EU-s tagállamba költöző ügyvezető

Kérdés: Hogyan kell eljárni annak a tagi jog-viszonyban álló ügyvezetőnek az esetében, aki 2023. januártól egy EU-s tagországba költözött, ettől az időponttól online vesz részt a cég életében, és csak akkor látogat haza, ha feltétlenül szükséges? Kell valamilyen közterhet vonni az ügyvezető részére havonta számfejtett tagi kivétből? Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon, ha életvitelszerűen külföldön él, és a biztosítása Magyarországon szünetel? Kell személyi jövedelemadót vonni a tag részére fizetett osztalékból Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] Miután az ügyvezető más uniós államba költözött, és onnan végzi a tevékenységét (illetve vélhetően ott létesít további biztosítási jogviszonyt), a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség az adott államban terheli. Ebből következően Magyarországon a tagi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Külföldre települő társasági tag jogállása

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége, illetve a járulékfizetése egy 100 százalékos magyar tulajdonú társaság tagjának, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, valamint az ügyvezetői tevékenységet is ellátja, és a közeljövőben Dániában kíván letelepedni, ahol munkaviszonyt is létesít? Működtetheti továbbra is a társaságot ügyvezetőként, illetve dolgozhat személyesen, vagy a külföldi tartózkodás miatt ez már nem megengedett?
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben az említett ügyvezető Dániában munkaviszonytlétesít, abban az esetben egyidejűleg két uniós tagállamban áll fennbiztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, amit a 883/2004/EK rendeletalapelvei kizárnak.Az említett rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.
Kapcsolódó címke: