Külföldi munkaviszonnyal rendelkező kisadózó

Kérdés: Kisadózó betéti társaság kültagja a társaságban bejelentett kisadózóként személyesen közreműködik. Emellett Szlovákiában van a lakóhelye, ahol napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Kérdés, hogy a kültag szlovákiai munkaviszonyára tekintettel a bt.-ben milyen összegű tételes adót kell a kisadózóként bejelentett kültag után fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...igazolhatja. Ezen túlmenően a Kata-tv. 2. §-ának 8./c) pontja egyértelműen rendezi a kérdést. E szerint nem minősül főállású kisadózónak az a kisadózó, aki a tárgyhó egészében a közösségi koordinációs szabályok értelmében külföldön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Kisadózó vállalkozó jogállásának elbírálása

Kérdés: Hogyan kell elbírálni annak a kisadózó vállalkozónak a jogállását, aki eddig nem minősült főállásúnak, és a hónap közepén megszűnik a munka­viszonya, de a hó végéig még táppénzben részesül? Fizetheti erre a hónapra a 25 000 forintos tételes adót, vagy már az 50 000 forintot kell megfizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...részesül, és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,- a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

TGYÁS-ban részesülő kisadózó

Kérdés: Meg kell fizetnie a tételes adót a terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő főfoglalkozású kisadózó tag után abban az esetben, ha a cég alkalmazott útján bevételszerző tevékenységet végez, és számlát bocsát ki? Veszélyezteti ez a tevékenység a tag 2014. január 30-án történt szüléséhez kapcsolódó ellátásait?
Részlet a válaszából: […] ...Kata-tv. 8. §-a (9) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Nem főállású kisadózó tételes adójának összege

Kérdés: Választhatja a havi 75 ezer forintos tételes adó fizetését egy betéti társaság nem főállású kis­adózó tagja, aki az egyéni vállalkozásában - főállásúként - már nyilatkozott a magasabb összegű kata fizetéséről?
Részlet a válaszából: […] ...Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében 2014-től az a kisadózó sem tekintendő főállásúnak, aki a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Nem főállású kisadózó kereseti korlátja

Kérdés: Beleszámít a kereseti korlátba a betéti társaságban megszerzett jövedelem annak a kisadózónak az esetében, aki a nők negyven év jogosultsági idővel megállapított kedvezményes nyugellátásában részesül, és ezért nem minősül főállásúnak? A tag a bt.-ben üzletvezetőként személyesen közreműködik, a cég várható éves bevétele kb. 4 millió forint, és a társaságnak van egy főállású kisadózó tagja is. Vállalhat munkát a nyugellátása elvesztése nélkül egy másik társaságban?
Részlet a válaszából: […] ...nem töltött nő társas vállalkozóként valóban saját jogú nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, s utána a kisadózó vállalkozás havi 25 000 forint tételes adót köteles fizetni [Tbj-tv. 4. § f) pontja, Kata-tv. 2. § 8. pontja, 8. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Nappali tagozatos egyetemi hallgató kisadózó

Kérdés: Főállású kisadózónak minősül egy kata hatálya alá tartozó betéti társaság nappali tagozatos egyetemi hallgató tagja, vagy elegendő megfizetni utána a havi 25 000 forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszából: […] ...A Kata-tv. 2. §-ának 8. pontja szerint a kisadózót akkor nem kell főállásúnak tekinteni, ha- legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Kisadózó társaság tulajdonosainak bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni a 08-as jelű bevalláson egy kisadózó betéti társaság tulajdonosait, akik a társasági szerződés módosítása után vezető tisztségviselőként vesznek részt a társaság tevékenységében? A beltag személyesen közreműködik a cégben, a kültag csak tőkéstárs.
Részlet a válaszából: […] ...betéti társaság adóalanyisága akkor jöhet létre, ha a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó kis­adózó vállalkozás legalább egy kisadózót bejelent. Az adóalanyiság választásának bejelentésével egy­idejűleg a kisadózó vállalkozásnak be kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 12.

Kisadózó tételes adójának összege

Kérdés: Milyen összegű tételes adót kell fizetnie egy kisadózó betéti társaságnak az után a bejelentett kisadózó tag után, akinek 2013. február 1-jén megszűnt a heti 36 órát elérő munkaviszonya, és csak február 4-én létesített újat?
Részlet a válaszából: […] ...Kata-tv. 8. §-ának (4) bekezdése értelmében a bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján főállású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 12.

Kft. tagjainak jogviszonya

Kérdés: Be kell jelenteni "35"-ös kódon többes jogviszonyú társas vállalkozóként egy kft. vezető tisztségviselő tagját, aki heti 10 órás munkaszerződés alapján látja el ezt a tevékenységet, és mellette egy kisadózó betéti társaság főállásúként bejelentett tagja? Hogyan kell eljárni a cég másik két vezető tisztségviselő tagja esetében, akik személyesen semmilyen módon nem vesznek részt a társaság vezetésében, jövedelmet nem kapnak, és akik közül az egyik nappali tagozatos egyetemista, a másik pedig főállású kisadózó egy bt.-ben?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozónak - a Tbj-tv. 4. §-ának d/5) pontja értelmében társas vállalkozónak kell tekinteni. Abban az esetben, ha a főállású kisadózóként bejelentett egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozóként is biztosított, nem alkalmazhatók rá a Tbj-tv.-nek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Kisadózás több vállalkozás esetén

Kérdés: Bejelentkezhet főállásúnak nem minősülő kisadózóként egy betéti társaság tagja, aki egy másik bt. beltagjaként 2013. január 1-jétől megfizeti a főállású kisadózók számára előírt havi 50 000 forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszából: […] ...2012. évi CXLVII. tv. 8. §-a alapján a kisadózó vállalkozásnak a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után pedig havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie. A törvény 2. §-ának 8. pontjába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.
1
2