Kkt. belépő tagjának járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezne abban az esetben, ha egy kétszemélyes kkt. egyik elhunyt tagja helyére a tulajdonos fia lépne be, akinek Angliában bejelentett munkaviszonya van, illetve ha a tulajdonos lánya lenne az új tag, aki jelenleg munkanélküli-ellátásban részesül? Az új belépő tag személyes munkavégzésre nem kötelezett.
Részlet a válaszából: […]  Járulékfizetési kötelezettségről csak biztosítást megalapozójogviszony fennállása esetén lehet szó. A közkereseti társaság tagjára abiztosítási kötelezettség csak akkor terjed ki, ha a társaság tevékenységébenténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.
Kapcsolódó címkék:  

Evás kkt. tagjainak szja-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Kötelezettek-e szja fizetésére egy bevételi nyilvántartást vezető evás kkt. tagjai, akik személyesen is közreműködnek a kkt. tevékenységében, és megfizetik a járulékokat a minimálbér kétszerese, azaz 2009. évben a 143 000 forint után? A társasági szerződés szerint a személyes közreműködésükért nem kapnak semmilyen összegű juttatást. Vannak olyan értelmezések, hogy csak a minden évben érvényes minimálbér mentes az szja alól a fenti esetben, azaz a kkt.-tagoknak meg kell-e fizetni az szja-t, ha a minimálbérnél több után fizetik meg a járulékaikat?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. hatálya alatt adózó társas vállalkozás tagjánakjárulékfizetését nem az Eva-tv., hanem a Tbj-tv. 10. § (2) bekezdéseszabályozza. A foglalkoztatónak a társadalombiztosítási járulékot a Tbj-tv. 20.§-a alapján kell megfizetnie. E szakasz alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.
Kapcsolódó címkék: