Keresés eredménye

63 találat a megadott külföldi állampolgár tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Letelepedési engedéllyel rendelkező izraeli állampolgár
Kérdés: Kell Magyarországon egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie annak az izraeli állampolgárnak, aki hazánkban letelepedési engedéllyel rendelkezik, de Izraelben biztosított, amiről rendelkezik az ottani hatóság által kiállított igazolással? Az érintett egyébként Magyarországon három cég tulajdonos ügyvezetője, de jövedelmet egyikből sem vesz fel, ezért járulékot sem fizet.
Részlet a válaszból: […]Magyarországon három cégnek is tulajdonosa, illetve vezető tisztségviselője. Amennyiben ezek társas vállalkozások, akkor a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében nagy valószínűséggel vezető tisztségviselőként társas vállalkozónak minősül, amely alapján legalább az egyik cégben biztosítási és ezzel együtt járulékfizetési kötelezettség is terheli.Amennyiben a tag a vezető tisztségviselői tevékenysége tekintetében társas vállalkozónak minősül, a biztosítási kötelezettsége a társas vállalkozásnál létesített vezető tisztségviselői jogviszony létrejötte napjától annak megszűnése napjáig tart. Ugyanakkor a biztosítási jogviszonyt, illetve az abban bekövetkező változást a 'T1041-es bejelentő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5678
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Koreai állampolgárságú kirendelt munkavállalók
Kérdés: Terheli valamilyen közteherfizetési kötelezettség a magyar leányvállalatot a koreai munkavállalók nettó bérének kifizetése, illetve az egyéb jövedelemnek minősülő adóköteles juttatások kifizetése után az alábbi esetben? Egy koreai anyacéggel munkaszerződésben álló munkavállalók az elkövetkezendő két évben kirendelési megállapodás alapján a cég magyar leányvállalatának telephelyén fognak munkát végezni. A kirendelt munkavállalók rendelkeznek KOR-HUN igazolással, mely szerint a biztosítottak Korea joghatósága alá tartoznak, de rendelkeznek Magyarországon lakcímkártyával és tartózkodási engedéllyel is. A munkáltatói és a munkavállalói tb-járulékokat a koreai anyacég fizeti és vallja be Koreában, amely alapján a magyar leányvállalat kiszámítja az szja-előleget (mivel magyar illetőségűnek számítanak az szja tekintetében), levonja, bevallja és megfizeti a magyar adóhatóság részére. A nettó munkabért ezután a magyar leányvállalat utalja át a kirendelt munkavállalóknak. Ezenfelül a kirendelési megállapodás alapján a magyar leányvállalatot terheli a kirendelés kapcsán fizetett költségtérítés a kirendelt külföldi munkavállalók részére (lakásbérletet, munkába járás, étkezés). Ezen tételek közül az adóköteles juttatások egyéb jövedelemnek minősülnek a magyar leányvállalatnál.
Részlet a válaszból: […]egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettsége. A szociális hozzájárulási adót illetően a 2011. évi CLVI. tv. 455. §-a (4) bekezdésének h) pontjából kell kiindulni, melynek értelmében a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adónak nem alapja az olyan személynek juttatott bevétel, akire a Tbj-tv. 13. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki. A Tbj-tv. 13. §-ának b) pontja úgy szól, hogy a Tbj-tv. rendelkezéseit a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a jogalkalmazás során a kétoldalú egyezmények szabályai megelőzik a hazai jog előírásait. Tekintve, hogy Magyarország és a Koreai Köztársaság között szociális biztonsági egyezmény van érvényben, így annak szabályai elsőbbséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5212
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Izraeli állampolgárságú nyugdíjas ügyvezetők
Kérdés: Kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni egy magyar társaság külföldi ügyvezetői után, akik Izraelben nyugellátásban részesülnek, a társaság ügyvezetését pedig megbízási szerződés alapján látják el, és díjazásban nem részesülnek?
Részlet a válaszból: […]folyósított nyugdíj Magyarországon nem minősül saját jogú nyugdíjnak, az izraeli nyugellátásban részesülő személy nem tekinthető saját jogú nyugdíjasnak, így vállalkozóként nem tekinthető kiegészítő tevékenységet folytatónak sem.Ebből következően a társaságot az említett ügyvezetők után nem egészségügyi szolgáltatási járulék, hanem havi minimumadó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. E szerint a társaságnak havi szinten meg kell fizetnie mindkét tag után a minimálbér 112,5 százalékát alapul véve a 27 százalékos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5107
4. találat: Kolumbiai egyetemista foglalkoztatása
Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy Magyarországon nappali tagozaton tanuló kolumbiai egyetemista után, akit egy kft. részmunkaidőben kíván foglalkoztatni? A diák rendelkezik tajszámmal és adóazonosító jellel is. Kell engedélyt kérni ehhez a foglalkoztatáshoz?
Részlet a válaszból: […]országbeli állampolgárnak (e körbe tartoznak a kolumbiai állampolgárok is) a Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre. A jogszabályi hely 12. pontja szerint a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre a Magyarország területén működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészeti iskolával, felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban álló személynek a jogviszony fennállása alatt történő munkavégzéséhez. Ez alapján tehát a diák foglalkoztatásához külön engedélyt nem kell kérni, ugyanakkor a foglalkoztatás tényét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4982
5. találat: Külföldi állampolgár magyarországi jogállása
Kérdés: Kell személyi jövedelemadót fizetni egy Magyarországon élő kolumbiai állampolgár jutaléka után, amelyet az itteni kereskedelmi tevékenysége után kap egy kanadai cégtől, amelynek Magyarországon nincs bejegyzett székhelye, sem telephelye? A kereskedelem után a vevőkkel szembeni számlázási, szállítási feladatokat a kanadai cég végzi. A kolumbiai állampolgár Magyarországon él magyar feleségével, tartózkodási kártyával és magyar lakcímkártyával rendelkezik. Hogyan kell ezt a tevékenységet bejelenteni az adóhatósághoz? Keletkezik ez után a tevékenység után biztosítási jogviszony Magyarországon?
Részlet a válaszból: […]megállapítására, megfizetésére a magánszemély saját maga köteles a negyedévet követő hónap 12. napjáig, azonban nem kell adóelőleget fizetnie mindaddig, amíg az adóév elejétől összesítve, vagy egyébként, amely negyedévben a fizetendő összeg nem haladta meg a 10 000 forintot. A kolumbiai magánszemélynek az 53-as jelű személyijövedelemadó-bevallásában negyed­éves bontásban - a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként - kell bevallania azt az adóelőleget, amelynek megfizetésére az előbbiek szerint a negyed­évben maga köteles. A kérdésben szereplő személy társadalombiztosítási kötelezettségének elbírálásához szükséges releváns adatokat - pl. a jogviszonyt, amelynek keretében a munkát végzi, illetőleg a jövedelmének összegét - nem ismerjük, azonban a feltételezésünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4942
6. találat: Francia állampolgárságú diák magyarországi gyakorlata
Kérdés:

Milyen dokumentumok szükségesek abban az esetben, ha egy mezőgazdasági vállalkozásnál a gyakorlati idejét tölti egy 19 éves francia állampolgárságú középiskolai tanuló? A gyakorlati idő összesen 2-3 hónap, amelyet két részletben tölt le a diák, az első részét júliusban, a másodikat szeptemberben szeretné megkezdeni. Szükséges ebben az esetben megbízólevél az iskolától? Kell tartózkodási engedély, illetve igényelni kell adó­azonosító jelet és taj-számot? Kell fizetni bért, ösztöndíjat vagy bármilyen egyéb díjat a diák számára ebben az esetben?

Részlet a válaszból: […]kötelezettség terhelné, tekintve hogy a szakmai gyakorlat alapján nem keletkezik a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott társadalombiztosítási jogviszony, vagyis az adóhatósághoz a vállalkozásnak nem szükséges jeleznie a tanulóval létrejövő "jogviszonyt". (A külföldi tanulóra ugyanis nem terjed ki a Felsőokt-tv., amelynek nyomán a hallgatói munkaszerződéssel folytatott szakmai gyakorlat biztosítási kötelezettséget keletkeztethet.) Társadalombiztosítási jogviszony hiányában értelemszerűen járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik a külföldi középiskolás tanuló szakmai gyakorlata esetében. A más tagállamban biztosított tanuló magyarországi ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult. Az ellátásokat - az egyenlő elbánás elve szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4754
7. találat: Betéti társaság ausztrál állampolgárságú tagjainak jogviszonya
Kérdés: Meg kell fizetnie a kötelező járulékokat egy Magyarországon alapított betéti társaság ausztrál állampolgárságú tagjai után abban az esetben, ha nem vesznek ki jövedelmet a társaságból? A céget egy házaspár alapította, a férj a beltag, a feleség a kültag, és mindketten működtetnek Ausztráliában is vállalkozást. Kell adóazonosító jelet, illetve taj-számot igényelniük abban az esetben, ha Magyarországon sem állandó, sem ideiglenes lakcímmel nem rendelkeznek?
