Szerb-magyar nyugdíjas kettős állampolgár

Kérdés: Melyik országban lesz jogosult az egészségügyi ellátásra egy szerb-magyar kettős állampolgár, aki 2020. novembertől nyugdíjban részesül mindkét országból, és állandó lakóhelye is van mindkét országban, de Magyarországon él élet-vitelszerűen? Az érintett személy munkavégzésre irányuló jogviszonyban egyik országban sem áll, korábban Szerbiában egyéni vállalkozó volt.
Részlet a válaszából: […] A kérdésében olyan nyugdíjasról van szó, aki mindkét államtól nyugellátásban részesül. Ebben az esetben abban az államban illeti meg az egészségügyi szolgáltatás, amelyben a lakóhelye van [2013. évi CCXXXIV. tv. 15. cikk (1) bekezdése].Ugyanezen cikk (5) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Ukrán menekültek foglalkoztatásának támogatása

Kérdés: Milyen feltételek mellett jár a támogatás az ukrajnai menekültek hazai foglalkoztatása esetén?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a 96/2022. Korm. rendelet ad segítséget. Magyarország a munkáltatóknak nyújtott támogatással segíti az ukrán menekültek magyarországi foglalkoztatását, amely támogatást a munkáltató köteles az ukrán munkavállaló lakhatási és utazási költségei-nek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Kettős állampolgárságú nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Milyen teendői vannak a munkáltatónak egy magyar-német kettős állampolgár alkalmazásakor, aki jelenleg Németországban már öregségi nyugdíjas? A munkavállaló eddig kizárólag Németországban dolgozott, ahol egy magán-betegbiztosítónál biztosított. Milyen igazolásokat kell bemutatnia az alkalmazásához? Kell számára tajszámot igényelni abban az esetben, ha nem kívánja igénybe venni a magyar egészségügyi ellátásokat?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának 17. pontja szerint saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy is, aki EGT-tagállamtól részesül öregségi nyugdíjban. Így, ha a kérdésben említett személy Németországban öregségi nyugdíjban részesül, akkor Magyarországon létesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Izraeli-magyar állampolgár egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Megilleti ingyenesen az egészségügyi szolgáltatás Magyarországon egy izraeli-magyar kettős állampolgársággal rendelkező 17 éves fiatalt, aki rendelkezik magyar tajszámmal?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 22. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult a kiskorú, ha magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással, és Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.A kérdésben kiskorú,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Angol-magyar állampolgár foglalkoztatása

Kérdés: Hogyan kell eljárni a járulékok és a személyi jövedelemadó vonatkozásában egy angol--magyar kettős állampolgárságú személy esetében, aki életvitelszerűen Angliában él, és munkaszerződés alapján ott végez munkát egy Magyarországon bejegyzett és működő cégnek, de most szükségessé vált, hogy kb. 50 naptári napon keresztül, illetve a későbbiekben 1-1 héten keresztül Magyarországon történjen a munkavégzés? A Magyarországon töltött napok sem éves szinten, sem bármely 12 hónapra vonatkozóan nem haladnák meg a 183 napot. Arányosítani kell a jövedelmet a két ország között a munkanapoknak megfelelően, és az adókötelezettség megoszlik, vagy a munkaviszonyból származó jövedelem továbbra is Angliában adózik? Be kell jelenteni a 'T1041-es bejelentőlapon a magyar-országi munkavégzés időszakát, illetve itt kell megfizetni ebben az esetben a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A vázolt helyzetben a munkavállaló társadalombiztosítási jogállásának meghatározása nem egyszerű, illetve az adminisztráció is meglehetősen bonyolult. Jelen esetben kiküldetésről nem beszélhetünk, hiszen Magyarországon bejegyzett és itt működő cég munkavállalójáról van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Kettős állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Kell bármilyen jogcímen járulékot fizetnie egy egyszemélyes magyar kft. angol-magyar kettős állampolgárságú ügyvezetőjének, aki jövedelmet nem vesz ki a cégből, és Angliában főállású munkaviszonnyal rendelkezik, tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból? Kell tajszámot igényelni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Kilépési Megállapodás alapján a kettős biztosítás lehetősége továbbra is kizárt. Tehát arra a személyre, aki Angliában munkaviszonyban biztosított, Magyarországon nem terjed ki a biztosítás, ezért a kérdésben említett társas vállalkozónak minősülő ügyvezető ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Amerikai-magyar kettős állampolgár egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Jogosult egészségügyi ellátásra Magyarországon egy magyar-amerikai kettős állampolgár, aki Magyarországon született, majd 1956-ban került ki az Amerikai Egyesült Államokba, és jelenleg az év felét Amerikában, a másik felét Magyarországon tölti? Az érintett amerikai nyugdíjban részesül, és Magyarországon rendelkezik bejelentett lakcímmel.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 22. §-ában foglaltak szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosultak a biztosítottak, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyek (az egyezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Magyar-ausztrál kettős állampolgárságú tag osztaléka

Kérdés: Terheli szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség egy magyar kft. által magyar-ausztrál kettős állampolgárságú tagja részére kifizetett osztalékot abban az esetben, ha a tag Magyarországon született, de évtizedek óta Ausztráliában él, és ott rendelkezik biztosítási jogviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 5. §-ának (6) bekezdése értelmében a Tbj-tv. szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett,a) az 1. § (5) bekezdésének a)-d) pontja szerinti jövedelmet,b) az Szja-tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelmet ésc) az 1. § (4) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Többes jogviszony az Európai Unióban

Kérdés: Létesíthet két teljes munkaidős állást egy időben az Európai Unió két különböző államában egy magyar állampolgárságú magánszemély? Ha igen, akkor milyen feltételekkel köthető meg a két szerződés, ha az egyik munkahely Ausztriában, a másik pedig Magyarországon van? Melyik tagállamban kell megfizetni a közterheket ebben az esetben? A munkavállaló mindkét munkahelyén munkaidőkeretben dolgozik, egyik héten 3 munkanapot Magyarországon, 2 napot Ausztriában, a másik héten pedig fordítva, az állandó lakóhelye Magyarországon van, de Ausztriában is rendelkezik ideiglenes lakcímmel.
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió négy legfontosabb alapelve az ún. négy szabadságelv. Ezek az elvek az áruk és a tőke szabad áramlását, a szolgáltatások szabadságát, illetve a személyek szabad mozgását deklarálják. A ? személyek szabad mozgása azt jelenti, hogy minden EU-állampolgár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Kettős állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Keletkezik valamilyen közteherfizetési kötelezettsége egy orosz-magyar állampolgárságú személynek abban az esetben, ha Oroszországban és Magyarországon is rendelkezik lakcímmel, és Magyarországon alapít egy egyszemélyes kft.-t, amelynek ő lesz az ügyvezetője? Oroszországban több céggel is rendelkezik, és fizeti a közterheket.
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez először is azt kell megnéznünk, hogy létezik-e bármilyen jogszabály vagy kizáró ok arra vonatkozóan, hogy az érintett kettős állampolgárságú ügyvezető jogviszonyát ugyanolyan feltételekkel bíráljuk el, mintha kizárólag Magyarországon végezne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.
1
2
3
4