tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

8 találat a megadott karantén tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: GYÁP karanténban lévő gyermek után
Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az a munkavállaló, akinek második osztályos gyermekét az osztály többi tagjával együtt hazaküldték házi karanténra, megfigyelésre, mert az egyik tanuló, illetve két gyermek szülei koronavírus-fertőzöttek? Az iskolaorvos szerint tíz napot kell otthon lenni a gyerekeknek, de telefonon a házi gyermekorvosnál is jelentkezni kell.
Részlet a válaszból: […]nem beteg, ezért keresőképtelennek nem lehet a szülőt tekinteni, tehát gyermek-ápolási táppénzre nem jogosult.Más a helyzet a fertőzött gyermek szülei tekintetében. Amennyiben a gyermek beteg, és a szülő ápolja, a szülő keresőképtelennek minősül, és GYÁP-ra jogosult az egyéb feltételek fennállása esetén. Ha a szülő a GYÁP napjait már kimerítette, s az ápolás időtartamára fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, nem szünetel a biztosítása.Ha a szülő(k) részére a járványügyi hatóság házi karantént rendelt el, a szülő(k) táppénzre jogosult(ak). Ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6657
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Saját jogú nyugdíjas munkavállaló "7"-es kódú keresőképtelensége
Kérdés: Milyen ellátásokra számíthat egy saját jogú nyugdíjas munkavállaló a keresőképtelensége tartamára abban az esetben, ha az orvos "7"-es kóddal vette állományba, mert a házastársa elkapta a koronavírust, és így neki is karanténba kell vonulnia?
Részlet a válaszból: […]is megilleti ugyanakkor az Mt. 126. §-a alapján a betegség miatti keresőképtelensége tartamára a betegszabadság. Csakhogy jelen esetben nem betegség miatti keresőképtelenségről, hanem közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltásról vagy hatósági elkülönítésről (102/1995. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti 7-es kód) van szó, amely tartamára nem köteles
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6654
3. találat: Ellátások "7"-es kód esetén
Kérdés: Hogyan kell számfejteni annak a munkavállalónak az ellátásait, akinek a felesége koronavírus-fertőzés miatt kórházba került, ő pedig két kiskorú gyermekével házi karanténban van, és emiatt az orvos keresőképtelen állományba vette? Az orvosi igazoláson a keresőképtelenség kódja "7"-es. A munkavállaló 2020-ban még négy nap betegszabadságra jogosult.
Részlet a válaszból: […]lejártát követő naptól jogosult. Nem jár betegszabadság az üzemi baleset, a foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a várandósság miatti keresőképtelenség tartamára.A kérdés megválaszolásához abból kell kiindulni, hogy betegszabadság a munkavállaló (biztosított) saját betegsége miatti keresőképtelensége esetén jár. Jelen esetben azonban a munkavállaló keresőképtelensége hatósági elkülönítés következménye, ezért a keresőképtelenség első napjától táppénzre jogosult.A Tbj-tv. 25. §-a alapján a foglalkoztató a biztosított betegsége, valamint kórházi ápolása miatti keresőképtelensége időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén köteles megfizetni. Mivel a táppénz folyósítására nem a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6632
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Ellátások karantén idejére
Kérdés: Jogosult lehet táppénzre vagy bármilyen egyéb ellátásra az a munkavállaló, aki családjával külföldi nyaralásra ment zöld besorolású országba, de mire hazajöttek, az ország besorolása sárgára váltott, ezért 14 napos karanténba kellett vonulniuk? Hogyan pótolható ebben az esetben a keresetveszteség?
Részlet a válaszból: […]veszi, és a keresőképtelenségét igazolja. A keresőképtelenség igazolása ebben az esetben "7"-es kóddal történik. A keresőképtelen állományba vételre a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor, ha a tiszti főorvos határozatot hozott, és erről tájékoztatta a háziorvost.A 398/2020. Korm. rendelet az Eb-tv. R. 41. §-át kiegészítette egy (6) bekezdéssel, melynek értelmében, ha a biztosított részére, aki magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú, kevésbé súlyos vagy súlyos fertőzöttségi mértékű országból Magyarország területére történő beutazáskor hatósági házi karantént rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek. Ennek következtében a keresőképtelensége nem kerül igazolásra.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6549
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Ügyvezető karanténban
Kérdés: Hogyan alakul egy kft. munkaviszonyban álló ügyvezetőjének bejelentési és járulék-fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha házi karanténba került a vírus miatt?
Részlet a válaszból: […]közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt a munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. Tehát a kérdésben említett munkavállaló a "karantén" ideje alatt a hatósági elkülönítés ideje miatt (7-es kód) keresőképtelennek minősül, és az általános szabályok
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6415
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Ellátások karantén alá vont munkahelyen
Kérdés: Milyen juttatásokra jogosultak egy szociá-lis intézmény munkavállalói abban az esetben, ha az intézményt karantén alá vonták, így az ott maradt dolgozók ellátják a munkájukat, de utána nem tudnak hazamenni?
Részlet a válaszból: […]szempontjából fertőző betegen a fertőző betegségre gyanús személyt is érteni kell. Fertőző betegségre gyanús személy az, aki a miniszter rendeletében meghatározott fertőző betegségben szenvedő személlyel, annak használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a fertőzés terjedési módjából adódóan feltételezhető, hogy a fertőző betegség kórokozója a szervezetébe került. A járványügyi in-tézkedések közül az elkülönítés, a járványügyi meg-figyelés és a járványügyi zárlat, továbbá a járvány-ügyi ellenőrzés idején az azok végrehajtásával összefüggésben felmerült, a fertőző betegnek, illetve a kórokozó hordozónak fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket és a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő kiesett munkajövedelmet az állam a fertőző beteg, illetve a kórokozó hordozó részére megtéríti.Az egyes járványügyi intézkedések részletszabá-lyait a 18/1998. NM rendelet tartalmazza. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrendet (követendő járványügyi és infekciókontroll-szabályok) adott ki a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban. Az Eljárásrend a rendeletnek a bejelentendő fertőző betegségekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazó 1. sz. melléklete struktúráját követi.A járványügyi jogszabályokon alapuló járványügyi elkülönítést, megfigyelést, szigorított megfigyelést (zárlatot), ellenőrzést a beteg, fertőzött vagy fertőzésgyanús személyt érintő egyedi döntéssel rendeli el az arra jogszabályban kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv (hatóság), illetve az elkülönítésről először az orvos intézkedik, és ha a fertőző beteg a fekvőbeteg-gyógyintézeti elkülönítésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, akkor kötelezi a hatóság.Az országos tiszti főorvos 2020. március 8-án kelt, 13305-8/2020/EÜIG számú normatív határozatával a fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatók, a szociális intézmények, valamint a fogyatékossággal élőket ellátó intézmények vonatkozásában látogatási tilalom elrendeléséről döntött, majd 2020. március 17-én kiadott 13305-16/2020/EÜIG számú normatív határozatával a látogatási tilalmat kiterjesztette az összes Magyarország területén működő szociális szakosított ellátást nyújtó intézményre, a gyermekvédelmi alapellátás keretében működő családok átmeneti otthonára és gyerekek átmeneti otthonára, a gyerekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre és a javítóintézetekre. Utóbbi határozatban a gyermekek egészségének megőrzése érdekében a bentlakásos intézményekből való kijárás tilalmát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6413
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Ellátások járványügyi veszélyhelyzetben
Kérdés: Milyen ellátásra jogosult az a személy, akit a hatóság házi karanténra kötelez, illetve akit kórházi intézményben különítenek el a jelenlegi járványügyi helyzetben, függetlenül attól, hogy a betegség még nem mutatható ki nála? Ki tartja ilyenkor a biztosítottat keresőképtelen állományban, milyen igazolás fogadható el a keresőképtelenség igazolására otthoni vagy kórházi karantén esetén? Ha a dolgozó nem jogosult ellátásra, akkor fizethet a munkáltató betegszabadságot vagy távolléti díjat saját döntése szerint erre az időre?
Részlet a válaszból: […]közegészségügyileg tiltanak el a foglalkoztatástól, vagy különítenek el, illetve aki a hatósági zárlat miatt nem tud megjelenni a munkahelyén. Ez azért lényeges, mert "7"-es kód esetén a munkavállaló az első naptól kezdve táppénzre jogosult, tehát a munkáltatónak nem kell betegszabadságot fizetnie, illetve nem terheli a táppénz egyharmadának megfizetése sem. A közegészségügyi eltiltás, az elkülönítés (karantén) minden esetben hatósági döntés alapján, határozattal történik.Abban az esetben tehát, ha a kórházi vagy a házi karanténra hatósági döntés alapján kerül sor, a munkavállaló az első naptól kezdve táppénzre jogosult, a keresőképtelenségről szóló igazolást pedig a határozat alapján a kórházi kezelőorvosa vagy a háziorvosa állítja ki. Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel lehetőség van arra is, hogy az igazolást kiállító orvos elektronikus formában (szkennelt dokumentumban) küldje meg az igazolást a beteg vagy akár egyenesen a beteg munkáltatója részére. A veszélyhelyzet elmúltával természetesen az eredeti dokumentumokat is be kell majd szerezni, és el kell juttatni az ellátás folyósítója részére.Kórházi tartózkodás esetén az ellátás összege a napi táppénzalap 50 százaléka, házi karantén esetén pedig - az előzetes biztosítási időtől függően - 50 vagy 60 százalékos.Abban az esetben, ha az elkülönítésről nem a hatóság döntött,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6397
8. találat: Járandóság karantén esetén
Kérdés: Jogosult munkabérre a munkavállaló abban az esetben, ha a környezetében történt koronavírusos megbetegedés miatt karanténban történő elkülönítését és orvosi megfigyelését rendelték el, és emiatt nem tud dolgozni? Abban az esetben, ha nem jár neki munkabér, milyen ellátásra lehet jogosult?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak előbb azt kell megvizsgálnia, tudja-e a munkavállalót átmenetileg más, olyan mun-ka--helyen (munkakörben) foglalkoztatni, amely a mun-kavállaló számára így is elérhető [Eb-tv. 44. § g) pont]. Erre az otthoni tartózkodásra való kötelezés esetében egyedül az otthonról való munkavégzés járható út. Ha azonban a munkáltató nem tudja a munkavállalót ilyen módon foglalkoztatni, a munkavállaló táppénzre jogosult. Természetesen táppénz jár abban az esetben is, ha a karanténra kórházi, illetve egyéb ellenőrzött keretek között kerül sor. A táppénz mértéke kórházi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6368