tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott kisadózó vállalkozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kisadózói jogviszony és munkaviszony elhatárolása

Kérdés: Van valamilyen tiltó rendelkezés arra vonatkozóan, hogy egy kisadózó egyéni vállalkozó vállalkozói szerződést kössön egy céggel, ahol korábban főfoglalkozású munkaviszony keretében dolgozott? A magánszemély munkaviszonya 2019. február 28-án szűnt meg az érintett cégnél, 2019. március 4-től egy másik vállalkozásnál áll heti 40 órás munkaviszonyban, és emellett végezné a vállalkozási tevékenységét, amely teljesen más jellegű, mint a munkaviszonyában végzett munkája.
Részlet a válaszból: […]irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani.Az adóhatóságnak egy ellenőrzési eljárás keretében joga van vélelmezni, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással szerződést kötött Art. szerinti adózó között munkaviszony jött létre abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel a naptári évben meghaladja az 1 millió forintot. Ebben az esetben a kisadózó vállalkozásnak kell bizonyítania azt, hogy nem színlelt munkaviszonyról van szó.Az adatokat a hatóság a szerződő felek - elsősorban a megbízó - adatszolgáltatása alapján szerzi be. A Kata-tv. 13. §-a értelmében ugyanis az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.A Kata-tv. pontosan meghatározza, hogy melyek azok a körülmények, amelyek arra utalnak, hogy mégsem vállalkozói szerződés, hanem munkaviszony jött létre a felek között. Az elhatárolás érdekében egy 7 pontos listát állítottak össze, amely alapján a munkaviszonyra vonatkozó vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha a listában szereplő körülmények közül egynél több megvalósul:1. a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;2. a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem attól a megbízótól kapta, aki adatot szolgáltatott az 1 millió forintot meghaladó bevételről (továbbiakban: megbízó);3. a megbízó nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;4. a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;5. a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a megbízó bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;6. a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;7. a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pontjának a) vagy g) alpontja szerint nem minősül főállású kisadózónak, feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8. pontjának a) vagy g) alpontjában említett jogviszonyok egyikében sem.A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a), illetve g) pontja szerint a kisadózó - többek között - akkor nem minősül főállásúnak, ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani, illetve, ha a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is.A 7. pont tehát pontosan azt jelenti, hogy ha a naptári év egészében a kisadózó ezért nem főállású kiadózó, mert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6037
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kisadózó betéti társaság tagjainak jogállása

Kérdés: Az érvényes jogszabályoknak megfelelő lenne egy betéti társaság nyugdíjas kültagjának kisadózóként történő bejelentése akkor, ha így a továbbiakban a cégnek nem lenne főállású kisadózó tagja? Korábban a beltag működött személyesen közre a társaságban heti 36 órás munka-viszonya mellett, de a munkaviszonya megszűnt, munkanélküli-ellátást szeretne igényelni, ezért a továbbiakban a társaságban sem kíván személyesen közreműködni.
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban ellátó tagot a vállalkozás köteles kisadózóként bejelenteni. Ebből viszont az következik, hogy az ügyvezetésre jogosult beltagnak továbbra is bejelentett kisadózónak kell maradnia. A Ptk. 3:156. §-a ugyanis egyértelműen kimondja, hogy a kültag nem lehet a társaság ügyvezetője. Ez a rendelkezés természetesen nem zárja ki, hogy a kültaggal munkaszerződést kössön a társaság az ügyvezetői feladatok ellátására, ebben az esetben viszont az Mt. szabályai vonatkoznak rá, és a bejelentése is a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések szerint történik, nem pedig kisadózóként.Ráadásul a kérdés utalást tartalmaz az álláskeresési ellátás igénylésére is. Ennek lehetőségét viszont kizárja az ügyvezetésre való jogosultság, ami az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5446

3. találat: Ellátások kisadózó egyéni vállalkozó 6 millió forintot meghaladó bevétele után