Részlet a válaszból: […]állampolgárok a Magyarországon végzett tevékenységük alapján egyértelműen a magyar jog hatálya alá tartoznak, és az általános szabályok szerint válnak biztosítottá.Ez azt jelenti, hogy ha valamelyikük személyesen közreműködik a társaság jövedelemszerző tevékenységében, akkor - adott esetben - akár biztosítottá válhat, és járulékfizetési kötelezettség is terheli. A jelenlegi jogszabályok alapján a társasági szerződésben nem kötelező meghatározni a személyes közreműködést, ezért erre csak a tagok kifejezett kérésére kerül sor. Amennyiben azonban a személyes közreműködésről rendelkezik a társasági szerződés, és ez társas vállalkozói jogviszonyban történik, az érintett tagot terheli a minimumjárulék-fizetési kötelezettség akkor is, ha a társaságból nem vesz ki[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4737
8. találat: Mexikói állampolgár egyéni vállalkozása
Kérdés: Dolgozhat Magyarországon egyéni vállalkozóként egy magyarországi letelepedési en­ge­déllyel rendelkező mexikói állampolgár? Amennyiben igen, akkor az alapítás feltételei ugyanazok, mint a magyar állampolgárok esetében?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4686
9. találat: Külföldi magánszemélyek kötelezettségei és jogosultságai
Kérdés: Egy kínai állampolgárságú tanárnő 2009-től folyamatosan Budapesten, a Konfucius Intézetben dolgozik, kiküldetés keretében. A kiküldetése még előreláthatóan további 2 évig tart. Kiskorú gyermeke vele együtt Magyarországon tartózkodik, és általános iskolai tanulmányokat folytat. A tanárnő Magyarországon saját tulajdonú lakással rendelkezik, amely az ő és gyermeke itteni bejelentett lakóhelye is egyben. A 76 éves kínai állampolgárságú nagymama (kínai nyugdíjas) szintén velük együtt Magyarországon él, mindhárman tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Hogyan alakulnak a társadalombiztosítási kötelezettségek és jogosultságok?
Részlet a válaszból: […]szerezhet a kínai állampolgárságú, külföldi­nek minősülő tanárnő 2015. július 1-je előtt úgy is, hogy egy Magyarországon bejegyzett foglalkoztatóval is létesít munkavégzésre irányuló, a Tbj-tv. 5. §-ában felsorolt biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszonyt. Ilyen lehet egy részmunkaidőre - pl. heti 10 órára - szóló munkaviszony, vagy egy olyan megbízási jogviszony, amelyben az érintett személy tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme - azaz a költséghányaddal csökkentett, személyijövedelemadóelőleg-alapot képező jövedelme - eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, azaz 2015. január 1-jétől havi 31 500 forintot, illetve naptári napokra annak harmincadrészét, napi 1050 forintot. A Tbj-tv. az ellátásokra jogosultság feltételéül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4663
10. találat: Külföldi állampolgár lakásbérbeadásból származó jövedelme
Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie egy uniós állampolgárnak abban az esetben, ha Magyarországon található lakását bérbe adja? Változik a helyzet abban az esetben, ha a bérbeadó harmadik állam polgára?
Részlet a válaszból: […]hasznosításából származó jövedelem után Magyarországon terheli adófizetési kötelezettség.A jövedelem megállapítására vonatkozó, valamint az adóköteles tevékenység bejelentésével, bevallásával, az adó megfizetésével kapcsolatos adózási szabályok nem tesznek különbséget a belföldi és a külföldi illetőségű magánszemélyek között. A bérbeadásból származó jövedelem megállapítására az önálló tevékenység szabályai alkalmazandók az Szja-tv. 16-18. §-ában foglaltak szerint.A külföldi illetőségű magánszemélynek az illetősége szerinti államban el kell számolnia a Magyarországon szerzett jövedelméről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4542

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés