CSED és ösztöndíj egyidejű folyósítása

Kérdés: Folyósítható egyidejűleg az ösztöndíj és a CSED annak a kismamának, aki 2018. február 1-je óta dolgozik munkaviszonyban tudományos főmunkatársként, oktató-kutató? A foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltet. A munkavállaló 2024. április 6-ra várja első gyermekét, 2024. április 1-jétől CSED-et kíván igényelni, de még a várandóssága előtt megpályázott egy ösztöndíjat, amelyet elnyert, és amelynek folyósítása fedi a CSED időtartamát is. A "kutatási ösztöndíj" jogcímen folyósított díjazás szüneteltetésére vagy halasztására nincs lehetőség. Keresőtevékenységnek számít, és így kizárja a csecsemőgondozási díj folyósítását az ösztöndíj?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a szerint nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - keresőtevékenységet folytat.Az Eb-tv. R. fogalommeghatározása szerint keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. A visszakövetelés nem más, mint a kifizetőhely lehetősége, a tévedés válaszkorrekciója, ami markánsabban érvényesül abban az esetben, ha az egészségbiztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED és GYED méltányosságból

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen módon CSED-re és GYED-re az az édesanya, aki 2022. december 28-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, ezt megelőzően nem volt biztosított, mert ápolási díjban részesült, és mellette megbízási szerződés alapján végzett munkát, ahol a megbízási díja nem érte el a minimálbér 30 százalékát, első gyermeke születésének várható időpontja 2024. január 4-e volt, de a gyermek 2023. december 20-án megszületett, így az anyának csak 357 nap biztosítási ideje van? A benyújtott CSED-igényt a munkáltatónál működő kifizetőhely határozatban elutasította.
Részlet a válaszából: […] ...a hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon kell előterjesztene. A kérelmet a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell a kifizetőhely döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult. A foglalkoztató a méltányossági kérelmet annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Szülés esetén járó ellátások három munkaviszony esetén

Kérdés: Szülés előtt egy munkavállaló 3 különböző munkahelyen dolgozott 4-4-4 órában naponta. Egyik munkahelyén, ahol 310 napot dolgozott a szülést megelőző két évben, a jogviszonya megszűnt a szülés előtti munkanapon. A másik kettő munkahelyen megigényelte a CSED-et, majd ennek lejártát követően a GYED-et. Ebben a két jogviszonyban jogosult az ellátásokra. Beszámításra kerülnek a harmadik munkahelyen befizetett járulékok a CSED, illetve GYED összegébe? Hogyan számítható az ellátások összege a fenti esetben? Hogyan informálódhat az igénylő a CSED, ezt követően a GYED megállapított, konkrét számított összegének helyességéről? A munkavállaló részére kiküldött határozatban a megállapított összeg részletezése nem szerepel.
Részlet a válaszából: […] ...ellátásra (CSED, GYED) vonatkozó igényeket minden esetben a foglalkoztatónál kell benyújtani.Ha az igénylő foglalkoztatójánál tb-kifizetőhely működik, akkor a CSED-igényt a kifizetőhely bírálja el, és folyósítja az ellátást. Az igénylő kérésére a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Minimálbér emelése év közben

Kérdés:

Milyen hatással lehet az év végi társadalombiztosítással összefüggésben álló feladatellátásra a minimálbér 2023. december hónapra előrehozott változása?

Részlet a válaszából: […] ...számára jelentős, nem várt nehézséget okoz.A bérminimum összegéhez nagyszámú jogosultság, illetve a biztosított, valamint kifizetőhelyi oldalon kötelezettség tapad. Érintettség okán elsősorban a társadalombiztosítási jogosultság, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Baleseti táppénz és GYED egyidejűleg

Kérdés: Folyósíthatja egyidejűleg a baleseti táppénzt és a GYED-et a munkáltatónál működő kifizetőhely annak a munkavállalónak az esetében, aki apaként 2023. október 3-án visszamenőlegesen 2023. június 1-jei időponttal GYED-igényt nyújtott be a 2023. január 4-én született gyermekére tekintettel, de 2023. március 6-tól október 1-ig úti balesete miatt baleseti táppénzben is részesült? A munkavállaló a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. 2023. május 23-tól október 2-ig az anya részesült GYED-ben.
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a 2023. október 3-án benyújtott GYED-igényére tekintettel 2023. október 3-tól jogosult az ellátására, figyelemmel arra, hogy az anya 2023. október 2-ig részesült az ellátásban. Az Eb-tv. 39. §-ának (3) bekezdése értelmében, ha a szülők a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Úti baleset

