tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

8 találat a megadott koronavírus tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Saját jogú nyugdíjas munkavállaló "7"-es kódú keresőképtelensége
Kérdés: Milyen ellátásokra számíthat egy saját jogú nyugdíjas munkavállaló a keresőképtelensége tartamára abban az esetben, ha az orvos "7"-es kóddal vette állományba, mert a házastársa elkapta a koronavírust, és így neki is karanténba kell vonulnia?
Részlet a válaszból: […]is megilleti ugyanakkor az Mt. 126. §-a alapján a betegség miatti keresőképtelensége tartamára a betegszabadság. Csakhogy jelen esetben nem betegség miatti keresőképtelenségről, hanem közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltásról vagy hatósági elkülönítésről (102/1995. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti 7-es kód) van szó, amely tartamára nem köteles
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6654
2. találat: Baleset otthoni munkavégzés során
Kérdés: Minősíthető üzemi balesetnek a home office keretében, otthoni munkavégzés közben elszenvedett lábtörés? Hogyan kell elbírálni a balesetet, illetve milyen feltételeket kell vizsgálni az eljárás során?
Részlet a válaszból: […]munkavégzés a munkavállaló saját eszközein történik. A munkáltató a munkavállaló tulajdonában álló számítástechnikai eszköz használata esetében jogosult meghatározni azokat az informatikai védelmi beállításokat, szabályokat, amiket a munkavállaló köteles betartani.A munkáltató jogosult a munkavégzés módját ellenőrizni, akár abban a formában is, hogy a munkavégzés helyeként megnevezett ingatlanba a képviselője rendszeresen belép, és a körülmények meglétét ellenőrzi. Ennek időintervallumát célszerű a felek szerződésében rögzíteni. A munkáltató az ellenőrzése során kizárólag a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, munkavégzéshez kapcsolódó adatokba tekinthet bele, és a végzett ellenőrzése nem jelenthet aránytalanul súlyos terhet az ingatlanban tartózkodók számára.A munkavállaló a munkavégzés helyén köteles az Mvt. rendelkezéseit betartani, és munkakörnyezetét a munkavédelem követelményeinek megfelelően kialakítani.A munkavállalóhoz delegált említett kötelezettség és az esetlegesen elszenvedett baleset üzemi jellegének ismérvei, illetve ennek következményeként annak minősítése nem feltétlenül vannak szinkronban a tárgykörben eddig szerzett ismereteinkkel és a gyakorlati tapasztalatokkal.A munkahelyi munkakörnyezet kialakítása, a biztonsági garanciák a foglalkoztató kötelezettségeként jelenítődnek meg, melynek során a munkáltató a 3/2002. SzCsM-EüM együttes rendeletben megfogalmazott elvárásokhoz kötve van.Az otthoni munkavégzés közben elszenvedett baleset üzemi jellegének elbírálása során a vizsgálat tárgyát az képezi, hogy a balesetet a biztosított foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetve a biztosítottat munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenvedte el [Eb-tv. 52. § (1) bekezdés].A foglalkozás körében végzett munka az Mvt. 87. §-ának 3. pontja alapján határozható meg, nevezetesen munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.A baleset körülményeinek feltárása érdekében a vizsgálat lefolytatásáról az Mvt. 86/A. §-ának (5) bekezdése meglehetősen szűkszavúan, mindössze arról tesz említést, hogy a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.A hivatkozott normaszöveg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6651
3. találat: Ellátások "7"-es kód esetén
Kérdés: Hogyan kell számfejteni annak a munkavállalónak az ellátásait, akinek a felesége koronavírus-fertőzés miatt kórházba került, ő pedig két kiskorú gyermekével házi karanténban van, és emiatt az orvos keresőképtelen állományba vette? Az orvosi igazoláson a keresőképtelenség kódja "7"-es. A munkavállaló 2020-ban még négy nap betegszabadságra jogosult.
Részlet a válaszból: […]lejártát követő naptól jogosult. Nem jár betegszabadság az üzemi baleset, a foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a várandósság miatti keresőképtelenség tartamára.A kérdés megválaszolásához abból kell kiindulni, hogy betegszabadság a munkavállaló (biztosított) saját betegsége miatti keresőképtelensége esetén jár. Jelen esetben azonban a munkavállaló keresőképtelensége hatósági elkülönítés következménye, ezért a keresőképtelenség első napjától táppénzre jogosult.A Tbj-tv. 25. §-a alapján a foglalkoztató a biztosított betegsége, valamint kórházi ápolása miatti keresőképtelensége időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén köteles megfizetni. Mivel a táppénz folyósítására nem a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6632
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Kedvezményezett idő figyelembe-vétele szolgálati időként
Kérdés: Figyelembe fogják venni a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő számításakor a járvány miatti kedvezményezett foglalkoztatás időszakát annak az újságíróként dolgozó munkavállalónak, aki 2021. február hónapban fogja betölteni a nyugdíjkorhatárát, és igényelni szeretné a nyugellátást? Milyen keresetet számolnak erre az időszakra, tekintettel arra, hogy a nyugdíjjárulékot nem kellett megfizetni?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb az egészségügyi szolgáltatási járulék felső határáig, havi 7710 forintos összegig a taxis személyszállítói, szálláshely-szolgáltatói, vendéglátói tevékenységet, valamint alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenységet, sport-, szabadidős tevékenységet, szerencsejáték, fogadás, film-, videó-, televízióműsor-gyártó, hangfelvétel-kiadó tevékenységet, konferencia, kereskedelmibemutató-szervező, napilapkiadó, folyóirat-, időszakikiadvány-kiadó, műsor-összeállító, műsorszolgáltató, utazásközvetítő, utazásszervező tevékenységet, fizikai közérzetet javító szolgáltatást és belvízi személyszállító tevékenységet folytató foglalkoztatónak a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalója[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6573
5. találat: Szolgálati idő szerzése
Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, aki a koronavírus-világjárvány miatt elvesztette a munkahelyét, az álláskeresési járadéka hamarosan megszűnik, munkát nem talál, de nem szeretné, ha a nyugdíjból ezek az idők kiesnének?
Részlet a válaszból: […]álláskeresési járadék megszűnése után az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő folyamatossága érdekében a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál megállapodást lehet kötni. A megállapodás alapján az öregségi nyugdíj megállapításához szolgálati időt és nyugdíjalapot képező jövedelmet az a személy szerezhet, aki még nem nyugdíjas, nincs munkája, vagy más formában nem biztosított, vagy a biztosítása szünetel.A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6571
6. találat: Ügyvezető karanténban
Kérdés: Hogyan alakul egy kft. munkaviszonyban álló ügyvezetőjének bejelentési és járulék-fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha házi karanténba került a vírus miatt?
Részlet a válaszból: […]közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt a munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. Tehát a kérdésben említett munkavállaló a "karantén" ideje alatt a hatósági elkülönítés ideje miatt (7-es kód) keresőképtelennek minősül, és az általános szabályok
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6415
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Külföldről hazatért magyar állampolgár orvosi ellátásának költségei
Kérdés: Meg kell téríteniük az orvosi ellátás költségeit azoknak a magyar állampolgároknak, akik külföldről érkeztek haza, és karanténban töltött idejük alatt kiderült, hogy megfertőződtek a vírussal, ezért orvosi ellátásra szorulnak?
Részlet a válaszból: […]az egészségbiztosítási jogviszonyukat.Azonban a járványügyi helyzetben az egészségügyi ellátásokra és azok finanszírozására speciális szabályok alkalmazandók, mivel az állam jól behatárolt közegészségügyi érdeke a járvány megfékezése és megelőzése.Az Eü-tv. 142. §-a kimondja, hogy az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - az alapcsomag részeként - kell biztosítani a Magyarország területén tartózkodó személy részére a járványügyi ellátások közül többek között a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, a kötelező orvosi vizsgálatot, a járványügyi elkülönítést, a fertőző betegek szállítását, továbbá a mentést, amennyiben az adott személy azonnali ellátásra szorul. Sürgős szükség esetén pedig a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat.Ugyanezen jogszabály 142. §-ának (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy - ha törvény kivételt nem tesz - az e törvényben foglalt ellátások és feladatok közül a központi költségvetésben kell biztosítani többek között a fenti ellátások, továbbá az egészségügyi válsághelyzeti ellátás költségének fedezetét.A Magyarország területén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6396
8. találat: Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
Kérdés: Milyen gazdaságvédelmi intézkedéseket hozott a kormány a veszélyhelyzetre tekintettel annak érdekében, hogy a kisvállalkozások nehéz helyzetét segítse?
Részlet a válaszból: […]legalább bevételének 30 százaléka származott. A rendelkezés szerint a fenti ágazatokban 2020. március, április, május, június hónapokra:- A Szocho-tv. alapján fennálló szociálishozzájárulási-adó-fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteniea) a kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,b) az egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, ésc) a Tbj-tv. szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.- A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj-tv. szabályai-tól eltérőena) a foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,b) az egyéni vállalkozó ésc) a Tbj-tv. szerinti társas vállalkozóesetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.Ez a csökkentett járulékfizetés nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.- Nem keletkezik a Szakhoz-tv. szerinti szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a hozzájárulás-fizetésre kötelezettnek.- A 2011. évi CXCI. tv. szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a törvény 23. §-ának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet.Az a)-k) pontban leírt fő tevékenységet végző kisvállalati adóalany vállalkozásnak e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalatiadó-kötelezettsége megállapításánál nem kell kisvállalatiadó-alapnak tekintenie a személyi jellegű kifizetések összegét.Az a kisadózó vállalkozás, amely1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),11. sport-, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),23. egyéb szálláshely-szolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6387