tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

30 találat a megadott kft.-tag tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Nem közreműködő tag közterhei
Kérdés: Van bármilyen kötelezettsége egy kft.-nek azzal a tagjával kapcsolatban, aki a társaságban semmilyen tevékenységet nem folytat, viszont semmilyen egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezik? A?kérdést az indokolja, hogy az adóhatóság a céget visszamenőleges bejelentésre szólította fel, azzal indokolva, hogy az érintett semmilyen biztosítási jogviszonnyal sem rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]illetve nem munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket. Jelen esetben ezek egyike sem áll fenn. További lehető-ség a személyes közreműködés vélelmezésére - amire szintén nem történik utalás a kérdésfelvetésben -, amennyiben a tag számára az alapító okirat személyes közreműködési kötelezettséget ír elő, illetve ha olyan társaságról van szó, amely érdemi tevékenységet folytat, bevételt realizál, de alkalmazottja vagy személyesen közreműködő tagja egyáltalán nincsen.Önmagában viszont az a tény, hogy a tulajdonos tagnak nincs másutt biztosítási jogviszonya, nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6137
2. találat: Kft.-tagok társadalombiztosítási közterhei
Kérdés: Milyen társadalombiztosítási közterheket kell megfizetni egy kétszemélyes kft. tagjai után abban az esetben, ha mindketten 20 órás munkaviszonyban közreműködnek a társaság tevékenységében, amelybe beletartozik az ügyvezetés is? Az egyik tag nyugdíjas.
Részlet a válaszból: […]szabályok szerint áll fenn, azaz munkabérük után a kifizetőnek le kell rónia a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, míg a nem nyugdíjas tagot egyéni járulékként 10 százalékos nyugdíjjárulék és 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, a nyugdíjas tagot pedig a 10 százalékos nyugdíjjárulék mellett 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék terheli. Ez a megoldás költségkímélő, hiszen lényegesen magasabbak volnának a terhek, ha a munkaszerződés csak az ügyvezetésre vonatkozna, míg a személyes közreműködésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5034
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Kft.-tagok járulékai
Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek két magánszemély által újonnan alapított kft.-ben a tagok után abban az esetben, ha mindketten ügyvezetők, de ezért nem részesülnek díjazásban? Az egyik tag Franciaországban dolgozik, és ott biztosított, a másik tag pedig tagja és ügyvezetője egy egyszemélyes kft.-nek, ahol nem részesül díjazásban, mindezen túl egyéni vállalkozó is, és az egyéni vállalkozásában fizeti a járulékokat.
Részlet a válaszból: […]munkavégzés esetén is csak egy tagállam társadalombiztosítási rendszerébe tartozhat a munkavégző személy. Ebből következően a munkavállaló után a társadalombiztosítással kapcsolatos közterheket egyidejűleg csak egy tagállam szabályai szerint kell megfizetni, melynek igazolására az A1 jelű nyomtatvány szolgál. Tehát a franciaországi biztosítással és e tényt alátámasztó A1 jelű igazolással rendelkező tag esetében a magyar kft.-ben betöltött ügyvezető tisztséggel kapcsolatosan Magyarországon nem keletkezik járulék- és szociálishozzájárulási­adó-fizetési kötelezettség. E tag után a társadalombiz­tosítással összefüggő közterheket kizárólag a francia szabályok szerint Franciaországban kell megfizetni, beleértve a magyar társas vállalkozói (ügyvezetői) jogviszonya után keletkező társadalombiztosítási közterheket is. Ettől teljesen eltérő szabályok vonatkoznak a másik tagra, de ezek értelmében az ügyvezetői minőségére tekintettel fennálló társas vállalkozói jogviszonya alapján (Tbj-tv. 4. § d/5. pont) ugyancsak nem keletkezik utána az új kft.-ben járulékfizetési kötelezettség, tekintve hogy az ügyvezetésért jövedelemben ő sem részesül.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4908
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Tulajdonos ügyvezető munkabére, megbízási díja
Kérdés: Fizethető munkabér, megbízási díj annak a tulajdonos ügyvezetőnek, akinek a tulajdonolt társasága jogszabályi osztalékfizetési korlát miatt nem fizethet osztalékot?
