Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] ...kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv tartalmazza.Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a kiküldőnek ugyanazokat a munkafeltételeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Kiküldött munkavállaló

Kérdés: Hogyan alakul az adó- és járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy belföldi illetőségű magánszemély munkavállalót a munkáltatója Franciaországba küldi munkavégzés céljából? Hol lesz biztosított a dolgozó, ha előreláthatólag 180 napnál többet nem lesz Franciaországban?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett munkavállaló kiküldetésben dolgozik Franciaországban, így a 883/2004/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján továbbra is a magyar társadalombiztosítási jog hatálya alatt marad. Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyar biztosítás igazolására be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
Kapcsolódó címkék:  

Osztrák állampolgár magyarországi kiküldetése

Kérdés: Milyen bejelentési, bevallási és fizetési kötelezettség terheli a munkavállalót, illetve a magyarországi munkáltatót abban az esetben, ha egy osztrák anyavállalat egy osztrák állampolgárságú munkavállalóját a magyarországi leányvállalatához rendeli munkavégzésre kiküldetés keretében, amely várhatóan több évre szól? A dolgozó Magyarországon semmilyen jövedelmet nem kap, az anyavállalat folyósítja a munkabérét, A1-es igazolással rendelkezik, és a lakóhelye Ausztriában van, azaz naponta ingázik a két ország között.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben szereplő kiküldött osztrák munkavállalóra a 883/2004/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése előírásai alapján a kiküldetést követő 24 hónapig továbbra is Ausztriában terjed ki a biztosítás - amit az említett A1-es igazolás bizonyít is -, ezért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
Kapcsolódó címkék:  

Kiküldött munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a magyar munkáltatónál a Belarusz Köztársaságban két hónapos kiküldetés keretében foglalkoztatott munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonya? A dolgozók Magyarországon rendelkeznek állandó lakcímmel. Van valamilyen bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettsége a munkáltatónak a NEAK-hoz a kiküldetéssel összefüggésben? Ki és milyen formában igazolja a kiküldetés ideje alatt bekövetkező keresőképtelenséget?
Részlet a válaszából: […] ...szóban forgó kiküldöttek társadalombiztosítására, nevezetesen nem változik a dolgozók társadalombiztosítási jogállása a belarussziai kiküldetésük 2 hónapos időtartama alatt, utánuk változatlan feltételekkel és módon kell a NAV felé teljesíteni az adó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.
Kapcsolódó címkék:  

Magyar munkavállaló külföldi munkavégzése

Kérdés: Milyen összegű bért kell számfejteni a magyar munkavállaló részére abban az esetben, ha a magyar foglalkoztatója által elvállalt munkát Ausztriában kell elvégeznie? Be kell jelenteni a külföldi munkavállalást?
Részlet a válaszából: […] ...utalnunk kell arra, hogy az európai uniós országokat érintő kiküldetésekre (posting) vonatkoznak a kiküldetésről szóló 96/71/EK irányelv (Kiküldetési Irányelv), valamint az annak végrehajtásáról szóló 2014/67/EU irányelv előírásai. A Kiküldetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.
Kapcsolódó címkék:    

Belföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítése

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló részére kifizetett napi 500 forint összegű költségtérítés? Amennyiben igen, akkor alapja lesz a társadalombiztosítási ellátásoknak is? A '08-as bevallási nyomtatvány 300. vagy 301. sorában kell szerepeltetni bevételként ezt az összeget? Mi a helyzet akkor, ha az élelmezési költséget a munkáltató felé benyújtott számla ellenében kapja a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...kiküldetést teljesítő munkavállaló többletköltségeire a 437/2015. Korm. rendelet szerint legalább napi 500 forint költségtérítés jár, vagy a számlával igazolt költségeket kell megtéríteni. A kapott napi-díj nem önálló tevékenység bevétele, munkaviszonyból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Kiküldetés

Kérdés: Nem kaphatnak napidíjat, illetve nem teljesíthetnek belföldi kiküldetést azok az értékesítők, akiknek a munkaszerződés szerinti munkavégzés helye az egész ország területe? Adóköteles egyes meghatározott juttatásnak kell tekinteni a szállásköltséget abban az esetben, ha ezeknek a dolgozóknak bárhol az országban, de különösen a társaság székhelyének városában kell szállodát igénybe venni?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. §-ának 11. pontjába foglalt fogalommeghatározás értelmében belföldi kiküldetésnek a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés minősül. Az Mt. 45. §-ának (3) bekezdése úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címke:

Megbízott kiküldetési díja

Kérdés: A külföldre kiküldött megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy napidíjának adózása megegyezik a munkaviszonyos dolgozó szintén külföldi kiküldetésére tekintettel kapott díjának adózásával?
Részlet a válaszából: […] ...ritkán adódik teljesen egyértelmű tétel, most a válasz például: "attól függ". Attól függ, hogy az adott esetben milyenek a kiküldetés során elvégzett munka körülményei. A helyes adózási következmény alkalmazásához mindig az adott ügylet körülményeit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.
Kapcsolódó címkék:  

Választott tisztségviselő külföldi kiküldetése

Kérdés: Helyesen járt el az a szervezet, amely a választott tisztségviselői jogviszonyban elnöki feladatait tiszteletdíj felvétele nélkül ellátó, megbízási jogviszonyban nem álló, biztosítottnak nem minősülő személy részére külföldi kiküldetés címén több éven keresztül napidíjat fizetett ki, melyből szja és nyugdíjjárulék is levonásra került? Amennyiben nem helyes ez az eljárás, milyen jogcímen kellett volna a szervezetnek a kifizetéseket elszámolnia, és milyen közterheket kellett volna megfizetnie a kifizetett összeg után?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. §-ának 12. pontja szerint külföldi kiküldetésnek tekinthető a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarország területén kívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Ügyvezető külföldi kiküldetése

Kérdés: A 10 százalékos nyugdíjjárulékon kívül kell valamilyen egyéb járulékot fizetni abban az esetben, ha egy kft. ügyvezetője külföldi kiküldetésre megy?
Részlet a válaszából: […] ...információk meglehetősen elnagyoltak, emiatt konkrét válasz nem is adható rá. Általánosságban annyi mondható el, hogy a külföldi kiküldetés időtartama alatt az általános szabályok szerint kell az ügyvezető után teljesíteni a járulékok fizetését, feltéve hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
5