Kérdés: A munkahely és a lakás/szállás közötti közlekedés során bekövetkező baleset csak abban az esetben minősül munkabalesetnek, ha az a munkáltató saját vagy bérelt járművével, illetve más szerződés vagy megállapodás alapján biztosított járművel történt. (Ellenkező esetben a baleset nem munkabaleset, hanem ún. úti baleset, amely egy társadalombiztosítási fogalom.) Hogyan kell értelmezni a fenti jogszabályt az alábbi esetben? A dolgozók reggel a cég által szerződésben lévő társaság autóbuszával mentek dolgozni, és sajnos a buszt baleset érte. Az egyik dolgozó súlyosabban, a másik dolgozó könnyebben sérült, a háziorvosa mindkettőt táppénzes állományba vette a baleset napjától.
Részlet a válaszából: […] ...amelynek eredményéről munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a sérült munkavállaló, illetve a kifizetőhely vagy az államkincstár részére is.Az üzemi baleset egy társadalombiztosítási fogalom. Az Eb-tv. meghatározása szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Nevelőszülői GYED

Kérdés: Ki az illetékes a GYED megállapításában annak a munkavállalónak az esetében, aki 2019. szeptember 1-jétől dolgozik jelenlegi foglalkoztatójánál, és 2023. augusztus 24-étől nevelésbe vesz egy 2021. február 22-én született gyermeket, amiről gyámhatósági határozattal rendelkezik? A dolgozónak tehát a munkaviszonya mellett ettől az időponttól egy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya is van. A munkavállaló főfoglalkozású foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhely. A minimálbér 55 százaléka vagy a munkaviszonyban elért járulékköteles jövedelem lesz a munkavállaló által 2024. augusztus 24-től igényelt nevelőszülői GYED összege? A kifizetőhely feladata az ellátás megállapítása ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...összegét [Eb-tv. 42/D. § (11) bekezdés].Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatónak is "Foglalkoztatói igazolás"-t kell kiállítania, és azt 5 napon belül –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Baleseti táppénz határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Mennyi időre folyósítható a baleseti táppénz annak a munkavállalónak, aki 2023. szeptember 1-jétől 2023. szeptember 30-ig tartó határozott időre szóló munkaszerződése alatt szeptember 26-án munkavégzés közben üzemi balesetet szenvedett, amely miatt jelenleg is keresőképtelen? A munkavállaló szeptember 26-ára a teljes munkabérét megkapta, így a munkáltatónál működő kifizetőhely szeptember 27-től folyósít baleseti táppénzt a részére.
Részlet a válaszából: […] ...időtartamára, maximum egy évig jár. A baleseti táppénz folyósítását nem befolyásolja a munkaviszonyának megszűnése, azt továbbra is a kifizetőhely köteles folyósítani. Más lesz a helyzet, ha a biztosított az ellátás folyósításának az időtartama alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

CSED megállapítása több jogviszony esetén

Kérdés: Ki az illetékes a CSED megállapításában abban az esetben, ha az érintett kismamának van egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltatója, ahol 2020. február 1. óta folyamatosan fennáll a munkaviszonya, és emellett 2018. február 2. óta egyéni vállalkozó is? A szülés várható időpontja 2023. november 8., a munkavállaló szeptember 15-től CSED-igényt nyújtott be. Továbbítania kell az igényt a kormányhivatal részére a kifizetőhelynek, tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozásban is jogosult lesz ellátásra, vagy mindkét jogviszonyban a kifizetőhelynek kell elszámolnia az ellátást? Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kell előterjeszteni. Az ellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmet a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely bírálja el és folyósítja. Jelen esetben tehát a CSED iránt benyújtott kérelmet a kifizetőhelynek kell elbírálnia és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.
1
2
3
35