Korkedvezményes nyugdíjazás 2024-ben

Kérdés: Változtak 2024-ben a korkedvezményes nyugdíjazás felételei?
Részlet a válaszából: […] Korkedvezményre jogosító szolgálati időt 2014. december 31-ig lehetett szerezni. 2012. január 1-jétől a korkedvezményes nyugdíjazás lehetősége, 2015. január 1-jétől pedig a korkedvezménybiztosításijárulék-fizetési kötelezettség szűnt meg. A megszerzett korkedvezményre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Korkedvezmény-biztosítási járulék

Kérdés: Visszaigényelhető a befizetett korkedvezmény-biztosítási járulék, tekintettel arra, hogy megszűnt a korkedvezményes nyugdíjazás?
Részlet a válaszából: […] Korkedvezményre jogosító szolgálati időt 2014. december 31-ig lehetett szerezni. 2012. január 1-jétől a korkedvezményes nyugdíjazás lehetősége, 2015. január 1-jétől pedig a korkedvezmény-biztosítási járulék fizetésének kötelezettsége szűnt meg. A megszerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Korkedvezményes nyugdíjban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Milyen összegben kell beleszámítani a korkedvezményes nyugdíjban részesülő személyek kereseti korlátjába az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] Mind a korhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjas, mind pedig a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban rendelkező személy esetében a kereseti korlát számítása során a Tny-tv. 83/B. §-a értelmében kizárólag a biztosítási kötelezettséggel járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Írországból hazaköltözött személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen összegű nyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki jelenleg korkedvezményes nyugdíjban részesül, néhány nap hiányzik a 40 éves munkaviszonyához, 2008-ban Írországban kezdett dolgozni, ezért 2012. februárig 200 reckonable paid fizetése volt, utána Dissability Allowance-ot kapott egészségügyi károsodás miatt, a reckonable creditje 242? 2017. március 8-án betöltötte a 66. életévét, április 3-án hazaköltözött, de azóta sem rendeződött a nyugdíja, amit Írországban adott be, pro ratát igényelve. Jobban járna esetleg, ha visszaköltözne Írországba?
Részlet a válaszából: […] Az EU koordinációs rendeletei szerinti nyugdíjelbírálással kapcsolatban azt kell tudni, hogy minden tagállam egyrészt a belső jogszabályai, másrészt az uniós rendeletek szabályai szerint bírálja el a kérelmeket. Ha az igénylő az adott tagállam belső szabályai szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Gépjárművezető korkedvezményes nyugdíja

Kérdés: Jogosult lesz korkedvezményes nyugdíjra 40 év után egy gépjárművezető?
Részlet a válaszából: […] Korkedvezményre jogosító szolgálati időt 2014. decem-ber 31-ig lehetett szerezni. A már megszerzett korkedvezményt időbeli korlátozás nélkül, bármikor lehet érvényesíteni, azonban a korkedvezményt 2012. január 1-jétől az öregségi nyugdíj megállapítása során nem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy nyugdíja

Kérdés: Be kell nyújtania az öregségi nyugdíj iránti igényét egy előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személynek, vagy automatikusan megállapítják részére az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba vonulni 2011. december 31-ét követően nincs lehetőség. Ez alól a szabály alól egyetlen kivétel létezik, a nők életkori feltételt nélkülöző nyugdíjazási formája. 2012. január 1-jével az öregségi nyugdíjkorhatárt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Nyugdíjjárulék ápolási díjból

Kérdés: Kérheti a nyugdíja újraszámolását a levont járulék alapján egy 1953-ban született személy, aki 2008. december 2-től korkedvezményes nyugdíjban részesült, és 1994 áprilisától édesanyja otthoni gondozására tekintettel ápolási díjat kap? Az igénylő a járási hivataltól kapott egy értesítőt, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése és saját jogú nyugellátás megállapítása miatt a továbbiakban már nem vonják le a járulékot, amelyből arra következtetett, hogy eddig az időpontig megtörtént a levonás. Milyen jogszabály alapján kellett megfizetnie eddig a nyugdíjjárulékot, hiszen már korábban is nyugdíjas volt?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 26. §-ának (1) bekezdése szerint a saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nem fizet nyugdíjjárulékot, kivéve ha a folyósító szervhez benyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

Rehabilitációs ellátásban részesülő utazási utalványa

Kérdés: Jogosult a kedvezményes utazásra jogosító utalványra egy 60. életévét betöltött, rehabilitációs ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] Az "Ellátottak utazási utalványá"-ra az utalvány kiküldésének évében a 65. életévüket be nem töltött személyek közüla) a saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (öregségi nyugdíj; a Magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Korkedvezmény-biztosítási járulék

Kérdés: Visszaigényelheti a foglalkoztató a korábbi évek során befizetett korkedvezményes járulékot, tekintettel arra, hogy megszűnt a korkedvezményes nyugdíjazás?
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1-jétől megszűnt a korkedvezménybiztosításijárulék-fizetési kötelezettség. A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozó biztosított után volt köteles korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni. Vagyis a munkakör minősége, és nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen nyugellátásra jogosult egy 1955-ben született férfi, aki már rendelkezik 40 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] Negyven év szolgálati idő megszerzése önmagában még nem jogosít nyugellátásra. Az öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha az arra jogosító feltételek mindegyike fennáll, vagyis ha a kérelmező betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát (az 1955-ben született férfi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.
1
2
3
8