tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Korkedvezménnyel rendelkező egyéni vállalkozó nyugellátása

Kérdés: Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak fog minősülni az a vállalkozó, aki 2019 februárjában tölti be a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, de rendelkezik 2 év elismert korkedvezménnyel, így már jövő februárban nyugdíjas lehet?
Részlet a válaszból: […]hogy az ellátás ellenére nem minősül kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, hanem továbbra is biztosított egyéni vállalkozó marad, akit változatlanul havi minimumadó- és járulékfizetés terhel.Időben azonban még korábban jelentkezik az a tényező, hogy biztosított vállalkozóként nem lesz jogosult az ellátásra, hiszen a nyugellátáshoz hasonlóan, a korhatár előtti ellátásra való jogosultságnak is alapfeltétele, hogy azon a napon, amelytől az ellátás folyósításra kerül, az igénylő nem állhat biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.E feltétel teljesítése az öregségi nyugdíj igénylése esetén az egyéni vállalkozó számára semmilyen gondot sem jelent, hiszen nyugdíjazásával "automatikusan" kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül - ami nem biztosítási kötelezettséggel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5250

2. találat: Korhatár előtti ellátásban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Figyelembe kell venni a havonta fizetett tételes adót egy korhatár előtti ellátásban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó keresetének vizsgálata során?
Részlet a válaszból: […]napján érvényes, kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg - 2015. január 1-jétől 105 000 x 18 = 1 890 000 forint).Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, az ellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév de­cember havi ellátást - a Tny-tv.-nek a jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésére vonatkozó szabályai figyelembevételével - vissza kell fizetni.Mivel a korhatár előtti ellátásban részesülő személy nem minősül nyugdíjasnak, ezért lehet főállású és nem főállású kisadózó is, attól függően, hogy a főállású kis­adózóra vonatkozó feltételek megvalósulnak-e vagy sem.Amennyiben a korhatár előtti ellátásban részesülő személy főállású kisadózónak minősül, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4899

3. találat: Korhatár előtti ellátásban részesülő ügyvezető

Kérdés: Befolyásolja bármilyen formában a korhatár előtti ellátást egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság ügyvezetőjének jövedelme, aki munkaviszonyában a minimálbérrel megegyező összegű munkabért kap, ezért a társaságban csak az egyszerűsített vállalkozói adóval csökkentett jövedelmet veszi fel? Hogyan számít be a kereseti korlátba ez a jövedelem?
Részlet a válaszból: […]de rendelkezik heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonnyal.Ez utóbbi tény azért fontos, mert így vállalkozóként nem terheli havi minimálisjárulék-fizetési kötelezettség, a szociális hozzájárulási adót, illetve az egyéni járulékokat (ideértve a 10 százalékos nyugdíjjárulékot is) a személyes közreműködésére tekintettel kifizetett, járulékalapot képező - tehát a személyijövedelemadó-előleg számításánál figyelembe veendő - jövedelme után kell megfizetnie. Az említett jövedelem hiányában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4859

4. találat: Korhatár előtti ellátásban részesülő kft.-tag munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet munkaviszonyt a saját kft.-jénél az az 1953 augusztusában született, 11 százalékos törzsbetéttel rendelkező tag, aki jelenleg korhatár előtti ellátásban részesül? A tag korábban korengedményes öregségi nyugdíjat kapott, a kft. egy összegben kifizette a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére a 2010 decemberétől 2013 augusztusáig járó ellátás összegét.
Részlet a válaszból: […]§-ának (2) bekezdése alapján harmadik személy kielégítési alapját részben vagy egészben elvonó szerződés esetén annak ingyenességét vélelmezni kell", akkor a munkáltató nyilatkozatban vállaljon kötelezettséget arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően - a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára - nem létesít a Tbj-tv. szerinti biztosítással járó jogviszonyt.Ezt a feltételt a kérdésben említett munkaviszonyban álló tulajdonos tag esetében nyilvánvalóan vállalta a volt foglalkoztató.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4318

5. találat: Korhatár előtti ellátásban részesülő és nyugdíjkorhatárt betöltött egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni a korhatár előtti ellátásban részesülő, illetve a nyugdíjkorhatárt betöltött egyéni vállalkozónak?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjjárulékot.A vállalkozó járulék- és adófizetési kötelezettsége a biztosítási kötelezettség tartama alatt áll fenn. Ezen az időtartamon belül nem kell a minimumkötelezettségének eleget tennie arra az időszakra, amikor- táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, GYED-ben részesül;- GYES-ben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül, kivéve ha vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja;- önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;- fogvatartott;- ügyvéd, szabadalmi ügyvivő kamarai tagságát szünetelteti;- egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.Ha a fenti körülmények nem állnak fenn a naptári hónap teljes tartama alatt, akkor egy naptári napra a minimálbér harmincadrészét kell figyelembe venni.Ezzel szemben, ha olyan vállalkozóról van szó, aki saját jogú nyugdíjban részesül, akkor kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül.A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó havi 6660 (napi 222) forint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett, illetve esetleges kivétje után le kell rónia a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4095

