Kültag jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban vehet részt a legkevesebb költséggel egy kisadózó betéti társaság korhatár előtti ellátásban részesülő kültagja a társaság tevékenységében anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását? A részvétel a tevékenységi kör bővülése miatt folyamatosan szükséges, mert a kültag rendelkezik az új tevékenységhez szükséges végzettséggel.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a betéti társaság tagja a társaságban munkaviszonyban vagy kisadózóként működhet közre.A kérdésben korhatár előtti ellátásban részesülő személyről van szó, aki nem minősül saját jogú nyugdíjasnak....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Korhatár előtti ellátásban részesülő társas vállalkozó

Kérdés: Helyesen gondolja egy egyszemélyes kft. korhatár előtti ellátásban részesülő tulajdonos ügyvezetője, hogy nem keletkezik kereseti korlátba számítandó jövedelme, ha társas vállalkozóként fizet minimumjárulékot, de tagi jövedelmet nem vesz fel, és 0 forint személyi jövedelemadót fizet e jogviszonya alapján? Létesíthet emellett egy részmunkaidős munkaviszonyt havi 100 ezer forintos munkabérért?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a vonatkozó jogszabályok helyes alkalmazása a kérdésben taglaltaktól némileg eltér. A korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő személy kereseti korlátjának a meghatározására a 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a Tny-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Korhatár előtti ellátásban részesülő kültag osztaléka

Kérdés: Beleszámít a kereseti korlátba az osztalék annak az 1952. március 9-én született kültagnak az esetében, aki 2011. december 29-én korhatár előtti nyugdíjba ment, a társaság 2012. március 9-ig kifizette utána a járulékokat, és már nem dolgozik a bt.-ben, de a cég most osztalékot szeretne fizetni számára?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő kültag 2011. december 29-től megállapított korhatár előtti öregségi nyugdíját a 2011. évi CLXVII. tv. 4. §-ának (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől ún. korhatár előtti ellátásként kell tovább folyósítani. Ugyanezen törvény 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.

Korhatár előtti ellátásban részesülő kft.-tag munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet munkaviszonyt a saját kft.-jénél az az 1953 augusztusában született, 11 százalékos törzsbetéttel rendelkező tag, aki jelenleg korhatár előtti ellátásban részesül? A tag korábban korengedményes öregségi nyugdíjat kapott, a kft. egy összegben kifizette a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére a 2010 decemberétől 2013 augusztusáig járó ellátás összegét.
Részlet a válaszából: […] A 283/2009. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a korengedményes nyugdíjazásnak egyik feltétele volt, hogy amennyiben "a munkáltató a munkavállalóval olyan viszonyban áll, amely viszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 203...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Kültag jogállása

Kérdés: Dolgozhat a minimálbér 30 százaléka alatti megbízási díjért egy betéti társaság korhatár előt­­ti ellátásban részesülő kültagja, ha nem kíván biztosítási időt szerezni, és csak azért vesz részt a társaság tevékenységében, mert ő rendelkezik a működéshez szükséges szakképzettséggel?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság tagja - néhány kivételtől eltekintve (egyetlen beltagos bt. beltagja, vezető tisztségviselő) - szabadon döntheti el, hogy személyesen közreműködik-e a társaság tevékenységében, és ha igen, akkor ezt milyen jogviszonyban teszi.Ennek megfelelően nincs akadálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.

Korhatár előtti ellátásban részesülő kft.-tag

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kétszemélyes kft. egyik tagját, aki eddig munka­viszony keretében látta el az ügyvezetői tevékenységet és az egyéb feladatokat, de korhatár előtti ellátásra vált jogosulttá, és már nem akar közreműködni a cég tevékenységében? A másik 50 százalékos tulajdonos tag szintén ügyvezetőként dolgozik a cégben.
Részlet a válaszából: […] A probléma megoldása érdekében az említett tag ügyvezetői státuszát feltétlen meg kell szüntetni. Ennek hiányában ugyanis - noha személyesen nem működik közre - az ügyvezetőségére tekintettel [a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontjából következően] társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

-Korengedményes nyugdíjas kft.-tulajdonosok munkavégzése

Kérdés: Milyen módon közreműködhet egy kereskedelemmel, szolgáltatással foglalkozó kft.-ben a két 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, akik 2011. december 31-én korengedményes nyugdíjba mentek, amelyet a cég fizetett ki? A kft.-ben az egyik tulajdonos felesége az ügyvezető, a másik tulajdonos felesége munka­viszonyban dolgozik, és ezenkívül van még egy alkalmazott. A cég a megbízási jogviszonyt gondolja megfelelőnek a két tulajdonos számára.
Részlet a válaszából: […] A korengedményes nyugdíjban, 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásban részesülő személy "visszafoglalkoztatásához" szankció kötődik, melynek alkalmazása során elsősorban azt kell(ett) vizsgálni, hogy a munkáltató és a munkavállaló között milyen jogviszony állt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Korhatár előtti ellátásban részesülő tag megbízása

Kérdés: Köthet-e "0" forintos megbízási szerződést kb. egyhetes időtartamra, babaruhák tervezésére a korhatár előtti ellátásban részesülő tagjával egy babaruhagyártással foglalkozó kft.? Az egy hétre jutó egészségügyi szolgáltatási járulékot kell megfizetnie ebben az esetben a magánszemélynek? A tag kisebbségi tulajdonos a társaságban, és nem vezető tisztségviselő.
Részlet a válaszából: […]  A Ptk. 474. §-a értelmében a megbízási szerződés alapján amegbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. A 478. § (1) bekezdése szerint amegbízó díj fizetésére köteles, kivéve ha az ügy természetéből, illetve a felekközötti viszonyból arra lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.