Műszakpótlék beépítése az alapbérbe

Kérdés: Megfelel a jogszabályi előírásoknak, ha a munkáltató úgy tesz eleget a kötelező minimálbérre vonatkozó követelményeknek, hogy a műszakpótlékokat beépíti az alapbérbe, és a dolgozó bére a pótlékokkal együtt éri el a mindenkori minimálbér összegét?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 145. §-ának (1) bekezdése valóban lehetővé teszi, hogy a felek bizonyos pótlékokat is magában foglaló alapbért állapítsanak meg. Ezeket a pótlékokat tételesen felsorolja a törvény, tehát nem minden bérpótlékfajtára alkalmazható ez a rendelkezés. Ilyennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Munkaidő

Kérdés:

Mennyi lehet a maximális napi munkaidő? Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató, ha váratlanul egy nagy megrendelést kapott?

Részlet a válaszából: […] A munkavállalót lehet teljes napi munkaidőben, részmunkaidőben, illetve kötött és kötetlen munkarendben foglalkoztatni.A teljes napi munka lehet általános vagy hosszabb napi teljes munkaidő. Az általános teljes napi munkaidő napi 8 óra, amit a munkavállaló hozzájárulásával fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Külföldi kiküldetés

Kérdés:

Mire kell figyelnie a munkáltatónak a külföldi kiküldetés során, milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen korlátjai vannak?

Részlet a válaszából: […] Külföldi kiküldetés során a munkavállaló átmenetileg egy másik országban végez jövedelemszerző tevékenységet, melynek fogalmát az Szja-tv. adja meg: "a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Szabadság megszakítása

Kérdés:

Visszahívhatja a munkáltató jogszerűen dolgozni a munkavállalóját a szabadság alatt abban az esetben, ha van egy sürgős munka, amihez elengedhetetlen a munkavállaló közreműködése?

Részlet a válaszából: […] A munkavállalókat minden naptári évben megilleti a szabadság, ami alapszabadságból és pótszabadságból áll. Az alapszabadság 20 nap, és ehhez jön hozzá a pótszabadság, ami több okból is megilletheti a munkavállalót, például az életkor alapján (25 éves kortól ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Apa jogosultsága szabadságra

Kérdés:

Milyen feltételekkel vehet igénybe szabadságot az apa a nyári szünidő alatt, tekintettel arra, hogy az anya a betegsége miatt nem tudja gondozni kisiskolás gyerekeit?

Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései szerint a munkavállalók munkaviszonyuk alatt szabadságra jogosultak. Az Mt. 2023. évi változásai azonban kibővítették a szabadságok körét és időtartamát egyaránt. Alapvetésként rögzítendő, hogy a munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Munkaviszony megszüntetése GYED alatt

Kérdés: Hogyan szüntetheti meg a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát GYED alatt, és milyen járandóságokat kell kifizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 65. §-a (3) bekezdésének e) pontja értelmében a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §) tartama alatt. A fizetés nélküli szabadság – alapesetben –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés:

Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?

Részlet a válaszából: […] A vezető állású munkavállalók egy cég életében kiemelt jelentőséggel bírnak, az operatív, gazdasági döntések meghozatala miatt különös bizalmat élveznek. A velük kapcsolatos szabályok az Mt. 208–211. §-aiban kerültek meghatározásra.A vezetők a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Szabadság elszámolása munkaviszony megszűnésekor

Kérdés: Mi az eljárás ebben az esetben, ha egy főfoglalkozású munkavállaló munkaviszonya megszűnik, de a tárgyévben még egyáltalán nem vett ki szabadságot? ?
Részlet a válaszából: […] Alapvetően azt fontos tisztázni, hogy főszabály szerint a munkáltató adja ki a szabadságot. Ebben enged az Mt. rugalmasságot azzal, hogy úgy rendelkezik, évente hét munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Munkaidő-nyilvántartás vezetése

Kérdés: Mi a jelentősége annak, ha a munkaidő--nyilvántartást nem naponta vezeti a munkáltató, hanem minden hónapban egy nap tölti ki egyszerre? Lehet ebből valamilyen probléma egy esetleges ellenőrzés során?
Részlet a válaszából: […] Abból lehet kiindulni e kérdés megválaszolása során, hogy a munkaidő-beosztás szabályait (tehát a munkarendet) a munkáltató állapítja meg [Mt. 96. § (1) bekezdése]. Logikus tehát, hogy munkáltatói oldalon merül fel az a kötelezettség, hogy a rendes és a rendkívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Köztulajdonban álló munkáltató

Kérdés: Milyen speciális szabályok vonatkoznak a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos tisztázni azt, hogy melyik munkáltató minősül köztulajdonban állónak. Az Mt. 204. §-ának (1) bekezdése alapján köztulajdonban álló munkáltató a közalapítvány, valamint az a gazdasági társaság, amelyben az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.
1
2
3
27