6. találat: 1951-ben született, korhatár előtti ellátásban részesülő orvos

Kérdés: Kaphatja továbbra is a nyugdíjat, ha folyamatosan dolgozik, vagy áprilisban választania kell annak az 1951-ben született, egyéni vállalkozóként működő, területi ellátási kötelezettséggel bíró házi gyermekorvosnak, aki a munkája mellett 2008 óta részesül előrehozott öregségi nyugdíjban, és 1975 óta folyamatos a jogviszonya?
Részlet a válaszból: […]a korhatár előtti ellátásban és a szolgálati járandóságban részesülő személyekre egy­aránt vonatkozik a 2013. január 1-jétől hatályba lépett szabály [Tny-tv. 83/C. § (1) bekezdése], mely szerint az öregségi nyugdíj/korhatár előtti ellátás/szolgálati járandóság folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. (A szolgálati járandóságban részesülők esetében 2013. július 1-jéig nem kell a szüneteltetésre vonatkozó szabályt alkalmazni, ha a szolgálati járandóságban részesülő személy fegyveres szervvel vagy a Magyar Honvédséggel hivatásos szolgálati viszonyban áll.)A 2013. január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban álló, öregségi nyugdíjban/korhatár előtti ellátásban/szolgálati járandóságban részesülő személy a felsorolt jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. A nyugellátást/ellátást/járandóságot - ha a meghatározott jogviszonya továbbra is fennáll - 2013. július 1-jétől szüneteltetni kell.Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a fentiekben felsorolt jogviszonyok alapján a nyugdíj/ellátás/járandóság szüneteltetésére abban az esetben is sor kerül, ha a jogosult a nyugdíjkorhatárt betöltötte.Visszatérve a közalkalmazotti jogviszony alapján történő szüneteltetés szabályaira, a nyugellátás szüneteltetésének szempontjából annak a jogviszonynak van jelentősége, amelyben a nyugellátásban/korhatár előtti ellátásban/szolgálati járandóságban részesülő foglalkoztatására sor kerül. A Tny-tv. 83/C. §-a kifejezetten az ott meghatározott jogviszonyban álló nyugdíjas/korhatár előtti ellátásban részesülő személyekre vonatkozik. Az ellátás folyósítását az elért kereset összegétől függetlenül, a jogszabályban meghatározott jogviszony fennállására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4054

7. találat: Korhatár előtti ellátásban részesülő kft.-tag

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kétszemélyes kft. egyik tagját, aki eddig munka­viszony keretében látta el az ügyvezetői tevékenységet és az egyéb feladatokat, de korhatár előtti ellátásra vált jogosulttá, és már nem akar közreműködni a cég tevékenységében? A másik 50 százalékos tulajdonos tag szintén ügyvezetőként dolgozik a cégben.
Részlet a válaszból: […]tekintettel [a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontjából következően] társas vállalkozónak minősül. Mégpedig biztosított - hiszen nem nyugdíjas, és ezért nem tekinthető kiegészítő tevékenységet folytatónak - többes jogviszonyban nem álló társas vállalkozóként, akivel kapcsolatban fennáll a havi minimumjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség.A másik lehetőség,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3977

8. találat: -Korengedményes nyugdíjas kft.-tulajdonosok munkavégzése

Kérdés: Milyen módon közreműködhet egy kereskedelemmel, szolgáltatással foglalkozó kft.-ben a két 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, akik 2011. december 31-én korengedményes nyugdíjba mentek, amelyet a cég fizetett ki? A kft.-ben az egyik tulajdonos felesége az ügyvezető, a másik tulajdonos felesége munka­viszonyban dolgozik, és ezenkívül van még egy alkalmazott. A cég a megbízási jogviszonyt gondolja megfelelőnek a két tulajdonos számára.
Részlet a válaszból: […]élettársa), vagy2. a munkavállalónak a jogi személy munkáltatóval való viszonyában többségi befolyás áll fenn, vagy3. a jogi személy munkáltató a tagjával, vezető tisztségviselőjével kötött korengedményes megállapodást, vagy4. a jogi személy munkáltató a tagjának, vezető tisztségviselőjének a hozzátartozójával kötött korengedményes megállapodást, akkor a munkáltatónak kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően - a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára - nem létesít a Tbj-tv. szerinti biztosítással járó jogviszonyt. A kérdés tehát úgy válaszolható meg, hogy a szóban forgó tagok kizárólag olyan jogviszony keretében végezhetnek munkát a társaságban, amely nem keletkeztet biztosítási kötelezettséget. Ilyen jogviszony lehet a megbízási jogviszony, amikor a kifizetett díjazás adóelőleg-alapot képező összege a biztosításra elő­írt összeghatár (havi 27 900 forint, naptári napi 930 forint) alatt marad. Ehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy a tulajdonosok személyes közre­működésének módját ugyan a tagok szabadon határozhatják meg, azonban az ellátandó feladatoknak és az adott jogviszony tartalmi ismérveinek összhangban kell állniuk. Ez azt jelenti, hogy megbízási szerződés alapján akkor végezhetnek munkát a tulajdonosok a társaságban, ha a szerződések valódi tartalom szerinti minősítésének törvényi elvéből [Art. 1. § (7) bekezdése] fakadóan az általuk elvégzett feladatok jellege, munkavégzésük körülményei, feltételei megfelelnek az ügy ellátására irányuló jogviszony, a megbízás Ptk. 474-487. §-aiban körülírt feltételeinek. A megbízási jogviszony keretében - a felek közötti viszony függvényében - akár ingyenes munkavégzésről is szó lehet, amely nem keletkeztet sem biztosítási, sem adó- és járulékfizetési kötelezettséget. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ez az eset csak a tagok által végzett tevékenység és a megbízási jogviszony szigorúan vett tartalmi megfelelése esetén fordulhat elő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3855

9. találat: Korhatár előtti ellátásban részesülő tag megbízása

Kérdés: Köthet-e "0" forintos megbízási szerződést kb. egyhetes időtartamra, babaruhák tervezésére a korhatár előtti ellátásban részesülő tagjával egy babaruhagyártással foglalkozó kft.? Az egy hétre jutó egészségügyi szolgáltatási járulékot kell megfizetnie ebben az esetben a magánszemélynek? A tag kisebbségi tulajdonos a társaságban, és nem vezető tisztségviselő.
Részlet a válaszból: […]kötelezett többek között a társas vállalkozás kiegészítő tevékenységű, azaz nyugdíjas tagja. A korhatár előtti ellátásban részesülő személy 2012. január 1-jétől nem minősül nyugdíjasnak, ami azt jelenti, hogy amennyiben az ilyen ellátásban részesülő személy tagként személyesen közreműködik a cége tevékenységében, főfoglalkozásúnak minősülne, és az általános szabályok szerint kellene utána szociális hozzájárulási adót, nyugdíjjárulékot, valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni. Ebben az esetben tehát nem kerülne szóba egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés. Amennyiben ugyanez a magánszemély egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban végez munkát, azaz munkaviszonyban tevékenykedik, vagy díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetve naptári napokra annak harmincadrészét, szintén az általános szabályok szerint kötelezett járulékfizetésre, azaz a cégnek a személyijövedelemadóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem után 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a magánszemélynek pedig a járulékalapot képező jövedelem után 10 százalékos nyugdíjjárulékot, valamint 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot kell fizetnie. Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék. Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetéséről tehát ebben az esetben sem esik szó. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3820

10. találat: Korengedményes nyugdíjban részesülő kft.-tag alkalmi munkavállalása

Kérdés: Érvényes a visszafoglalkoztatási tilalom abban az esetben is, ha egy korengedményes nyugdíjban részesülő személy alkalmi munkavállalóként végez munkát annál a cégnél, amelynek tulajdonosa, és amelytől 2011 novemberében nyugdíjba ment? A tag és a felesége együttes tulajdoni része nem éri el az 50 százalékot, és a társasági szerződés nem ír elő személyes munkavégzési kötelezettséget számukra.
Részlet a válaszból: […]munkavállalóval hozzátartozói jogviszonyban áll (házastárs, bejegyzett élettárs, egyenes ágbeli rokon, örökbe fogadott, mostoha-, nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha-, nevelőszülő, valamint testvér, élettárs, egyenes ágbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa), vagy 2. a munkavállalónak a jogi személy munkáltatóval való viszonyában többségi befolyás áll fenn, vagy 3. a jogi személy munkáltató a tagjával, vezető tisztségviselőjével kötött korengedményes megállapodást, vagy 4. a jogi személy munkáltató a tagjának, vezető tisztségviselőjének a hozzátartozójával kötött korengedményes megállapodást, akkor a munkáltatónak kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően - a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára - nem létesít a Tbj-tv. szerinti biztosítással járó jogviszonyt. Annak ellenére, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülő és a munkáltató között a fentiekben felsorolt viszony áll fenn, a munkáltató az Efo-tv. rendelkezéseit betartva egyszerűsített munkaviszonyt létesíthet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3797
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést