Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Megoldást jelenthet egy 2020-tól kisadózó egyéni vállalkozó számára, ha a magasabb ellátás érdekében a szülés várható időpontját 2-3 hónappal megelőzően munkaviszonyt létesítene? Milyen összegű munkabérrel érdemes bejelenteni, hogy maximális ellátást kapjon?
Részlet a válaszából: […] Mivel a havi 50 ezer forintos tételes adó fizetéséhez csak 102 ezer, de még a havi 75 ezer forintos tételes adóhoz is csak 170 ezer forintos ellátási alap tartozik, mindenképpen célszerű "lépni", és (legalább 36 órás foglalkoztatással járó!) munkaviszonyt létesíteni.Mind a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2020. július 1-jétől végzi tevékenységét, fizeti a havi 50 000 forint összegű tételes adót, a szülése várható időpontja 2021. július hónap, és ettől a naptól szeretné igényelni az ellátást? Mi lesz a CSED alapja, ha egyéni vállalkozóként igényli az ellátást? Változik akkor a CSED összege, ha várhatóan 2021. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesít a vállalkozó, ahol a munkabére meghaladja a minimálbér kétszeresét? Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozói tevékenységet, ha munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése i) pontjának értelmében a Kata-tv.-ben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy biztosítottnak minősül, és ez alapján a társadalombiztosítás valamennyi pénzbeli ellátására jogosult lehet. Ezek az ellátások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Egyéni vállalkozás működtetése szülési szabadság ideje alatt

Kérdés: Főfoglalkozásúként meg kell fizetnie a havi 50 ezer forint összegű tételes adót egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó, vállalkozását heti 40 órás munkaviszonya mellett működtető egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha szülésére tekintettel a munkaviszonyában kiveszi az Mt. szerinti szülési szabadságot, de lemond a CSED-ről, mert a vállalkozása annyira jól megy, hogy jobban megéri neki személyesen abban dolgozni?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. A heti 36 órás foglalkoztatás a szülési szabadság tartama alatt nem áll fenn, így - feltéve, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz a szülést követően ellátásokra, és ha igen, milyen összegben egy kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó, aki 2018 októberében kezdte meg a működését, és 2019. június 27-én megszületett az első gyermeke? A vállalkozó nyilatkozata alapján havi 75 ezer forint összegű tételes adót fizet.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 10. §-a, illetve a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontja értelmében a főállású kisadózó biztosítottnak minősül. Biztosítottként pedig nemcsak az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira, hanem a pénzbeli ellátásokra is jogosult. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kisadózó egyéni vállalkozó kismama, aki a szülés idejére, illetve az azt követő időszakra egy munkavállalót alkalmaz a tevékenység folytatására, mert egy pályázaton azzal a feltétellel részesült támogatásban, hogy a vállalkozásának folyamatosan működnie kell? Elveszti az ellátásra jogosultságát, ha a bevételre tekintettel ez alatt az idő alatt is megfizeti a havi 50 ezer forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-ának (1) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy nem jár a CSED a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban (ide nem értve a nevelőszülői jogviszonyt) keresőtevékenységet folytat.E szabály azonban az egyéni vállalkozó esetében sem jelenti azt, hogy meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Kell tételes adót fizetnie, és ha igen, akkor milyen összegben annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, akinek gyermeke születik, és a szülés napjától GYES-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a kisadózó után nem kell megfizetni a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Hogyan kell megfizetnie a közterheket annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki hamarosan szülni fog, és a gyermek 1 éves koráig nem kíván dolgozni, de a vállalkozásnak továbbra is lesz bevétele, mert a napi 4 órás munkaviszonyra bejelentett alkalmazottja dolgozni fog? Igényelhető ebben az esetben a csecsemőgondozási díj és a GYED? Amennyiben igen, akkor mikor állhat ismét munkába a vállalkozó édesanya az ellátások folyósítása mellett?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 11. pontja értelmében kisadózónak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó mint magánszemély minősül. A Kata-tv. 8. §-a (9) bekezdésének a) pontja pedig úgy rendelkezik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.