Kedvezményezett foglalkoztatott

Kérdés: A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozások esetében a jogszabály által meghatározott kedvezményezett foglalkoztatott fogalma valamennyi szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt tartalmazza a képzéssel kapcsolatos adókedvezmény kivételével. Ez azt jelenti, hogy a képzésben érintett dolgozók után a kivakedvezmény nem vehető igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...Kiva-tv. 2. §-ának 20. pontja határozza meg a kedvezményezett foglalkoztatott fogalmát, amely körbe azok a munkavállalók tartoznak, akik után a Szocho-tv. 10-16. §-a alapján a kifizető szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet.A felsorolás valóban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Kedvezményezett foglalkoztatott

Kérdés: Élhet adókedvezménnyel egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég azzal a munkavállalójával kapcsolatban, akinek egészségkárosodása 70 százalékos, és saját jogán nevelési ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...Kiva-tv. alkalmazásában azt a személyt is kedvezményezett foglalkoztatottként lehet figyelembe venni, aki után a Szocho-tv. 13. szakasza alapján szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a foglalkoztató.A Szocho-tv. 13. §-a értelmében e körbe az a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Kedvezményezett foglalkoztatott

Kérdés: Figyelembe vehetők a Kiva-tv. hatálya alá tartozó vállalkozásoknál kedvezményezett foglalkoztatottként a 2011. évi CLVI. tv.-ben foglalt adókedvezményre jogosultak, akik után már 2018. december 31-e előtt is érvényesítésre került adókedvezmény? Amennyiben jogosult a munkáltató ezen kisvállalati adókedvezményre, úgy a részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén szükséges a kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény arányosítása?
Részlet a válaszából: […] ...Kiva-tv. értelmében a 2018. december 31-ig hatályos kedvezményezett foglalkoztatott fogalma és a hozzá kapcsolódó kedvezményezett foglalkoztatott munkabére után érvényesíthető kedvezmények egy része a Szocho-tv. átmeneti rendelkezésére tekintettel valóban 2020-ban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.