Külföldön tanuló gyermek árvaellátása

Kérdés: Megszüntetik az árvaellátás folyósítását annak a gyermeknek, aki külföldön jár iskolában, de a veszélyhelyzet miatt szünetel az oktatás, így hazaköltözött, ezért az iskolával nem tudja igazoltatni az ellátásra való jogosultságát?
Részlet a válaszából: […] Az árvaellátás folyósításához az szükséges, hogy a külföldi oktatási intézmény rendszeres időközönként igazolja, hogy az árvaellátásban részesülő az intézmény keretein belül folytatja tanulmányait. A koronavírus világjárvány miatt az igazolásra legtöbb esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Külföldön tanuló diák szakmai gyakorlata

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy magyar állampolgárságú egyetemi hallgató egybefüggő 8 hetes szakmai gyakorlati ideje alatt abban az esetben, ha állami ösztöndíjjal egy angol egyetemen tanul? Meg kell fizetni a hallgatói díjminimumot ebben az esetben? A tanuló angol tajszámmal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel összefüggésben érdemes áttekinteni a diákok - ezen belül a főiskolai és egyetemi hallgatók - nyári szakmai gyakorlatára vonatkozó általános szabályokat.A Felsőokt-tv. 44. §-a értelmében a képzési program keretében, illetve a képzés részeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Külföldön tanuló diák egészségügyi ellátása

Kérdés: Milyen feltételekkel jogosult a magyarországi egészségügyi ellátásokra az EGT tagállamaiban tanuló magyar állampolgárságú diák?
Részlet a válaszából: […] A hazai szabályozás alapján a tanulói/hallgatói jogviszony a beiratkozástól a diákigazolványra való jogosultság napjáig tart, ideértve a szünetelés idejét is.Tehát ha egy nagykorú diák a külföldi tanulmányai idejére szünetelteti a magyarországi tanulmányait, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Jogosultság egészségügyi ellátásra külföldi tanulmányok esetén

Kérdés: Valóban nem jogosult Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra az a 2018. április 6-án 18. életévét betöltött gyermek, aki harmadik éve Ausztriában folytatja középiskolai tanulmányait, ahová mindennap vonattal jár Sopronból, tehát az állandó lakcíme Magyarországon van? A korábbi években már több alkalommal is volt beteg, eddig mindig ellátták, 2018. májusban kezdődő betegségekor azonban a háziorvos tájékoztatta, hogy nincs jogosultsága az ellátásra, annak ellenére, hogy az iskolalátogatási igazolást is bemutatta.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 16. §-ában foglaltak alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult - többek között - a kiskorú magyar állampolgársággal rendelkező, a Köznev-tv. hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében, vagy nappali oktatás munkarendje szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Spanyolországban tanuló magyar egyetemista egyéni vállalkozása

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie egy Spanyolországban tanuló nappali tagozatos magyar egyetemistának, aki Magyarországon egyéni vállalkozóként működik? Van valamilyen spe-ciá-lis szabály erre az esetre, illetve működtethető úgy az itthoni vállalkozás, hogy a vállalkozó nem tartózkodik Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] Magyarországon semmilyen jogszabály nem tiltja, hogy a külföldön tanuló vagy dolgozó személyek vállalkozást működtessenek.A Spanyolországban tanuló magyar egyéni vállalkozó esetén a magyar társadalombiztosítási szabályokat kell alkalmazni az alábbiakban leírtak szerint.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Külföldön tanuló diák jogosultsága egészségügyi ellátásokra

Kérdés: Milyen feltételekkel jogosultak Magyar-országon egészségügyi szolgáltatásokra az EGT-tag--államokban tanuló magyar állampolgárságú diákok? Ha nem rendelkeznek jogosultsággal, hogyan vehetik igénybe külföldön, illetve Magyar-országon az ellátást?
Részlet a válaszából: […] A Köznev-tv., illetve a Felsőokt-tv. alapján a tanulói/hallgatói jogviszony a beiratkozástól a diákigazolványra való jogosultság napjáig tart, ideértve a szünetelés idejét is.Tehát ha egy nagykorú diák a külföldi tanulmányai idejére szünetelteti a magyarországi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Külföldön tanuló társas vállalkozó közterhei

Kérdés: Meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy külföldön tanuló diáknak, aki egy bt. kültagjaként mint társas vállalkozó biztosítást szerez, de nappali tagozatos hallgatói jogviszonyára tekintettel nem fizet járulékot?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozás - minimális járulék fizetésére nem kötelezett - biztosított tagját is megilleti az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és ennek megfelelően nem terheli a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Külföldön tanuló diák egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy Amerikai Egyesült Államokban tanuló diák után abban az esetben, ha Amerikában van biztosítása, vagy ez alapján jogosult lesz Magyarországon is egészségügyi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] Harmadik államban folytatott tanulmányok esetén kizárólag egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére vagy egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás alapján van lehetőség az egészségügyi ellátások igénybevételére.A Tbj-tv. 39. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Uniós tagállamban tanuló magyar diák jogállása

Kérdés: Köteles-e valamilyen járulékot fizetni egy uniós tagállamban tanuló magyar diák? Mi a helyzet abban az időszakban, amikor itthon van, milyen ellátásokra jogosult, illetve jogosult-e egyáltalán valamire ilyenkor? Változik a diák kötelezettsége és a jogosultsága attól, ha a tanulmányait nem uniós tagállamban (harmadik országban) folytatja?
Részlet a válaszából: […] A külföldön tanuló magyar illetőségű diák esetében - magyarországi biztosítási jogviszony hiányában - az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése jöhet szóba. A Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az a belföldi személy, aki nem biztosított,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Külföldön tanuló külföldi diák egészségügyi ellátása

Kérdés: Milyen módon biztosítható az orvosi ellátás a tartózkodási helyén egy Magyarországon évek óta biztosított német állampolgárságú munkavállaló nagykorú gyermeke számára, aki Németországban középiskolában tanul? A szülők a gyermek 18. születésnapja óta fizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot, de az ez alapján járó EU-kártyával csak sürgősségi ellátásra jogosult.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből azt valószínűsítjük, hogy a szóban forgó gyermek után a nagykorúvá válásától kezdődően társadalombiztosítási ellátásra történt megállapodás [Tbj-tv. 34. § (10) és (11) bekezdés a) pontja] alapján fizetik a szülei az egészségügyi szolgáltatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 4.
1
2