai dátummal, és egyben tájékoztatta a munkáltatót, hogy március 4-től veszélyeztetett terhességére tekintettel keresőképtelen? A munkáltató tájékoztatta a munkavállalót, hogy a bejelentést követő 14. napon, azaz 2024. március 15. napjával szakíthatja meg a fizetés nélküli szabadságot, így táppénzt csak 2024. március 16. napjától igényelhet. A munkavállaló a fenti tájékoztatás ellenére leadta a kezdő "orvosi igazolást" a kifizetőhely részére 2024. március 4. napjától.

Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadság kéréséről, kiadásáról, megszüntetéséről az Mt. 130., 133. és 135. §-ai rendelkeznek, tehát munkaügyi téma. A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

A munkabér védelme

Kérdés: Melyek a legfontosabb tudnivalók a munkabér kifizetésével és védelmével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 154. §-a alapján a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, ez alól az képezhet kivételt, ha a munkavégzés külföldön történik, vagy jogszabály eltérő rendelkezést tartalmaz. Ez a rendelkezés vonatkozik továbbá a bérpótlékra és a teljesítménybér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Műszakpótlék beépítése az alapbérbe

Kérdés: Megfelel a jogszabályi előírásoknak, ha a munkáltató úgy tesz eleget a kötelező minimálbérre vonatkozó követelményeknek, hogy a műszakpótlékokat beépíti az alapbérbe, és a dolgozó bére a pótlékokkal együtt éri el a mindenkori minimálbér összegét?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 145. §-ának (1) bekezdése valóban lehetővé teszi, hogy a felek bizonyos pótlékokat is magában foglaló alapbért állapítsanak meg. Ezeket a pótlékokat tételesen felsorolja a törvény, tehát nem minden bérpótlékfajtára alkalmazható ez a rendelkezés. Ilyennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Munkaidő

Kérdés:

Mennyi lehet a maximális napi munkaidő? Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató, ha váratlanul egy nagy megrendelést kapott?

Részlet a válaszából: […] A munkavállalót lehet teljes napi munkaidőben, részmunkaidőben, illetve kötött és kötetlen munkarendben foglalkoztatni.A teljes napi munka lehet általános vagy hosszabb napi teljes munkaidő. Az általános teljes napi munkaidő napi 8 óra, amit a munkavállaló hozzájárulásával fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Külföldi kiküldetés

Kérdés:

Mire kell figyelnie a munkáltatónak a külföldi kiküldetés során, milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen korlátjai vannak?

Részlet a válaszából: […] Külföldi kiküldetés során a munkavállaló átmenetileg egy másik országban végez jövedelemszerző tevékenységet, melynek fogalmát az Szja-tv. adja meg: "a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Szabadság megszakítása

Kérdés:

Visszahívhatja a munkáltató jogszerűen dolgozni a munkavállalóját a szabadság alatt abban az esetben, ha van egy sürgős munka, amihez elengedhetetlen a munkavállaló közreműködése?

Részlet a válaszából: […] A munkavállalókat minden naptári évben megilleti a szabadság, ami alapszabadságból és pótszabadságból áll. Az alapszabadság 20 nap, és ehhez jön hozzá a pótszabadság, ami több okból is megilletheti a munkavállalót, például az életkor alapján (25 éves kortól ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Apa jogosultsága szabadságra

Kérdés:

Milyen feltételekkel vehet igénybe szabadságot az apa a nyári szünidő alatt, tekintettel arra, hogy az anya a betegsége miatt nem tudja gondozni kisiskolás gyerekeit?

Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései szerint a munkavállalók munkaviszonyuk alatt szabadságra jogosultak. Az Mt. 2023. évi változásai azonban kibővítették a szabadságok körét és időtartamát egyaránt. Alapvetésként rögzítendő, hogy a munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Munkaviszony megszüntetése GYED alatt

Kérdés: Hogyan szüntetheti meg a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát GYED alatt, és milyen járandóságokat kell kifizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 65. §-a (3) bekezdésének e) pontja értelmében a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §) tartama alatt. A fizetés nélküli szabadság – alapesetben –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.
1
2
3
28