Kérdés: Hogyan kerül ellátási alapként figyelembevételre a kisadózó egyéni vállalkozóként elért 6 millió forintot meghaladó bevétel után megfizetett 40 százalékos adó? Hogyan kell beszámítani ezt az összeget a minimálbér 18-szorosa szerinti kereseti korlátba?
Részlet a válaszból: […]naptári év minden hónapjára köteles a havi tételes adó összegét megfizetni, a kisadózó vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a 6 millió forintot meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót fizet. Abban az esetben viszont, ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára az adót megfizetni, a 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozás bevételének a kisadózó vállalkozási jogállás fennállásának az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 500 ezer forint szorzatát meghaladó része után fizeti meg.A Kata-tv. 10. §-a értelmében a főállású kisadózó biztosított a havi 50 ezer forintos kata megfizetésével havi 81 300 forintos ellátási alapra tesz szert. A nem főállású kisadózó viszont a havi 25 ezer forintos tételes adó ellenében semmilyen társadalombiztosítási ellátásra sem számíthat.Az esetlegesen megfizetett 40 százalékos adó a főállású kisadózó ellátási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4527

4. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó biztosítása

Kérdés: Szünetel a főállású kisadózó egyéni vállalkozó biztosítása abban az esetben, ha nem kötelezett a havi 50 ezer forintos kata megfizetésére?
Részlet a válaszból: […]fogvatartott,4. egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette,kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.Mindehhez az említett paragrafus (10) bekezdése annyit fűz, hogy nem kell megfizetni a kisadózó után az adót azon hónapokra vonatkozóan sem, amelyekben az előzőekben említett 1-3. pontjai szerinti állapot megszűnik, akkor, ha ez az állapot legalább 30 napig fennállt. A 30 nap számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az időszakot, amelyre vonatkozóan az előzőek szerint a kisadózó után az adót nem kell megfizetni.Így például, ha egy főállású kisadózó január 5-étől február 10-ig önkéntesként katonai szolgálatot teljesített, abban az esetben január hónapra 50 ezer forint terheli, míg február hónapra 0 forint, hiszen elérte a 30 napot a mentességre okot adó élethelyzet.A főállású kisadózó biztosítási kötelezettségére vonatkozó előírásokat nem a Tbj-tv., hanem a Kata-tv. állapítja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4445

5. találat: Többes jogviszony kisadózó vállalkozás esetén

Kérdés: Helyesen jár el az a kft., amely nem jelenti be a személyesen közreműködő tagját, tekintettel arra, hogy a tag egy betéti társaság beltagjaként 2013. január 1-jétől főállású kisadózóként fizeti a közterheket? Mindkét társaság működik, bevételei, valamint költségei is vannak, és alkalmazottat nem foglalkoztat. Érdemes lenne esetleg a kft.-ben heti 36 órás munkaviszonyban foglalkoztatni, a bt.-ben pedig nem főállású kisadózóként?
Részlet a válaszból: […]munka­erő-piaci járulékot, valamint a garantált bérminimum 112,5 százaléka után a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót. 2013-ban a tag a betéti társaságban is főfoglalkozású kisadózónak minősül, 2014. január 1-jétől viszont, a Kata-tv. változása miatt, már főállásúnak nem minősülő kisadózóként csak a 25 000 forintos tételes adót kell megfizetnie [Kata-tv. 2. § 8. pont g) alpontja]. A munkaszerződés utólagos megkötésére, illetve egy esetleges munkaviszony utólagos bejelentésére a jelenlegi jogszabályok nem adnak lehetőséget.Amennyiben a tag mégis munkaviszonyban kívánja folytatni a tevékenységét, akkor természetesen a tárgynapon köthető vele munkaszerződés - akár részmunkaidőre is - attól függően, hogy a betéti társaságban, illetve a kft.-ben mennyi időt fordít a tevékenység gyakorlására. Ez mindenképpen kedvezőbb lehet a cég számára, hiszen ebben az esetben az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, valamint a szociális hozzájárulási adót is csak a garantált bérminimum[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4376

6. találat: Kisadózó vállalkozás osztaléka

Kérdés: Kell ehót fizetni egy kisadózó betéti társaság által kifizetett osztalék után? A cég megállapította az osztalékot kiváltó adót, amelyet 3 év alatt fizet meg.
Részlet a válaszból: […]§-a szerinti osztalékot, illetve az Szja-tv. 49/C. §-a szerinti vállalkozói osztalékalapot terheli. A Kata-tv. 26. §-ának (3) bekezdése szerint megállapított osztalék utáni adót
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4105
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Kisadózó tételes adójának összege

