Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Meddig jár az özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] Özvegyi nyugdíjként ideiglenes özvegyi nyugdíj, ezt követően pedig meghatározott feltételek mellett ún. "állandó" özvegyi nyugdíj kerülhet megállapításra. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy özvegyi nyugdíjat nem kaphat minden özvegy (házastárs, bejegyzett élettárs,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Korhatár előtti ellátás

Kérdés: Hogyan kell igényelnie a korhatár előtti ellátást egy 1961-ben született személynek, aki a nyugdíjintézet határozata szerint a korhatárhoz képest 3 évvel korábban jogosulttá vált erre a juttatásra? Nyugdíjnak minősül a korhatár előtti ellátás?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, de a megállapításához szükséges szolgálati idő számítására és az összegének meghatározására a nyugdíjakkal azonos szabályok vonatkoznak. A korhatár előtti ellátásban részesülőknek a nyugdíjashoz hasonlóan jár az éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Szolgálati járandóságban részesülő vállalkozó

Kérdés: Figyelembe kell venni az osztalékot a kereseti korlát számításakor egy szolgálati járandóságban részesülő személy esetében, aki a saját egyszemélyes kft.-je heti egyórás munkaviszonyban álló ügyvezetőjeként havi 25.000 forint munkabért, valamint tulajdonosként több millió forint osztalékot kap, átalányadózó egyéni vállalkozóként pedig a havi bevétele 300.000 forint? Az egyéni vállalkozásban a 40 százalékos költséghányadot alkalmazza, így a járulékot a garantált bérminimum alapján köteles megfizetni. Milyen összegű csökkentő tétel vehető figyelembe az osztalék utáni szociális hozzájárulási adó maximumának számítása során?
Részlet a válaszából: […] Lássuk először a kereseti korlátot.A 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-ának (1) bekezdése értelmében: ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Korkedvezmény

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba az az 1964-ben született férfi, aki 5 év 63 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Magyarországon az öregségi nyugdíjkorhatár jelenleg a betöltött 65. életév, ami azt jelenti, hogy 2023-ban az 1958-ban születettek igényelhetik az ellátást a születésnapjukat követő naptól. A korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjat kizárólag nők igényelhetik abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Öregségi nyugdíjban részesülő polgármester kereseti korlátja

Kérdés: Van valamilyen korlát egy társadalmi megbízatású polgármester részére választott tisztségviselőként kifizetett díjazásra vonatkozóan abban az esetben, ha öregségi nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj mellett - szemben a korhatár előtti ellátással vagy szolgálati járandósággal - korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni. Tehát bármilyen összegű díjazásban is részesül, az nem jár biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel, illetve nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Nyugdíjas egészségügyi dolgozó munkavállalása

Kérdés: Megszüntetésre kerülhet a saját jogú nyugellátás abban az esetben, ha egy nyugdíjas egészségügyi dolgozó elvállalja egy megyei kórház szakápolói munkakörre szóló állásajánlatát?
Részlet a válaszából: […] A dilemma érthető, ugyanis gyakran nem egyértelmű, hogy milyen esetekben és feltételekkel lehet munkát vállalni a nyugellátás mellett. A nyugdíj melletti foglalkoztatást korlátozta már az elérhető bér nagysága, de a foglalkoztatási jogviszony típusa is. Jelenleg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Rendszeres pénzellátás

Kérdés: Mi minősül rendszeres pénzellátásnak az Mm-tv. alapján?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a szükséges biztosítási idővel és legalább negyvenszázalékos mértékű egészségkárosodással, a 15. életévét betöltötte, továbbá keresőtevékenységet nem végez, és nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Táncművészeti életjáradékban részesülő munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül az a munkavállaló, aki táncművészeti életjáradékban részesül? Vonatkozik rá valamilyen kereseti korlát?
Részlet a válaszából: […] A táncművészeti életjáradék a 2008. évi XCIX. tv. alapján folyósított ellátás.Az említett jogszabály 43/B. szakaszának (2) bekezdése értelmében, ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, a táncművészeti életjáradék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Ápolási díjban részesülő személy egyéb ellátása

Kérdés: Igénybe vehető valamilyen támogatás vagy egyéb ellátás abban az esetben, ha egy ápolási idő mellett napi 4 órás munkát vállaló személynek megszűnik a munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] A Szoc-tv. 40. §-a értelmében az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.Az ápolási díj mellett 4 órában - illetve otthon történő munkavégzés esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Mezőgazdasági őstermelő nyugdíjazása

Kérdés: Mi a nyugdíj-megállapítás menete annak a mezőgazdasági őstermelőnek az esetében, aki 2023. február hónapban tölti be a 65. életévét, és ekkor el szeretne menni nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] Először be kell szerezni az öregségi nyugdíj megállapítása érdekében rendszeresített formanyomtatványt. Ez a nyomtatvány beszerezhető bármelyik megyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, de letölthető és számítógéppel kitölthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
26