Kijelentés egyszerűsített végelszámolás végén

Kérdés: Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a munkavállalókat, a társas vállalkozói jogviszonyban lévő tagokat, illetve a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozókat az egyszerűsített végelszámolás végén? Ha igen, milyen dátummal, tekintettel arra is, hogy a cégbizonyítványban a tagok jogviszonyának vége az a nap, amellyel a céget törölték?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaviszony megszüntetésének napja minősül.A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége (gazdasági társaság, tehát bt., kft., kkt. esetén) a tényleges személyes közreműködés tartama alatt áll fenn. Így, ha megszűnik a tényleges személyes közreműködés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Magyar állampolgár ausztráliai munkavállalása

Kérdés: Kell a magyar társaságokban Magyarországon járulékokat fizetnie, illetőleg van esetleg olyan lehetőség, hogy azokat egyik jogviszonyában sem kell megfizetnie annak a magyar magánszemélynek, aki egyidejűleg több magyar gazdasági társaság tulajdonosaként ellátja az ügyvezetői teendőket, és most Ausztráliában kíván munkát vállalni? A munkavállalásra nem kiküldetés keretében kerül sor.
Részlet a válaszából: […] ...pontos fogalomhasználat érdekében hangsúlyozni kívánjuk, hogy társas vállalkozónak – egyebek mellett – a bt. bel- és kültagja, a kkt. tagja, valamint a kft. tagja minősül, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Ügyvezetés CSED alatt

Kérdés: Valóban elláthatja az ügyvezetést a CSED tartama alatt az egyszemélyes kft. tulajdonosa, amennyiben személyes közreműködést vállal, illetve a későbbiekben a GYES mellett végezhető az ügyvezetői tevékenység járulékmentesen? Hogyan valósítható meg ez, tekintettel arra, hogy CSED mellett nem lehet keresőtevékenységet végezni, és ha valaki nem működik közre személyesen, akkor eleve nem minősül társas vállalkozónak?
Részlet a válaszából: […] ...hogy egymásnak (legalábbis látszólag) ellentmondó szabályokról van szó. Mindenekelőtt nézzük a problémát.A kft., bt., kkt. ügyvezetését nem munkaviszonyban ellátó tag a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül. A CSED alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Kisadózó betéti társaság

Kérdés: Választhatja a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést egy újonnan alakuló betéti társaság abban az esetben, ha az alapító beltag 2019. július 31-ig kisadózó egyéni vállalkozó volt? Amennyiben igen, akkor be kell jelenteni kisadózóként a kültagot is, aki egyébként nem végezne semmilyen tevékenységet a cégben, és rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] ...mégis közreműködni szeretne, akkor figyelemmel kell lenni arra a szabályra, hogy a kisadózó vállalkozás tevékenységében a bt., a kkt. kisadózóként be nem jelentett tagja kizárólag munkaviszony keretében működhet közre. E szabály megsértésével a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Egyetemista ügyvezető járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha egyetemre jár, és az ügyvezetői teendők ellátásáért nem vesz fel megbízási díjat?
Részlet a válaszából: […] ...alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül. Az említett jogszabályi hely szerint ugyanis társas vállalkozónak tekintendő a bt., kkt. és kft. azon természetes személy tagja is, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el.Az ügyvezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Betéti társaság beltagjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a betéti társaság beltagját abban az esetben, ha a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, amelyért jövedelmet nem vesz fel, emellett heti 40 órás munkaviszonyban dolgozik a cégben a garantált bérminimumnak megfelelő összegű munkabér ellenében? A garantált bérminimum vagy a tagi minimum alapján kell megfizetni a járulékokat ebben az esetben? Érdemes esetleg módosítani a jogviszonyokat a tag nyugdíjazása után?
Részlet a válaszából: […] ...§-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül. (Az említett jogszabályi hely arról rendelkezik, hogy a bt., kkt., kft. természetes személy tagja társas vállalkozónak minősül, amennyiben a társaság ügyvezetését nem munkaviszony keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Közúti áruszállítás

Kérdés: Egy közúti áruszállítással foglalkozó cég telephellyel rendelkezik Hajdú-Bihar megyében és Budapesten is. A budapesti telephelyre naponta egy kamion viszi fel az árut, melyet ott átpakolás után a cég által alkalmazott gépjárművezetők leterítik. A gépjárművezetők saját gépjárművel a környező városokból először beutaznak a vállalkozás Hajdú-Bihar megyei telephelyére, majd négyen egy gépjárművel utaznak fel Budapestre, és onnan terítés után vissza. A dolgozók munkaszerződése szerint a munkavégzés helye a Kk-tv.-nek megfelelően változó. Kiküldetésnek minősül munkaügyi szempontból a két telephely közötti utazás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama.A Kkt. alapján az utazó munkavállalók esetében – az Mt. fenti munkaidő meghatározására vonatkozó szabályaira figyelemmel –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Kétszeresen kell megfizetni a járulékokat abban az esetben, ha egy egyszemélyes kft. tagja személyes közreműködése alapján és a megbízási jogviszonyban ellátott ügyvezetői tevékenysége alapján is társas vállalkozóvá válik?
Részlet a válaszából: […] ...társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkezzék. A Tbj-tv. 4.§-a d) pontjának 5. alpontja szerint társas vállalkozónak tekintendő a bt., kkt., kft. olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony keretében látja el. Ugyanakkor mindehhez azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Kkt. vezető tisztségviselőjének jogviszonya

Kérdés: Végezheti 4 órás munkaviszony keretében az ügyvezetői tevékenységet egy közkereseti társaság vezető tisztségviselője abban az esetben, ha egy másik cégnél fennálló főállású munkaviszonya megszűnik, vagy kötelező bejelenteni társas vállalkozói jogviszonyba, és legalább a minimálbér után megfizetni utána a járulékokat? Hogyan kell bejelenteni az ügyvezetőt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az a körülmény, hogy a tag a vezető tisztségviselői tevékenység ellátásával egyidejűleg más foglalkoztatónál is munkaviszonyban áll, nem befolyásolja a munkaviszonyban ellátott vezető tisztség minősítését. Ennek olyankor van jelentősége, ha például az érintett tag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Ausztriában élő ügyvezető közterhei

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási és a járulékfizetési kötelezettsége annak a magyar magánszemélynek, aki egy magyar társaság 50 százalékos tulajdonosaként megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői tevékenységet, és Ausztriában telepedett le a családjával, ahol eltartottként válik biztosítottá a férje által megfizetett járulékok alapján? Mindkét államban rendelkezik lakóhellyel, de Magyarországon évente maximum 60 napot tartózkodik, amely a cég ügyeinek lebonyolításához szükséges.
Részlet a válaszából: […] ...5. alpontja értelmében – társas vállalkozónak minősül. Az említett jogszabályi hely alapján ugyanis amennyiben a kft., bt. vagy kkt. természetes személy tagja az ügyvezetést nem munkaviszonyban látja el, társas vállalkozónak minősül.A társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.
1
2
3