Részlet a válaszból: […]társaság fizetőképességét. A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül". Ezt a szabályt úgy is értelmezik - tévesen -, hogy ha egy társaság eredménytartaléka negatív, azaz ha nem fizethet osztalékot, akkor a tagjainak nem teljesíthet semmilyen egyéb kifizetést sem. Ebből az is következhet, hogy a tagok a munka- vagy megbízási szerződés alapján részükre járó munkabért vagy megbízási díjat sem vehetik fel. Ez az értelmezés azonban helytelen, a jogszabály szövegéből nem ez vezethető le. Az új Ptk. ugyan valóban feltételekhez köti a gazdasági társaságok kifizetéseit a tagok számára, de ezek a megszorítások kizárólag a saját tőkéből, a tagsági jogviszonyra figyelemmel teljesített kifizetésekre vonatkoznak. A társaságok azonban a működésük során nem a saját tőke terhére gazdálkodnak, a munkabéreket - a számviteli szabályok szerint - a tevékenységük gyakorlásából származó bevételük terhére fizetik. Helytelen és indokolatlan összemosni a társaságnak a normál működés, gazdálkodás során a tagok részére - pl. a munkavégzésükkel összefüggésben - felmerülő kifizetéseit a Ptk. említett rendelkezésével. A működésből eredő bevételek és költségek a saját tőkétől számvitelileg is elkülönülnek a társaság könyveiben, ezért a saját tőkéből történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4396
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Kft.-tag jogviszonya
Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el egy kétszemélyes kft. egyik tagja az ügyvezetői teendőket abban az esetben, ha ugyanabban a cégben heti 36 órás munkaviszonyban ügynöki tevékenységet is végez? Szerepeltetni kell a személyes közreműködést a társasági szerződésben? Be kell jelenteni társas vállalkozóként a 1208-as bevalláson abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet az ügyvezetői tevékenységért?
Részlet a válaszból: […]mivel rendelkezik heti 36 órát elérő foglalkoztatással, és nem részesül e tevékenységéért jövedelemben, vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik. Biztosítottként be kell ugyan jelenteni, de nem szükséges külön a 08-as bevallásban szerepeltetni.Egyszerűbb megoldásnak tűnne,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3976
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Egyszemélyes kft. ügyvezető tagjának személyes közreműködése
Kérdés: Közreműködhet a társaság tevékenységében munkaviszony keretében egy egyszemélyes kft. tagja, aki az ügyvezetői teendőket az alapító okiratban foglaltak szerint szintén munkaviszonyban látja el? Kell bejelentést tenni ebben az esetben a T1041 jelű nyomtatványon? Az ügyvezetést és a személyes közreműködést külön kell jelenteni és nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]vállalkozónak vélelmezhető. Ennek tényleges jelentősége viszont csak abban az esetben van, ha részmunkaidőben (heti 36 órát el nem érő jogviszonyban) áll a társaságnál, hiszen ekkor tagként a minimális adó- és járulékfizetés is terheli.Az említett - munkaszerződésre vonatkozó - kitétellel azonban mindkét tevékenységet elláthatja tehát munkaviszonyban a tag. A bejelentés során viszont elegendő az ügyvezetésre vonatkozó kód alkalmazása.Amennyiben tehát a tag ragaszkodik a munka­viszonyhoz, akkor egy munkaszerződést köthet az ügyvezetői, valamint a társaság tevékenységi körébe tartozó egyéb tevékenységre, de ebben az esetben a munkaköri leírásban pontosan meg kell nevezni az elvégzendő teendőket. A bejelentés és a nyilvántartás természetesen egyben történik, és a munkavállaló után az általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3928
7. találat: Egyszemélyes kft. tagjának és ügyvezetőjének járulékai
Kérdés: Keletkezik-e a T1041 számú nyomtatványon bejelentendő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya egy egyszemélyes kft. tagjának, illetve az ügyvezetőnek, aki nem tagja a társaságnak, ha mindketten rendelkeznek heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal? Meg kell fizetni a járulékokat a minimálbér után? Kell fizetni egészségügyi szolgáltatási járulékot az ügyvezető után, ha időközben nyugdíjba vonul?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony keretében látja el - a megbízási jogviszonyban állóakra vonatkozó szabályok szerint kell a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét elbírálni. E szabályok értelmében csak akkor tartozik biztosítási kötelezettség alá, ha a járulékalapot képező tárgyhavi jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja]. Amennyiben biztosítottnak minősül, akkor őt a 12T1041 számú nyomtatványon be kell jelenteni, és a ténylegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelme után az egyéni járulékokat, továbbá a szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni. Amikortól saját jogú nyugdíjasnak minősül, a 2 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot megfizetnie nem kell. Biztosítási kötelezettség hiányában, azaz ha az ügyvezető megbízási díja nem éri el a biztosításra elő­írt összeghatárt, akkor őt a 12T1041 nyomtatványon bejelenteni nem kell, és a díja után csak a társaságot terhelő 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót kell megfizetni, az egyéni járulékokat tőle levonni nem kell. A 1208 bevalláson az ügyvezető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3908
8. találat: Kft.-tag személyes közreműködése
Kérdés: Közreműködhet személyesen a cég tevékenységében egy kft. magánszemély tagja, ha ez a társasági szerződésben nem szerepel? Elég taggyűlési határozatban rögzíteni, hogy a tag személyesen közreműködik, amelyért havi 160 000 forint tagi jövedelmet kap?
