1954-ben született köztisztviselő nyugdíjazása

Kérdés: Pontosan melyik naptól kérheti legkorábban az öregségi nyugdíj megállapítását egy 1954. július 21-én született, több mint 40 év jogszerző idővel rendelkező férfi, aki közszolgálati tisztviselőként dolgozik egy polgármesteri hivatalban? Van felmentési kötelezettsége a munkáltatónak, és ha igen, mennyi időre köteles felmenteni a köztisztviselőt a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban és közszolgálati jogviszonyban dolgozó személyekre ugyanolyan öregségi nyugdíjfeltételek vonatkoznak, a jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódóan kell eltérő szabályokat alkalmazni. Az öregségi nyugdíj megállapítása legkorábban attól a naptól kérhető,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Köztisztviselő nyugdíjazása

Kérdés: Mikortól kérheti legkorábban a nyugdíja megállapítását egy 1954. július 21. napján született, közszolgálati tisztviselőként foglalkoztatott férfi, aki több mint 40 év jogszerző idővel rendelkezik? Van felmentési kötelezettsége a munkáltatónak, és ha igen, akkor mennyi időre köteles felmenteni a köztisztviselőt a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban és közszolgálati jogviszonyban dolgozó személyekre ugyanolyan öregségi nyugdíjfeltételek vonatkoznak, csak a jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódóan kell eltérő szabályokat alkalmazni. Az öregségi nyugdíj megállapítása legkorábban attól a naptól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselő felmentése

Kérdés: 1951. május 4-én született nő 39 év szolgálati idővel rendelkezik, 1990. január 1-jétől köztisztviselő, 2008. május 4-étől jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, ezért kéri a munkáltatót, hogy ettől az időponttól felmentéssel szüntesse meg a közszolgálati jogviszonyát. Hogy fizethető ki a felmentésre járó illetménye? Jár-e részére végkielégítés? Jubileumi jutalomra jogosult-e, ha arra 2 éven belül jogosult volna?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. közszolgálati jogviszony megszüntetésére vonatkozószabályai előírják, hogy a munkáltató felmentéssel köteles megszüntetni aköztisztviselő jogviszonyát, ha azt az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságfeltételeivel a felmentési idő leteltekor rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Köztisztviselő jubileumi jutalma

Kérdés: Beszámítanak-e a mezőgazdasági termelőszövetkezetnél eltöltött évek egy köztisztviselő jubileumi jutalmának megállapításakor?
Részlet a válaszából: […] Közszolgálati jogviszonyban a jubileumi jutalomra vonatkozóelőírásokat a Ktv. 49/E. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében a köztisztviselő 25, 30, 35,illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő megszerzése után -alanyi jogon -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

1949-ben született köztisztviselő nő nyugellátása

Kérdés: 1949. augusztus közepén született, 2006. június hóban 39 év szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő nő kérheti-e a foglalkoztatójától, hogy nyugdíjazás miatt mondjon fel úgy, hogy a nyugdíjazást megelőzően 6 hónappal, 2006. március 1-jétől 2006. augusztus 31-éig felmentési idejét töltené, és az előrehozott öregségi nyugdíjat 2006. szeptember 1-jétől venné igénybe? Kaphat-e végkielégítést, illetve jogosult-e plusz végkielégítésre? 2006. augusztus 31-én megkaphatja-e a 35 éves jubileumi jutalmat, amelyre 2009. május hóban lenne jogosult?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 17. § (1) bekezdés d) pontja értelmében aközszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha aköztisztviselő nyugdíjasnak minősül.A Ktv. 17. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmébenaz öregségi nyugdíjra jogosult vagy rokkantsági (baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 27.