tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

5 találat a megadott kivaalap tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kivaalap megállapítása II.
Kérdés: Mi lesz a kisvállalati adó alapja egy Kiva-tv. hatálya alá tartozó társaság ügyvezetője esetében, aki főfoglalkozású társas vállalkozóként nem vesz fel jövedelmet, csak a járulékokat fizeti meg a minimálbér után? Meg kell fizetni ebben az esetben a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást?
Részlet a válaszból: […]párhuzamosan a kivaalapot növelnie kell a minimálbér 112,5 százalékával, hiszen esetében ez minősül személyi jellegű ráfordításnak. Ugyanakkor szociális hozzájárulási adót, illetve szakképzési hozzájárulást fizetnie nem kell, hiszen a Kiva-tv. 21. §-ának (2) bekezdése értelmében a kisvállalati adó adóalanya
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6673
2. találat: Kivaalap megállapítása I.
Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó kft. adóalapjának számítása során a személyesen közreműködő tag díjazását, aki egyben az ügyvezetői teendőket is ellátja, amiért semmilyen jövedelmet nem kap? A tag jelenleg GYET-ben részesül, és rendelkezik egy kisadózó egyéni vállalkozással is. Kisadózóként hogyan kell megfizetnie a tételes adót?
Részlet a válaszból: […]ráfordítás, amely a Tbj-tv. szerint járulékalapot képez.Ettől eltérően társas vállalkozónak minősülő tag esetén személyi jellegű kifizetésnek a Tbj-tv. 4. §-a 14. pontjának 14.2. alpontja szerinti minimálbér 112,5 százaléka minősül, amennyiben a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb, azzal, hogy nem kell figyelembe venni a minimálbér 112,5 százalékát arra az időszakra, amelyre a tagnak nem keletkezik a Tbj-tv. 39. §-a szerinti járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettsége. Márpedig itt ez utóbbiról van szó, hiszen a Tbj-tv. 39. §-a (3) bekezdésének b) pontja értelmében mentesül a társas vállalkozó a minimálisjárulék--fizetési kötelezettség alól, ha GYET-ben részesül.Ezt figyelembe véve a kisvállalati adó alapjának a meghatározásánál az említett tag esetében csak a tényleges tagi jövedelmét kell figyelembe venni, illetve ez képezi a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék alapját is.Az érintett rendelkezik továbbá egy kisadózó egyéni vállalkozással is.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6672
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Kivaalap megállapítása
Kérdés: Érvényesíthető valamilyen formában a kivaalap megállapítása során a SZÉP-kártyára történő utalás szociálishozzájárulásiadó-mentessége?
Részlet a válaszból: […]30-ig) adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenőkártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.A Kiva-tv. 20. §-a (2) bekezdésének c) pontja értelmében a Szocho-tv. 1. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti béren kívüli juttatás is személyi jellegű kifizetésnek minősül a jogszabály alkalmazásában, így ennek összegét a kivaalap meghatározásánál figyelembe kell venni.Ezt az előírást nem érinti a fent említett kedvezményszabály és az említett törvény más szakasza, illetve más jogszabály sem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6661
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: A járulékfizetési alsó határ és a kivaalap
Kérdés: A járulékfizetési alsó határt vagy a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni a kiva hatálya alá tartozó vállalkozás adóalapjának meghatározása során abban az esetben, ha a részmunkaidős munkavállalók nagy részének a munkabére nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszból: […]§-a (1) bekezdésének a) pontja szerint járulékalapot képező jövedelem az Szja-tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás, a felszolgálási díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Ugyanakkor a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése alapján a 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben a járulékalap havonta leg-alább a minimálbér 30 százaléka (járulékfizetési alsó határ). Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy lehetséges olyan eset, amikor a munkavállaló tényleges jövedelme nem éri el a járulékfizetési alsó határt, és ebben az esetben a munkáltató köteles megfizetni a tényleges bér és a minimálbér 30 százaléka közötti különbözetre eső járulékkötelezettséget.A személyi jellegű ráfordítások az Szt. 79. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6598
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Kiva-alap számítása
Kérdés: Figyelembe kell venni a kisvállalati adó alapjának számítása során a nyugdíjas munkavállalók munkabérét?
Részlet a válaszból: […]többek között azon személyi jellegű ráfordítás minősül, amely a Tbj-tv. szerint az adóévben járulékalapot képez.De vajon 2019. január 1-jétől az Mt. szerinti nyugdíjas munkavállaló munkabére a Tbj-tv. szerinti járulékalapot képez? Amennyiben a Tbj-tv. 4. §-ának k) pontja szerinti járulékalapot képező jövedelem definíciójára gondolunk, akkor a válasz igen lenne, hiszen az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó, adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelemről van szó.A Kiva-tv. azonban konkrétan nem nevezi meg a Tbj-tv. említett jogszabályi helyét, így az előírást tágabban kell értelmezni, tehát azokat a jövedelmeket kell figyelembe venni, amelyeket ténylegesen járulékfizetés terhel. E körbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6020
Kapcsolódó tárgyszavak: