tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott külföldi nyugdíjas tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1947-ben született magyar-brit állampolgár jogállása

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül Magyarországon egy 1947-ben Budapesten született magyar-brit kettős állampolgár, aki 2003. január 1. óta itt tartózkodik, ettől az időponttól biztosítási kötelezettség hiányában fizeti maga után az előírt járulékot, és 2014. január 1. óta a brit állami nyugdíjintézettől nyugellátásban részesül a 2003 előtt végzett munkája alapján? A magánszemély sosem rendelkezett Magyarországon biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, nyugdíjjárulék-köteles jövedelmet nem szerzett, a brit nyugellátásról pedig csak egy írásbeli nyilatkozatot állított ki az ottani nyugdíjintézet, de E104-es, illetve E121-es igazolást nem, mert Nagy-Britanniában nem jogosult egészségügyi ellátásra. Ebben az esetben 2014. január után is meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot? Milyen összegű tételes adót kell megfizetni abban az esetben, ha a magánszemély kisadózó egyéni vállalkozóként kezd el tevékenykedni?
Részlet a válaszból: […]kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, így kisadózó egyéni vállalkozóként a főállásúnak nem minősülő kisadózóra előírt havi 25 000 forint tételes adót köteles fizetni [Kata-tv. 8. § (2) bekezdése]. A nem főállású kisadózó - e jogviszonya alapján - biztosítottnak nem minősül, és társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot nem szerez [Kata-tv. 10. § (2) bekezdése]. Ettől eltérő szabályokat kell azonban az érintett személy egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát, valamint egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettségét illetően figyelembe venni. Egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon túl a Tbj-tv. 16. §-a (1) bekezdésének a)-w) pontjaiban felsorolt személyi kör jogosult. A kérdés szempontjából a b) pontban foglaltaknak van jelentősége, e szerint egészségügyi szolgáltatásra az a személy jogosult, aki a Tbj-tv. 14. §-ának (3) bekezdése alapján saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs járadékban részesül. Tekintve, hogy ezek az ellátások a magyar társadalombiztosítás rendszerében nyújtott nyugdíjbiztosítási ellátások, ezért nem lehet kétséges, hogy a kérdésbeli személy brit nyugdíjasként nem felel meg ennek a jogosultsági feltételnek. A kérdés eldöntése szempontjából releváns szabályokat tartalmaz még a Tbj-tv. 16. §-ának (2) bekezdése, továbbá a Tbj-tv. 13. §-a is. A hivatkozott szabályok értelmében az unió bármely tagállamának polgára a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szabályai szerint jogosult egészségügyi szolgáltatásra. A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése szerint az a személy, aki az egyik tagállam jogszabályai szerint részesül nyugdíjban, és aki a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai alapján nem jogosult természetbeni ellátásokra, ennek ellenére jogosult ezekre az ellátásokra a családtagjaival együtt, amennyiben azokra jogosult lenne a nyugdíja tekintetében illetékes tagállam jogszabályai szerint, ha abban a tagállamban rendelkezne lakóhellyel. A természetbeni ellátásokat ilyen esetekben a lakóhely szerinti társadalombiztosítási szerv nyújtja a nyugdíj tekintetében illetékes tagállam társadalombiztosítási szervének költségére, mintha az érintett személy annak a tagállamnak a jogszabályai alapján lenne jogosult nyugdíjra és természetbeni ellátásokra. A kérdésből kiderül, hogy az érintett brit állami nyugdíjban részesülő személy Nagy-Britanniában nem jogosult egészségügyi ellátásra, ezért nem adja ki a brit nyugdíjintézet erről az igazolást. Nem ismerjük pontosan az Egyesült Királyság társadalombiztosítási szabályait, de legjobb tudomásunk szerint az egészségügyi szolgáltatásokat az Egyesült Királyság területén lakcímmel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5170

2. találat: Külföldi nyugdíjas személy jogosultságai

Kérdés: Megilletik-e Magyarországon ugyanazok a jogok egy EU-tagállam nyugdíjasát, mint a magyar jogszabályok alapján saját jogú nyugdíjban részesülő személyeket? Jogosult lesz-e ez a személy ingyenes utazásra és a nyugdíjas státusszal járó egyéb kedvezményekre? Kell-e vonni a 2 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, amennyiben ez a személy munkát vállal Magyarországon?
Részlet a válaszból: […]jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül. Ebből adódóan azt a munkavállalót, aki bármely EGT-tagállamban nyugdíjban részesül, Magyarországon is nyugdíjasnak kell tekinteni, azaz nem kötelezett pénzbeli egészségbiztosítási, illetve munkaerő-piaci járulék fizetésére, és keresőképtelensége esetén legfeljebb betegszabadságra jogosult, de táppénzre nem. Nem szerez további szolgálati időt, viszont a nyugdíjjárulék fizetéséért cserébe félszázalékos nyugdíjemelésre jogosult. A külföldi nyugdíjasok esetében az egészségügyi szolgáltatásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2922

3. találat: Román állampolgárságú nyugdíjas Magyarországra települése

Kérdés: Jogosult lesz-e Magyarországon nyugdíjra egy román állampolgárságú nyugdíjas, aki betegsége miatt el szeretné adni Romániában található családi házát, és áttelepülne a Magyarországon élő rokonaihoz? Újraszámolják-e a nyugdíj összegét? Mit kell tennie ebben az esetben a jogosultnak?
Részlet a válaszból: […]és rokkantsági nyugdíjat is ott állapítottak meg részére. Amennyiben Magyarországra költözik, a lakcímváltozásról a román szervet értesítenie kell, amely alapján a nyugdíjat a román szerv a magyarországi lakcímére folyósítja. Lehetőség van
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2337