tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

31 találat a megadott költségtérítés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkába járással kapcsolatos költségtérítés
Kérdés: Fizethető a munkavállalónak saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítés abban az esetben, ha a lakcímkártyán nem szerepel a tartózkodási helye?
Részlet a válaszból: […]tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás.Nem tartozik az adóalapba - azaz gyakorlatilag adómentesen adható - a költségtérítés, ha annak összege nem haladja meg a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként a 15 forintot. Ez az összeg nem tévesztendő össze az általános személygépkocsi-normaköltséggel, mivel a munkába járás költségtérítése mellett további költségek (például a benzinköltség) nem számolhatóak el. Ez egyben azt jelenti, hogy a költségtérítés kilométerenként 15 forintot meghaladó része a magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül.A kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján az Szja-tv. 25. §-ának (2) bekezdése által meghatározott 15 forint költségtérítés 60 százaléka, azaz 9 forint kötelezően jár akkor, ha- a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;- a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;- a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a hozzátartozója biztosítja;- a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.A munkáltató mérlegelési jogkörében dönthet arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő munkavállaló számára költségtérítésként kifizeti a 9 forint és a 15 forint közti különbözetet, amely szintén a munkavállaló adómentes bevétele.Az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint hozzátartozónak kell tekinteni a házastársat, az egyenes ágbeli rokont, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeket, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülőt és a testvért, az élettársat, az egyenes ágbeli rokon házastársát, a házastárs egyenes ágbeli rokonát és testvérét és a testvér házastársát. A Bék-tv. 3. §-ának (1) bekezdése alapján a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés alatt a továbbiakban a bejegyzett élettársat is érteni kell.A 39/2010. Korm. rendelet szerint lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik; tartózkodási hely pedig annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik.A kormányrendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6603
2. találat: Költségek megtérítése visszamenőlegesen
Kérdés: Mennyi időre visszamenőleg kérheti a beteglátogatással összefüggő kiküldetései költségeinek megtérítését egy önkormányzat által működtetett háziorvosi szolgálatnál közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó orvos? Az érintett 2017 decembere óta elmulasztotta leadni a kiküldetési rendelvényeit, és a munkáltató sem észlelte a hiá-nyos-ságot.
Részlet a válaszból: […]mögöttes jogszabályként az Mt. szabályait kell alkalmazni [Kjt. 2. § (3) bekezdés].Az Mt. 51. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerült. A munkavállaló erre vonatkozó követelését
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6140
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Belföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítése
Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló részére kifizetett napi 500 forint összegű költségtérítés? Amennyiben igen, akkor alapja lesz a társadalombiztosítási ellátásoknak is? A '08-as bevallási nyomtatvány 300. vagy 301. sorában kell szerepeltetni bevételként ezt az összeget? Mi a helyzet akkor, ha az élelmezési költséget a munkáltató felé benyújtott számla ellenében kapja a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]bevétele, munkaviszonyból származó jövedelemként kell az adókötelezettséget teljesíteni az Szja-tv. 3. §-ának 22. pontja alapján. A költségtérítéssel szemben költség elszámolására nincs lehetőség, a költségtérítés nem hordoz adóelőnyt.Az ezen a jogcímen kifizetett jövedelem - függetlenül attól, hogy számla alapján térítik meg vagy átalányként fizetik ki - adó- és járulékköteles, az után a munkáltatót szociálishozzájárulásiadó-teher is terheli. A havi adó- és járulékbevallásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5310
4. találat: Hozzátartozó tulajdonában lévő gépjármű
Kérdés: Hogyan fizethető ki adó- és járulékmentesen a 9 forint/km költségtérítés kiküldetés esetén, illetve ha a gépjárművel történő munkába járás jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak, de a gépjármű nem a munkavállaló, hanem valamelyik hozzátartozója tulajdonában van?
Részlet a válaszból: […]tömegközlekedésnek meg nem feleltethető módon jár munkába, számára a kilencforintos költségtérítés adózási következmény nélkül kifizethető.A kiküldetési rendelvényre ettől eltérő szabályok vonatkoznak. Az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének r) pontja alapján a kiküldetési rendelvény alapján a hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén kifizetett összeg akkor nem minősül a magánszemély bevételének, ha a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra megtérített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket.Az igazolás nélkül elszámolható költségek körét az Szja-tv. 3. számú mellékletének II. Igazolás nélkül elszámolható költségek pontja tartalmazza. Ennek 6. alpontja alapján igazolás nélkül számolható el "6. a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4695
5. találat: Kiküldetés és utazás költségei
Kérdés: Fel kell tüntetni a bérjegyzéken, illetve rögzíteni kell a számfejtésben a kiküldetési rendelvény alapján elszámolt kiküldetési díj, valamint a munkába járás költségtérítésének adómentesen adható összegét?
Részlet a válaszból: […]számára biztosítsa a megfelelő információkat. Az Mt. további tájékoztatási kötelezettséget nem ír elő, ami nem jelenti azt, hogy a munkabéren kívüli kifizetésekről nem kell tájékoztatni a magánszemélyt.A kérdésre az Art. általánosabban, és szélesebb körben ad választ. Az Art. 46. §-ának (1) bekezdése így rendelkezik: "A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló összeg, illetve a kifizetőt, munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint a levont adóelőleg, adó, járulék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4694
6. találat: Munkába járás költségeinek megtérítése
Kérdés: Adható-e saját gépkocsi használatáért költségtérítés azoknak a munkavállalóknak, akik vezényléses munkarendben dolgoznak, lakóhelyük és munkahelyük között van helyi és közösségi közlekedés, a járatok sűrűsége megfelelő, de a dolgozók azért nem kívánják igénybe venni, mert a buszmegállót hosszas gyaloglással érik el, és átszállásaik jelentősen megnövelik a munkába járás időtartamát?
Részlet a válaszból: […]járás költségeit akkor is adómentesen térítheti meg, ha a költségek megtérítésének kötelező esete nem áll fenn. Az Szja-tv. 25. § (2) bekezdése b) pontja alapján lehetőség van arra, hogy a munkavállaló a munkába járás költségtérítése címén kilométerenként 9 forintnak megfelelő, bevételnek nem minősülő költségtérítésben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3216
7. találat: Társasház közös képviselőjének költségtérítése
Kérdés: Kifizetheti-e egy társasház a részletes számla alapján egy társasházi közös képviselő telefonköltségét költségtérítés címén? Kifizethető-e a saját gépkocsi használatának költsége abban az esetben, ha azt a közös képviselő a ház ügyeinek intézésére is használja, és erről útnyilvántartást vezet? Keletkezik-e a kifizetések után valamilyen járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]bevételét, amelynek egyébként része a költségtérítés is. A melléklet I/11. pontja alapján költségként elszámolható a telefon használati díja azzal, hogy ha a lakás és a telephely műszakilag nem elkülönített, akkor a tevékenységgel arányosan lehet a kiadást figyelembe venni. A költségelszámolás bizonylata a magánszemély nevére szóló számla. A részletes számlában szereplő telefonszámok alapján esetleges ellenőrzés során az adóhatóság bármikor visszakeresheti a telefonszám tulajdonosát. A közös képviselő tulajdonában álló személygépjárműnek a társasházi tisztségének körében felmerülő feladatok ellátása érdekében történő használatával összefüggő költségek az Szja-tv. 3. § 83. pontja, a 7. § (1) bekezdés r) pontja, 3. számú melléklet II/6. pontja alapján elszámolhatóak. Így a kiküldetési rendelvénnyel kifizetett költségtérítést a közös képviselőnél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2634
8. találat: Saját autó hivatali célú használata
Kérdés: Kell-e a magánszemélynek cégautóadót fizetnie abban az esetben, ha a munkáltató a dolgozót hivatalos útra kiküldetési rendelvénnyel küldi, de kilométerenként nem kilenc, hanem 15 forint költségtérítést fizet számára az üzemanyagköltség mellett?
Részlet a válaszból: […]r) pontja, 3. számú melléklet II/6. pontja alapján a kiküldetési rendelvénnyel kifizetett költségtérítést nem kell bevételként figyelembe venni, és egyébként igazolás nélkül elszámolható a kiküldetési rendelvényen feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km normaköltség mértékéig. Ha a fizetett költségtérítés meghaladja ezt a mértéket, például 15 forint normaköltséget fizetnek kilométerenként, akkor - ha a magánszemély másképp nem nyilatkozik - a 9 forintot meghaladó rész, példánkban 6 forint a magánszemély adóköteles jövedelme. Ebben az esetben a magánszemélynek cégautóadó-fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ha a kiküldetési rendelvénnyel kifizetett, igazolás nélkül elszámolható költségtérítést meghaladó összegű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2520
9. találat: Költségtérítés elbírálása táppénz alapjaként
Kérdés: Figyelembe vehető-e ellátási alapként a folyószámlaköltség-térítés összege a 2007-es, a 2008-as, majd a 2009-es keresőképtelenségek esetén azoknak a munkavállalóknak az esetében, akiknek a bérét folyószámlára utalják, és részükre folyószámlaköltség-térítést fizetnek? 2006. december 31-ig ez 2000 forintig adómentes volt, 2007. január 1-jén a teljes összeg adó- és járulékkötelessé vált.
Részlet a válaszból: […]költségtérítést a dolgozó akkor is megkapja, ha keresőképtelen beteg. Ennek következtében alkalmazva az Eb-tv. 47. § (2) bekezdésében foglaltakat, a táppénz összegének megállapításánál
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2446
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Munkába járás költségtérítésének dokumentálása
Kérdés: Előírja-e a törvény, hogy mindenképpen útnyilvántartást kell vezetni, vagy a jelenléti ív szerint elszámolható a munkában töltött napokra a munkába járás költségtérítése?
Részlet a válaszból: […]térítésekor fizethető, hanem minden más esetben is, amikor a magánszemély munkába jutással kapcsolatos költségét másképp nem téríti meg a munkáltató. A Korm. rendelet szerint a munkáltatónak kötelező a 9 Ft/km költségtérítést megfizetnie, ha a munkába járás tömegközlekedéssel nem oldható meg. Ugyancsak kötelező a 9 Ft/km költségtérítés fizetése, ha a munkavállaló mozgáskorlátozott; esetében akkor is, ha a munkába járás a közigazgatási határon belül történik. A 9 Ft/km-rel számított összeget meghaladóan adott költségtérítésből a törvényi mértéken felüli rész - magáncélú használatot feltételezve - bérjövedelemnek tekintendő. A munkába járás költségtérítésének kifizetéséhez - ha más jogcímen a magánszemély a személygépkocsi használatával költségtérítést nem kap - útnyilvántartás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2436
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést