Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal történő megszüntetése

Kérdés: Jogszerűen szüntette meg azonnali hatállyal a határozott időtartamú közalkalmazotti jogviszonyát az a közalkalmazott, aki az egyik munkanapon megjelent a munkáltatónál, és szóban bejelentette, hogy a következő naptól külföldre kíván távozni, mert ott kíván tovább dolgozni, ezért haladéktalanul kéri a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggésben a külön jogszabályban előírt iratok, igazolások kiadását? A közalkalmazott a jogviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatát még azon a napon írásba foglalta.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 2012. július 1-jétől hatályos 27. §-ának (1) bekezdése értelmében a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban indokolt lemondással akkor szüntetheti meg, ha a lemondás indoka olyan ok, amely számára a közalkalmazotti jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Közalkalmazott bére felmentés esetén

Kérdés: Mennyi bérre jogosult az a közalkalmazott, aki nem dolgozza le a nyugdíj előtt felmentési időt?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetve legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.

Öregségi nyugdíjban részesülő közalkalmazott jogviszonyának megszűnése

Kérdés: Hogyan szűnik meg annak a korhatár előtti ellátásban részesülő dolgozónak a közalkalmazotti jogviszonya, aki nem kíván tovább dolgozni, mert igényt tart az ellátásra? Figyelembe kell-e venni, hogy a lemondási idő a Kjt. szerint 2 hónap? Hogyan szűnik meg annak a munka­vállalónak a jogviszonya, akinek 2013. július 31-ig szóló határozott idejű kinevezése van, de július 1-jétől választania kell, hogy dolgozik, vagy az el­látását kapja? A korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállalókra is ugyanaz a szabály vonatkozik a jogviszony megszűnésével kapcsolatban, mint az öregségi nyugdíjasokra? Az időarányos szabadságot ki kell adni, vagy ebben az esetben kifizethető? Van-e a munkáltatónak valamilyen fizetési kötelezettsége a dolgozó részére a jogviszony megszűnésével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 2013. január 1-jétől hatályos 83/C. §-ában foglalt rendelkezések értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 25.

Csoportos létszámcsökkentés közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: Hogyan érvényesülnek a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogi előírások a közalkalmazotti jogviszonyban, milyen jogviszony-megszüntetési módok, illetve formák vehetők figyelembe a csoportos létszámcsökkentés szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...valamint - 30 naposidőszakok alapulvételével - időbeni ütemezését.Ha a munkáltató az ütemezés során az adott időszakon belülaz utolsó közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat,illetve megállapodás kötésétől számított 30 napon belül újabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése

Kérdés: Elveszíti-e a felmentési időre járó bért és a végkielégítést az a közalkalmazotti jogviszonyban álló óvónő, akinek megszűnik az állása, és ezután nem közalkalmazottként kíván elhelyezkedni (pl. egyházi óvodában), vagy saját vállalkozásba kezd?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. 37 § (12) bekezdése értelmében a közalkalmazott akkornem jogosult a felmentési időből még hátralévő idő tekintetében átlagkeresetre,illetve nem jogosult végkielégítésre, hogy ha a munkavégzési kötelezettségalóli mentesítés ideje alatt bármely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 8.

Közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Dönthet-e úgy a munkáltató, hogy a közalkalmazott nem szüntetheti meg felmentéssel a munkaviszonyát, csak lemondással? A munkavállaló 2010. szeptember 16-tól előrehozott öregségi nyugellátásra lesz jogosult, 46 év elismert szolgálati idővel rendelkezik, jelenlegi munkáltatójánál 23 éve dolgozik. Felmentésre irányuló írásbeli kérelmére a munkáltató azt írta, hogy kérje nyugdíjazását.
Részlet a válaszából: […] Az előrehozott öregségi nyugdíjazásra tekintettel aközalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének lehetőségérőla Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontja rendelkezik, amely 2008. január 1-jétőlhatályos, és 2009. január 1. napjától módosításra került.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Rokkantsági nyugdíjas közalkalmazott munkaviszonyának megszűnése

Kérdés: A 145 000 forint összegű rokkantsági nyugdíj kétszeresét vagy a minimálbér összegét kaphatja-e meg az a rokkantnyugdíjban részesülő, közalkalmazotti jogviszonyban álló, jelenleg beteg édesanyját ápoló munkavállaló, akinek lejárt a fizetés nélküli szabadsága, és ezért meg szeretné szüntetni a munkaviszonyát? A munkavállaló felmentési ideje 8 hónap, valamint jogosult a 40 éves jubileumi jutalomra is, ami 5 havi munkabér.
Részlet a válaszából: […] Valóban a 62 évesnél fiatalabb rokkantsági nyugdíjaselveszíti nyugdíjjogosultságát a Tny-tv. 36/D. § (1) bekezdése értelmében,amennyiben keresőtevékenysége alapján a járulékalapot képező, hat egymástkövető hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.