Munkaköri alkalmassági vizsgálat

Kérdés: Mi a célja a munkaköri alkalmassági vizsgálatnak, és mikor kötelező azt elvégezni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 41. §-ának (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató rendszeres időközönként köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Egyszerűsített foglalkoztatott külföldi foglalkoztatása

Kérdés: Kiküldheti az EU-n belül található kapcsolt vállalkozásának telephelyére az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül dolgozó munkavállalóit a munkáltató? Amennyiben igen, kizárólag alkalmi munkavállalókat, vagy esetleg turisztikai idénymunkásokat is? A külföldi munkavégzés idejére kell-e A1 jelű igazolványt igényelni?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített foglalkoztatás egy atipikus munkaviszony. Az ilyen egyszerűsített formák általában rövid időtartamra létesülnek, cserébe az adminisztrációs és a közterhek is jelentősen kisebbek a tipikus munkaviszonyokéhoz képest.Bizonyos általános munkajogi szabályok nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Végkielégítés

Kérdés: Hogyan kerül meghatározásra a végkielégítés összege annak a munkavállalónak az esetében, aki külföldi munkavégzése miatt egy évet meghaladó fizetés nélküli szabadságot igényelt és kapott a munkáltatójától, amely időszak alatt a biztosítása is szünetelt? Munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe kell venni ezt az időszakot a végkielégítés mértékének meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] Az elkötelezett, huzamosabb időn keresztül teljesített feladatellátás méltó elismeréseként az alkalmazás jellegű foglalkoztatási jogviszonyokban a foglalkoztató végkielégítés fizetésére kötelezett.Az Mt. szabályozása alapján jogviszonya megszűnésével összefüggésben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Biztosítási jogviszony igazolása

Kérdés: Milyen módon és milyen igazolással tudja a munkavállaló igazolni a biztosítási jog-viszonyát külföldi munkavégzést követően, illetve abban az esetben, ha Magyarországon dolgozott ugyan, de a társadalombiztosítási igazolványa elkallódott, és annak beszerzése, pótlása nehézkes? Amennyiben az illetékes hatóság kiállítja az igazolást, a társadalombiztosítási kifizetőhely figyelembe veheti a biztosítási jogviszonyt keresőképtelenség esetén a táppénz mértéke, illetve az alap és a jogosultsági idő megállapításához?
Részlet a válaszából: […] Először is mindenkit szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a külföldön munkát vállaló személyeknek bejelentési kötelezettsége van a magyar egészségbiztosítási szerv felé. Az egyezményes országban létrejött biztosítást, és annak megszűnését is 15 napon belül be kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Munkavégzés munkaszüneti napon

Kérdés: Kiküldheti a munkáltató egynapos külföldi munkavégzésre a dolgozóját október 23-án, vagy bármely más munkaszüneti napon abban az esetben, ha az általános munkarend szerinti beosztásban dolgozik, és a munkaszüneti napon történő munkavégzés – ami külföldön természetesen munkanap – mindenképpen szükséges a vállalkozás működéséhez? Amennyiben elrendelhető a munkavégzés, akkor milyen pótlékokat kell fizetni a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló számára munkaszüneti napra rendes munkaidőben történő munkavégzés általában nem rendelhető el, ily módon a munkavállaló csak kivételesen, a törvény által meghatározott esetekben osztható be e napokon történő munkavégzésre. Az Mt. 102. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Magyar munkavállaló külföldi munkavégzése

Kérdés: Milyen összegű bért kell számfejteni a magyar munkavállaló részére abban az esetben, ha a magyar foglalkoztatója által elvállalt munkát Ausztriában kell elvégeznie? Be kell jelenteni a külföldi munkavállalást?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban utalnunk kell arra, hogy az európai uniós országokat érintő kiküldetésekre (posting) vonatkoznak a kiküldetésről szóló 96/71/EK irányelv (Kiküldetési Irányelv), valamint az annak végrehajtásáról szóló 2014/67/EU irányelv előírásai. A Kiküldetési Irányelv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Hogyan alakul a szabadság elszámolása annak a dolgozónak, aki 2016. szeptember 6-tól várhatóan 2017. december 31-ig külföldi munkavégzés céljából fizetés nélküli szabadságot kért a munkáltatójától? A 2016. szeptember 6-ig ki nem vett szabadsága átvihető a következő évre? Van annak jelentősége, hogy a munkavállaló munkáltatója mint alvállalkozó egy külföldi munkát kapott, és ezért vált szükségessé a külföldön tartózkodás céljából a fizetés nélküli szabadság igénybevétele?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.Annak ellenére, hogy ténylegesen valamilyen okból nem történik munkavégzés, a szabadságra jogosító időtartamba történő beszámítás szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Tagsági jogviszony EGT-tagállamban

Kérdés: Milyen dokumentumokat kell kitölteni, illetve hol kell bejelenteni egy magyar munkavállaló EGT-tagállamban történő tagsági jogviszonyát? Adózhat a magyar szabályok szerint, ha 90 napot meghaladóan végzi a tevékenységét? Van-e különbség e tekintetben a munkaviszonyban végzett tevékenység és a tagsági jogviszonyban végzett tevékenység között?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben, társas vállalkozás tagjáról van szó, aki kiküldetésben EGT-tagállamban végez munkát.A 883/2004/EK rendelet 12. cikke értelmében a kiküldött munkavállaló (társas vállalkozó) 24 hónapig a kiküldő ország társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt marad...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy külföldi munkavégzése

Kérdés: Érinti valamilyen módon az ellátásra való jogosultságot, ha egy rehabilitációs ellátásban részesülő személy külföldön (Angliában) vállalna munkát, melyet részben itthonról végezne, részben pedig külföldön?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs ellátásban részesülő személy folytathat ugyan keresőtevékenységet, de a 2011. évi CXCI. tv. 7. §-a (4) bekezdésének a) pontja értelmében az ellátását szüneteltetni kell, amennyiben heti munkaideje a 20 órát meghaladja.Ezen törvény 1. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Milyen jogkövetkezményekkel jár egy 9 éve a cégnél dolgozó munkavállaló kérésére külföldi munkavégzés miatt engedélyezett 4 hónapos fizetés nélküli szabadság? A dolgozó erre az időszakra megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Hogyan kell elszámolni a felmondási időt és a végkielégítést a munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén? Köteles a cég ugyanabban a munkakörben, munkabérrel, munkaidőben foglalkoztatni, mint a fizetés nélküli szabadság előtt? A munkavállaló a kérelmében nem tért ki ezekre a kérdésekre.
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadságnak kétféle esete lehetséges. Az egyik az, amikor az a munkavállalónak alanyi jogon jár, vagyis a munkáltató köteles a munkavállaló kérelmére, bejelentésére fizetés nélküli szabadságot biztosítani. Az Mt. rendelkezései alapján a munkavállalót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
1
2
3
4