tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

6 találat a megadott kisadózó egyéni vállalkozó szülése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó szülése
Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2020. július 1-jétől végzi tevékenységét, fizeti a havi 50 000 forint összegű tételes adót, a szülése várható időpontja 2021. július hónap, és ettől a naptól szeretné igényelni az ellátást? Mi lesz a CSED alapja, ha egyéni vállalkozóként igényli az ellátást? Változik akkor a CSED összege, ha várhatóan 2021. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesít a vállalkozó, ahol a munkabére meghaladja a minimálbér kétszeresét? Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozói tevékenységet, ha munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszból: […]ezeknek a feltételeknek, akkor jogosult lesz a csecsemőgondozási díjra.Ha az édesanya kisadózó egyéni vállalkozóként igényli az ellátásokat, akkor a CSED alapja havi 50 000 forint tételes adó fizetése mellett jelenleg havi 102 ezer forint.Munkaviszony létesítése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet nem kell megszüntetni, azonban ha a munkaviszonyban a munkaidő meghaladja a heti 36 órát, akkor kisadózó egyéni vállalkozóként már nem fog főállásúnak minősülni, és a tételes adó összege havi 25 000 forintra csökken. A kisadózó egyéni vállalkozó nem főállásúként már nem biztosított, így ebben a jogviszonyában nem lesz jogosult az ellátásra sem.A munkaviszonyban viszont igen, így ha az előbbiekben ismertetett egyéb feltételek is teljesülnek a szülés időpontjára, illetve a megelőző biztosításra vonatkozóan, a CSED-jogosultság természetesen megállapítható lesz.Ebben az esetben az ellátás alapja az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése értelmében a minimálbér kétszerese, tekintettel arra, hogy a jogosultság kezdőnapját (amely jelen esetben a szülés napja lesz) közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig az édesanya a munkaviszonyában sem 180, sem 120 naptári napi jövedelemmel nem fog rendelkezni.Az Eb-tv. rendelkezései értelmében ugyanis, ha a biztosítási idő az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően folyamatos, azaz abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6652
2. találat: Egyéni vállalkozás működtetése szülési szabadság ideje alatt
Kérdés: Főfoglalkozásúként meg kell fizetnie a havi 50 ezer forint összegű tételes adót egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó, vállalkozását heti 40 órás munkaviszonya mellett működtető egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha szülésére tekintettel a munkaviszonyában kiveszi az Mt. szerinti szülési szabadságot, de lemond a CSED-ről, mert a vállalkozása annyira jól megy, hogy jobban megéri neki személyesen abban dolgozni?
Részlet a válaszból: […]csak havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie - az alábbiak:- az új Tbj-tv. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,- a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,- a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,- olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én - a Tny-tv. alapján megállapított - I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a 2011. évi CXCI. tv. 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,- rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,- a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6490
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó szülése
Kérdés: Jogosult lesz a szülést követően ellátásokra, és ha igen, milyen összegben egy kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó, aki 2018 októberében kezdte meg a működését, és 2019. június 27-én megszületett az első gyermeke? A vállalkozó nyilatkozata alapján havi 75 ezer forint összegű tételes adót fizet.