Részlet a válaszból: […]minősülhet, ha nem munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. A mellékszolgáltatás teljesítésének feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni. A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg [Gt. 119. § (1)-(2) bekezdései]. A Gt. tehát mellékszolgáltatás alatt érti a társaság javára végzett személyes munkavégzést is, kivéve azokat az eseteket, ha a munkavégzés munkaviszonyon vagy polgári jogviszonyon alapul. A Tbj-tv. szerinti tagsági jogviszony alatt így a tagok által - nem választott tisztségviselőként - mellékszolgáltatás keretében végzett személyes munkavégzést kell érteni. A mellékszolgáltatás teljesítésében megállapodhatnak a tagok az alapításkor, de a későbbiek folyamán is, a mellékszolgáltatás adható ingyenesen, de - általában - ellen­szolgáltatás fejében is, és nemteljesítés esetére azt szankcionálhatják, de el is tekinthetnek a szankciók alkalmazásától. A Gt.-nek egy kikötése van: ha mellék­szolgáltatás nyújtásában állapodnak meg a tagok, a társasági szerződésben kell meghatározniuk a mellékszolgáltatás pontos mibenlétét, a teljesítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3870
9. találat: Kétszemélyes kft. tagjainak jogviszonya
Kérdés: Helyesen jár el az a kétszemélyes, papír-írószer üzletet működtető kft., amelynek tagjai heti kétórás részmunkaidős munkaviszonyban látják el az ügyvezetői tevékenységüket, és emellett mindketten személyesen is közreműködnek megbízási jogviszonyban, nulla forint megbízási díjért? Ebben az esetben csak a munkaviszony alapján merül fel a járulék- és adófizetési kötelezettség, vagy kell fizetni a megbízási jogviszony alapján is? Szerződéskötéskor a foglalkoztatói oldalon minden esetben a taggyűlés, azaz a két tag együttesen ír alá.
Részlet a válaszból: […]szerinti minősítés törvényi elvéből fakadóan [Art. 1. § (7) bekezdése] átminősítésre kerülhet annak összes adó- és járulékvonzatának megállapításával együtt. Kérdezőnk nem jelölte meg konkrétan az üzlet működtetése körében a tagok által elvégzendő feladatok jellegét, munkavégzésük feltételeit, körülményeit, így nem tudjuk megítélni, hogy azok a megbízási jogviszony tartalmi ismérveivel összhangban állnak-e. Csupán hivatkozni tudunk a Ptk. 474-487. §-aira, amelyek a megbízás jellemzőit írják körül. Közülük a leglényegesebb, hogy a megbízási szerződés alapján ún. gondossági kötelem jön létre, melynek keretében a megbízott a rábízott ügy ellátására köteles. Meglátásunk szerint egy papír-írószer[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3841
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya
Kérdés: Milyen jogviszonyban érdemes bejelenteni egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjét, aki egyben a társaság egyetlen személyesen közreműködő tagja, hogy a lehető legkevesebb járulékot kelljen utána fizetni? A tagnak nincs máshol biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, a társasági szerződés pedig lehetővé teszi a munkaviszony keretében történő ügyvezetést. Érdemes külső munkavállalót megbízni az ügyvezetői feladatokkal, a tulajdonost pedig részmunkaidőben bejelenteni?
Részlet a válaszból: […]nincs akadálya, hogy az említett tulajdonos mind az ügyvezetést, mind pedig a tevékenységi körbe tartozó feladatokat részmunkaidős munkaszerződés alapján lássa el. Abban az esetben viszont, ha a cég "teljes embert" kíván (pl. egy napi 8 órás nyitva tartással bíró üzlet), akkor életszerűbb a teljes munkaidő vagy a tagsági
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3822
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést