Munkavállalás korhatár előtti ellátás mellett

Kérdés: Újra folyósítható a korhatár előtti ellátás annak a személynek, akinek az esetében jelenleg szünetel a folyósítás, mert közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik, amely 2022. június 30-án megszűnik? Az érintett megbízási jogviszonyban is dolgozik, és a két jogviszonyából származó jövedelmének együttes összege meghaladja a 3,6 millió forintot.
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátásban részesülő személy munkavégzését két jogszabályi hely is korlátozza. Egyrészt a 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében, ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Munkavállalás korhatár előtti ellátás mellett

Kérdés: Milyen feltételekkel dolgozhat egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátásban, illetve a járadékban részesülő személy olyan munkát végez, amely biztosítással jár, és a munkából származó jövedelme meghaladja a tárgy-év első napján érvényes kötelező legkisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Szünetelő ellátás emelése

Kérdés: Elesik a nyugdíjemeléstől az a korhatár előtti ellátásban részesülő személy, akinek szünetel az ellátásfolyósítása?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátás szüneteltetésének időtartama alatt az érintett korhatár előtti ellátásban részesülő személynek minősül, ezért ha az ellátás után a 2020. januári rendszeres nyugdíjemelés is járt, akkor megilleti az érintettet a 2020. november havi nyugdíj-kiegészítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Igaz, hogy a nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok megszűnésével már nem kell figyelnie a keresete nagyságára a korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] A hír annyiban igaz, hogy 2020. július 1-jével megszűnt az öregségi nyugdíj melletti keresőtevékenységből elért bér nagyságához kötődő szüneteltetési szabály, azonban a közszférában történő elhelyezkedés miatt, és a nyugdíjas kérelmére történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Figyelembe kell venni a minimumjárulék-alapot a korhatár előtti ellátásban részesülő személy kereseti korlátjának a megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVII. törvény 11. §-ának (1) bekezdése értelmében, amennyiben "a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő társadalombiztosítási járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy

Kérdés: Hogyan számít be a kereseti korlátba az egyszerűsített foglalkozásból származó munkabér (ellátási alap) egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátásról szóló 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a kereseti korlát számításánál a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet kell figyelembe venni.Az egyszerűsített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy bejelentés nélküli foglalkoztatása

Kérdés: Valóban megszüntetik az ellátását annak, aki korhatár előtti ellátásban részesül, és mellette dolgozik, de nincs bejelentve?
Részlet a válaszából: […] Valóban így van. Amennyiben a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, tehát ún. feketemunkát végez, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló öregségi nyugdíja

Kérdés: Kérheti a nyugdíja újraszámítását az a korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló, aki két éve betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nyugdíja megállapításának kérése nélkül továbbdolgozott?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 18. §-ának (1) bekezdése értelmében amennyiben a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak csökkentés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Ekhós jövedelem figyelembevétele kereseti korlát számításánál

Kérdés:

Figyelembe kell venni az ekhós jövedelmet a kereseti korlát számításánál egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében?

Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a korhatár előtti ellátás keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny-tv. 83/B. §-ának (1) és (2) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.Ez azt jelenti, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülő az ellátása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy munkaviszonya

Kérdés: Meg kell szüntetnie a munkaviszonyát egy korhatár előtti ellátásban részesülő személynek abban az esetben, ha betölti a nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjra válik jogosulttá?
Részlet a válaszából: […] Alapesetben nem. A 2011. évi CLXVII. tv. 18. §-ának (1)-(2) bekezdései értelmében, ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától "automatikusan" nyugdíjassá válik, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.
1
2