tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

3 találat a megadott kiva alapja tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kivaalap megállapítása I.
Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó kft. adóalapjának számítása során a személyesen közreműködő tag díjazását, aki egyben az ügyvezetői teendőket is ellátja, amiért semmilyen jövedelmet nem kap? A tag jelenleg GYET-ben részesül, és rendelkezik egy kisadózó egyéni vállalkozással is. Kisadózóként hogyan kell megfizetnie a tételes adót?
Részlet a válaszból: […]ráfordítás, amely a Tbj-tv. szerint járulékalapot képez.Ettől eltérően társas vállalkozónak minősülő tag esetén személyi jellegű kifizetésnek a Tbj-tv. 4. §-a 14. pontjának 14.2. alpontja szerinti minimálbér 112,5 százaléka minősül, amennyiben a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb, azzal, hogy nem kell figyelembe venni a minimálbér 112,5 százalékát arra az időszakra, amelyre a tagnak nem keletkezik a Tbj-tv. 39. §-a szerinti járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettsége. Márpedig itt ez utóbbiról van szó, hiszen a Tbj-tv. 39. §-a (3) bekezdésének b) pontja értelmében mentesül a társas vállalkozó a minimálisjárulék--fizetési kötelezettség alól, ha GYET-ben részesül.Ezt figyelembe véve a kisvállalati adó alapjának a meghatározásánál az említett tag esetében csak a tényleges tagi jövedelmét kell figyelembe venni, illetve ez képezi a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék alapját is.Az érintett rendelkezik továbbá egy kisadózó egyéni vállalkozással is.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6672
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Kiva alapjának meghatározása
Kérdés: A kiva alapjának a meghatározásánál rögzíti a jogszabály, hogy tag esetében személyi jellegű kifizetésként legalább a minimálbér 112,5 százalékát figyelembe kell venni. Arra vonatkozóan viszont nem található előírás, hogy részmunkaidős munkaviszony esetén számolni kellene a minimumjárulék-alappal. Ebből következően helyesen jár el a munkáltató, ha a minimumjárulék-fizetéssel rendelkező munkavállaló esetében a minimumjárulék-alappal nem növeli a kisvállalati adó alapját?
Részlet a válaszból: […]jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb, azzal, hogy nem kell figyelembe venni a minimálbér 112,5%-át arra az időszakra, amelyre a tagnak nem keletkezik a Tbj-tv. 39. §-a szerinti járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettsége,c) a Szocho-tv. 1. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti béren kívüli juttatás,d) a Szocho-tv. 1. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatás.Ettől eltérően nem minősül személyi jellegű kifizetésnek a kedvezményezett foglalkoztatott (2. § 19. pontja) után érvényesíthető kedvezmény (2. § 20. pontja) éves összege.Az a) pont alapján tehát azokat a személyi jellegű ráfordításokat lehet adóalapként figyelembe venni, amelyek biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony (Tbj-tv. 6. §) alapján kerülnek kifizetésre, és a Tbj-tv. 27. szakasza értelmében járulékalapot képeznek.A munkaviszonyban álló dolgozó minimális járulék-alapja azonban nem minősül személyi ráfordításnak. Az Szt. 79. §-ának (1) bekezdése értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6619
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Kivás vállalkozás által fizetett megbízási díj
Kérdés: A teljes megbízási díjat, vagy a költségekkel csökkentett (költséghányad vagy tételes költségelszámolás) járulékalapot képező jövedelmet kell figyelembe venni a kisvállalati adó alapjának számítása során abban az esetben, ha egy Kiva-tv. hatálya alá tartozó vállalkozás megbízási szerződés alapján foglalkoztat több munkavállalót is?
Részlet a válaszból: […]20. §-ának (2) bekezdése szerint személyi jellegű kifizetésnek azon személyi jellegű ráfordítás minősül, amely a Tbj-tv. szerint járulékalapot képez az adóévben. A Tbj-tv. 4. §-a k) pontjának 1. pontja értelmében járulékalapot képező jövedelem az Szja-tv. szerint összevont adóalapba tartozó, önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj, a felszolgálási díj, a vendéglátóüzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj.A megbízási díj önálló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5966
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,