Részlet a válaszból: […]szülése esetén pedig csecsemőgondozási díjra, majd gyermekgondozási díjra is jogosult. A jogosultsághoz szükség van egy másik feltétel teljesülésére is, ugyanis csecsemőgondozási díjra és GYED-re is az jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt. A feltételek teljesülése esetén a pénzbeli ellátásainak az alapja a havi 75 ezer forint tételes adó fizetése esetében 158 400 forint. Természetesen ez csak abban az esetben érvényes, ha a számítási időszak alatt végig a magasabb összegű járulékot fizette. Ha a számítási időszak valamely hónapjában a kevesebb összegű - havi 50 ezer forint - járulékot fizette, akkor arra a hónapra a CSED alapja 94 400 forint. A pénzbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6180
4. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó szülése
Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kisadózó egyéni vállalkozó kismama, aki a szülés idejére, illetve az azt követő időszakra egy munkavállalót alkalmaz a tevékenység folytatására, mert egy pályázaton azzal a feltétellel részesült támogatásban, hogy a vállalkozásának folyamatosan működnie kell? Elveszti az ellátásra jogosultságát, ha a bevételre tekintettel ez alatt az idő alatt is megfizeti a havi 50 ezer forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszból: […]akkor mindenképpen alkalmazott foglalkoztatására van szükség.A Kata-tv. 8. §-ának (9) bekezdése az egyéni vállalkozó kisadózót abban az esetben mentesíti a tételes adó megfizetése alól a CSED tartama alatt, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát személyesen nem végez. Igaz, az adófizetés alóli mentesség ideje havi 1 millió forinttal csökkenti a Kata-tv. 8. §-ának (6) bekezdésében meghatározott 12 milliós éves bevételi összeghatárt, amely feletti bevétel 40 százalékos adóterhet visel. Figyelembe véve azonban, hogy a CSED folyósításának ideje legfeljebb 6 hónap, évi 6 millió forintos kedvezményes bevételi összeghatár így is marad.Ebből egyben azt is következik, hogy amennyiben a CSED-ben részesülő kisadózó megfizeti a tételes adó havi összegét, akkor azzal "elismeri" személyes közreműködését, ami az Eb-tv. említett paragrafusa alapján kizárja a CSED-re való jogosultságát.Amennyiben szükség lenne a személyes közreműködésre, akkor egyébként a vázolt probléma maradéktalanul kiküszöbölhető, ha az édesanya a CSED tartamára társas vállalkozói jogviszonyt létesít. E?jogviszonyában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5920
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó szülése
Kérdés: Kell tételes adót fizetnie, és ha igen, akkor milyen összegben annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, akinek gyermeke születik, és a szülés napjától GYES-ben részesül?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül, kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.A GYES-ben részesülő kisadózó egyéni vállalkozónak tehát csak akkor kell tételes adót fizetnie, ha személyesen végez munkát a vállalkozásban, akkor viszont 50 ezer forint összegben. A Kata-tv. 2. §-ának 8. pontja határozza meg a főállású kisadózó fogalmát, illetve azokat a kivételeket, amikor a kisadózó nem minősül főállásúnak. Itt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5248
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó szülése
Kérdés: Hogyan kell megfizetnie a közterheket annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki hamarosan szülni fog, és a gyermek 1 éves koráig nem kíván dolgozni, de a vállalkozásnak továbbra is lesz bevétele, mert a napi 4 órás munkaviszonyra bejelentett alkalmazottja dolgozni fog? Igényelhető ebben az esetben a csecsemőgondozási díj és a GYED? Amennyiben igen, akkor mikor állhat ismét munkába a vállalkozó édesanya az ellátások folyósítása mellett?
Részlet a válaszból: […]alkalmazottja révén gyakorolja, azaz a tevékenységi körébe tartozó munkákat az alkalmazottjával végeztesse el. Amennyiben a kisadózónak minősülő egyéni vállalkozó a csecsemőgondozási díj, illetve később a gyermekgondozási díj igénybevétele alatt személyesen nem végez a vállalkozás tevékenységi körébe tartozó munkát, hanem azokat az alkalmazottja végzi el, ebben az esetben csupán a kisadózónak nem minősülő személy (alkalmazott) foglalkoztatása kapcsán juttatott jövedelem után kell az adókötelezettségeket - a személyi jövedelemadó, a járulékok, az egészségügyi hozzájárulás, továbbá a szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése - teljesítenie [Kata-tv. 9. § (1)-(2) bekezdései]. Mind a csecsemőgondozási díj, mind a gyermekgondozási díj akkor nem jár a biztosított személynek, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet - keresőtevékenységet folytat [Eb-tv. 41. § (1) bekezdésének b) pontja]. Túl azon, hogy a kérdésben szereplő kis­adózó egyéni vállalkozó az ellátások időszakában személyesen nem fog munkát végezni a vállalkozásában, a Cst. 2016. január 1-jétől hatályos 4. §-ának d) pontjába foglalt fogalommeghatározás alapján az egyéni vállalkozó tevékenysége nem is minősül keresőtevékenységnek, ezért a jogosultság egyéb feltételeinek megléte esetén a szóban forgó kisadózó egyéni vállalkozó minden, a munkavégzését érintő további korlátozás nélkül igényelhet csecsemőgondozási díjat és gyermekgondozási díjat is. Itt hívjuk fel olvasóink figyelmét, hogy 2016. január 1-jétől az Eb-tv. 42/C. § (1) bekezdése a) pontjának hatályon kívül helyezése, továbbá a 42/E. § (4a) bekezdésének beiktatása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4955
Kapcsolódó tárgyszavak: