Harmadik országbeli diákok társadalombiztosítási jogállása

Kérdés: Be kell jelentenie a 'T1041-es nyomtatványon a NAV vagy esetleg más hatóság felé egy kft.-nek azokat a dél-koreai diákokat, akik egy nemzetközi diákszervezet útján egy hónapos szakmai gyakorlatukat töltik a cégnél? Kell tőlük járulékot vonni? Abban az esetben, ha igen, mi lesz ennek az alapja, tekintettel arra, hogy a díjazásuk adómentes?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.4. pontja értelmében adómentes bevételnek minősül a külföldi középfokú és felsőoktatási intézmény nem magyar állampolgár hallgatójának belföldi szakmai gyakorlaton végzett munkájából származó jövedelem.A szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Kolumbiai egyetemista foglalkoztatása

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy Magyarországon nappali tagozaton tanuló kolumbiai egyetemista után, akit egy kft. részmunkaidőben kíván foglalkoztatni? A diák rendelkezik tajszámmal és adóazonosító jellel is. Kell engedélyt kérni ehhez a foglalkoztatáshoz?
Részlet a válaszából: […] Tekintve, hogy Magyarországnak Kolumbiával nincs szociális biztonsági megállapodása (és persze nem EGT-tagállamról van szó), az említett diák biztosítási és járulékfizetési kötelezettségeit illetően minden vonatkozásban az általános szabályokat kell alkalmazni. Így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Francia állampolgárságú diák magyarországi gyakorlata

Kérdés:

Milyen dokumentumok szükségesek abban az esetben, ha egy mezőgazdasági vállalkozásnál a gyakorlati idejét tölti egy 19 éves francia állampolgárságú középiskolai tanuló? A gyakorlati idő összesen 2-3 hónap, amelyet két részletben tölt le a diák, az első részét júliusban, a másodikat szeptemberben szeretné megkezdeni. Szükséges ebben az esetben megbízólevél az iskolától? Kell tartózkodási engedély, illetve igényelni kell adó­azonosító jelet és taj-számot? Kell fizetni bért, ösztöndíjat vagy bármilyen egyéb díjat a diák számára ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] A 2007. évi I. tv. 3. §-ának (1) bekezdése értelmében a kérdésbeli francia állampolgárságú tanuló EGT-állampolgárként érvényes úti okmánnyal vagy személy­azonosító igazolvánnyal jogosult beutazni Magyar­ország területére. Ugyanezen törvény 5. §-a úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Brazil állampolgárságú diákok megbízási jogviszonya

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a Magyarországon felsőfokú tanulmányokat folytató brazil diákok biztosítási jogviszonyát abban az esetben, ha megbízási szerződés alapján a minimálbér 30 százalékát meghaladó jövedelmet szereznek? Kell számukra taj-t, illetve adóazonosító jelet kiváltani ebben az esetben? Létezik valamilyen szociális egyezmény, illetve speciális szabályozás a brazil állampolgárokra vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] A brazil állampolgárságú diákok után keletkező társadalombiztosítási kötelezettségek elbírálásához a magyar állampolgárokéval azonos szabályokat kell irányadónak tekinteni. Ugyanis Magyarországnak nincs hatályos szociális biztonsági egyezménye Brazíliával, ami eltérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Külföldön tanuló külföldi diák egészségügyi ellátása

Kérdés: Milyen módon biztosítható az orvosi ellátás a tartózkodási helyén egy Magyarországon évek óta biztosított német állampolgárságú munkavállaló nagykorú gyermeke számára, aki Németországban középiskolában tanul? A szülők a gyermek 18. születésnapja óta fizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot, de az ez alapján járó EU-kártyával csak sürgősségi ellátásra jogosult.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből azt valószínűsítjük, hogy a szóban forgó gyermek után a nagykorúvá válásától kezdődően társadalombiztosítási ellátásra történt megállapodás [Tbj-tv. 34. § (10) és (11) bekezdés a) pontja] alapján fizetik a szülei az egészségügyi szolgáltatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 4.

Eltartott nagykorú állampolgárok egészségügyi ellátása

Kérdés: Pontosan mely eltartott magánszemélyeknek, és milyen összegben kell járulékot fizetniük annak érdekében, hogy jogosultak legyenek az egészségügyi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] Az állam nem fizet tovább az eltartott nagykorúakegészségügyi ellátásáért. 2007. április 1-jétől a minimálbér 9 százalékának megfelelőösszegű egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében jogosultak az alapvetőtermészetbeni ellátásra.A Tbj-tv. 16. §-a az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 8.

Szakmai gyakorlaton lévő külföldi egyetemi hallgatók jogállása

Kérdés: Milyen adózási és járulékfizetési kötelezettség terheli a 4-6 hetes magyarországi szakmai gyakorlaton lévő francia vagy német egyetemi hallgatókat? A szakmai gyakorlat 2006 nyarán valósulna meg. Van-e bejelentési kötelezettség velük kapcsolatban? Mennyiben befolyásolja helyzetüket a két országgal fennálló kettős adóztatást elkerülő egyezmény?
Részlet a válaszából: […] Az egyetemi hallgató szakmai gyakorlata önmagában nemkeletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így bejelentési ésjárulékfizetési kötelezettség velük kapcsolatban szóba sem jöhet.A kettős adóztatás elkerülése érdekében Franciaországgal(kihirdetve a 65/1981. MT rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.