Japán munkavállaló kiküldetése

Kérdés: Keletkezik társadalombiztosításijárulék- és/vagy szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a fogadó vállalkozásnak egy japán állampolgárságú munkavállaló után, akit Magyarországra munkavégzés céljából küldenek ki Japánból? Ennek tényéről a dolgozó rendelkezik egy igazolással, amelyben az áll, hogy a munkavállaló folyamatosan a japán állami nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer hatálya alá tartozik az igazoláson szereplő 5 éves intervallumban (illetve az azt követő 1 éves hosszabbításban). Amennyiben keletkezik bármilyen kötelezettség, mikortól és milyen alap után?
Részlet a válaszából: […] A 2013. évi CLII. tv.-nyel kihirdetett egyezmény 7. cikkének (1) bekezdése alapján a japán munkavállalóra Magyarországon nem terjed ki a biztosítás, így vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség fel sem merülhet. Az egyezmény szövege szerint, ha az egyik szerződő állam...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Ukrán–magyar állampolgár megbízási jogviszonya

Kérdés:

Milyen igazolásokat kell beszereznie az ukrán biztosítotti státusz igazolásához egy ukrán–magyar kettős állampolgárnak, akit egy magyar cég megbízási szerződés keretében foglalkoztat, amely alapján biztosítottá válik, de nem rendelkezik magyar tajszámmal?
A megbízott adóazonosító jellel rendelkezik, azonban kért egy igazolást Ukrajnából, ami még nem érkezett meg. Hogyan tudja kifizetni a megbízó a díjazást úgy, hogy minden jogszabálynak megfeleljen?

Részlet a válaszából: […] A kérdés egy jogi anomáliára világít rá, ami sajnos évek óta nincs megnyugtatóan orvosolva. A probléma nemcsak az ukrán (vagy az ukrán–magyar) állampolgárokat érinti, hanem valamennyi külföldi állampolgárt, aki Magyarországon biztosítottá válik, de nincs valamilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Külföldi állampolgár SZÉP-kártya-juttatása

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót a német munkavállalóknak juttatott SZÉP-kártya összege után, vagy az A1-es igazolás alapján mentesített a kifizetés?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése alapján a SZÉP-kártyára utalt juttatást sem terheli szociális hozzájárulási adó az említett munkavállaló esetében. Az említett jogszabályi hely szerint ugyanis a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Külföldi állampolgárok részére fizetett tiszteletdíj

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy költségvetési szervnek, amely 2023. év őszétől EU-s és harmadik országbeli (angol, amerikai, svájci, szingapúri, maláj stb.) állampolgárságú, kutatási területeken elismert külföldi szakembereket kért fel – tiszteletdíjas jogviszonyban – tanácsadásra, ajánlások megfogalmazására? A szakemberek magánszemélyként végzik a tevékenységet a saját országukban, amelyért évi két alkalommal összesen évi bruttó 5000 euró tiszteletdíjban részesülnek. Kell adóazonosítót, illetve tajszámot igényelni ebben az esetben? Az érintettek magyarországi kifizetőtől még nem részesültek kifizetésben.
Részlet a válaszából: […] Önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a jövedelemszerzés helye a magánszemély illetősége szerinti állam. Ettől eltérően, ha a magánszemély az önálló tevékenységét telephelye, állandó bázisa útján folytatja, akkor a telephely, állandó bázis fekvése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Külföldi ügyvezetők bejelentése

Kérdés:

Be kell jelenteni a NAV-hoz egy Magyarországon működő kft. 2 fő európai uniós állampolgár ügyvezetőjét abban az esetben, ha az egyik (60 százalékos tulajdonos) nyugdíjas, a másik (40 százalék tulajdonrésszel rendelkező) tulajdonos pedig nem rendelkezik sem külföldön, sem Magyarországon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal? Az ügyvezetők nem vesznek fel jövedelmet a tevékenységükért. Végezhet munkát megbízási szerződés keretében a 40 százalékos tulajdonos abban az esetben, ha a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát?

Részlet a válaszából: […] A Ptk. szabályai alapján egy kft. ügyvezetője munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végezheti a tevékenységét.A Tbj-tv. általános szabályai alapján a kft. ügyvezetője társas vállalkozónak minősül, ha a tevékenységét nem munkaviszony keretében végzi, kivéve, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külföldi állampolgárnak adott cafeteria szociális hozzájárulási adója

Kérdés:

Valóban szociálishozzájárulásiadó-alapot képez szeptembertől a német állampolgárságú ügyvezető részére adott cafeteriajuttatás? Hol található az erre vonatkozó jogszabály?

Részlet a válaszából: […] Indokolt a kérdés, mivel ezzel összefüggésben a közelmúltban (egészen pontosan augusztus 14-ével) módosult a Szocho-tv.A jogszabály 5. §-ának (6) bekezdése augusztus 13-ig akként rendelkezett, hogy nem terheli adófizetési kötelezettség a Tbj-tv. szerint külföldinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külföldi személy nyugdíjjáruléka

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy visszaigényelje a befizetett járulékait, illetve annak a nyugdíjbiztosításra jutó részét az a kínai állampolgárságú személy, aki egy magyar kft. munkaviszonyban álló ügyvezetőjeként több mint 10 évig a minimálbért jelentősen meghaladó összegű munkabér után fizette meg a közterheket, most azonban családi okok miatt véglegesen visszatér a hazájába, így Magyarországon nyugellátásra nem lesz jogosult? Alkalmazható ebben az esetben a Tny-tv. 78. §-ában foglalt szabályozás?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. vonatkozó előírásai szerint a nyugellátásra való jogosultsághoz minimum 20 (de még a résznyugdíjhoz is legalább 15) év szolgálati időre van szükség (Tny-tv. 18. §). Így a kérdésben említett kínai állampolgár esetében – mivel magyarországi jogviszonya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Orosz állampolgár munkavállaló családi pótléka és kedvezménye

Kérdés:

Jogosult családi pótlékra és családi adókedvezményre egy orosz állampolgárságú munkaviszonyban álló dolgozó, aki teljes jövedelmét egy magyar kft.-től kapja? A munkavállaló a családjával együtt Magyarországon él. Milyen jogszabályoknak kell megfelelni ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] A Cst. 2. §-a értelmében a törvény hatálya – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – kiterjed – többek között – a Magyarország területén élő, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Szociális hozzájárulási adó külföldi munkavállaló után

Kérdés:

Helyesen jár el a munkáltató, ha a külföldinek minősülő harmadik országbeli (ukrán, Fülöp-szigeteki, koreai, kirgiz) munkavállalók részére adott béren kívüli juttatások és béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások után csak személyijövedelemadó-fizetési kötelezettséget teljesít, szociális hozzájárulási adót nem?

Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 5. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében nem keletkezik az 1. § (1)–(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében – a Tbj-tv. szerint külföldinek minősülő személynek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Török állampolgárok személyi jövedelemadója

Kérdés:

Terheli Magyarországon személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség egy török anyacég magyarországi fióktelepén kiküldetésben dolgozó török állampolgárságú alkalmazottak jövedelmét? A munkavállalók után a társadalombiztosítási járulékot a török anyacég fizeti meg.

Részlet a válaszából: […] A Magyarországon munkát kiküldetésben végző magánszemélyek adókötelezettségét az 1996. évi CI. tv. 15. cikke szerint kell meghatározni. Főszabály szerint a Magyarországon végzett munka Magyarországon adóköteles. Ettől eltérően nem Magyarországon, hanem Törökországban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.
1
2
3
16