Kérdés: Milyen összegű tételes adót kell fizetnie egy kisadózó betéti társaságnak az után a bejelentett kisadózó tag után, akinek 2013. február 1-jén megszűnt a heti 36 órát elérő munkaviszonya, és csak február 4-én létesített újat?
Részlet a válaszból: […]naptári hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján főállású kis­adózónak minősül, a fizetendő tételes adó mértéke 50 ezer forint.Az érintett tag február 2-án és 3-án (tehát két
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4010

8. találat: Kisadózó társaság tulajdonosainak bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni a 08-as jelű bevalláson egy kisadózó betéti társaság tulajdonosait, akik a társasági szerződés módosítása után vezető tisztségviselőként vesznek részt a társaság tevékenységében? A beltag személyesen közreműködik a cégben, a kültag csak tőkéstárs.
Részlet a válaszból: […]adóazonosító jelét, aki(k) bármilyen jogviszonyban - kivéve a munkaviszonyt - végzett tevékenység keretében (ideértve különösen a személyes közreműködést, a vezető tisztségviselői és a megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységet) részt vesz(nek) a kisadózó vállalkozás tevékenységében. A vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó vállalkozással megbízási jogviszonyban álló, és személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként (Kata-tv. 7. §).E szabályokból következően a kisadózó vállalkozásnak minősülő bt. választott tisztségviselőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4009
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Közteherfizetés több kisadózó vállalkozás esetében

Kérdés: A Kata-tv. 7. §-ának (2) bekezdése értelmében "...A kisadózó vállalkozás tevékenységében a betéti társaság kisadózóként be nem jelentett tagja kizárólag munkaviszony keretében működhet közre. E szabály megsértésével a kisadózó vállalkozás tevékenységében részt vevő tag közreműködését be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának kell tekinteni." Ez alapján kötelező munkaszerződést kötni egy kisadózó betéti társaság vezető tisztségviselő kültagjával, aki ténylegesen nem működik közre a társaság tevékenységében, illetve vezetésében, és főállású kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti a havi 50 000 forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszból: […]vesz(nek) a kisadózó vállalkozás tevékenységében. A vezető tisztségviselői feladatokat nem munka­viszony keretében ellátó, a kisadózó vállalkozással megbízási jogviszonyban álló és a személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként (Kata-tv. 7. §). Tehát ha a kültag nem munkaviszony keretében tölti be a választott tisztségét, akkor a kisadózó vállalkozásnak minősülő betéti társaság főállású kisadózóként köteles őt bejelenteni, és utána a havi 50 000 forint tételes adót megfizetni, függetlenül attól, hogy ezzel egyidejűleg egy kisadózó egyéni vállalkozás is főállású kisadózóként fizeti utána a havi 50 000 forint összegű tételes adót. Egyébiránt a jogszabályi keretek között a felek szabadon dönthetnek arról, hogy a vezető tisztségre milyen jogviszonyt létesítenek, ezért nem kötelező a kültaggal munkaszerződést kötni a vezető tisztségviselői feladatokra, azokat elláthatja megbízási jogviszonyban is. Azonban a Kata-tv. előbbiekben idézett rendelkezései értelmében a vezető tisztségviselő kültagot ebben az esetben is köteles a kis­adózó vállalkozásnak minősülő bt. főállású kisadózóként bejelenteni, és utána a tételes adót megfizetni. A Gt. 91. §-ának (2) bekezdése értelmében nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés. A Kata-tv. említett szigorú rendelkezése - mely szerint a kisadózó vállalkozásnak minősülő kkt. és bt. tagját be nem jelentett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3994

10. találat: Kisadózás több vállalkozás esetén

Kérdés: Bejelentkezhet főállásúnak nem minősülő kisadózóként egy betéti társaság tagja, aki egy másik bt. beltagjaként 2013. január 1-jétől megfizeti a főállású kisadózók számára előírt havi 50 000 forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszból: […]alábbi feltételek valamelyikének:a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munka­viszonyban áll,b) a Tbj-tv. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én - a Tny-tv. alapján megállapított - I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a 2011. évi CXCI. tv. 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagyf) rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3973
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést