Mexikói állampolgár egyéni vállalkozása

Kérdés: Dolgozhat Magyarországon egyéni vállalkozóként egy magyarországi letelepedési en­ge­déllyel rendelkező mexikói állampolgár? Amennyiben igen, akkor az alapítás feltételei ugyanazok, mint a magyar állampolgárok esetében?
Részlet a válaszából: […] ...státuszú mexikói állampolgár a vonatkozó jogszabály által előírt személyi feltételeknek tehát megfelel. Tekintve, hogy a törvény a külföldi állampolgárokkal szemben eltérő szabályokat nem fogalmaz meg, ezért a szóban forgó mexikói állampolgár számára az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Holland állampolgárságú ügyvezető közterhei

Kérdés: Meg kell fizetni a minimálbér után a járulékot egy magyar egyszemélyes kft. holland állampolgárságú ügyvezető tagja után? Kell taj-számot kérni a külföldi állampolgár számára? Be kell jelenteni a T1041 számú nyomtatványon a biztosítási jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...és járulékfizetési kötelezettséget az általános szabályoknak megfelelően kell elbírálni és teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a külföldi ügyvezető e tisztségére tekintettel társas vállalkozóként biztosítottnak minősül, és az egyéni járulékokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.

Svájci állampolgárságú tulajdonos ügyvezető

Kérdés: Milyen bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezik egy kft.-nek a svájci állampolgárságú tulajdonos ügyvezetője után, aki 1955-ben született, Svájcban nyugdíjban részesül, emellett kereső­tevékenységet is folytat, és Magyarországon sem lakcímmel, sem adóazonosító jellel nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Mivel a kérdésben említett svájci magánszemély egy­idejűleg két tagállamban végez munkát, a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az ún. közösségi <br> koordinációs szabályok figyelembevételével kell meghatározni. A szociális biztonsági rendszereknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.

Angol állampolgárságú ügyvezető bejelentése

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak a 2012 júliusában alakult cégnek, amelyben az ügyvezetői feladatokat egy angol állampolgár látja el 100 000 forint megbízási díj ellenében? Az ügyvezető egyéb tevékenységet nem végez a vállalkozásban, évente 10-15 napot tölt Magyarországon, Angliában rendelkezik biztosítási kötelezettséggel. Milyen dokumentumokat kell kérnie a cégnek a magánszemélytől a külföldi illetőség és járulékfizetés igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...21. cikke (2)bekezdésének és a 7. cikk elő­írásai értelmében Magyarországon adóztatható.Ennek következtében a kifizető kft.-nek a külföldi ügyvezetőnek kifizetettmegbízási díjból az általános szabályok szerint személyijövedelemadó-előlegetkell levonnia,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

Olasz állampolgárságú ügyvezető rezsiköltségei

Kérdés: Terheli-e valamilyen adó- és járulékfizetési kötelezettség egy kft. olasz állampolgárságú ügyvezetője albérletének a cég által megfizetett rezsiköltségét? Az ügyvezető a cég tulajdonában lévő lakásban lakik, így albérleti díjat nem kell fizetnie.
Részlet a válaszából: […] ...bevétel egésze - nem idevágó kivételekkel -jövedelemnek minősül [Szja-tv. 25. § (1) bekezdés]. Miután megállapítható, hogya külföldi állampolgárságú ügyvezetőnek a kérdésben említett juttatásokbóljövedelme származik, a továbbiakban e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Német állampolgárságú ügyvezetők jogállása

Kérdés: Van-e valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy cégnek a két német állampolgárságú tulajdonos ügyvezető után, akik a cég vezetésében személyesen nem működnek közre, azt az alkalmazásban álló műszaki-gazdasági vezető látja el?
Részlet a válaszából: […]  Az ügyvezetésre jogosult tagok vonatkozásában nem kellvizsgálni a tényleges munkavégzést, ők e státuszukra tekintettel a Tbj-tv. 4.§-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozóknak minősülnek. Mivelnémet állampolgárokról van szó, joggal feltételezhető,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Szlovák állampolgár biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Be kell-e jelenteni az adóhatóságnak azt a szlovák állampolgárt, aki heti két munkanapot egy magyar cégnél, heti 3 napot pedig Szlovákiában dolgozik, ahol rendelkezik biztosítással is? Keletkezik-e valamilyen járulékfizetési kötelezettség a dolgozó után, aki Szlovákiában kiadott európai uniós kék színű egészségbiztosítási kártyával rendelkezik?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben említett munkavállalóra a biztosításSzlovákiában terjed ki, és amennyiben ennek tényét A1-es igazolássalbizonyítani tudja, akkor jövedelme után Magyarországon járulékot, szociálishozzájárulási adót, illetve százalékos ehót nem kell fizetni, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Külföldi állampolgárságú tag jogviszonya

Kérdés: Keletkezik-e biztosítási jogviszonya, illetve járulékfizetési kötelezettsége Magyarországon egy társaság külföldi állampolgárságú tagjának, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, de ezért semmilyen jövedelmet nem vesz fel? Az ügyvezetői feladatokat más személy látja el.
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben említett tag személyesen közreműködik a társaságtevékenységében, tehát társas vállalkozó, akire a főszabály szerint kiterjed abiztosítás, és ennek megfelelően terheli a minimális járulék- ésszociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség.Ezt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Külföldi állampolgárságú vezető tisztségviselők közterhei

Kérdés: Hogyan érinti az ügyvezetők jogállására vonatkozó szabály változása azokat a külföldi állampolgárságú ügyvezetőket, akik külföldi céggel állnak biztosítási jogviszonyban, és magyar székhellyel rendelkező magyar cégnél működnek közre? Hogyan kell eljárni, ha az érintettek tagjai a társaságnak, illetve ha nem? Van-e különbség az eljárásban, ha a külföldi cég az Európai Unió területén, illetve ha harmadik állam területén található? Érinti-e a járulék szabályainak változása az olyan külföldi, nem tulajdonos ügyvezetőt, aki megbízási díj nélkül, az anyacégnél fennálló munkaviszonya alapján látja el az ügyvezetői feladatokat a magyar társaságnál?
Részlet a válaszából: […] ...változatlan azoknak a vezető tisztségviselőknek ajogállása, akik nem tagjai a cégnek.Az új szabály természetesen vonatkozik azokra a külföldivezető tisztségviselőkre, akik a magyar vállalkozás tagjai és vezetőtisztségviselők, ők tagsági jogviszonyuk alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Koreai állampolgárságú munkavállalók közterhei

Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot, illetve szja-t fizetni azok után a koreai munkavállalók után, akik rendelkeznek egy KOR-HUN 1-es számú nyomtatvánnyal, amely szerint Koreában foglalkoztatottak, és 2011. január 1-jétől 2013. december 31-ig biztosítottként Korea joghatósága alatt állnak? Kell-e önellenőrzést végeznie a munkáltatónak, ha nincs semmilyen közteher-fizetési kötelezettsége, de a munkavállalókat biztosítottként kezelték, és e szerint fizették utánuk a járulékokat? Az egyik munkavállaló 2008 májusa óta, a másik pedig 2011 májusa óta dolgozik a munkáltatónál.
Részlet a válaszából: […] ...Az Szja-tv. amagánszemély illetőségétől teszi függővé az adókötelezettséget, és a 2. § (4)bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a külföldi illetőségű magánszemély ún.korlátozott adókötelezettsége kizárólag a jövedelemszerzés helye alapjánbelföldről származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.
1
2
3
11