Keresőképtelen munkavállaló jutalma

Kérdés: Meg kell fizetnie a foglalkoztatónak a minimálbér 30 százalékos összege után a járulékot és a szociális hozzájárulási adót a keresőképtelen munkavállalók után is abban az esetben, ha minden dolgozójának jutalmat fizet 2022. május hónapban, amelynek összege nem éri el ezt a minimumhatárt, de azok is megkapják, akik egyébként egész hónapban vagy a hónap egy részében táppénzben részesültek?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a Tbj-tv. 27. §-a (2) bekezdésének c) pontja adja meg a választ. E szerint, amennyiben az adott hónapban a biztosított táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki 2021. augusztus 2-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, és 2021. augusztus 16-án keresőképtelen állományba került, amely előreláthatóan hosszú ideig fog tartani, de táppénzre folyamatos biztosítási idő híján csak rövid időre lesz jogosult? Az érintettnek szüksége lesz orvosi ellátásra, viszont semmilyen bevétele nincs, így jelenleg nagy terhet jelentene számára a havi járulék megfizetése.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségének teljesítése alól, attól függetlenül, hogy ez alatt az idő alatt jogosult-e ellátásra, a táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló biztosítása szünetel.A biztosítás szünetelése esetén a munkavállaló bizonyos szempontból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Keresőképtelen munkavállaló utáni minimumjárulék-fizetés

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a betéti társaság munkáltatónak abban az esetben, ha egy heti 4 órás munkaviszonyban álló rokkantsági ellátásban részesülő dolgozója hónapok óta keresőképtelen, de már megszűnt a táppénzjogosultsága, a szeptember 1-jén hatályba lépő minimumjárulék--fizetésre vonatkozó szabályok viszont csak a táppénzben részesülő munkavállaló esetében adnak mentességet a minimum alól?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése csak azokra a napokra mentesít a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól, amely napokon a biztosítás nem áll fenn, vagy az érintett táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Keresőképtelen munkavállaló táppénzigénye

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, aki 2018 őszén több alkalommal is gyermekápolási táppénzen volt 3 és fél éves gyermeke betegsége miatt, de a munkabér-elszámoláson ezek az időszakok úgy vannak feltüntetve, hogy a biztosítás szünetelt, és a táppénzt sem kapta meg annak ellenére, hogy leadta a keresőképtelenségről szóló igazolást? A munkavállalót regisztrált álláskeresőként, támogatással vette fel a munkáltatója, de a támogatás és a kötelező továbbfoglalkoztatás időszaka már lejárt.
Részlet a válaszából: […] Nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy a munkaügyi központ által a foglalkoztató pontosan milyen támogatást kapott, de az bizonyos, hogy a támogatás és a kötelező foglalkoztatás meghatározott időtartamra szól. A továbbfoglalkoztatás természetesen nem kizárt, a foglalkoztatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatónak abban az esetben, ha egy több év óta teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalója 2017. december-2018. január hónapokban 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, 2018 márciusától pedig keresőképtelen, de a hosszú fizetés nélküli szabadság miatt csak 2018. május 28-ig volt jogosult táppénzre? A munkavállaló nem tud munkát végezni, kórházi, illetve háziorvosi igazolással is alá tudja támasztani a keresőképtelenség tényét, de semmilyen ellátásra nem jogosult. Fennáll ebben az esetben a biztosítási jogviszony, vagy fizetnie kell maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a keresőképtelensége időtartamára. Ezzel összefüggésben a Tbj-tv. 8. §-ának c) pontja kimondja, hogy szünetel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Keresőképtelenség táppénzjogosultság nélkül

Kérdés: Mi a teendője a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak abban az esetben, ha a 2017 októbere óta 4 órás munkaviszonyban álló, rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló 2018 januárja óta folyamatosan keresőképtelen állományban van, de táppénzt nem kap, mert előzetes biztosítási idő hiányában már nem jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben olyan keresőképtelen dolgozóról van szó, aki már nem jogosult táppénzre. A munkáltatónak keresőképtelenségére tekintettel továbbra is fel kell mentenie a munkavégzési kötelezettség alól, melynek tartama alatt a Tbj-tv. 8. §-ának c) pontja értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.

Keresőképtelen munkavállaló átalánya

Kérdés: Fizethető arányosan átalány a munkavállalónak abban az esetben, ha az érintett hónapban betegszabadságon és utána táppénzen volt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a díjazás körében a bérpótlékok esetén teszi lehetővé az átalányban történő megállapítást. Vasárnapi pótlék, munkaszüneti napi pótlék, műszakpótlék és éjszakai pótlék esetén az átalány csak a bérpótlékra vonatkozhat, míg a készenlét és ügyelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Keresőképtelen munkavállalók természetbeni juttatásai

Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadót, illetve társadalombiztosítási járulékot fizetni abban az esetben, ha a cég belső szabályzata szerint a keresőképtelen állományban lévő dolgozók is megkapják a melegétel-utalványt?
Részlet a válaszából: […] Nem. A természetbeni juttatások adómentességét, vagy 2010.évtől kedvezményes adózását nem a munkavégzés, hanem a munkaviszony tényehatározhatja meg. Ennek megfelelően adómentes, illetve kedvezményes adózásútermészetbeni juttatás annak a munkavállalónak is adható, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.